50 nieuwe Syrische stadgenoten gaan meedoen in Gouda

“Ik ken de waarden en de spelregels van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit”.
Dit zijn de woorden van de participatieverklaring, die 50 Syriërs hebben ondertekend in het Huis van de Stad. Het is hun verklaring waarmee zij duidelijk maken actief deel te willen nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit is een belangrijk moment voor mensen die in Nederland zijn gekomen, en daarom hebben Vluchtelingenwerk Gouda en de gemeente Gouda er een feestelijk tintje aan gegeven.

Wethouder Corine Dijkstra verwelkomde de nieuwkomers in de raadzaal: het hart van de Goudse democratie. De participatieverklaring is een onderdeel van de inburgering die asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten doen. In een aantal lessen krijgen zij uitleg over de Nederlandse staat, de rechten en plichten en de basis van ons rechtssysteem: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Met de verklaring tonen de nieuwe Gouwenaars hun betrokkenheid bij Nederland.

(7 december 2018)