Brief wethouder Corine Dijkstra

Hieronder vindt u de uitgeschreven brief die wethouder Corina Dijkstra schreef aan alle Gouwenaars in tijden van de coronacrisis. In het bijzonder staat ze stil bij alle zorgmedewerkers en bedankt ze hen voor hun goede werk.

 

Beste Gouwenaars,

In deze bijzondere maanden zijn we ons extra bewust van de kwetsbaarheid en broosheid van het leven. Van de een op de andere dag staat alles in een ander daglicht. Het gaat mij aan het hart om te zien dat er mensen ziek zijn geworden door corona en dat er overledenen zijn te betreuren in onze stad. Dat raakt ons allemaal. Daarnaast ervaar ik in alle gesprekken dat deze tijd om veel meer gaat dan om ziekte of gezondheid. Het gaat om wat samenzijn betekent: levendigheid, ontmoeting, je geld kunnen verdienen, kortom alles wat we zo “normaal” vonden. 

Ik maak mij sterk voor de (mentale) gezondheid van de inwoners in onze gemeente. Voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben of in een isolement dreigen te raken. Maar bijvoorbeeld ook voor gezinnen waar spanningen ontstaan. Het treft mij bijzonder om te zien hoe alle instanties en (vrijwilligers)organisaties positief samenwerken om deze kwetsbare inwoners te beschermen en te helpen. Ook nu de maatregelen versoepeld worden is het goed om naar elkaar te blijven omkijken. Naar de mensen om ons heen die leed en zorgen te verwerken hebben en naar de mensen die angstig zijn om besmet te raken, omdat zij tot een risicogroep behoren. 

Als wethouder zorg spreek ik veel mensen in de stad. Graag benut ik dit moment om iedereen die werkzaam is in de zorg te bedanken. Zowel de medewerkers in het ziekenhuis, de verpleeghuizen, de thuiszorg, de maatschappelijke opvang, de jeugdzorg en de instellingen voor gehandicapten als de vele mantelzorgers en vrijwilligers. Ik heb gezien dat zij zich met hart en ziel inzetten voor de mensen die zij verzorgen of verplegen. En daarnaast het contact onderhouden met hun naasten, die vaak bezorgd zijn en zo graag weer op bezoek zouden willen komen. 

Beste zorgmedewerker, waar u ook werkt: hartelijk dank voor uw tijd, inzet en naastenliefde. Houd moed, uw goede werk wordt enorm gewaardeerd! 

Corine Dijkstra
Wethouder Gemeente Gouda

quote en foto van wethouder corine dijkstra