Aantal voortijdig schoolverlaters daalt opnieuw

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Oost is in het schooljaar 2015-2016 met zeven procent gedaald te opzichte van het jaar ervoor.

Het is voor het zevende achtereenvolgende schooljaar dat het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie (minimaal havo/vwo of mbo 2 diploma) afneemt. De regio Zuid-Holland Oost wist dit goede resultaat te boeken door intensieve samenwerking tussen scholen, gemeenten en overige ketenpartners. Op dinsdag 21 februari ontving de RMC contactgemeente Gouda felicitaties voor dit goede resultaat van het Ministerie van OC&W.

Wethouder Daphne Bergman ontving een felicitatietaart. "Een blijk van waardering voor de prachtige resultaten voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het RMC blijft zich inzetten om jongeren hun diploma te laten behalen. Dat is natuurlijk goed voor alle jongeren, maar ook voor de arbeidsmarkt en de samenleving."