Sport, cultuur en evenementen

Lees op deze pagina welke gevolgen het coronavirus heeft op sport, cultuur en evenementen en welke regelingen er zijn.

Sport

Lees informatie over de landelijke- en lokale maatregelen voor sportverenigingen, -clubs en –organisaties op de website van Sport.Gouda.

Opschorten huurpenningen

De inning van huurpenningen voor al het gemeenschappelijk vastgoed wordt bij gemotiveerd verzoek opgeschort. Dat geldt bijvoorbeeld voor culturele organisaties, maar ook voor sportverenigingen. Voor deze beide sectoren bezien we nog nader hoe we naast opschorting compensatie kunnen verstrekken.

Cultuur en evenementen

Aanvraag evenementen in coronatijd

Per 11 mei geldt een versoepeling van de regels. Het kabinet heeft een stappenplan gemaakt tot 1 september voor versoepeling van de beperkende maatregelen. Deze wordt gevolgd indien het coronavirus onder controle blijft. Kijk voor meer informatie en wat dit voor Goudse evenementen betekent op de evenementenpagina.

Tegemoetkoming organisatoren (culturele) evenementen

De Rijksoverheid heeft de maatregelen voor ondernemers aangepast en uitgebreid. Organisatoren van (culturele) evenementen komen nu ook in aanmerking voor de regeling TOGS. Bekijk meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Opschorten huurpenningen

De inning van huurpenningen voor al het gemeenschappelijk vastgoed wordt bij gemotiveerd verzoek opgeschort. Dat geldt bijvoorbeeld voor culturele organisaties, maar ook voor sportverenigingen. Voor deze beide sectoren bezien we nog nader hoe we naast opschorting compensatie kunnen verstrekken.

Terugvordering subsidie van toekomstige evenementen

Evenementen die van de gemeente subsidie krijgen volgens de subsidieregeling Sterevenementen, Volksfeesten of Gouda op de Kaart en die niet door kunnen gaan door de corona-maatregelen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun subsidie helemaal wordt teruggevorderd. Het deel waarvoor al kosten zijn gemaakt of contracten zijn aangegaan voordat de maatregelen werden afgekondigd, hoeven ze niet terug te geven. Dit is door het college van B en W besloten. De Stichting GoudApot hanteert een soortgelijk beleid. Zie www.goudapot.nl