Werkzaamheden en meldingen

Lees op deze pagina de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden en projecten in de stad.

De afdelingen Beheer en Projecten Openbare Ruimte blijven zoveel mogelijk doorwerken (straten en plantsoenen). De aannemers die namens de gemeente werken blijven dat in principe ook doen. Zij houden rekening met de RIVM-richtlijnen. Alle werkzaamheden die bij mensen thuis moeten gebeuren, worden uitgesteld. Bijvoorbeeld het inventariseren van rioolhuisaansluitingen of het ombouwen van huisaansluitingen. U kunt gebruik blijven maken van het Meldpunt Openbaar Gebied op de website. De meldingen worden (totdat we anders berichten) gewoon behandeld. Het kan zijn dat de uitvoering van niet spoedeisende werkzaamheden langer duurt dan de 10 werkdagen die we normaal aanhouden bij meldingen. Dit in verband met verminderde capaciteit bij onze aannemers.