Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger 'Bij bibliotheek aan Huis'

Op donderdag 17 december ontving mevrouw A.M. (Tineke) Larooy-Groosjohan de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne Bergman. De Vrijwilligerspenning werd uitgereikt tijdens de Vrijwilligersbijeenkomst van de Bibliotheek. Zij ontving de vrijwilligerspenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij “Bibliotheek aan Huis”.

Mevrouw Larooy is vanaf 1995 actief geweest bij “Bibliotheek aan Huis”. De afgelopen 20 jaar bracht zij om de drie weken met veel plezier en inzet boeken naar mensen die aan huis gebonden zijn en niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen. Daarnaast heeft zij ook vele jaren, samen met een andere vrijwilliger, de bibliotheek in de Julianahof verzorgd en daar het boeken ruilen begeleid.

Het werk heeft veel betekenis voor mensen die niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen maar wel graag boeken willen blijven lezen. Bovendien krijgen deze mensen dan bezoek aan huis, wat ook weer een sociale functie heeft

Bibliotheek aan Huis

Wanneer mensen niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen (bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn) en graag blijven lezen kan vanuit “Bibliotheek aan Huis” iemand thuis komen. Eén maal per drie weken komt er dan een vrijwilliger bij mensen thuis om boeken om te ruilen. Voorwaarde is dat iemand lid is van de bibliotheek. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

 Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(17-12-2015)