Aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus heeft de gemeente aangepaste openingstijden en een aangepaste dienstverlening.

In verband met het coronavirus is het Huis van de Stad tijdelijk op donderdagavonden gesloten. De actuele openingstijden vindt u op de pagina Adressen en openingstijden. U kunt tijdelijk alleen op afspraak langskomen of producten afnemen.

Heeft u klachten (verkoudheid, koorts, hoesten)? Dan vragen wij u om thuis te blijven. U kunt op een andere manier met de gemeente contact opnemen of wachten tot de klachten over zijn. Hartelijk dank voor uw medewerking.

De overheid adviseert dringend om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations. Dit geldt dus ook voor het Huis van de Stad.

Mondkapje verplicht

De gemeente Gouda heeft in een aanvullende huisregel vastgesteld dat het dragen van een mondkapje bij bezoek aan het Huis van de stad verplicht is. Bezoekers die naar het Huis van de Stad komen en een mondkapje zijn vergeten, kunnen bij de ingang van het gebouw een mondkapje krijgen. Lees het nieuwsbericht.

Verlenging rijbewijzen

Door de coronamaatregelen kunnen niet alle rijbewijzen op tijd worden verlengd. Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020, blijven negen maanden langer geldig. Alle informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.

Extra huisregels Huis van de Stad 

Naast de reguliere huisregels zijn er in verband met het coronavirus extra regels in het Huis van de Stad:

  • Heeft u klachten? En/of heeft u een huisgenoot met koorts/ benauwdheidsklachten? Blijf dan thuis. Meld dit en maak een nieuwe afspraak;
  • Wij werken uitsluitend op afspraak/uitnodiging;
  • Houd 1,5 meter afstand tussen u en de andere bezoekers voor en in het Huis van de Stad;
  • Kom alleen naar uw afspraak, tenzij dit bij het plannen van de afspraak anders is afgesproken;
  • Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak;
  • Meld u bij binnenkomst in het Huis van de Stad bij de gastvrouw;
  • Bij binnenkomst in het Huis van de Stad desinfecteert u uw handen;
  • Schud geen handen;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers;
  • Bij een betaling verzoeken wij dit contactloos met pin of mobiele telefoon te doen.

Door u aan bovenstaande regels te houden, draagt u bij aan de veiligheid van uzelf, andere bezoekers en de medewerkers in het Huis van de Stad.

Noodzakelijke afspraken

In onderstaand schema kunt u zien voor welke producten u een afspraak kunt maken en op welke manier u dat doet. We vragen u om alleen een afspraak te maken als dit echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw paspoort of rijbewijs binnen 3 weken verloopt. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening op een verantwoorde manier blijven aanbieden. 

Digitaal aanvragen

Daarnaast vragen we u om de producten die u digitaal kunt aanvragen, zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

Productomschrijving Afspraak maken via de website Afspraak maken via 14 0182  Product/dienst kan digitaal aangevraagd worden
Paspoort aanvragen x    
Paspoort ophalen   x  
ID-kaart aanvragen x    
ID-kaart ophalen   x  
Paspoort vreemdeling/vluchteling x    
Rijbewijs aanvragen/vernieuwen x    
Rijbewijs ophalen   x  
Omwisselen militair/buitenlands rijbewijs   x  
Verhuizing naar het buitenland x    
Hervestiging vanuit het buitenland   x  
Eerste vestiging vanuit buitenland   x  
Erkenning (ongeboren) kind x    
Geboorteaangifte x    
Overlijdensaangifte x    
Huwelijks-/partnerschapsmelding     x
Uittreksel burgerlijke stand     x
Attestatie de vita (internationaal) x    
Bewijs van in leven zijn     x
Inleveren buitenlands document (bv geboorteakte)   x  
Uittreksel BRP     x
Adreswijziging doorgeven     x
Briefadres aanvragen x    
Verklaring omtrent gedrag x    
Legalisatie handtekening x    
Waarmerken kopie x    
Geneeskundige verklaring/Eigen verklaring     x
Nederlander worden   x  
Aangifte levenloos geboren kind x    
Registratie levenloos geboren kind x    
Geslachtswijziging x    
Verklaring van huwelijksbevoegdheid x    
Plannen en stukken inzien    x  
Rotterdampas afhalen / kindpakket   x  

 

Wmo vrije inloop vervalt

De vrije inloop Wmo komt voorlopig te vervallen. U kunt gebruik maken van het telefonisch spreekuur Wmo tussen 10.30 uur en 12.30 uur op telefoonnummer (0182) 59 17 32.

Werk en inkomen (uitkering)

De huidige poortgesprekken komen fysiek te vervallen. De afspraken worden zo veel mogelijk door een telefonische afspraak opgevangen. Het is wel mogelijk om de stukken hiervoor in te leveren bij de balie van het Huis van de Stad (in een gesloten envelop met uw naam erop).