Flexibel mbo-onderwijs

Onze samenleving staat voor grote opgaven. Ontwikkelingen als digitalisering, energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie, en circulaire economie vragen om het om-, bij- en/of herscholen van medewerkers. Goede vakmensen zijn cruciaal, en daar is het mbo een belangrijke speler in. De Gemeente Gouda en het mbo-onderwijs slaan, in partnerschap met Gouda Onderneemt en het Duurzaamheidsplatform, de handen ineen voor flexibel mbo-onderwijs.

Wethouder Thierry van Vugt: “Ik ben blij dat Teus de Jong van Essenzo initiatief heeft genomen om met de mbo’s in de regio aan de slag te gaan met flexibel mbo-onderwijs. We willen ondernemers helpen door te zorgen voor goede opleidingen, die aansluiten op de vraag in het bedrijfsleven en de grote transities waar we op staan rond energie en milieu. Samenwerking met ondernemerspartners zoals Gouda Onderneemt en het Duurzaamheidsplatform is hiervoor cruciaal. We zullen subsidie aanvragen bij het Rijk voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen.”
De partners vinden het van belang om goed in kaart te brengen welke behoefte ondernemers en hun medewerkers hebben op het gebied van scholing. U kunt dit simpel kenbaar maken door het beantwoorden van een vijftal vragen. De vragenlijst is te vinden op: www.flexibelonderwijsgouda.nl.
 
Flexibel Onderwijs Gouda is een initiatief van Essenzo Business School, Hoornbeeck College, mboRijnland, Wellantcollege en gemeente Gouda; in samenwerking met Gouda Onderneemt en het Duurzaamheidsplatform Gouda.

 

Logo flexibel onderwijs Gouda
 
19 februari 2020