College blij met nieuwe Cyclus contract

Cyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken kan de afvalstoffenheffing voor inwoners hierdoor de komende jaren verder dalen. Door het contract met Gouda als grootste opdrachtgever en met de andere gemeenten, is de toekomst van Cyclus verzekerd.

Lagere afvalstoffenheffing
Vanwege het aflopen van het bestaande contract is de gemeente in gesprek gegaan met Cyclus over een nieuw contract. Een scherpe prijsstelling en marktconforme kwaliteit waren hierbij het uitgangspunt. Inwoners betalen namelijk Cyclus door de Afvalstoffenheffing. Het afgelopen jaar heeft Gouda samen met de andere deelnemende gemeenten stevig onderhandeld. Dit heeft deze maand geleid tot overeenstemming over een nieuw contract voor de komende vijf jaar. Ook de andere gemeenten hebben nieuwe contracten getekend. Cyclus heeft zich daarbij constructief opgesteld, met grote aandacht voor haar medewerkers. 

Gezonde toekomst 
Samen met andere gemeenten zijn afspraken gemaakt zodat Cyclus zich kan concentreren op haar kerntaken als afvalbedrijf in de toekomst. Andere taken, zoals het dagelijks beheer van de openbare ruimte in Gouda, gaan terug naar de gemeente. Het voordeel is dat Gouda deze taken kan aanbesteden tegen marktconforme tarieven. Daarnaast wordt Promen ingezet om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt (social return) aan een baan te helpen. Op het gebied van de openbare ruimte en groenbeheer wordt tevens een kwaliteitsslag gemaakt.

Financieel 
Gouda gaat in twee stappen ca. 20% minder betalen (in 13% in 2018 plus 7% in 2019). Dit betekent dat Gouda in het nieuwe contract jaarlijks ongeveer € 1,5 miljoen minder gaat betalen voor afvalinzameling en € 0,5 miljoen voor straatreiniging dan in 2016. Daarnaast start het nieuwe contract al op 1 januari 2018 waardoor het prijsvoordeel een jaar eerder wordt behaald. Het nieuwe contract met Cyclus wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar. Dit nieuwe contract heeft voor de Goudse inwoners een positief effect: de afvalstoffenheffing kan vanaf 2019 verder dalen. Naar verwachting tussen de 35 en 40 euro per huishouden. Aanvullend kunnen inwoners nog meer besparen door hun afval goed te scheiden en zo min mogelijk restafval aan te bieden.

Conclusie 
Gouda en de andere gemeenten hebben vertrouwen in de toekomstige samenwerking met Cyclus.