Aandacht voor elkaar

Vandaag is een periode gestart waarin het kabinet oproept om aandacht te hebben voor elkaar. Om elkaar ruimte te geven voor verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door het coronavirus. Burgemeester Pieter Verhoeve heeft een boodschap voor alle Gouwenaars.

 

De uitgeschreven speech

Lieve Gouwenaars,

We zitten nog midden in de coronacrisis.

Voor velen van ons is dit een moeilijke tijd. Dierbaren zijn ziek, of overlijden, anderen verliezen hun baan.

Het blijven volhouden van de coronamaatregelen wordt steeds lastiger.

En door de coronamaatregelen gaan familiebijeenkomsten, diploma-uitreikingen, voorstellingen, vakanties, en zoveel ander zaken die het leven mooi maken, niet door.

Er komt een dag dat alles weer normaal is,  maar die dag is nog niet in zicht.

Helaas.

Juist daarom is het goed om de komende tijd - samen  -  stil te staan bij wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd.

Vandaag (6 oktober) is een periode gestart waarin het kabinet oproept om aandacht te hebben voor elkaar.

Om elkaar ruimte te geven voor verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona.

Door samen het verdriet te delen, troost je elkaar.

Ik roep u allen op om vandaag extra stil te staan en te denken aan de mensen om u heen.

Een belletje naar een kennis, of even op gepaste afstand aandacht geven aan een eenzame buurvrouw.

Dat doet een mens goed.

En dat hebben we in deze tijd nodig.

Samen met aandacht voor elkaar.

Laten we naar elkaar blijven omkijken.

Alleen samen kunnen we het virus bestrijden.

 

6 oktober 2020