Landelijke maatregelen

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Loopt u als zelfstandig ondernemer door het coronavirus opdrachten mis? Of gaan evenementen of projecten niet door? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke voorziening voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal van de gemeente. De bijstandsuitkering is een aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum. Lees meer informatie over deze noodmaatregel of vraag deze noodmaatregel aan via onderstaande knop.

Tijdelijke bijstandsuitkering en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid.

Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid 

Als er door het coronavirus tijdelijk te weinig werk in uw bedrijf is, kunnen uw werknemers mogelijk gebruik maken van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Borgstelling klein en middenbedrijf

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bijzonder uitstel van landelijke belastingen

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. Lees meer informatie over de GO-regeling op de website van Rijksoverheid.