Financiële steunmaatregelen voor Goudse zelfstandigen nu van kracht

Het Rijk is bezig met een noodmaatregel voor kleine ondernemers en ZZP’ers die door het coronavirus plotseling geen of minder inkomen hebben. Totdat deze maatregel van kracht gaat, biedt de gemeente Gouda twee spoedmaatregelen aan.

Spoedprocedure Regionaal Bureau Zelfstandigen

Goudse zelfstandigen kunnen, in afwachting op de noodmaatregel van het rijk, nu al maximaal 3 maanden bijstand en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als ze in financiële problemen zijn gekomen door de Corona-maatregelen. Deze regeling wordt in opdracht van de gemeente Gouda uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Zelfstandigen uit Gouda kunnen hier hun aanvraag indienen en worden binnen vier weken geholpen. Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website van het RBZ. Hier staan ook de voorwaarden. De spoedprocedure geldt totdat de regeling van het Rijk ingaat. Daarna worden alle aanvragen automatisch volgens de nieuwe noodmaatregel afgehandeld.

Voorschot als sneller geld nodig is

Voor kleine ondernemers en ZZP’ers die geen vier weken kunnen wachten op het besluit van het RBZ is er de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen bij de gemeente Gouda. Het voorschot bedraagt één maand bijstand. Een voorschot aanvragen kan sinds 25 maart via de website van de gemeente. Deze regeling is alleen bedoeld voor zelfstandigen die in acute financiële nood verkeren. Op de website van de gemeente staan ook de voorwaarden. Zo moet een zelfstandige bijvoorbeeld wel een aanvraag hebben ingediend bij het RBZ. 
Wethouder Rogier Tetteroo vindt het belangrijk om kleine ondernemers en ZZP’ers bij te staan. “Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen. Onze mensen bij de gemeente staan paraat om zelfstandigen bij te staan als dat nodig is. Voor het verlenen van een voorschot, maar ook voor de afwikkeling hiervan. Daarbij werken wij nauw samen met het RBZ in Rotterdam”. Ik wens alle ondernemers en ZZP’ers veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Pas goed op jezelf en op anderen”.

Meer informatie over de steunmaatregelen staan op onze website.

26 maart 2020