Ereburgerschap voor Maurits Tompot

Op donderdag 9 november, tijdens een verrassingsbijeenkomst ter ere van zijn afscheid als koster van de Sint-Janskerk, reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan de heer M.R. (Maurits) Tompot. Hij ontving deze hoogste onderscheiding van de stad voor zijn bijzondere verdiensten als ambassadeur van Gouda’s culturele erfgoed.

De heer Tompot is als koster van de Sint-Janskerk de gastheer van één van Gouda’s grootste toeristische trekpleister en tevens een bijzondere ambassadeur van Gouda’s culturele erfgoed. In de 37 jaren dat hij koster is, heeft hij zich ontplooid als een expert op het gebied van de wereldberoemde kerkramen, de Goudse Glazen. Zijn enorme gedetailleerde kennis draagt hij graag uit. Hij kan geanimeerd vertellen over de historie en betekenis van de gebrandschilderde ramen van de Sint-Janskerk. Dat doet hij niet alleen tijdens ontvangsten en rondleidingen in de kerk, maar ook tijdens lezingen elders in binnen- en buitenland.

Kosterlijke ontdekkingen
De rijk geïllustreerde Goudse Glazen herbergen veel (Bijbelse) geschiedenis en symboliek. De vele details en uitleg daarbij heeft hij uitgebracht in het boek Kosterlijke Ontdekkingen.

Erasmus
Ook heeft hij grote inzet getoond om Gouda trots te maken op haar beroemde Middeleeuwse inwoner Desiderius Erasmus. De heer Tompot was een van de initiatiefnemers van het Erasmusgenootschap Gouda die met vele lezingen en acties de aandacht richtten op Erasmus. Mede door zijn toedoen heeft Erasmus een Gouds gezicht gekregen.

De erepenning van de stad Gouda
De erepenning van de gemeente Gouda is de hoogste stadsonderscheiding. Zij wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Of door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Afbeelding

(Persbericht 10 november 2017)