Forse daling winkelleegstand in Goudse binnenstad

Een aantrekkelijke en levendige binnenstad met zo min mogelijk leegstand staat hoog op de prioriteitenlijst van het college van B en W. Om dit te ondersteunen is in 2017 een leegstandverordening van kracht geworden. Inmiddels is de leegstand in het kernwinkelgebied gedaald van 12,6 % (april 2017) tot 8,1%. Een daling van ruim 4%. Daarnaast worden leegstaande ruimtes boven winkels weer in gebruik genomen door ze om te bouwen tot woning. Dit 'wonen boven winkels'-project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad.

Wethouder Thierry van Vugt (Binnenstad): ‘Ik ben blij dat de leegstand in het kernwinkelgebied zichtbaar afneemt. Een aantrekkelijke, vitale binnenstad is gebaat bij zo min mogelijk leegstand. De economie trekt aan, maar een goede samenwerking met de eigenaren van de panden en de ondernemers in binnenstad, verenigd in de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG), is belangrijk geweest in deze afname. De leegstandverordening is hierbij een goed hulpmiddel geweest. Met onze wonen boven winkels-inzet is afgelopen tijd met woningen ook een andere functie toegevoegd die past bij een aantrekkelijke binnenstad. Er is dan ook veel belangstelling voor deze vorm van wonen in ons mooie Gouda."

Veel ontwikkelingen

Op dit moment wordt een aantal panden in de binnenstad verbouwd om opnieuw ingevuld te worden, zoals bijvoorbeeld de oude ijssalon aan de Markt (voorheen Italia) en de oude V&D (winkels en woningen). Het voormalige Roobol/Hage aan de Markt heeft nu een mooie, veel grotere, Woerdman naar de binnenstad gebracht en het oude verpauperde Hofje van Jongkind aan de Zeugstraat is een hippe plek geworden om te gaan ontbijten of lunchen. 

daling winkel leegstand
Woerdman in de binnenstad.