Dossier: Coronavirus in Gouda

Op deze pagina vindt u de gedateerde nieuwsberichten over het coronavirus in Gouda (sinds 8 maart).

20 maart

Burgemeester Verhoeve heeft een boodschap voor alle Gouwenaars:Burgemeester Pieter Verhoeve sprak vandaag via een videoverbinding met het kindercollege. Hoe gaat het met hen nu zij niet naar school kunnen? Tip: is jouw kind ongerust over het coronavirus? Laat onderstaand filmpje dan zien.

 

17 maart

De Veiligheidsegio Hollands Midden, waar Gouda onder valt, heeft op 16 maart een nieuwe, tweede Noodverordening COVID-19 ingesteld. Deze noodverordening is ingesteld naar aanleiding van de maatregelen die op 15 maart door het kabinet bekend zijn gemaakt. De nieuwe verordening treedt onmiddelijk in werking. De eerste noodverordening wordt ingetrokken. Deze noodverordening is inmiddels niet meer te zien omdat er een nieuwe, derde noodverordening is gepubliceerd. Bekijk hiervoor de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

15 maart

Vanmiddag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met dinsdag 28 april, net als eet- en drinkgelegenheden (hotels niet) en sport- en fitnessclubs. Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid

14 maart

Noodverordening Hollands Midden: Niet meer dan honderd personen bij elkaar op één plek

De Veiligheidsregio Hollands Midden, waar ook Gouda onder valt, stelt per zaterdag 14 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 een noodverordening in. De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. Lees het hele bericht op de website Hollandsmiddenveilig.nl.

Bekijk ook het filmpje van de Rijksoverheid over de maatregelen die u zelf kunt nemen. 

13 maart

De gemeente Gouda hanteert de landelijke richtlijnen zoals door het kabinet aangekondigd. Het Huis van de Stad is geopend en bereikbaar via telefoon en digitaal. Wel is er een aantal maatregelen genomen. 

12 maart

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Het kabinet heeft vanmiddag extra maatregelen bekendgemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Ik realiseer me goed dat deze maatregelen grote consequenties hebben voor mensen, maar echt noodzakelijk en belangrijk zijn voor onze samenleving."

"Ik wil dan ook uw medewerking vragen om deze maatregelen op te volgen. Op die manier doen we ons uiterste best om samen te voorkomen dat grote groepen (kwetsbare) mensen ziek worden.

Ook medewerkers van de gemeente zullen zo veel mogelijk vanuit huis gaan werken. Wel willen we de dienstverlening voor onze inwoners door laten gaan. Het Huis van de Stad is tijdens reguliere openingstijden dan ook gewoon geopend. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de gemeente met uw vraag te bellen. Diverse diensten kunnen ook digitaal geregeld worden. Check hiervoor onze site: www.gouda.nl. Meer informatie over de maatregelen en veel gestelde vragen hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.”

Download de poster met maatregelen tegen het coronavirus van de Rijksoverheid (pdf).

 

8 maart 2020

Twee inwoners van Gouda zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Een eerste laboratoriumonderzoek toonde het virus aan. Een tweede onderzoek heeft dit bevestigd.

Het betreft een 19-jarige man uit Gouda die in Noord-Italië is geweest. De man zit in thuisisolatie. De besmetting is twee keer aangetoond. Na de positieve uitslag van de eerste test was GGD Hollands Midden al gestart met het in kaart brengen van de contacten.

Ook is een 42 jarige man uit Gouda besmet. Onderzocht wordt hoe hij de infectie heeft kunnen oplopen. De GGD Hollands Midden is gestart met het in kaart brengen van de contacten die allemaal thuis verblijven.

Bij een 45-jarige inwoonster van Haastrecht die sinds 6 maart met klachten in isolatie is opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, is het Coronavirus ook definitief vastgesteld. De vrouw is in een risicogebied geweest (zie hiervoor: www.krimpenerwaard.nl).

GGD Hollands Midden brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad door middel van contactonderzoek. Contacten van de patiënten zullen door de GGD benaderd worden en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich verder kan verspreiden.

De gemeente heeft contact met de GGD Holland Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden en als daar aanleiding toe is, volgt nadere berichtgeving.

Reactie burgemeester

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Zondagavond heb ik de definitieve bevestiging gekregen dat er in Gouda ook sprake is van het coronavirus. Het gaat hierbij om een 19-jarige jongen en een 42-jarige man. Ik wens de patiënten veel beterschap toe. Er is geen reden voor paniek of extra maatregelen behalve de hygiënemaatregelen bij griep die u zelf kunt nemen. De gemeente is in nauw contact met het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio. Alle instanties pakken hun rol op in de bestrijding van het coronavirus. We houden de situatie goed in de gaten. Mocht er aanleiding toe zijn, volgt nadere berichtgeving.”