Gelijke kansen in het onderwijs

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs, waarbij hun talenten optimaal worden benut. Belangrijk voor de toekomst van kinderen en jongeren en voor de toekomst van onze samenleving. Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen gaat een coalitie van Goudse scholen en de gemeente, met steun van het Ministerie van Onderwijs aan de slag met de Goudse Gelijke Kansen Agenda. De ondertekening van de agenda vond 3 juli plaats door Frank Tigges (Stichting Klasse), Diana Lorier (PCPO De Vier Windstreken), Peter van Dijk (De Goudse Waarden), Ank Brent (Carmelcollege, ISK) en wethouder Thierry van Vugt.

vnlr: Diana Lorier (PCPO De Vier Windstreken); Ank Brent (Carmelcollege, ISK); Frank Tigges (Stichting Klasse); Peter van Dijk (De Goudse Waarden) en wethouder Thierry van Vugt.
Vnlr: Diana Lorier (PCPO De Vier Windstreken); Ank Brent (Carmelcollege, ISK); Frank Tigges (Stichting Klasse); Peter van Dijk (De Goudse Waarden) en wethouder Thierry van Vugt. Foto: Astrid den Haan

Goudse Gelijke Kansen Agenda

Binnen de Goudse Gelijke Kansen Agenda zetten de Goudse partners zich in voor de bevordering van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met de volgende vier projecten:

  • Diploma ontwikkeling voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  • Doorlopende leerlijn school – arbeidsmarkt voor leerlingen van het vso
  • Taalkansen
  • Ontwikkeling model loopbaanoriëntatie voor leerlingen van de internationale schakelklas

De schoolbesturen ontvangen via de regeling ‘Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs’ financiële middelen, in de vorm van cofinanciering, om de projecten uit te kunnen voeren. Het  gaat om een totaalbedrag van € 140.000. De afspraken zijn vastgelegd in de Goudse Gelijke Kansen Agenda, die ook is ondertekend door de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (OCW). Doel is om in de komende jaren vanuit gezamenlijkheid met gemeenten in heel Nederland actief mee te werken aan het bieden van gelijke kansen.

Wethouder Thierry van Vugt (onderwijs): “Ik ben blij dat we in Gouda aan de slag gaan met deze Gelijke Kansen Agenda en hierin een mooie alliantie hebben gevormd met Goudse scholen en het Ministerie van Onderwijs. Met elkaar kunnen stappen gezet worden om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Want ieder kind heeft talent en zou soortgelijke kansen moeten krijgen om dit talent verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten voor onze samenleving. Dat geldt ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Ik ben er supertrots op dat we ons juist ook voor die leerlingen inzetten met deze agenda, en dat is uniek in Nederland!”

Landelijke inzet OCW 

De bevordering van gelijke kansen is een brede maatschappelijke opdracht en kan niet alleen met onderwijsbeleid gerealiseerd worden. Een integrale en planmatige aanpak die  op landelijk en op lokaal niveau gericht is op de driehoek thuis – school – omgeving, is essentieel. Met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) sluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanuit de rol van responsieve, participerende overheid met kennis, onderzoek, financiële middelen en communicatie aan op bestaande of nieuwe lokale initiatieven. De GKA is daarmee een mooie aanvulling en verbreding op de beleidsmaatregelen van het ministerie OCW om kansengelijkheid te bevorderen.

3 juli 2020