Cijfers veiligheidsaanpak 2e kwartaal

De veiligheidscijfers in het tweede kwartaal van 2020 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Het meeste effect hiervan wordt gezien in de inbraakcijfers en de (jeugd)overlast cijfers. Ook het aantal burenruzies is afgelopen kwartaal flink toegenomen.

Inbraakcijfers

Vanaf maart was een daling van het aantal registraties van woninginbraken te zien. Mensen waren op dat moment veel meer thuis waardoor inbrekers minder mogelijkheden hadden om in te breken. Daarnaast was er in die periode ook een aantal Goudse inbrekers aangehouden. In juni stegen de inbraakcijfers weer. De versoepeling van de coronamaatregelen is hier waarschijnlijk de oorzaak van. De stijging in Gouda volgt dezelfde trend als de landelijke cijfers op het gebied van inbraken. Het totaal aantal High Impact Crimes (overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is de eerste zes maanden van 2020 4,5% gedaald ten opzichte van het eerste half jaar van 2019.

Jeugdoverlast cijfers

De cijfers jeugdoverlast waren afgelopen kwartaal hoog. In deze periode was de noodverordening COVID-19 van kracht. Veel van de meldingen hadden dan ook te maken met het niet in acht nemen van de corona-maatregelen. Eind april startte ook de ramadanperiode. Tijdens deze periode is er vaak een stijging zichtbaar in het aantal meldingen over jeugdoverlast in Gouda. De ramadanperiode is dit jaar rustig verlopen. Dit komt - onder andere – door een goede voorbereiding door alle partners en een intensieve inzet in de avonden en nacht door politie, stadstoezicht en jongerenwerk.

Buurtbemiddeling

Ook is er een effect op burenruzies en is het aantal meldingen burenruzies gestegen. Het is de verwachting dat dit, nu veel mensen er voor kiezen om hun vakantie thuis door te brengen, voorlopig niet zal afnemen. In de vorige rapportage werd aangegeven dat de buurtbemiddelaars door de coronacrisis hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Op dit moment gaan de meeste bemiddelaars weer op huisbezoek, als dit op een veilige manier kan.  

12 augustus 2020