De Goudse Sociaal Makelaar: een vrije verbinder

Van inwoners wordt eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht. Volgens Gouda kan dit alleen met een goede verbinding tussen het zorg/welzijnsaanbod en de vrijwilligersinitiatieven uit de wijk. De gemeente springt daarom in dit gat met een sociaal makelaar.

De sociaal makelaar is – naast de sociaal werkers - binnen ieder Sociaal Team aanwezig met een unieke functie: geen individuele zorg leveren en een volledig vrije positie. Alle ruimte om de verbindende schakel te zijn voor inwoners.

“Vooraf is de rol van de sociaal makelaar niet strak vastgelegd. Het is een kwestie van zelf ontdekken waar de functie ophoudt, of niet. Het gaat vooral om het inspelen op de behoefte”, aldus een van de sociaal makelaars.

Contacten met instanties en partners

De sociaal makelaar haalt enerzijds vragen op bij de sociaal werkers uit het Sociaal Team. Als daar opvalt dat veel mensen in de schulden zitten, kan de vraag ontstaan of er een collectief aanbod kan komen. De sociaal makelaar kan in dat geval contacten leggen met instanties en partners. Zo zijn in Gouda de Papierwinkels opgezet waar veel vrijwilligers helpen om inwoners hun papieren op orde te brengen.

Spin in gebiedsnetwerk

Door ‘op straat te spelen’ kan de makelaar anderzijds nieuwe bewonersinitiatieven onder de aandacht van het Sociaal Team brengen. Waar nodig stimuleert en ondersteunt de makelaar initiatieven, of brengt organisaties met elkaar in contact. Het is de spin in het gebiedsnetwerk.

Op het collectief gericht

De sociaal werkers richten zich op het ondersteunen van de individuele, kwetsbare inwoners. De sociaal makelaar richt zich op het collectieve niveau van burgerparticipatie: initiatieven, mogelijkheden en netwerken die door de wijkbewoners en vrijwilligers zelf worden ontplooid om de wijk meer leefbaar en inclusief te maken, en te ondersteunen naar zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van (kwetsbare) burgers. In Gouda zijn drie Sociaal Teams actief met ieder één sociaal makelaar.

TNO ondersteunt bij continue verbetering

De functie heeft bewust geen uitgewerkt profiel meegekregen bij de start; het doel is immers aan te sluiten op wat inwoners nodig hebben. TNO is om die reden uitgenodigd om mee kijken hoe deze functie zich het beste kan doorontwikkelen. Zij loopt anderhalf jaar mee en voert tussentijds onderzoeken uit. Die leiden tot het bijsturen van de werkzaamheden om uiteindelijk tot een best passende werkwijze te komen.

Kennis delen met andere gemeenten

Deze Goudse werkwijze lijkt veelbelovend in het licht van gezondheid en burgerparticipatie. Landelijk onderzoek toont aan dat veel sociaal wijkteams nog onvoldoende toekomen aan het organiseren van informele netwerken of het ondersteunen van collectieve voorzieningen (Movisie 2016). In Gouda speelt de sociaal makelaar deze rol. Veel gemeenten hebben interesse getoond voor deze manier van werken. Gouda is nu bezig om de werkwijze van een sociaal makelaar in de vorm van een handreiking landelijk beschikbaar te maken voor andere gemeenten. Deze handreiking wordt in maart 2018 verwacht.

Persbericht: 6 juli 2017