Aanpak bestrijding werkloosheid werkt!

De jeugdwerkloosheid is sinds 2014 met een kwart gedaald in Gouda. In 2016 zijn ruim 400 mensen met een participatiewet-uitkering naar werk uitgestroomd. Door goede samenwerking tussen gemeente, bedrijven en scholen krijgen ook kwetsbare werkzoekenden een toekomst. Ook is er voor 50 mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract, opleiding of uitkering met begeleide dagbestedingsplek gekomen.

Mensen in Gouda vinden makkelijker werk. Dit komt niet alleen door de aantrekkende economie maar doordat de gemeente werkzoekenden beter begeleidt naar werk. Dit blijkt uit de uitstroomcijfers van mensen die onder de Participatiewet (Bijstand) vallen. De gemeente is verantwoordelijk voor alle groepen werkzoekenden die niet zo makkelijk aan het werk komen.

Zetje in de rug

Wethouder Tetteroo (Participatie): “Uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig werk vinden. Maar als dat niet lukt dan zij wij er om een zet in de rug te geven. We hebben een uitgebreid programma dat maatwerk levert aan elke werkzoekende die bij de gemeente aanklopt. Hiervoor hebben we gespecialiseerde teams die samen met de werkzoekende een individueel traject maakt richting werk of opleiding. En als dit niet mogelijk is, dan is vrijwilligerswerk veelal een optie om een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren.”

“We ondersteunen bijvoorbeeld bedrijven om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook hebben we goede afspraken met het onderwijs en andere partners om te zorgen dat geen enkele jongere tussen ‘wal en schip’ valt. Maar ook jongeren tot 28 jaar die geen uitkering of recht op een uitkering hebben, kunnen bij ons terecht.”

(Persbericht: 16-02-2017)