Nieuwsberichten coronavirus

Bekijk de meest recente nieuwsberichten van de gemeente over het coronavirus.

Gepubliceerde nieuwsberichten:

Overig coronanieuws

15 juli - Negende noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (waar Gouda onder valt) heeft per 15 juli 2020 een 9e noodverordening vastgesteld. Ten opzichte van de vorige noodverordening is een klein aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • personen met een handicap in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
  • dit geldt ook voor personen met een handicap waar het houden van afstand ten opzichte van een begeleider of vaste mantelzorger niet mogelijk is;
  • in sauna en wellness dient placering plaats te vinden door het aanwijzen van een afgebakende locatie;
  • bezoek binnen verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderenzorg is toegestaan, tenzij zich COVID-19 besmettingen voordoen. In dat geval is bezoek enkel mogelijk met toestemming van de beheerder;
  • in instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs dienen personen van 13 jaar en ouder ook afstand tot elkaar te houden.

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Zo proberen we verspreiding en een eventuele tweede golf van het virus te voorkomen.Bekijk de negende noodverordening op de website van de Veiligheidsregio.

1 juli - Achtste noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (waar Gouda onder valt) heeft per 1 juli 2020 een 8e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening worden eerder genomen maatregelen versoepeld. Bekijk de achtste noodverordening op de website van de Veiligheidsregio.

16 juni - Zevende noordverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (waar Gouda onder valt) heeft per 15 juni 2020 een 7e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening worden eerder genomen maatregelen versoepeld. Bekijk het nieuwsbericht.

29 mei - Zesde noodverordening 

Vanaf maandag 1 juni geldt een nieuwe noodverordening in de veiligheidsregio Hollands Midden, waar Gouda onder valt. Bekijk de zesde noodverordening op de website van de Veiligheidsregio.

11 mei - Vijfde noodverordening van kracht

Vanaf maandag 11 mei geldt een nieuwe noodverordening in de veiligheidsregio Hollands Midden, waar Gouda onder valt. Deze noodverordening vervangt de versie van 29 april. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen, op basis van de aanwijzing van de minister VWS. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. Lees de hele noodverordening via overheid.nl. Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

8 mei - Naar buiten of een stukje varen?

Wilt u met het mooie weer naar buiten? Bijvoorbeeld naar het bos, met een groepje gaan varen of naar een recreatieplas gaan. Dat kan gelukkig weer, maar alleen als we ons aan een paar heel belangrijke afspraken houden: Vermijd drukte, houd 1,5m afstand en ga naar huis als het te druk wordt. Een frisse neus halen, hardlopen of fietsen, langzamerhand kunnen we steeds meer doen. Maar doe dit alleen en vermijd drukke plekken. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we het coronavirus blijven controleren. 

Varen: Ook op het water moet u altijd 1,5 meter afstand houden tot anderen – dat geldt ook voor mensen op de boot en boten onderling. Dit geldt ook voor studenten. Gezinnen met meer gezinsleden aan boord zijn hiervan uitgezonderd. Houd daarbij als gezin wel altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Vermijd drukke plekken om te varen.

8 mei - Legionella: spoel weinig gebruikte leidingen door

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings en jachthavens worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat kan de legionellabacterie een probleem gaan vormen. Spoel daarom leidingen door als deze een lange tijd niet gebruikt zijn. Ook is het belangrijk om de eigen legionellabeheersplannen weer op te pakken en uit te voeren. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of op de website van de Inpectie Leefomgeving en Transport.

30 april - Vierde noodverordening van kracht

In de 4e Noodverordening zijn de landelijke wijzigingen, conform de aanwijzing van de minister, opgenomen met betrekking tot buiten sporten en bewegen voor kinderen en jongeren (per 29 april) en de openstellingen van het (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang (per 11 mei). In de 4e Noodverordening wordt het bestaande verbod op recreatief nachtverblijf (artikel 2.5b.) ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur. Door dit verbod waren het aantal reisbewegingen vooral tijdens de paasvakantieperiode minder. Zo was het ogelijk om de zorgcontinuïteit in de regio te waarborgen. Omdat de druk op de zorgcontinuïteit in de regio afneemt en op 11 mei het basisonderwijs weer start, zal het aantal reisbewegingen verminderen. Daarom is besloten dat het verbod op recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is en wordt dit verbod ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur. Lees de hele noodverordening door de pdf te downloaden. Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

28 april - Aangepaste openingstijden afvalbrengstation

Het afvalbrengstation aan de Goudkade is vanaf dinsdag 28 april, tot nader order, van maandag tot en met zaterdag geopend van 8.30 tot 18.00 uur. Wij vragen u om alleen een bezoek te brengen als dit echt noodzakelijk is. Door de extra drukte op het afvalbrengstation ontstaan er lange wachtrijen. Daarbij kan het voorkomen dat, bij grote drukte, de wachtrijen een uur voor sluitingstijd worden gesloten. Bekijk voorafgaand aan uw bezoek de actuele openingstijden op de website van Cyclus of de digitale afvalkalender.

17 april - Bewaar uw textiel

Textielinzamelaar Sympany roept alle Gouwenaars op om voorlopig oud textiel te bewaren. Al het ingezamelde textiel moet door de coronamaatregelen worden opgeslagen. De opslag kost veel geld terwijl de kwaliteit en waarde daardoor daalt. Werp geen textiel in de textielcontainers of bij het restafval, maar bewaar het zoveel mogelijk thuis. Op deze manier blijft oud textiel bruikbaar en kunnen textielverwerkers de kosten drukken. Zo helpt u de verwerkers deze periode door te komen.

17 april - Parkeerplaatsen Goudse Hout afgesloten

Om te voorkomen dat in de weekenden (onbedoeld) meer mensen samenkomen op locaties dan verantwoord is, worden parkeerplaatsen bij recreatiegebieden (voor Gouda betreft dit het Goudse Hout)  en enkele doorgangswegen in de regio preventief afgesloten. Het gaat hierbij om de weekenden van 18 en 19 april (afsluiting vanaf zaterdag 9.00 uur tot zondag 19.00 uur) en 25 t/m 27 april (afsluiting vanaf zaterdag 9.00 uur tot maandag, Koningsdag, 19.00 uur). Hiermee moet voorkomen worden dat mensen onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden. Om het coronavirus onder controle te krijgen, blijft het nog steeds van belang om zoveel mogelijk in en rond huis te blijven. Een frisse neus halen kan altijd, maar doe dit zoveel mogelijk in je eigen buurt.

1 april - Aanvulling noodverordening

Woensdagavond 1 april heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (waar Gouda onder valt), na raadpleging van de burgemeesters, een aanvulling op de 3e Noodverordening COVID-19 vastgesteld. Bekijk de wijzigingen door de pdf te downloaden. De aanvulling op de 3 Noodverordening COVID-19 VRHM treedt in werking op vrijdag 3 april om 12.00 uur. Meer info kunt u vinden via de website van de Veiligheidsregio.

31 maart - Maatregelen verlengd

Dinsdagavond 31 maart maakte het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen eruit gaan zien na volgende week maandag, 6 april. De maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Burgemeester Verhoeve geeft een reactie op de verlenging van de maatregelen.

27 maart - Subsidie evenementen

Evenementen die van de gemeente subsidie krijgen volgens de subsidieregeling Sterevenementen, Volksfeesten of Gouda op de Kaart en die niet door kunnen gaan door de corona-maatregelen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun subsidie helemaal wordt teruggevorderd. Het deel waarvoor al kosten zijn gemaakt of contracten zijn aangegaan, voordat de maatregelen werden afgekondigd, hoeven ze niet terug te geven. Dit is door het college van B en W besloten. De Stichting GoudApot hanteert een soortgelijk beleid. Zie www.goudapot.nl

24 maart - Q&A Rijksoverheid

Gisteravond zijn er aangescherpte maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus tegen te gaan. Heeft u hier vragen over? Bekijk dan de Q&A van de Rijksoverheid.

23 maart - Reactie burgemeester aangescherpte maatregelen

Maandagavond 23 maart maakte het kabinet na een crisisberaad aangescherpte maatregelen bekend om het coronavirus tegen te gaan. Lees op deze pagina de reactie van burgemeester Verhoeve op deze aangescherpte maatregelen.

15 maart - Aanvullende maatregelen

Vanmiddag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april, net als eet- en drinkgelegenheden (hotels niet) en sport- en fitnessclubs. Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april. Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid