Nationale Ombudsman publiceert rapport herbestemming PWA-kazerne

Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij - en geïnformeerd over - de plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexander-kazerne. Het rapport hierover is 20 september door de Ombudsman openbaar gemaakt.

De Nationale Ombudsman heeft diverse gesprekken gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente Gouda. Aan de hand van deze gesprekken is een verslag opgemaakt. Dit verslag bevat een chronologische beschrijving van het proces rond de plannen voor de PWA-kazerne en van de manier waarop bewoners de verschillende stappen van de gemeente hebben ervaren.

Op basis van het verslag heeft de Ombudsman een rapport opgemaakt met conclusies/bevindingen en aanbevelingen.

Klik hieronder voor:


Meer informatie over het azc vindt u op www.gouda.nl/azc.