6e noodverordening Veiligheidsregio

De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 29 mei 2020 de ‘6e noodverordening COVID-19’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de verdere versoepeling die het kabinet op 19 mei bekendmaakte een praktische invulling. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte.

Sinds 1 juni zijn er opnieuw enkele maatregelen versoepeld: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Echter, de winstwaarschuwing blijft van kracht: maatregelen kunnen pas worden versoepeld als het virus onder controle blijft en kunnen worden teruggedraaid als blijkt dat het virus weer oplaait.  

Basisregels

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er met deze aanpak sinds maart goede resultaten bereikt. De absolute randvoorwaarde voor iedere verdere versoepeling is dat we de controle die we hebben bereikt in deze nieuwe fase weten te verankeren. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden:

  • Zorg ervoor dat u op 1,5 meter afstand van anderen blijft.
  • Vermijd drukte. Ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden
  • Kunt u geen 1,5 meter afstand houden? Kom op een later tijdstip terug. 
  • Was uw handen vaak.
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
  • Schud geen handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

 Daarnaast is extra belangrijk dat u in de volgende situaties thuisblijft om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken:

  • Bent u ziek? Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk- of smaakvermogen of verhoging tot 38 graden Celsius. 
  • Heeft u (ook) koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook uw huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten hebt, mag u weer naar buiten. 

Sinds maandag 1 juni kunt u zich bij klachten laten testen op corona. Neem hiertoe contact op met de GGD via een speciaal hiervoor ingesteld telefoonnummer. U vindt de informatie hierover op de website van de GGD (www.ggd.nl).

‘6e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 29 mei 2020’

In de ‘6e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden de maatregelen vanaf 1 juni verder versoepeld.

3 juni 2020