Bijeenkomst advies van informateurs

In het kader van de vorming van een nieuwe coalitie zijn sinds 29 maart twee informateurs, Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg, aan de slag geweest om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te verkennen. Op woensdag 11 april om 20.00 uur vindt er een openbare bijeenkomst in de raadzaal plaats waar de informateurs een toelichting geven op hun advies.

Na de toelichting is er voor de partijen aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen aan de informateurs en het geven van eventuele reacties.

Het advies van de informateurs wordt woensdagavond openbaar gemaakt via www.gouda.nl.
U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Live uitzending

De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur ook live via de webcast te bekijken.