Forse daling woninginbraken in 2017

Het aantal woninginbraken is in 2017 met 21% gedaald ten opzichte van 2016. Mede dankzij de inzet van de politie is de woninginbraakdoelstelling van -10% ruim behaald. Burgemeester Schoenmaker is verheugd met deze daling en heeft het politieteam Gouda hiervoor in het zonnetje gezet.

Burgemeester Schoenmaker: “Ik ben verheugd dat wij in 2017 een sterke daling hebben gerealiseerd van het aantal inbraken. Dat is een positieve ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet. De score van -21% ten opzichte van vorig jaar is een kroon op het harde werk van onder meer politie, justitie, gemeente en bewoners. De politiemensen die dag en nacht voor onze veiligheid op pad zijn heb ik dan ook van harte bedankt voor hun inzet.”

Forse daling woninginbraken(Foto: Astrid den Haan)

“Ook de inwoners van Gouda hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan dit succes. Bijvoorbeeld door het beter beveiligen van hun woningen, en hun aanwezigheid bij de Tent in de Wijk acties. Ook het aantal WhatsApp groepen steeg in 2017 naar 114. Het is vooral fijn dat minder mensen slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak, maar het zijn er nog steeds veel te veel. Het is dan ook zaak om deze dalende tendens vast te houden. Daarom blijven we ons in 2018, samen met de veiligheidspartners en inwoners, onverminderd inzetten om woninginbraken te voorkomen en verdachten op te sporen en voor de rechter te brengen.”

Politie Gouda

Anouk Veenstra en Hans Blaauw van Politie Gouda: “Wij zijn erg blij met deze forse daling van de woninginbraken en zien het als een beloning voor al het harde werken! Het succes komt mede door alerte inwoners die snel 112 belden waardoor we vaker inbrekers konden aanhouden of een inbraak hebben kunnen voorkomen. Door een uitstekende samenwerking met de gemeente is er onder andere op preventiegebied en met de Whatsapp-groepen en opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen veel vooruitgang geboekt. Dankzij ad-hoc inzet van extra agenten konden we intensiever op de hotspots surveilleren. Door meer inzet van recherchecapaciteit hebben we ook de druk op de strafrechtelijke aanpak kunnen verhogen. Met de zogenoemde BASTA aanpak zijn we in 2015 gestart. Met Basta 2.0 is de aanpak in 2017 nadrukkelijk geïntensiveerd. Deze integrale aanpak zal onverminderd doorgaan, want juist nu is het belangrijk om met z'n allen vol te houden!”

(Persbericht 15 januari 2018)