Vrijwilligerspenning voor mevrouw G.M.A. (Truus) van der Kleij – Verbij

Op 9 maart 2016 ontving mevrouw G.M.A. (Truus) van der Kleij – Verbij de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Laura Werger. Mevrouw Van der Kleij-Verbij kreeg de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij verschillende verenigingen, clubs, organisaties en diensten voor buurtbewoners. (09-03-2016)

Vrijwilligerspenning mevr. v.d. Kleij

Mevrouw Van der Kleij is onder meer vrijwilliger bij het Katholiek Vrouwengilde, de Zonnebloem, De Vincentiusvereniging Gouda, Huize Gouwestein en verpleeghuis Bloemendaal. Dit doet zij naast alle zorg en aandacht voor haar gezin.

Meer activiteiten

In Huize Gouwestein werkt mevrouw Van der Kleij al jarenlang op de gesloten afdeling “Het Zonnetje, bij dementerende ouderen. Zij geeft extra aandacht aan de groep, door de krant voor te lezen tijdens de koffie. Ook neemt ze deel aan de kookactiviteiten. Daarnaast zorgt ze voor buurtbewoners, boodschappen voor ouderen die minder mobiel zijn. Ook is ze jaren lang als een ouder geweest voor een kind, na het overlijden van zijn nog jonge moeder. In verpleeghuis Bloemendaal heeft mevrouw Van der Kleij als eerste de kerkdienst opgezet, met medewerking van het Apostolaat. Mevrouw heeft al die tijd ook met veel plezier het “Grand Café” bemand.

Bezige bij

Mevrouw Van der Kleij is een bezige bij. Betrouwbaar, integer, flexibel en met een gouden hart voor iedereen. Ook stimuleerde zij haar eigen kinderen om zich minimaal een dag per jaar in te zetten voor een ander, voor een verpleeghuis, of voor de Zonnebloem. Ze verricht zelf nog steeds diverse hand- en spandiensten, ondanks haar respectabele leeftijd. Zij beschikt over veel geduld en empathisch vermogen, voor iedereen. Vandaar dat de vrijwilligerspenning als blijk van waardering haar van ganzer harte toekomt.

Vrijwillierspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen als blijk van waardering aan vrijwilligers, die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(09-03-2016)