Diversiteit maakt onze stad veelkleurig

De gemeente Gouda staat voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving. Een stad waarin elke inwoner telt en niemand wordt uitgesloten. Een stad waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en waarin iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente vanuit die lijn niet achter de Nashville-verklaring staat. Deze draagt naar onze mening niet bij aan de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) en kan ervoor zorgen dat mensen niet durven uitkomen voor wie ze zijn en wat hun seksuele identiteit is. De verklaring werkt polarisatie in de samenleving, ook in Gouda, in de hand.

Gouda heeft met trots in 2018 het Roze Jaar gevierd. Roze Zaterdag was een prachtige mijlpaal voor een tolerant en divers Gouda. Samen met gelovigen en niet-gelovigen hebben we in de Sint Janskerk een geloofsviering gehouden, elkaar vastgehouden om met één stem uit te spreken dat we begrip voor elkaar hebben. Samen met heel veel partijen heeft Gouda ondertekend dat we een Regenboogstad zijn; een stad die zich sterk maakt voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI's. We sloten ons aan bij het Charter Diversiteit, waarmee werkgevers laten zien zich serieus in te zetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. De gemeente gaat daarover in gesprek met werkgevers en horecabedrijven, en handhaaft op arbeidsdiscriminatie. Zorginstellingen in Gouda en regio Midden-Holland ondertekenden het Zorgmanifest, waarmee zij meer aandacht besteden aan diversiteit onder medewerkers en cliënten. Afgelopen jaar wapperde de Goudse Regenboogvlag voor het Huis van de Stad en op vele plekken elders. Ook dit jaar zal een Regenboogvlag de aanblik van het Huis van de Stad blijven sieren.

Een vlag is symboliek, het gaat om de daden. We zien het als gemeente ook als onze taak om mensen en organisaties aan te spreken over diversiteit. En om de veiligheid van LHBTI’s te waarborgen en daarover in gesprek te gaan en blijven. Met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. Dat geldt voor scholen, maar bijvoorbeeld ook voor sportclubs en de winkelstraat.

Diversiteit maakt onze stad veelkleurig. Gouda heeft een traditie van tolerantie en verdraagzaamheid. Die traditie is waardevol, mede gezien de grote verscheidenheid in onze stad. Niet alle Gouwenaren hebben dezelfde opvattingen en daarom is het belangrijk om elkaar niet alleen te tolereren, maar ook in elkaars waarde te laten. De ophef van de afgelopen week over de Nashville-verklaring heeft aangetoond dat er ook na het Roze Jaar nog veel te doen is.

Gouda blijft zich inzetten voor een tolerant en divers Gouda, daar lopen we als gemeente in voorop! 

(10 januari 2019)