Werkbezoek Gedeputeerde Staten Goudse Poort

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland bracht op 4 april jl. een werkbezoek aan de gemeente Gouda, op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Het bezoek stond o.m. in het teken van kansen om de regionale economie te versterken.

Door bijvoorbeeld op een vernieuwende manier samen te werken aan een duurzaam toekomstperspectief voor bedrijventerrein Goudse Poort.

Opgaven voor Gouda en regio
Tijdens het werkbezoek gingen GS en het college van Gouda in gesprek over de opgaven in Gouda en de regio en de rol van de gemeente en provincie daarbij. Er is onder meer gesproken over kansen om Gouda nog aantrekkelijker te maken als stad om te wonen en te recreëren, zoals de mogelijkheden voor meer binnenstedelijk wonen en een goede bereikbaarheid van Westergouwe. Ook is uitgebreid van gedachten gewisseld over het thema regionale samenwerking en de positie van Gouda in de regio.

Versnellingskamer
Er liggen in Gouda en omgeving verschillende kansen om de regionale economie te versterken, onder meer door de economische positie van de Goudse Poort te verbeteren. De provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda, ondernemers en vastgoedeigenaren werken al enige tijd op vernieuwende wijze samen aan het verminderen van de leegstand op het terrein en het verbeteren van de kwaliteit van het gebied. Dit gebeurt via de zogenaamde Versnellingskamer. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: "De Versnellingskamer is een mooi voorbeeld van hoe we als provincie werk maken van slim ruimtegebruik. Als provincie kijken we op regionaal niveau wat wenselijk en nodig is, en gaan we vervolgens op lokaal niveau met de betrokken partijen aan de slag. Zo zorgen we ervoor dat de schaarse ruimte goed benut wordt en de oplossing voor alle betrokken partijen meerwaarde heeft."

Verbeteren bereikbaarheid Goudse Poort
Om de opgaven van dichtbij te kunnen bekijken, ontmoetten de colleges van GS en Gouda elkaar bij bouwbedrijf JP van Eesteren en maakten zij samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven een wandeling door de Goudse Poort. In het bijzonder bezochten zij de Shell Entree en bespraken zij de mogelijkheden om de bereikbaarheid van Goudse Poort te verbeteren. Binnenkort komen de resultaten van een verkeerskundig onderzoek beschikbaar, waarin een aantal scenario’s voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Goudse Poort wordt uitgewerkt. Deze worden in de Versnellingskamer besproken. Wethouder Jan de Laat: "Goudse Poort heeft een belangrijke functie. Dit bedrijventerrein is ook in beeld als mogelijke locatie voor Supinfo, de internationale universiteit die een vestiging in Gouda wil realiseren. Daarmee neemt de regionale functie van Goudse Poort – en dus ook het belang van een goede bereikbaarheid – alleen maar toe."