Aanbieders van glasvezel

De gemeente krijgt sinds vorige week vragen van bewoners die brieven hebben gekregen of leveranciers aan de deur hebben gehad over de aanleg van glasvezel. We willen benadrukken dat de gemeente op dit moment nog geen enkele instemmingsbesluit (vergunning) heeft afgegeven aan een van de leveranciers van glasvezel. Zodra er een vergunning verleend is maken wij dit officieel bekend.

Er zijn meerdere leveranciers die in verschillende straten in Gouda glasvezel willen gaan aanleggen en ze maken daar ook reclame voor. De gemeente kan de ontwikkeling van glasvezel niet tegenhouden. In het kader van de telecomwet moet de gemeente telecombedrijven gedogen. Uiteraard is het aan de bewoners of ze gebruik willen maken van glasvezel en zijn ze ook vrij te kiezen welke providers aangesloten mogen worden. Er zijn ook bewoners/bedrijven die meerdere aansluitingen willen hebben. Er blijkt ook behoefte te zijn aan glasvezel, het is echter niet verplicht. 

Mocht u benadert worden door een van de glasvezel aanbieders en geven ze aan dat handelen namens de gemeente Gouda? Dan is dat onjuist. Wij vragen u dit te melden via gemeente@gouda.nl.

Rol gemeente

Een gemeente heeft een vergunningverlenende, coördinerende en toezichthoudende rol. Waar mogelijk probeert de gemeente de partijen te laten samenwerken in aanlegplanning en tracé-bepaling, om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Niet alle partijen in Gouda werken samen. Op dit moment heeft de gemeente nog geen enkele instemmingsbesluit (vergunning) afgegeven aan een van de leveranciers. 

(21 juni 2019)