Bijeenkomst over de Holland Outlet Mall

Provinciale Staten krijgen veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten.


Stand van zaken
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 23 januari 2017 besloten tot een onderzoek naar de verdere ontwikkeling van een HOM. Het HOM wordt volgens de plannen gevestigd in het huidige Woonhart in Zoetermeer dat getransformeerd wordt naar een Factory Outlet Center (FOC). Om dit mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan door de gemeente Zoetermeer aangepast moeten worden. Op dit moment is de gemeente Zoetermeer bezig met de onderzoeksfase.

Provinciale Staten nodigt u uit
Provinciale Staten willen als volksvertegenwoordigers graag luisteren naar de winkeliers, omwonenden, vastgoedeigenaren, brancheorganisaties en gemeenteraadsleden. Ook al heeft de provincie nog geen formele rol in het proces, toch willen Provinciale Staten belanghebbenden de mogelijkheid geven hun inzichten te delen.

Wilt u ook graag uw mening geven over de komst van de HOM? Komt u dan naar de de publieksbijeenkomst op woensdag 21 juni 2017 van 19.00 tot 22.00 uur op het Provinciehuis in Den Haag. U kunt zich tot 5 juni 2017 aanmelden via pzhevents.nl/hom