WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober openbaar

Door een wetswijziging kunt u vanaf 1 oktober de WOZ van Goudse woningen opvragen. Gouda is een van de eerste gemeenten waar dit kan. Andere gemeenten volgen later.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk in het landelijke loket www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van iedere Nederlandse woning zichtbaar is. Inmiddels zijn al meer dan tachtig gemeenten in Nederland aangesloten op deze landelijke voorziening. Zo is er meer transparantie voor inwoners.

WOZ waarde

Gouda als eerste aangesloten
In Gouda voert de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de belastingtaken en daarmee het bepalen van de WOZ-waarde van woningen uit. Via de BSGR is Gouda als een van de eerste gemeenten aangesloten op deze landelijke voorziening. Naast Gouda is ook Voorschoten inmiddels aangesloten. Deze transparantie komt door een wetswijziging op de wet WOZ in 2015. Deze bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten zijn.

Andere gemeenten volgen later
De zeven andere gemeenten die aan de BSGR deelnemen, sluiten in de loop der tijd aan op dit landelijke WOZ-waardeloket. De eerstvolgende gemeente is Wassenaar. Omdat de WOZ-waarde van een woning per 1 oktober aanstaande openbaar moet zijn, is de WOZ-waarde van andere BSGR-gemeenten via www.bsgr.nl beschikbaar.

Waardepeildatum
In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Op het moment dat in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, komen deze in het landelijke loket.

Persbericht 9 september 2016