Overname failliete TSN in Midden-Holland geregeld

Medewerkers houden baan, cliënten houden huishoudelijke hulp

Het bedrijf Zonzorg neemt het personeel van het failliete TSN over. Zonzorg heeft een overeenkomst voor overname met de regio Midden-Holland gesloten. De hulp bij huishouden blijft hierdoor na 25 april gewoon geboden. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd en hebben een nieuw dienstverband gekregen. Cliënten weten dat hun vertrouwde hulp blijft komen.

“Het naderende faillissement heeft voor onrust bij medewerkers en cliënten gezorgd. Wij hebben alles eraan gedaan om voor de deadline te zorgen voor duidelijkheid over een nieuwe aanbieder, behoud van werkgelegenheid en continuïteit van de hulp bij het huishouden zodat cliënten zo min mogelijk van de overgang merken. Het behoud van koppels was ons uitgangspunt, en is gelukt”, aldus een tevreden wethouder Laura Werger (welzijn en zorg).

Vroegtijdig uitvraag alternatieve organisaties

Het faillissement van thuishulporganisatie TSN is op 16 maart uitgesproken. Haar werkzaamheden zou zij doorzetten tot 25 april. Met het oog op het mogelijke faillissement heeft de NSDMH (de regionale inkooporganisatie van de gemeenten in Midden-Holland) in december reeds een uitvraag gedaan naar welke organisaties bereid waren de diensten van TSN over te nemen. Dit leidde tot een aantal reacties. Organisatie Zonzorg is hier als beste uit gekomen.

Behoud arbeidscontracten

De toekomstig medewerkers van Zonzorg zijn begin deze week allemaal gebeld en gemaild. Hen is aangegeven dat Zonzorg de diensten én medewerkers overneemt. Dit was een grote geruststelling bij veel medewerkers na veel onzekerheid. Degenen met een vast contract behouden dit. Degenen met een aflopend contract krijgen bij Zonzorg in ieder geval een jaarcontract. Uiteraard kunnen medewerkers ook zelf kiezen niet mee te gaan naar Zonzorg. Zonzorg hanteert de CAO VTT met alle daaruit vloeiende rechten en plichten. De cliënten zijn deze week ook op de hoogte gesteld.

(Verzonden 07-04-2016)