De droom van samen leven waarmaken

‘Kijk naar ieder als individu, niet als groep.’ ‘Niet de afkomst, maar de toekomst telt in deze samenleving.’ Dit waren uitspraken tijdens een inspirerende, stadsbrede werkbijeenkomst ‘Samen Gouda’. Ruim 140 mensen spraken op 14 november over integratie en samen leven in Gouda. De bijdrage van de aanwezigen vormt de basis voor een nieuwe visie van de gemeente op integratie. “Een visie met acties en de oproep om de dialoog in de stad voort te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (Integratie).

Het doel van de bijeenkomst is de samenwerking te bevorderen, om in Gouda nog beter met elkaar te kunnen samen leven. Diverse vertegenwoordigers uit de stad hielden prikkelende toespraken over hun droom hoe we goed samen leven in Gouda kunnen bevorderen. Wat gaat goed en wat kan beter? Stichting 21 maart, Vluchtelingenwerk, Gouwe Dialoog, de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, Roze Zaterdag, de Brede School en sprekers uit andere invalshoeken gaven hun visie op kansen en belemmeringen om samen in Gouda te leven.

Maatschappelijk debat

Want Gouda is een mooie stad om te wonen en te leven. Waar mensen samen leven, kunnen maatschappelijke verhoudingen onder druk komen te staan. Dat is van alle tijden en elke tijd heeft daar zijn antwoord op. Wij leven in een samenleving waarin gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, respect en tolerantie groot goed is. Toch is de druk voelbaar en wil Gouda het maatschappelijk debat voeren over integratie, of op sommige plekken misschien het gebrek daaraan.

Dialoog met de stad

Het thema integratie heeft bijzondere aandacht van het huidige college, zoals beschreven in haar actieprogramma. Het gaat daarbij om integratie in de volle breedte, zoals culturele achtergrond, religie, gender of geaardheid. Het college vindt het belangrijk om hierover de dialoog aan te gaan met de stad. De stadsbrede werkconferentie is een uitvoering van dit actieprogramma.

(Persbericht: 15 november 2017)