Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

Daarin is het realiseren van een Buurthuis van de Toekomst opgenomen. De gemeente wil stimuleren dat maatschappelijke gebouwen voor meerdere doelen gebruikt worden. Met als doel de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten te bevorderen. Wethouder Corine Dijkstra: “In Gouda Oost en West hebben we deze multifunctionele centra al, maar in Gouda Noord zochten we nog een geschikte locatie. Dit is een prachtige, centrale plek om er voor de wijkbewoners te zijn”.

Bevorderen afstemming en samenwerking

In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook actief, maar doen dit vanaf verschillende locaties in Gouda Noord. Het samenvoegen van hen op één locatie draagt in grote mate bij aan een goede afstemming en samenwerking.

Het gebouw is leeg komen staan sinds de komst van een centrale bibliotheek in de Chocoladefabriek op Klein Amerika in Gouda. Al een aantal jaren wordt het te koop of te huur aangeboden, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een passend plan of initiatief voor deze locatie. Kwadraad-Welzijn heeft zich recentelijk gemeld met het plan dit gebouw te gaan huren als een buurtservicecentrum. Naast het sociaal team van 0 tot 100+ is er nog plek voor meer organisaties. Naar die invulling wordt gekeken. Het college stemt in met het voorstel en gaat de gemeenteraad vragen om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen.

(Persbericht: 11 oktober 2017)