Nieuwe ontwikkeling Weeshuis

Er doet zich een nieuwe kans voor in de ontwikkeling van het Weeshuis tot hotel en hoogwaardig restaurant. Het college heeft besloten om op exclusieve basis met één partij de haalbaarheid van het planvoorstel te verkennen.

Het planvoorstel geeft invulling aan het concept 'Eten, Verblijven, Ontmoeten'. De partij is White House Development B.V. Hiertoe wordt een intentieovereenkomst afgesloten. Het uitgangspunt van deze overeenkomst is om op exclusieve basis gedurende een periode van vijf maanden met elkaar verder te spreken over de herontwikkeling van het complex.

Eerder dit jaar ging de komst een hotel en hoogwaardig restaurant in het voormalige Weeshuis en het archiefgebouw aan de Groeneweg, zorgappartementen in de voormalige Klaas de Vriesschool en twee voor verkoop bestemde woningen aan de Spieringstraat niet door. De toenmalige ontwikkelaar kreeg het plan niet rond en heeft afgezien van de koop. Het college heeft toen aangegeven dat de ambitie van ‘Eten, Verblijven en Ontmoeten’ uitgangpunt blijft. White House Development B.V. sluit met haar plan aan bij dit concept.

Invulling Weeshuis

In het plan van de ontwikkelaar wordt uitgegaan van een (exclusief) restaurant op de begane grond van het weeshuis, op de verdieping een kleiner maar exclusiever hotel van ca. 6 tot 10 suites. Door verkleining van de grootte van het hotel kan tot optimalisatie van de koopprijs en afzetbaarheid worden gekomen. Voor de rest van het gebouw en complex (achterzijde weeshuis en de voormalige Streekarchiefgebouwen) is het plan om loftappartementen voor jongeren met gedeelde voorzieningen te realiseren. De Jeruzalemkapel zou gebruikt kunnen worden voor bijzondere bijeenkomsten en feesten.

Binnen het planvoorstel van White House Development is op dit moment geen plaats voor de Casimirschool en is een verhuizing naar de Herpstraat aan de orde. Op basis van de intentieovereenkomst wordt verkend of eventueel tot een uitruil kan worden gekomen tussen het gebouw Groeneweg 30a en Herpstraat 1 waardoor het mogelijk zou kunnen zijn dat de Casimirschool in het voormalige Streekarchief kan blijven.

Intentieovereenkomst

Het uitgangspunt van de intentieovereenkomst is om op exclusieve basis gedurende een periode van vijf maanden met elkaar verder te spreken over de herontwikkeling van het complex. De ontwikkelaar zal op basis van de intentieovereenkomst zijn plan verder uitwerken / verdiepen.

Dit betekent onder meer het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het weeshuiscomplex, uitsluitsel over de definitieve haalbaarheid van het programma, het uitbrengen van een concrete bieding met onderbouwing, inzicht in de bouwkosten van het project en de omvang van de investering en inzicht in de benodigde aanpassingen aan de gemeentelijke en rijksmonumenten en onderbouwing.

(Persbericht: 30-11-2016)