Bloeiende discussies over diversiteit en de arbeidsmarkt

"Zet als volwassene weer de bril op die je als kind droeg, waarmee je zonder oordeel naar de ander kon kijken. Ik zou graag willen dat iedereen deze bril weer opzet in de omgang met elkaar op de werkvloer”, aldus wethouder Corine Dijkstra (Diversiteit) tijdens het symposium Diversiteit en Arbeidsmarkt. Dit symposium organiseerde gemeente Gouda op 22 januari om met werkgevers en betrokkenen te praten over hoe gezamenlijk de diversiteit op de werkvloer te vergroten. Het smaakt naar meer: de wethouders hebben een vervolg toegezegd en willen met de uitvoering aan de slag.

Gouda wil een inclusieve gemeente zijn. Een gemeente waar LBHTI’ers zichzelf kunnen zijn en lichamelijk beperkten en mensen met een andere etnische afkomst zich welkom voelen in bedrijven. Daarom ondertekende de gemeente die dag de Charter Diversiteit. Zij verplicht zich met deze ondertekening om haar personeelssamenstelling diverser te maken.

Leven met ruimte om te zijn wie je bent

“We leven in een diverse maatschappij en de gemeente moet als werkgever een afspiegeling hiervan zijn. Zoals we buiten leven, moeten we ook binnen leven met ruimte om te zijn wie je bent”, licht wethouder Michiel Bunnik (Personeel) de reden voor de ondertekening toe. Het Charter Diversiteit is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 20 landen. Ondertussen hebben in Nederland bijna 150 publieke en private bedrijven hiervoor getekend.

Eigenlijk erg dat we ervoor moeten ondertekenen

Want in de praktijk blijkt de uitvoering van diversiteit op de werkvloer niet altijd gemakkelijk. “Het is goed dat een dergelijke ondertekening gebeurt, maar het is tegelijkertijd erg dat het nodig is”, geeft een deelnemer met een fysieke beperking aan. “Soms zie ik iemand aan de andere kant van de tafel naar me kijken met een blik van ‘wat moet ik met jou?’. Nou, daar kan ik niet zoveel mee. Ik kan mezelf namelijk niet veranderen, de ander wel in hoe die over mij denkt”. 

Kijk niet naar namen, maar naar kwaliteiten

Een deelnemer geeft aan: “Veel jongeren met een Marokkaanse achtergrond worden niet uitgenodigd voor een gesprek. Laat werkgevers niet kijken naar namen of afkomst, maar naar kwaliteiten. Ik wil zelf niet aangenomen worden omdat ik toevallig een Marokkaans Nederlander ben en in een hokje pas, maar om wat ik kan”.

Het vraagt om dagelijks onderhoud

Wethouder Rogier Tetteroo (Werkgelegenheid) beaamt dit: “Discriminatie op de arbeidsmarkt komt helaas nog steeds voor. We kunnen er wel over praten, maar we moeten er handen en voeten aan geven. Het vraagt om dagelijks onderhoud. De rol van de overheid is naast een ieder te staan om de diversiteit te bereiken die we willen”.

Wees je bewust van hoe je je opstelt

Studenten van de Universiteit van Utrecht hebben een onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Gouda voor oplossingen voor een divers personeelsbestand. Zij geven aan dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat hokjesdenken menselijk is en houvast geeft in het leven. Hun belangrijkste tip is dat we ons daarvan bewust zijn en mensen niet als ‘anders’ gaan behandelen.

(23 januari 2019)