Archief 2016

 • Sporten op kunstgras

  Kunstgras banner Sporten op rubbergranulaat is veilig. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is overgenomen door de KNVB, de VSG en de GGD Hollands Midden. De gemeente Gouda sluit zich hierbij aan.

 • Gouda onderzoekt nieuwe publiekstrekker

  Kaas stapel banner - VVV Gouda Goudse kaas ruiken, voelen, proeven maar vooral ‘beleven’. Dat is waar het om draait in de Cheese Experience. Om de doelstelling van 1 miljoen bezoekers naar de stad te kunnen realiseren, is er een publiekstrekker nodig in Gouda op het gebied van kaas.

 • Afwijkende openingstijden

  Balie begane grond HvdS Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) is het Huis van de Stad gesloten.

 • Gouda smaakt naar meer

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten en dat gaan we natuurlijk groots vieren. Op weg naar 750 jaar Gouda zetten we elk jaar de schijnwerpers op wat de stad en de Gouwenaars uniek maakt. Voor het seizoen 2017-2018 is het eerste thema: Gouda smaakt naar meer!

 • Groen licht voor bouw fietsenstalling bij NS-station

  Fiets meisje langs bloemenveld Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft bekendgemaakt dat ook Gouda groen licht krijgt voor de bouw van een extra fietsenstalling. Door deze bijdrage van ProRail kan het project Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied nu verder.

 • Ondernemersfonds Gouda gaat door tot 2021

  Ondernemersfonds verlengen dec 2016 Het OndernemersFonds Gouda is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Om dat succes te continueren en de economische ontwikkeling van de stad Gouda verder te bevorderen, tekenden het OndernemersFonds Gouda en de gemeente voor een verlenging met vijf jaar.

 • Stappen gezet in veilig werken in de publieke sector

  Burgemeester Milo Schoenmaker is tevreden met de aanpak van de Veilige Publieke Taak (VPT) in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Schoenmaker is trekker van het VPT-project, waarbij de subsidie per 1 januari 2017 stopt.

 • Vrijwilligerspenning voor Chahida EL Mossaoui -Duivesteijn

 • Tweede editie Gouda Magazine is uit!

  Binnenstad - Kop van Kleiweg nieuw In deze editie: Het ondernemersklimaat in de binnenstad wordt door de ondernemers overwegend als zeer positief ervaren en dat is samengevat in boeiende interviews. Ook enthousiaste nieuwe ondernemers zijn mooi in beeld gebracht.

 • Vrijwilligerspenningen voor medewerkers Ronssehof

 • Extra toezicht in december tegen inbraak

  Stadstoezicht nieuw uniform bikers Toezichthouders zullen in de maand december extra surveilleren in de late avond en nacht in Gouda. In de periode rondom de feestdagen gaan veel inwoners naar familie of op vakantie. Inbrekers slaan dan vaker hun slag.

 • Nieuwe ontwikkeling Weeshuis

  Weeshuis 740 Er doet zich een nieuwe kans voor in de ontwikkeling van het Weeshuis tot hotel en hoogwaardig restaurant. Het college heeft besloten om op exclusieve basis met één partij de haalbaarheid van het planvoorstel te verkennen.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  Geld Euros portemonnee De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Hierbij betaalt de gemeente een deel van de maandelijkse premie voor de aanvullende verzekering.

 • Ereburgerschap voor directeur Gerard de Kleijn van Museum Gouda

  Tijdens het jaarlijks diner van het Gouds Catherina Gilde reikt burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan Gerard de Kleijn, directeur/bestuurder van museum Gouda.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker Gouds Catharina Gilde

  Op maandag 28 november ontving de heer C.J.C.M. (Christ-Jan) van Haperen de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker.

 • Nieuwe app en website voor Goudvoorelkaar

  Goud voor Elkaar - oudere dame en vrijwilliger De online marktplaats voor vrijwilligerswerk, Goudvoorelkaar, heeft een vernieuwde website en een innovatieve app gelanceerd. Deze verlagen de drempel om iets voor een ander in Gouda te betekenen.

 • Gouda bij Kaarslicht op landelijke televisie

  Gouda bij Kaarslicht - Foto Remco Gielen De komende editie van Gouda bij Kaarslicht filmt Omroep West de ceremonie bij de boom en zendt deze 16 december rechtstreeks op tv uit.

 • Goudse sterren stralen tijdens uitreiking jeugdlintjes

  Jeugdlintje 2016 banner Negen jongeren kregen op vrijdag 18 november van wethouder Corine Dijkstra een jeugdlintje uitgereikt. Deze 'Goudse Ster' is een blijk van waardering voor kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

 • Subsidie hang- en sluitwerk

  Inbraak woning banner Inbrekers hebben een hekel aan goed hang- en sluitwerk. De gemeente Gouda biedt eigenaren van een koopwoning nu de mogelijkheid om met subsidie inbraakwerende materialen te laten plaatsen. U krijgt 50% van de kosten vergoed, met een maximum van € 250,-.

 • Koninklijke onderscheiding voor leidster van La Leche League

 • Gouda bij Kaarslicht 16 december

  Gouda bij Kaarslicht 2015 Ook dit jaar begint de kerstperiode pas met een bezoek aan de sfeervolle kerststad Gouda. Bezichtig de gezellige historische stad en geniet van allerlei winterse evenementen, met als hoogtepunt Gouda bij Kaarslicht op 16 december.

 • 73 Matches op Goudse Maatschappelijke Beursvloer

 • Wegens succes: Ondernemersfonds Gouda met 5 jaar verlengd

 • Sinterklaasintocht 12 november

  Sinterklaas Gouda 2016 Op zaterdag 12 november is het weer zover: Sinterklaas komt aan in Gouda! De stoomboot meert dan af aan het Regentesseplantsoen. Als alles goed gaat, kunnen we de Sint rond 10.15 uur welkom heten.

 • Geen azc in de PWA-kazerne

  Pwa kazerne Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten.

 • Uw mening over Gouda telt

  Binnenstad wonen Gouda is een fantastische stad om in te wonen, werken en recreëren. Daar werken we met z’n alleen ook hard aan. De gemeente Gouda wil graag uw mening weten over de leefbaarheid in onze stad.

 • Informatieavond over uitbreiding laadpalen

  Laadpunten e-auto Het aantal laadpalen in Gouda wordt vanaf 2017 uitgebreid. Wij vertellen u daar graag meer over tijdens een informatieavond op donderdag 3 november in het Huis van de Stad.

 • Gouda presenteert sluitende begroting met ambitie

  Met solide en voorzichtig financieel beleid bouwen aan innovatieve en toekomstgerichte stad.

 • Welkom nieuwe Gouwenaars

  Kaasmarkt handen Iedereen die het afgelopen half jaar nieuw in Gouda is komen wonen, kon op maandag 10 oktober kennismaken met het college van BenW in het Huis van de Stad. De tientallen nieuwe Gouwenaars kregen daarnaast een rondleiding en uitleg over de gemeentelijke organisatie.

 • Nieuw Gouds college geïnstalleerd

  College banner 740 compleet 2016-2018 Gouda heeft een nieuw college. De wethouders zijn woensdag 5 oktober geïnstalleerd door de gemeenteraad. Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een zakencoalitie te vormen.

 • Gezamenlijke locatie De Ark en kinderdagcentrum

  Driestar Clematislaan groot De Zmlk-school De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep zullen zich vanaf de zomer 2018 gezamenlijk huisvesten in het gebouw aan de Clematislaan 2.

 • Succesvolle bijeenkomst ambitieuze ondernemers

  Grow bijeenkomst 2016 Vele ‘nieuwe’ en ‘oude’ ondernemers bezochten op 3 oktober een bijeenkomst voor starters en ambitieuze ondernemers. Gezien de goede opkomst zijn de ambities van het bedrijfsleven in de Goudse regio hoog.

 • Actieprogramma nieuw college

  Raadzaal leeg Voor de periode tot aan de komende verkiezingen vormen diverse partijen een zakencoalitie en zij hebben een compact actieprogramma samengesteld. De gemeenteraad bespreekt dit op woensdag 5 oktober en dan worden ook de wethouders geïnstalleerd.

 • Gouwe Dialoog over het thema ‘Onderwijs’

  Samen met enthousiaste inwoners van Gouda organiseert de Regiewerkgroep Gouwe Dialoog op vrijdagavond 30 september 2016 een vervolgbijeenkomst over het thema ‘Onderwijs’.

 • Zakencoalitie bereikt akkoord

  HvdS vergezicht voorkant De onderhandelende partijen hebben donderdagavond een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – voor de periode tot aan de verkiezingen - bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de Kadernota 2017-2020.

 • Nationale Ombudsman publiceert rapport herbestemming PWA-kazerne

  Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij - en geïnformeerd over - de plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexander-kazerne. Het rapport hierover is 20 september door de Ombudsman openbaar gemaakt.

 • ‘FF buurten’ krijgt vervolg met spreekuur

  Korte Akkeren - Turfsingel Het 'FF buurten' spreekuur is in september van start gegaan en vindt elke twee weken op donderdag plaats in Korte Akkeren. Het is een vervolg op de 'FF buurten'-actie in mei.

 • Onderhandelaars Gouda vormen zakencoalitie

  HvdS vergezicht voorkant Onder leiding van formateur Van Schelven is zaterdag 17 september besloten om een zakencoalitie te vormen. Die moet gedurende de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen het stadsbestuur behartigen.

 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s

  Laadpunten e-auto Gouwenaars kunnen vanaf begin 2017 via deze website een openbare laadpaal aanvragen. Dit najaar sluit de gemeente Gouda namelijk een overeenkomst met ENGIE Services voor de plaatsing, het beheer en de exploitatie van laadpalen voor elektrische auto’s.

 • WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober openbaar

  WOZ waarde huisjes 740x296 Door een wetswijziging kunt u vanaf 1 oktober de WOZ van Goudse woningen opvragen. Gouda is een van de eerste gemeenten waar dit kan. Andere gemeenten volgen later.

 • Werk- en opleidingsplekken voor mensen in de bijstand

  Infra Deal sept 2016 De gemeente Gouda heeft met diverse overheden uit Zuid-Holland, opleiders en de bouw- en infrabranche een intentieverklaring gesloten om de komende drie jaar samen 300 werk- en opleidingsplekken te creëren voor mensen in de bijstand.

 • Stadsbijeenkomst aanpak woninginbraken

  Inbraak woning banner Op dinsdagavond 27 september vondde stadsbijeenkomst over woninginbraken plaats. Tijdens deze avond zijn we als gemeente samen met bewoners in gesprek gegaan over nieuwe en/of onorthodoxe ideeën voor de aanpak van de inbraken in onze stad.

 • Benoeming Lid van de Gemeenteraad

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gouda, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend, dat de heer P.T.J. Ruijgrok, wonende te Gouda, is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Gouda. De voorzitter voornoemd, dr. M. Schoenmaker. Datum : woensdag 7 september 2016.

 • Startersavond voor ambitieuze ondernemers

  Op 3 oktober organiseren ondernemersplatform Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda weer een startersavond voor ambitieuze ondernemers. Tijdens deze avond geven verschillende organisaties en bedrijven adviezen aan startende ondernemers en bedrijven die de afgelopen jaren zijn gestart en willen doorgroeien.

 • Informatieavond voor (startende) ondernemers

  Ondernemen twee vrouwen Ben jij een ambitieuze ondernemer en wil je verder groeien? Kom dan op 3 oktober naar de informatieavond. We helpen je graag je succes te vergroten!

 • Wie verdient er een Jeugdlintje?

  26 november 2019

  Jeugdlintje 2015 banner Kent u iemand die een jeugdlintje verdient? Bijvoorbeeld omdat hij of zij zich inzet voor een ander of een bijzondere prestatie heeft geleverd? Meld hem/haar dan vóór 1 oktober aan voor een Jeugdlintje.

 • Ereburgerschap voor Nan van Schendel

  Tijdens haar afscheidsreceptie reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan Nan van Schendel, scheidend directeur van de bibliotheek. Zij ontving deze hoogste onderscheiding van de stad voor haar bijzondere verdiensten voor de stad.

 • Eindrapport van verkenner Hans Andersson

  Raadzaal leeg Verkenner Hans Andersson heeft woensdagavond 24 augustus het eindrapport gepresenteerd aan de Goudse gemeenteraad. In dit rapport geeft Andersson advies over de volgende stap, de formatie van een nieuw college.

 • Kop van de Kleiweg officieel geopend

  Opening kop vd Kleiweg(ADH) 740x296 De nieuwe stadsentree Kop van de Kleiweg is klaar en werd op 24 augustus feestelijk geopend door burgemeester Schoenmaker.

 • Onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

  Binnenstad met publiek banner Enkele honderden Gouwenaars ontvangen in september een uitnodiging van onderzoeksbureau I&O Research om mee te doen met een onderzoek naar koopgedrag.

 • Eerste bevindingen verkenner Andersson

  pdf, 172kB

  Raadzaal leeg De gemeenteraad is 15 augustus bijgepraat over de eerste bevindingen van de verkenner Hans Andersson. Hij doet onderzoek naar de het ontstaan van de bestuurlijke crisis en zal in beeld brengen wat er nodig is om een stabiele coalitie te vormen.

 • Subsidie hang- en sluitwerk

  Inbraak woning banner Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in uw woning. De gemeente biedt nu de mogelijkheid om met 50% korting uw sloten te laten vervangen. Voorwaarde is wel dat u in een buurt woont met een hoog inbraakrisico.

 • Nieuwe gemeentesecretaris voor Gouda

  HvdS vergezicht voorkant Dr. E.M. (Martiene) Branderhorst is op 18 juli benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur voor de gemeente Gouda. Mevrouw Branderhorst start met ingang van 15 oktober 2016.

 • GOUDasfalt kan van start

  Met de ondertekening afgelopen donderdag en het overhandigen van de sleutel is de laatste stap gezet en kan burgerinitiatief GOUDasfalt het terrein verder ontwikkelen.

 • Roze Zaterdag 2018 in Gouda

  Roze Zaterdag in Gouda - bidbook banner De werkgroep Roze Zaterdag Gouda heeft met een sterk bidbook het bestuur van Roze Zaterdagen Nederland weten te overtuigen; de landelijke Roze Zaterdag van 2018 vindt plaats in Gouda!

 • Tientallen successen bij ‘Kom binnen bij bedrijven’

  Bedrijven Goudse Poort luchtfoto De open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ begin april heeft goede resultaten opgeleverd.

 • Verkenner aangesteld voor Gouda

  HvdS vergezicht voorkant Maandag 11 juli is de heer Hans Andersson in Gouda aan de slag gegaan als verkenner voor de nieuwe coalitie.

 • Verkenner gezocht voor nieuwe coalitievorming

  HvdS vergezicht voorkant De gezamenlijke fractievoorzitters van Gouda hebben burgemeester Schoenmaker woensdag 6 juli gevraagd op zoek te gaan naar een externe verkenner die de mogelijkheden voor een nieuwe, stabiele, coalitie gaat onderzoeken.

 • Aanvalsplan tegen woninginbraken

  Het aantal woninginbraken in Gouda, zowel poging als voltooid, is onverminderd hoog. In de driehoek is, naar aanleiding van de recente cijfers, een aanvalsplan tegen woninginbraken vastgesteld. Het plan bestaat uit maatregelen op de korte en lange termijn en ook wordt een aantal nieuwe maatregelen toegevoegd.

 • Raad zegt vertrouwen in wethouders op

  HvdS vergezicht voorkant Wethouders Bergman, Tetteroo, De Laat, Werger en Niezen stappen per direct op. Aanleiding voor dit besluit vormt een door de meerderheid (18-17) van de gemeenteraad gesteunde motie van wantrouwen, waarin het vertrouwen in de wethouders wordt opgezegd.

 • Vrijwilligerspenningen voor medewerkers van de Ronssehof

 • Laura Werger stapt per direct op als wethouder

  Wethouder Laura Werger Maandagavond 4 juli heeft Laura Werger bekendgemaakt dat zij per direct haar werkzaamheden als wethouder van de gemeente Gouda zal neerleggen. Deze stap volgt op het eerdere vertrek van de VVD-fractie uit de coalitie.

 • Beeldmerk 'erkend leerbedrijf' voor gemeente

  Erkend Leerbedrijf banner Wethouder Daphne Bergman (Onderwijs) ontving 30 juni officieel het beeldmerk ‘erkend leerbedrijf’ van de SBB. De gemeente Gouda heeft leerplaatsen voor mbo-studenten en kijkt samen met het SBB naar uitbreiding van het aantal plaatsen.

 • Debat over politieke situatie in Gouda

  Raadzaal leeg De VVD-fractie heeft 29 juni bekendgemaakt dat zij uit de coalitie stapt. De fractievoorzitters hebben in overleg met de voorzitter van de raad besloten tot het houden van een debat hierover op maandagavond 4 juli.

 • College betreurt vertrek VVD-fractie uit coalitie

  Raadzaal leeg De VVD-fractie heeft woensdagavond 29 juni bekendgemaakt dat zij uit de coalitie stapt. Het college neemt kennis van het besluit van de VVD-fractie om de coalitie te verlaten en betreurt deze onverwachte stap.

 • Ondernemersfonds Gouda succesvol

 • Groen licht voor Afval Scheiden Loont

  Afval inzameling (Pim Mul) De Goudse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het nieuwe afvalbeleid Afval Scheiden Loont. Alle raadsleden stemden voor het plan van het college. De invoering hiervan start per 1 juli 2017 en in december dit jaar worden de tarieven vastgesteld.

 • Mandeville Academy in voormalige muziekschool

  Muziekschool Westhaven 740 Het voormalige pand van de muziekschool krijgt vanaf het najaar 2017 een nieuwe bestemming. De gemeente Gouda heeft besloten het gebouw aan de Westhaven te verhuren aan een nieuw onderwijsinstituut, de Mandeville Academy.

 • Succesvolle ‘speedmeet’-middag bij WOC

  Speedmatch WOC juni 2016 Het Werk en Ontwikkel Centrum (WOC) heeft vorige week een vruchtbare ‘speedmeet’-middag georganiseerd. Een ontmoeting en kennismaking tussen uitzendbureaus en werkzoekenden met een bijstandsuitkering.

 • Samenwerking gemeente Gouda en Promen verlengd

  Promen contract juni 2016 Sinds de opening van het Huis van de Stad in 2012 verzorgt Promen de catering en de schoonmaak. De goede ervaringen en de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn reden om een nieuw contract te sluiten.

 • Koninklijke onderscheiding voor Paul Rietjens

 • Gouda in Top 10 ranglijst ontwikkeling woonaantrekkelijkheid Atlas

 • Uitdagend begrotingsjaar 2017

  Geld Euros portemonnee Er zijn de komende jaren nieuwe kansen voor Gouda.

 • Maatschappelijke beursvloer

  Beursvloer 2015 Maatschappelijke organisaties en bedrijven ontmoeten elkaar op 10 november tijdens de Goudse Maatschappelijke Beursvloer. Bedrijven kunnen zich nu al inschrijven!

 • Verklein risico op inbraak tijdens vakantie

  Inbraak deur en koevoet De weken rond de zomervakantie staan erom bekend dat het risico op inbraak in woningen groter is. U kunt bij de politie melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan worden gehouden.

 • Sociaal Team Gouda scoort ruime voldoende

  Sociaal Team (vws) Cliënten zijn tevreden over hun contacten met Sociaal Team Gouda (volwassenen). Zij beoordelen het team gemiddeld met een 7,5. Dat blijkt uit een onafhankelijk klantervaringsonderzoek.

 • Werkzaamheden website en telefonie

  HvdS vergezicht voorkant De gemeente Gouda test vrijdagmiddag 10 juni de technische noodsystemen. Het kan daarbij gebeuren dat diverse onderdelen tijdelijk niet werken, zoals het maken van een afspraak of ons telefoonnummer. Excuses voor het ongemak.

 • Wie wint de titel: Ondernemer van het Jaar?

  Ondernemersprijs winnaars 2015 Kent u een ondernemer of onderneming die zich onderscheidt en vindt u dat deze in aanmerking moet komen voor de titel ‘Ondernemer van het Jaar’? Draag hem of haar dan voor!

 • Spreekuur gemeente, politie en Mozaïek wonen

  Alle bewoners van Goverwelle die vragen hebben aan de gemeente, de wijkagent of de woningcorporatie over de wijk Goverwelle kunnen hiermee vanaf 9 juni elke 14 dagen terecht tijdens het gezamenlijke spreekuur.Vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en Mozaïek Wonen houden vanaf 9 juni elke twee weken (oneven weken) op donderdagavond spreekuur voor de inwoners van Goverwelle. Zij doen dat van 19.00 tot 20.00 uur in het gebouw van Mozaïek wonen aan de Bachstraat 1.

 • Yassine nieuwe kinderburgemeester

  02 januari 2017

  Kinderburgemeester 750x296 In een uitpuilende raadzaal vol met enthousiaste kinderen werd op 1 juni Yassine Mellah (10) van de Casimirschool gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Gouda.

 • Toekomst Weeshuis nog onduidelijk

 • Vrijwilligerspenning voor Marry van Esschoten - Verburg

 • Wethouders bezoeken Werk & Ontwikkel Centrum

  Wethouders bezoeken WOC - Astrid den Haan 740 Wethouder Rogier Tetteroo nam op 19 mei een ‘kijkje achter de schermen’ bij het Werk & Ontwikkel Centrum (WOC), samen met wethouders Brigitte Leferink van Waddinxveen en Jan Vente van Krimpenerwaard.

 • Netwerkdag voor jonge werkzoekenden

  Werknemers - boren - zagen Jonger dan 27 jaar en zoek je een vakantiebaan, stageplaats of vaste baan? Kom dan op donderdagmiddag 2 juni naar de gratis Netwerkdag in de Bibliotheek Gouda. Hier zijn lokale en nationale ondernemers aanwezig.

 • Bestuursovereenkomst azc ondertekend

  Ondertekening AZC aangepast De gemeente Gouda en het COA hebben op woensdag 25 mei een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst voor de vestiging van een azc in de PWA-kazerne.

 • Huishoudelijke hulp volgens de wet

  Zorg huishoudelijke hulp Gouwenaars ontvangen huishoudelijke hulp op een manier die de wet Wmo 2015 voorschrijft, via maatwerk.

 • Oude gemeentepagina's in krant van 25 mei

  pdf, 906kB

  Krant Door een fout is woensdag 25 mei een oude editie van de gemeentepagina's in de Goudse Post verschenen. Onze excuses daarvoor. Hier vindt u de juiste pagina's.

 • Goedkope lening voor starters woningmarkt

  Woningen Starters op de (koop)woningmarkt kunnen ook dit jaar gebruik maken van de Starterslening. Met deze lage-rente-lening kunnen zij de financiering voor de aankoop van een eigen woning rond krijgen.

 • Livemuziek in stadsbussen

  Bus Huiskamer van de stad Muzikanten uit Gouda en omstreken treden zaterdag 28 mei tussen 12.00 en 17.00 uur op in de stadsbussen 1, 3 en 4 van Arriva. Zij geven de reiziger een voorproefje van muziek- en kleinkunstfestival Huiskamer van de Stad.

 • Overeenkomst met COA over goede inpassing azc

  Het college van BenW van de gemeente Gouda en het COA hebben overeenstemming bereikt over een conceptbestuursovereenkomst voor het azc dat tweede helft van 2017 zijn deuren opent in Gouda.

 • Lintjesregen in Gouda

  Lintjesregen banner 2016 Acht Gouwenaars hebben dinsdag 26 april een Koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Burgemeester Schoenmaker reikte aan zeven Gouwenaars hun medaille uit in het Huis van de Stad. Een Gouwenaar nam haar onderscheiding in Oudewater in ontvangst.

 • 4 mei Dodenherdenking

  pdf, 688kB

  Vlag dodenherdenking Op 4 mei herdenken we de slachtoffers, burgers en militairen die in oorlogssituaties of bij vredesoperaties zijn omgekomen voor onze vrijheid. In Gouda organiseert de Stichting 4 en 5 mei vanaf 19.00 uur drie Stille tochten en een herdenkingsceremonie op de Markt. Loopt u ook mee?

 • 1e woning in Westergouwe opgeleverd!

  Westergouwe eerste sleutel De allereerste woning in Westergouwe is opgeleverd. Dave (42) en Dorine (34) de Visser kregen op 22 april de sleutel van hun nieuwe huis overhandigd door Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda.

 • Gouda zoekt nieuwe gemeentesecretaris

  HvdS vergezicht voorkant Gemeente Gouda zoekt een verbindende en stevige gemeentesecretaris / algemeen directeur, die actief betrokken is bij stad, inwoners, bestuur en medewerkers. Een uitgebreide omschrijving van de functie leest u in het functieprofiel. (21-05-2016)

 • Positief resultaat jaarrekening

  Geld Euros portemonnee Dankzij strak financieel beleid en eenmalige meevallers sluit de gemeente Gouda 2015 positief af. Het weerstandsvermogen kan hierdoor versterkt worden en komt hierdoor voor het eerst sinds jaren op een adequaat niveau. Dat is nodig om toekomstige risico’s en onzekerheden op te kunnen vangen.

 • Gewijzigde openingstijden

  Balie begane grond HvdS Op maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) zijn de gemeente en het UWV gesloten.

 • Start bouw 69 woningen in Westergouwe

  Westergouwe 69 woningen Ruim 100 potentiële huurders en kopers waren 18 april aanwezig bij het slaan van de eerste paal in Westergouwe. Samen vormden ze een grote letter W: van Weids Wonen in Westergouwe.

 • Hengelsportzaak Walvisstraat 18 maanden gesloten

 • Goudse cliëntenraad zoekt nieuwe leden

  De gemeente Gouda is voor de cliëntenraad op zoek naar twee nieuwe leden. De raad vergadert één keer per maand. Leden ontvangen per vergadering een vergoeding.

 • Goudse Kaasmarktseizoen weer geopend

  Opening Kaasmarkt Lima Fotografie De eerste Goudse Kaasmarkt van het seizoen is afgelopen donderdag weer geopend. Wethouder Daphne Bergman kreeg daarbij hulp van kleuters van de Goudse Casimirschool. Allemaal verkleed als echte kaasmeisjes en kaasjongens.

 • Komst kindcentrum in Westergouwe

 • Burgemeester sluit onderneming aan Walvisstraat

 • Overname failliete TSN in Midden-Holland geregeld

 • Meer slaapplekken voor daklozen

 • Laatste projectkavel van eerste fase Westergouwe uitgegeven

 • Herontwikkeling van de stad nodig voor groeiende woningvraag

 • Weet u de spelregels voor uw hond nog?

  Hond op gras In het voorjaar stijgt het aantal klachten over hondenpoep. Honden zijn fijne huisdieren, maar er gelden wel wat hondenspelregels in Gouda.

 • Opgeschoonde start van de lente

  Opschoondag 2016 banner De 16e editie van de Goudse Opschoondag is mede door het enthousiasme van 24 groepen Gouwenaars weer een groot succes geworden!

 • Kom binnen bij bedrijven

  Werknemers - boren - zagen Tientallen bedrijven in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Woerden openden op 7 april hun deuren tijdens ‘Kom binnen bij bedrijven’ voor inwoners die op zoek zijn naar een baan, stageplek, leerwerkplek of werkervaringsplaats.

 • Vrijwilligerspenning voor mevrouw G.M.A. (Truus) van der Kleij – Verbij

  Op 9 maart 2016 ontving mevrouw G.M.A. (Truus) van der Kleij – Verbij de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Laura Werger. Mevrouw Van der Kleij-Verbij kreeg de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij verschillende verenigingen, clubs, organisaties en diensten voor buurtbewoners. (09-03-2016)

 • Transformatie Ambachtsschool gestart

  Ambachtsschool De transformatie van de Ambachtsschool naar woningen is van start gegaan. De eigendomsoverdracht van de Ambachtsschool aan de projectontwikkelaar heeft plaatsgevonden en de aannemer is al begonnen met de bouwvoorbereidingen.

 • Meer ruimte nodig voor uw bedrijf of kantoor?

  Bedrijf Gouwepark Bent u op zoek naar kantoor- en/of bedrijfsruimte? In Gouda hebben we een prachtig aanbod. Kijk daarvoor op de website Goudsaanbod.

 • Horeca-inrichting Lobbes 12 weken gesloten

 • Afval scheiden gaat geld opleveren

  Afval containter Inwoners van Gouda lopen nog flink achter bij het scheiden van huishoudelijk afval. Er komt een nieuw afvalbeleid om daar wat aan te doen en dat moet inwoners geld opleveren. Kom naar de informatieavonden en denk mee.

 • Informatieavond over Zuidelijk Stationsgebied

  De gemeente Gouda wil het Zuidelijk Stationsgebied aanpakken. Er komt een nieuwe fietsenstalling, een aangepast busstation en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Daarom organiseert de gemeente op maandag 29 februari een informatieavond.

 • Is uw woning al duurzaam genoeg?

  Energie verwarming Wilt u alles weten over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en comfortverbetering in uw woning? Op dinsdagavond 1 maart organiseert het Duurzaam Bouwloket, in samenwerking met de gemeente Gouda, een informatieavond.

 • WSP - advies en personeel op maat

  Arbeid (Timmerman op dak) In iedere onderneming is goed personeel belangrijk. Werkgevers weten dit als geen ander. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Holland is de aangewezen partner voor elke ondernemer in de regio.

 • Aanslag lokale heffingen

  Geld Euros portemonnee De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt deze week de gecombineerde aanslagen van gemeentelijke en waterschapsbelasting.

 • Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond

  Pwa kazerne Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne.

 • Afspraken met taxibranche

  Taxi Flickr - Elmar Burgemeester Schoenmaker en wethouder Hilde Niezen hebben deze week afspraken gemaakt met de taxibranche in Gouda. De taxibranche heeft verzocht om een protocol met gedragsregels.

 • Burgemeester sluit horeca-inrichting aan de Zeugstraat

 • Gouda krijgt eigen Monopolyspel

  Monopoly Gouda Elk jaar brengt Monopoly een beperkt aantal speciale edities op de markt. En Gouda mag niet in dat rijtje ontbreken.

 • Gouda koopt Koudasfalt

  Koudasfalt De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de kredietverstrekking voor de aankoop van het terrein van de voormalige asfaltcentrale Koudasfalt.

 • 100 gezinnen - 100 dagen - 100 procent afvalvrij

  Afval inzameling (Pim Mul) Noem het een uitdaging of een groot avontuur. Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval te laten leven? De gemeente Gouda gaat dat proberen. Doet u mee aan 100-100-100?

 • Kom op 7 april binnen bij bedrijven!

  Ondernemen twee vrouwen Bedrijven en organisaties in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Woerden zetten op 7 april hun deuren open tijdens de ‘Kom binnen bij bedrijven’-dag.

 • AZC Gouda in 2017 open

  Pwa kazerne Het COA heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de verbouwing van de PWA-kazerne naar een AZC. De inschatting is tweede helft 2017. Daarnaast heeft het bewonersplatform het uitgewerkte advies overhandigd aan de gemeente.

 • Extra toelage voor huishoudelijke hulp

  Zorg huishoudelijke hulp Goudse mantelzorgers, 75-plussers en mensen die extra huishoudelijk hulp nodig hebben naast hun bestaande maatwerkvoorziening, kunnen gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

 • Landelijke Opschoondag

  Opschoondag - vijver In Gouda doen dit jaar maar liefst 22 enthousiaste groepen mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart. Wethouder Hilde Niezen maakt een fietstocht langs een aantal deelnemers.

 • Wie wordt de nieuwe stadsdichter?

  Stadsdichter Ruud Broekhuizen De verkiezingsronde voor de nieuwe stadsdichter is officieel opengesteld. Wie gaat Ruud Broekhuizen opvolgen? Iedere Gouwenaar met dichtersbloed en het nodige lef om zich te presenteren, kan zich voor 22 februari aanmelden.

 • Deuren gymzaal Korte Akkeren open

  Gymzaal kinderen (Korte Akkeren) De piepende gymschoenen waren vanaf begin dit jaar al hoorbaar uit de nieuwe gymzaal Korte Akkeren, maar op 22 januari opende wethouder Rogier Tetteroo (Wijkontwikkeling) het gebouw officieel.

 • GoudApot: goed nieuws voor Goudse initiatieven

  GoudApot overhandiging Iedere inwoner met een goed idee voor Gouda die geld of advies kan gebruiken, kan vanaf nu terecht bij stichting GoudApot. Deze pot met € 240.000,= wordt beheerd door de Gouwenaars zelf.

 • Akkoord over nieuw terrassenbeleid

  Terras Markt Na bijna 5 jaar onderhandelen is er uiteindelijk toch overeenstemming gekomen tussen Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gouda en de Gemeente Gouda over een nieuw terrassenbeleid.

 • Inleveren kerstbomen

  Kerstboom U kunt uw kerstboom op diverse locaties inleveren op woensdagmiddag 6 januari 2016. U krijgt 50 eurocent per kerstboom.

 • Nieuwjaarsvegen op 1 januari

  Vuurwerkafval Op Nieuwjaarsdag ligt er in Nederland zo’n 10,5 miljoen kilo vuurwerkafval op de grond. De gemeente Gouda roept haar inwoners op om deel te nemen aan de actie Nieuwjaarsvegen!

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger 'Bij bibliotheek aan Huis'

 • Vertrek gemeentesecretaris Loes Bakker

  Loes Bakker 740 Met ingang van 1 januari 2016 vertrekt gemeentesecretaris Loes Bakker (59) bij de gemeente Gouda.

 • Extra korting zorgverzekering minima

  Zorgkosten De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. In 2016 gaat de gemeente extra meebetalen om de verhoging van het wettelijke eigen risico te compenseren.

 • Innovatief Gouda

  Goudse Poort luchtfoto 2015 - Aeroview Gouda wil zich profileren als stad van innovatie. Drie succesvolle bedrijven vestigden zich er al en werken nauw samen met de gemeente in het innovatieplatform.

 • Waardevol cadeau voor werkloze jongere

  02 januari 2017

  Jongere werk (slijpen) Als werkgevers een werkzoekende jongere uit de regio Midden-Holland aannemen, kunnen zij in aanmerking komen voor een Jongerenvoucher. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten van de jonge werknemer.

 • Ook in Gouda mobiel parkeren

  Parkeren Gouda wil meer service en gebruiksgemak bieden aan parkeerders. Naast de betaalmogelijkheden bij de automaat, kunt u nu ook met de mobiele telefoon betalen met een app, via sms of door te bellen.

 • Kennisgeving Gouda bij Kaarslicht en Candlelight Shopping

  02 januari 2017
 • Proef uitstallingen binnenstad

  02 januari 2017

  Uitstalling binnenstad De gemeente Gouda steunt een proef met een ruimer uitstallingsbeleid. Zo krijgen de ondernemers in de binnenstad meer ruimte om hun creativiteit aan te spreken.

 • Ereburgerpenning voor Adrie Vergeer

  02 januari 2017

  Burgemeester Milo Schoenmaker reikte 27 november op een feestelijke bijeenkomst in Concordia de ereburgerpenning uit aan de Goudse orgelman Adrie Vergeer. De heer Vergeer ontvangt deze bijzondere onderscheiding voor zijn buitengewone grote verdienste voor de stad Gouda op het gebied van cultuur, met name om het rijdend culturele erfgoed van draaiorgels lokaal, nationaal en internationaal levendig te houden. (28-11-2015)

 • Goudse Sterren stralen

  02 januari 2017

  Jeugdlintje 2015 banner Zeven jongeren klapperden afgelopen vrijdag 20 november met hun oren. Uit handen van de burgemeester kregen zij in ons historische Stadhuis een jeugdlintje – De Goudse Ster - uitgereikt.

 • Gouda heeft de Beste Binnenstad!

  13 april 2017

  Binnenstad met publiek banner Gouda is door het Platform Binnenstadsmanagement en haar partners uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2015-2017 in de categorie middelgrote steden. De jury heeft deze titel op woensdag 18 november 2015 aan Gouda toegekend.

 • 60e editie Gouda bij Kaarslicht

  02 januari 2017

  Gouda bij Kaarslicht 2015 Vrijdag 11 december vieren we in Gouda de 60e editie van Gouda bij Kaarslicht. Overdag en 's avonds zijn er vele activiteiten en ’s avonds is het Stadhuis en de Markt, het toneel van een sprookjesachtig tafereel.

 • Asielzoekerscentrum PWA-kazerne

  Pwa kazerne Op dit moment is dringend extra opvang voor vluchtelingen nodig. Ook aan de gemeente Gouda is een verzoek gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het verzoek is om de PWA kazerne als regulier asielzoekerscentrum (AZC) te gaan gebruiken.

 • Digitaal afspraak maken tijdelijk niet mogelijk

  02 januari 2017

  Balie begane grond HvdS Wegens onderhoud aan de ICT-omgeving is het vrijdag 10 juni van 17.00 tot 20.00 uur niet mogelijk een afspraak maken via de website. Onze excuses voor het ongemak.

 • Controle hondenbelasting

  02 januari 2017

  Hond op gras Heeft u één of meer honden? Dan moet u daar aangifte van doen en hondenbelasting betalen. De komende tijd is er weer een controle op de hondenbelasting in Gouda.

 • Digitale aanvragen vanavond niet mogelijk

  02 januari 2017

  Balie begane grond HvdS Wegens een update van ons systeem is het op woensdag 6 juli tussen 21.00 en 23.00 uur helaas niet mogelijk om digitaal producten aan te vragen of afspraken te maken. Onze excuses voor het ongemak.