Coalitievorming in Gouda van start

De coalitievorming in Gouda gaat van start met een informatieronde. D66 en ChristenUnie hebben als grootste raadsfracties de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke insteek van het informatietraject. Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op verzoek van de lijsttrekkers van beide partijen aan de slag met een informatieve verkenningsronde.

Woensdag 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. Maandagavond kwam de gemeenteraad bij elkaar om de verkiezingsuitslag te bespreken. In het licht van de verkiezingsuitslag, waarbij maar liefst vijf partijen vier raadszetels behaalden, hebben lijsttrekkers Thierry van Vugt (D66) en Theo Krins (ChristenUnie) besloten tot een gezamenlijke aanpak van het traject. 

Van Vugt en Krins hebben hun aanpak maandagavond voorgelegd aan de andere lijsttrekkers tijdens een hiertoe belegde vergadering in het Huis van de Stad. Daar bestond brede steun voor de voorgestelde aanpak. De nu aangewezen informateurs krijgen de opdracht om uiterlijk 10 april een advies uit te brengen; daartoe nodigen zij de verschillende politieke partijen in de raad uit voor een gespreksronde. 

Kijk voor meer informatie op https://gouda.d66.nl

Informateurs
Vlnr: Thierry van Vugt, Alexander Rinnooy Kan, Heleen van den Berg, Evert Bobldijk, Anna van Popering en Theo Krins.