Stappen gezet in veilig werken in de publieke sector

Burgemeester Milo Schoenmaker is tevreden met de aanpak van de Veilige Publieke Taak (VPT) in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Schoenmaker is trekker van het VPT-project, waarbij de subsidie per 1 januari 2017 stopt.

“Mensen die werkzaam zijn in het publieke domein zetten zich elke dag in voor ons allemaal. Zij verdienen ons respect en moeten kunnen rekenen op een veilige werkplek zonder agressie of geweld.”

Einde subsidie

In 2014 is het project VPT gestart met een subsidie van het Ministerie van BZK. Omdat de subsidie per 1 januari 2017 eindigt, stopt per die datum de projectmatige aanpak. De verwachting is echter dat het project de werkgevers van mensen met een publieke taak voldoende bewust heeft gemaakt van de maatregelen die men kan treffen om de veilige uitoefening van een publieke taak mogelijk te maken.

Het project richtte zich op vrijwel alle werkgevers in de publieke sector binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Alle deelnemende werkgevers weten inmiddels welke maatregelen zij kunnen nemen, onderhouden en/of verbeteren. Veel maatregelen zijn na de start van het project ook al, vaak met veel succes, doorgevoerd.

Gastvrijheid

Burgemeester Schoenmaker: “Doordat we de VPT-maatregelen hebben ingevoerd hebben we in Gouda goede resultaten geboekt. Zo zijn we gedaald van 52 meldingen in 2014, via 31 in 2015 naar 20 meldingen tot en met 10 november 2016. Wel miste ik in de aanpak een preventieve maatregel. Daarom hebben wij in de Veiligheidsregio de maatregel hospitality toegevoegd, oftewel gastvrijheid. Alles draait hierbij om een gastvrije ontvangst en een prettige bejegening. Als ik op moet treden tegen inwoners die over de schreef zijn gegaan, dan wil ik de zekerheid hebben dat het niet aan onze bejegening heeft gelegen.”

Veilige Publieke Taak

Emotie mag, maar agressie hoort absoluut niet bij het werk. Agressie tegen medewerkers heeft vaak een grote impact (ziekteverzuim, vervelende situaties voor medewerker en bezoekers). Bovendien hebben medewerkers recht op een agressievrije werkplek (arbovereiste). Aan de VPT-aanpak in de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben de volgende werkgevers meegedaan: alle (19) gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, brandweer, ambulancevoorziening, de GGD-en, het Groene Hart Ziekenhuis, UWV, Arriva, woningbouwcorporaties, BSGR en GGZ-instellingen.

Het bieden van een agressievrije werkplek aan alle medewerkers met een (semi) publieke taak biedt diverse voordelen. Op een prettigere manier omgaan met de klanten, hierdoor vermindert het aantal vervelende situaties, waardoor er minder aangiftes gedaan hoeven te worden, wat leidt tot minder werk voor de politie, het OM en de rechterlijke macht. Niet geheel onbelangrijk, leidt de aanpak ook tot minder ziekteverzuim bij de medewerkers.

Maatregelen voor agressievrije werkplek

Hoe kan medewerkers een agressievrije werkplek worden geboden? Door het invoeren van de volgende 9 VPT maatregelen:

  • Laat externen weten wat de organisatienorm van acceptabel gedrag is.
  • Stimuleer dat werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.
  • Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.
  • Train werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
  • Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen werknemers.
  • Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.
  • Verhaal de schade op de dader.
  • Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.
  • Hospitality of gastvrije benadering van de klant. De Veiligheidsregio Hollands Midden is de enige regio die deze op preventie gerichte maatregel in het kader van het VPT project als kritische succesfactor heeft benoemd.

Hoe verder?

Het gesubsidieerde project VPT aanpak stopt per 1 januari 2017, maar de projectleider blijft voorlopig beschikbaar als vraagbaak en kennismakelaar voor de alle deelnemende werkgevers. Het Ministerie van BZK zal er voor zorgen dat VPT regelmatig op de diverse agenda’s zal blijven komen.