Aanbod van en (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties in Gouda in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het aanbod van en de behoefte aan sportaccommodaties in Gouda. Het resultaat van het onderzoek is een waardevol rapport waarin is te lezen hoe het staat met gymzalen, sportzalen, sporthallen, voetbalvelden, tennisbanen en hockeyvelden. En wat de behoefte daaraan is, nu, in 2025 en in 2035.

In het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente komt naar voren dat er een tekort is aan binnensportaccommodaties voor de verenigingssport in Gouda. Met de tijdelijke sporthal in het Groenhovenpark en de voorgenomen sportzaal in Westergouwe, pakt de gemeente dit tekort al aan.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • In Gouda staan in verhouding veel gymzalen. Deze worden vooral gebruikt voor bewegingsonderwijs en zijn niet allemaal even geschikt voor verenigingssport. 
  • Op drie (voetbal)sportparken in Gouda zijn onvoldoende velden aanwezig voor de (wedstrijd)behoefte op zaterdag. Voor de trainingen is er wel voldoende ruimte. De verwachting is dat deze situatie standhoudt.
  • In Gouda zijn in principe voldoende tennisbanen, er is wel sprake van een relatief hoge druk op die banen. Aandacht voor eventuele knelpunten blijft daarom nodig. 
  • De hockeyvereniging heeft voldoende ruimte tot haar beschikking, nu en in de toekomst. 

De resultaten van het onderzoek, worden samen met de meerjarenonderhoudsplannen en de uitvoeringsplannen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, meegenomen bij het opstellen van de sportaccommodatienota in 2020.

Download de rapportage 'Ruimte voor sport in Gouda'. 

24 december 2019