Gemeente Gouda en kerkgenootschappen aan de slag met religieus erfgoed

Vertegenwoordigers van kerkgenootschappen en de gemeente Gouda hebben donderdag 23 januari in de Gasthuiskapel een intentieverklaring ondertekend. Hiermee leggen ze vast dat ze de komende tijd samen zullen gaan werken. Ze willen een plan maken om het religieus erfgoed van Gouda voor de stad duurzaam in stand te houden.

Wethouder Thierry van Vugt (cultuurhistorie, erfgoed en monumentenzorg): “Ons religieus erfgoed is ons dierbaar. We hebben samen een taak om hiervoor een duurzaam toekomstperspectief te bieden. De gemeente heeft het initiatief genomen om tot een visie hiervoor te komen, maar zonder de kerkbesturen, die eigenaar zijn van de kerkgebouwen, beginnen we helemaal niets. Ik hoop dat we samen, met iedereen die betrokken is, een heel mooi en actiegericht plan kunnen maken.” 

Ondertekening intentieverklaringBij de intentieverklaring zijn vertegenwoordigers van kerkgenootschappen met kerkgebouwen die nog als kerk in gebruik zijn en die waardevol historisch erfgoed zijn betrokken. Het betreft bijvoorbeeld de Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe. Natuurlijk ontbreken ook de andere monumentale kerken niet, zoals de St. Jan en de Sint Joostkapel. Met de intentieverklaring als onderlegger zal de gemeente Gouda een subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW indienen. Die bijdrage zal worden ingezet om de Goudse visie op religieus erfgoed tot stand te brengen.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Margriet Hage van Hage Historisch Interieur Advies over het belang van goed onderhoud in het gebouw: “Ondeskundig poetsen van een kerk, of dat nu een vloer is, of zilverwerk of een wandschildering, kan grote schade toebrengen aan de kerk.” Marc de Beyer van MuseumGouda vertelde dat hij “heel gelukkig is met het ontwikkelen van een kerkenvisie voor Gouda”. Hij vroeg ook aandacht voor het kwetsbare interieur. Anique de Kruijf van Museum Catharijneconvent onderstreepte dat het visietraject vooral ook gaat over samen brengen, samen werken en elkaar vertrouwen geven: “Kerken zijn emotie. En net als bij voetbal en het weer vindt iedereen er iets van. De toekomst van het religieus erfgoed is een grote opgave die ons allemaal aangaat.”

24 januari 2020