Geboorteboom - meld uw (klein)kind uiterlijk 31 augustus aan

Een eigen geboorteboom voor uw (klein)kind? Dat kan nu ook in Gouda. De gemeente heeft een stuk grond in de Oostpolder aangewezen waar het Gouds geboortebos wordt aangeplant. Een geboorteboom wordt vaak gezien als teken van levenskracht. Ook drukt het voor ons symbolisch uit dat elk kind in een gezonde groene wereld moet kunnen opgroeien.

Boom en grasveld met bloemen in de zon

Goudse baby’s

Als u ouder(s) geworden bent van een in Gouda geboren kindje, én inwoner van Gouda bent, kunt u een boom laten planten. Ook grootouders en vrienden kunnen hieraan meedoen. Elk jaar tussen 1 september en 31 augustus kunt u een verzoek hiervoor indienen. We planten de bomen tijdens een feestelijke bijeenkomst in oktober. 

Aanmelden uiterlijk 31 augustus

U kunt uw (klein)kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 nog tot en met 31 augustus aanmelden. Elk jaar planten we negen bomen. Wanneer we meer aanmeldingen binnenkrijgen, loten we. De geselecteerde (groot)ouders ontvangen in september bericht.

Kosten

Voor het planten en het onderhouden van de boom vraagt de gemeente een eenmalige bijdrage van € 45,-. Per negen bomen plaatsen we een bordje met de namen van de kinderen erop. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de productpagina Geboorteboom.

21 augustus 2020