Controle hondenbelasting gestart

Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting betalen. De controle op de hondenbelasting is sinds 24 september weer gestart.

De controle zwordt uitgevoerd door de firma HollandRuiter. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de gemeente Gouda.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de controle op www.bsgr.nl onder het kopje ‘Nieuws’.

3 oktober 2018