College Zuidplas stemt in met Huis van Hoop

Het college van Zuidplas heeft ingestemd met de komst van dertien voor Beschut Wonen in de nieuwbouwwijk Esse Zoom Laag in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het initiatief hiertoe is genomen door Stichting De Hoop ggz en Woonpartners Midden-Holland. Dit project heet Huis van Hoop. Naar verwachting start de bewoning van de Huizen van Hoop aan het einde van de zomer.

Een Huis van Hoop is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan structuur, gezelschap en begeleiding, na een behandeling voor verslaving en/of psychische problemen. In een Huis van Hoop worden zij daarin voorzien. Het is de bedoeling dat ze daarna doorstromen naar een plek waar zij geheel op zichzelf wonen. ‘Kernbewonersgezinnen’ zorgen mede voor een prettig leefklimaat. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond. Woonpartners Midden-Holland en De Hoop ggz hebben samen dit initiatief ontwikkeld. Dit past in de ambitie van het college om Beschut Wonen te faciliteren binnen de gemeente.

Fijne woonplek

Wethouder maatschappelijke ondersteuning Daan de Haas: “We vinden het heel belangrijk dat er in Zuidplas een Huis van Hoop komt. Wij wensen al onze inwoners een veilige en fijne woonplek toe, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich prettig kunnen voelen. Waar ze kunnen werken aan herstel en groei, met de begeleiding die ze nodig hebben. Daarom komt een Huis van Hoop midden in de samenleving, in een fijne omgeving. We willen medio mei samen met Woonpartners Midden-Holland en Stichting De Hoop ggz een digitale bewonersbijeenkomst organiseren om ook alle omwonenden en andere geïnteresseerden bij te praten waarbij we ook alle vragen gaan beantwoorden.”

Staat van dienst

Uiteraard zijn ook de zorgen van alle omwonenden en kopers meegenomen in het besluit. Hiervoor is goed gekeken naar de staat van dienst van Stichting De Hoop ggz. Hierover is het college erg te spreken. De Hoop heeft ervaring met het vestigen van Huizen van Hoop in de wijk. Zij hecht er veel waarde aan om goed contact te hebben, en te onderhouden met de wijk.

De Huizen van Hoop bestaan uit tien woningen. Twee woningen, één aan de kop en de ander haaks op het blok worden bewoond door ´kernbewoners´. Dit zijn vrijwilligers die activiteiten ondernemen met de bewoners en in nauw contact staan met de buurt. De overige acht woningen zijn beschikbaar gesteld voor beschut wonen, met twee bewoners per woning. Zij hebben een eigen kamer en delen toilet, keuken en badkamer. In de middelste woning is de begane grond beschikbaar als gemeenschappelijke ruimte. 

Aanbod verdeeld over gemeenten

Ook de Goudse wethouder Corine Dijkstra is blij met de Huizen van Hoop: “Voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijk ondersteuning werken wij als vijf gemeenten in de regio Midden-Holland nauw samen. Beschut Wonen is hierbij een belangrijk thema. Gouda is nu nog centrumgemeente voor inwoners uit de regio, maar als regio streven wij naar een aanbod dat beter verdeeld is over de verschillende gemeenten. Daarbij is het belangrijk op zoek te gaan naar woonvormen waarbij bewoners zelfstandiger zijn dan in een beschermde woonvorm, maar wel kunnen terugvallen op de juiste ondersteuning en begeleiding. Mijn complimenten daarom aan de gemeente Zuidplas, Stichting De Hoop ggz en Woonpartners Midden-Holland voor het realiseren van dit mooie project.”

In de Huizen van Hoop hebben de bewoners doorgaans werk of dagbesteding. Daarnaast vinden er gemeenschappelijke activiteiten plaats. Professionele begeleiders en/of de kernbewoners zijn aanspreekpunt van de Hoop voor de wijk. De Hoop ggz richt de woningen in en bouwt een band op met de wijk. Gemeente Zuidplas en de overige gemeenten in Midden-Holland dragen cliënten voor die baat zouden hebben bij een plek in de Huizen van Hoop Esse Zoom.

24 april 2020