Geen gemeentegarantie voor Supinfo

De gemeente Gouda gaat niet financieel garant staan voor de komst van de ICT-instelling Supinfo International University. Het aantrekken van HBO-opleidingen in Gouda blijft onverminderd één van de speerpunten waarvoor het Goudse college zich samen met de stad blijft inzetten.

Een vestiging van een ICT-instelling in Gouda is een goede impuls voor de economische ontwikkeling in Gouda. Voor een sluitende financiering en vanwege het maatschappelijke belang voor Gouda heeft het college eind 2017 daarom besloten onder voorwaarden garant te staan voor de komst van de Supinfo-instelling. De gemeentegarantie zou volgen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Inmiddels kan worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de gemeentegarantie. Het college heeft daarom besloten geen gemeentegarantie te verlenen voor het realiseren van een campus voor Supinfo.

Intentie voor Goudse HBO-opleiding in Gouda blijft

De wens voor een HBO-opleiding in Gouda blijft onverminderd overeind. Het bedrijfsleven heeft duidelijk te kennen gegeven behoefte te hebben aan een ICT-opleiding. Eveneens is deze wens geformuleerd in het coalitieakkoord. Wethouder Michiel Bunnik: "Samen met ondernemers zijn grote inspanningen verricht om de vestiging van de opleiding mogelijk te maken. Dit waarderen we als college enorm. De lijntjes tussen de gemeente en ondernemers om een HBO-instelling in Gouda te realiseren, zijn daardoor korter dan ooit".

3 oktober 2018