Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd tot uiterlijk 1 april 2021. Lees hieronder wat de nieuwe voorwaarden zijn en hoe u de regeling kunt aanvragen.

Beschrijving

De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door het coronavirus plotseling geen of minder inkomsten meer hebben.

De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

 1. een aanvullende uitkering tot het sociaal minimum en/of;
 2. een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 

De uitkering vult aan tot het bijstandsniveau dat van toepassing is op uw situatie (alleenstaand, gehuwd/samenwonend, jonger dan 27 jaar). De lening voor bedrijfskapitaal is voor ten hoogste 3 jaar en bedraagt per bedrijf of zelfstandig beroep maximaal € 10.157,- tegen een rente van 2%.

De regeling ging in per 1 maart 2020 (Tozo 1), werd verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2) en is nu verlengd tot 1 april 2021 (Tozo 3).
 

Verlenging van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 1 april 2021: Tozo 3 

De regering heeft de Tozo nogmaals verlengd omdat de gevolgen van de coronacrisis na 1 oktober niet voor iedereen voorbij zijn. Mogelijk geldt dat ook voor u en kan het even duren voordat u voldoende inkomsten heeft. De verlenging van de Tozo is bedoeld om u de tijd en (financiële) ondersteuning te bieden om u te kunnen oriënteren op de toekomst. En om te onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of dat het beter voor u is om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst. 

Voorwaarden Tozo 3

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? Dan kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Ook als u niet eerder van de Tozo gebruik maakte, kunt u een uitkering Tozo 3 aanvragen.

Alle voorwaarden die golden voor Tozo 1 en 2 gelden nu ook. Op 28 september 2020 heeft het kabinet in een persconferentie (in verband met aangescherpte coronamaatregelen) aangekondigd dat een voorgenomen toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) niet op 1 oktober 2020 zal worden ingevoerd. Deze toets zal gelden vanaf 1 april 2021. Voor een nieuwe verlenging van de Tozo uitkering tot 1 juli 2021 zal dan opnieuw een aanvraag ingediend moeten worden. Meer informatie wordt in 2021 bekend gemaakt. 

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor Tozo 3: 

1. U bent zelfstandig ondernemer en woont in Gouda

 • U bent zelfstandig ondernemer;
 • U bent inwoner van de gemeente Gouda;
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U voldoet over 2019 aan het urencriterium, dat wil zeggen dat u minimaal 1.225 uur per jaar besteedt aan werkzaamheden voor uw eigen bedrijf of zelfstandige beroep.

2. U heeft financiële problemen (lager dan bijstand en/of liquiditeitsproblemen) als gevolg van de coronacrisis

 • U bent als gevolg van de coronacrisis financieel geraakt;
 • U heeft voor de kalendermaanden waarop uw aanvraag betrekking heeft, een inkomen lager dan de bijstandsnorm en/of een liquiditeitsprobleem.
  Het gaat om uw gezinsinkomen (dat wil zeggen van u en uw eventuele partner samen). In de meeste situaties is de bijstandsnorm € 1.500,- per maand, maar dit is afhankelijk van uw leefsituatie (alleenstaand of samenwonend) en uw leeftijd(en). Voor jongeren onder 21 jaar en voor partners met AOW gelden andere bedragen. Bekijk voor meer informatie de pagina over de geldende bijstandsnormen van de Rijksoverheid.

3. U heeft geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd

 • Voor de lening bedrijfskapitaal verklaart u dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dat wel het geval is komt u niet in aanmerking voor Tozo-lening bedrijfskapitaal. U kunt in totaal niet meer lenen dan € 10.157,-, over Tozo 1, 2 en 3 samen. Als u eerder een lagere lening afsloot, kunt u nu nog tot maximaal bovenstaand bedrag bijlenen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid  of doe de check op www.krijgiktozo.nl

Voldoet u niet aan één of meerdere voorwaarden?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Uitkering aanvragen'.

Aanvragen Tozo 3

U krijgt de verlenging van de uitkering niet automatisch, ook niet als u eerder Tozo 2 ontving. Dit komt omdat het een nieuwe periode betreft en omdat uw eigen situatie veranderd kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Zorg dat u het formulier volledig invult en de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Als u al eerder Tozo ontving, kunnen diverse gegevens al vooringevuld zijn, zodat u niet alles opnieuw hoeft in te vullen. Controleer en wijzig deze indien nodig.

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 9 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december, of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Let op: aanvragen met terugwerkende kracht maar beperkt mogelijk

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. 

U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden. Tozo 3 kunt u vanaf 1 oktober aanvragen via onderstaande blauwe knop.

Tozo 3 aanvragen

Meer inkomsten dan verwacht? Of toch geen Tozo meer nodig?

Ook voor Tozo 3 geldt dat als u inkomsten heeft, u dit opgeeft aan de gemeente. Hoeveel u verdient bepaalt namelijk of en hoeveel aanvullende uitkering u nog via de Tozo kunt ontvangen. Geef het dus aan de gemeente door als u gedeeltelijk weer inkomsten heeft of helemaal geen beroep meer hoeft te doen op de Tozo-uitkering. Uw wijziging kunt u doorgeven via onderstaande blauwe knop 'Wijziging Tozo-aanvraag melden'.

Weet u op dit moment nog niet hoeveel u gaat verdienen en of u nog aanvullende ondersteuning nodig heeft? U kunt de Tozo-uitkering gewoon door laten lopen. Zodra u uw inkomsten weet, kunt u deze na afloop van de kalendermaand aan ons doorgeven.

Wijziging Tozo-aanvraag melden

Veelgestelde vragen over Tozo

Meer informatie en veelgestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook terecht bij het Corona-loket van de Kamer Van Koophandel.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de aanvraag van de Tozo? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen maar telefoonnummer 14 0182. Houd u er alstublieft rekening mee dat het momenteel erg druk is. De gemeente doet haar uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.