Nieuwsberichten

De nieuwsberichten van de gemeente Gouda.

 • Zorgenden ontmoeten strafuitdelers

  'Vroeg de signalen herkennen en snel ingrijpen zodat Frank niet verder in de problemen komt’. Dat is de preventieve aanpak die gemeenten in Midden-Holland voor ogen hebben om te zorgen dat jongeren zo lang mogelijk bij justitie weg blijven. Dé reden dat onlangs de wereld van het sociaal domein en de jeugdstrafrechtketen elkaar voor het eerst in grote getale ontmoetten.

 • Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 24 maart!

  22 februari 2018

  Ook zo’n zin in het voorjaar? Maak een frisse start en doe mee met het opschonen van uw straat of buurt. Steek de handen uit de mouwen met buren, klasgenoten, collega’s of vereniging tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart.

 • Werkbezoek naar dalende bodem en praktijkervaringen met afvalscheiding

  22 februari 2018

  Wat zijn de gevolgen van bodemdaling en welke problemen en uitdagingen zijn er in de praktijk? Secretaris-generaal Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda om zich een goed beeld te vormen. Ook de resultaten en praktijkervaringen met afvalscheiding bij inwoners en bedrijven kwamen aan de orde.

 • Wat vindt u van GoudApot?

  GoudApot is inmiddels twee jaar actief. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 208 (!) aanvragen gehonoreerd. Dit toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft!

 • Gouds experiment met ondernemerschap in de bijstand

  22 februari 2018

  Hoe kom je uit de bijstand als je dat graag wil maar het lukt niet? De gemeente start daarom een experiment van een jaar waarbij 25 bijstandsgerechtigden de ruimte krijgen om parttime als ondernemer aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen ze ervaring opdoen en krijgen de mogelijkheid om zelf hun toekomst vorm te geven. De gemeente kiest voor individueel maatwerk waarbij de cliënt een grote mate van inbreng heeft.

 • Woningkopers die gaan verduurzamen kunnen extra geld lenen

  In 2018 kunnen woningkopers van nieuwbouw- en bestaande woningen extra lenen voor het energiezuinig maken van hun woning. Voor het financieren van energiebesparende maatregelen mogen woningkopers van een bestaande woning maximaal 6% meer lenen op de getaxeerde waarde van de woning. Bij de aanschaf van een woning van €200.000 mag dus tot €12.000 extra worden geleend voor bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen.

 • Minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in het Groene Hart

  Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom een werkbezoek aan de regio. Zij lieten zich door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland. Ook werd met de burgemeesters van Alphen, Gouda (Midden-Holland) en Woerden, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regiodeal over bodemdaling besproken.

 • Roze Jaar 2018 in Gouda

  roze jaar gouda 85x85 Tijdens Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch is de sleutel voor het 'Roze Jaar' overhandigd aan gemeente Gouda. Het Roze Jaar van 2018 vindt namelijk in Gouda plaats.

 • Doe leuke dingen met de Rotterdampas!

  05 februari 2018

  logo rotterdampas 85 x 85 Afgelopen jaar is in Gouda de Rotterdampas geïntroduceerd. Met die pas kunnen ook Gouwenaars gebruik maken van het aanbod van veel leuke dingen -– gratis óf met korting. Ga bijvoorbeeld bootcampen, volg een circusles of huur je eigen sloep.

 • Landelijke vrijwilligersprijs voor GOUDasfalt en wisseltrofee voor de gemeente Gouda

  Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

 • Startersleningen voor koopwoningen aanvragen kan weer

  De Goudse startersleningen zijn succesvol: de afgelopen jaren hebben bijna 100 huishoudens hierdoor hun eerste koopwoning kunnen kopen. De gemeenteraad heeft nu extra geld beschikbaar gesteld zodat er weer nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Om te zorgen dat er ook meer sociale huurwoningen vrijkomen zijn de voorwaarden aangescherpt.

 • Theehuis De Rijkestraat een jaar gesloten

  Burgemeester Schoenmaker heeft besloten tot sluiting van het Theehuis aan De Rijkestraat voor de duur van 12 maanden op grond van het Handhavingsbeleid horeca en APV en overtreden van de Opiumwet. Deze sluiting volgt aansluitend op de sluiting van twee weken.

 • Afval scheiden Loont gestart

  De afgelopen jaren hebben de gemeente Gouda en Cyclus de introductie van Afval scheiden Loont voorbereid. Het nieuwe systeem beloont het scheiden van afval met lagere kosten voor de afvalstoffenheffing. De startproblemen begin januari met veel volle verzamelcontainers zijn ondertussen aangepakt. De inzamelresultaten laten zien dat de hoeveelheid gescheiden afval nu al sterk aan het stijgen is.

 • Voormalig wethouder Daphne Bergman ereburger van Gouda

  18 januari 2018

  Op donderdag 18 januari reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan voormalig wethouder Daphne Bergman. Zij ontving de eretitel ereburger van Gouda als dank voor haar enorme inzet voor de stad. Met grote passie, betrokkenheid en vasthoudendheid heeft zij veel voor de stad betekend.

 • Thierry van Vugt geïnstalleerd als wethouder

  18 januari 2018

  Thierry van Vugt (D66) is donderdag 18 januari geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Gouda. Hij volgt hiermee voormalig wethouder Daphne Bergman op die onlangs is begonnen als waarnemend burgemeester in Beuningen.

 • Raad positief over herbenoeming burgemeester

  18 januari 2018

  Op donderdag 18 januari is in een extra gemeenteraadsvergadering besloten de zittende burgemeester Schoenmaker aan te bevelen voor herbenoeming. Milo Schoenmaker is vanaf 13 december 2012 burgemeester van Gouda. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

 • Derde jaar op een rij subsidie voor GoudApot

  16 januari 2018

  De ‘pot met goud’ bestemd voor inwoners én beheerd door inwoners is voor de derde keer op rij gevuld. Voor 2018 heeft stichting GoudApot een subsidie van €240.000 ontvangen. Dit geld is bedoeld om de initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers in Gouda de ruimte te geven. De kracht en creativiteit van de Goudse samenleving kan op die manier optimaal benut worden.

 • Forse daling woninginbraken in 2017

  05 februari 2018

  Het aantal woninginbraken is in 2017 met 21% gedaald ten opzichte van 2016. Mede dankzij de inzet van de politie is de woninginbraakdoelstelling van -10% ruim behaald. Burgemeester Schoenmaker is verheugd met deze daling en heeft het politieteam Gouda hiervoor in het zonnetje gezet.

 • Vrijwilligerspenning voor ouderenvoorlichter

  18 januari 2018

  Op maandag 15 januari ontving de heer P.H.E (Peter) de Vrind de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Stad.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker Goudse Gidsen Gilde

  Op donderdag 11 januari 2018 ontving de heer P. (Piet) Wieringa de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne Bergman. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Goudse Gidsen Gilde, waarbij de heer Wieringa afscheid nam als stadsgids. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij het Goudse Gidsen Gilde.

 • Spoedsluiting Theehuis De Rijkestraat voor twee weken

  De burgemeester van Gouda heeft besloten tot spoedsluiting van het Theehuis aan De Rijkestraat. De sluiting is voor de duur van minimaal twee weken naar aanleiding van aangetroffen kogelgaten buiten en binnen het pand.

 • 'Open je ogen!' voor mensenhandel

  Mensenhandel-portretten_KIM-fotograaf-Ernst Coppejans 85x85 De rondreizende foto-expositie staat van 8 tot 29 januari voor het Huis van de Stad. Het is een rondreizende foto-expositie van 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel. Organisator CoMensha wil door de tentoonstelling het probleem van mensenhandel in Nederland breed onder de aandacht brengen bij het grote publiek.

 • College blij met nieuwe Cyclus contract

  Cyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken kan de afvalstoffenheffing voor inwoners hierdoor de komende jaren verder dalen. Door het contract met Gouda als grootste opdrachtgever en met de andere gemeenten, is de toekomst van Cyclus verzekerd.

 • Zorg voor elkaar

  Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Midden-Holland in 2018

  De gemeenten in de regio Midden Holland (Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda) sluiten per 1 januari 2018 voor drie jaar lang nieuwe contracten af met zorgaanbieders. Met de meeste organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar voortgezet. Cliënten van organisaties die geen nieuw contract krijgen of geen nieuw contract willen, vallen onder het overgangsbeleid. Deze cliënten hebben hierover een brief ontvangen.

 • Eén uitvoering van twee wetten

  Het afstemmen van regels is een van de redenen dat de gemeente Gouda de verordeningen en regelingen voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet heeft samengevoegd. Maar ook dat de uitvoering soepeler loopt en niemand tussen wal en schip valt. Twee wetten, één uitvoering. Inwoners hoeven zich niet bezig te houden met de vraag bij welke wet hun hulpvraag hoort.

 • Daling in aantal woninginbraken

  20 december 2017

  Het jaar 2017 is bijna ten einde en de woninginbraakcijfers laten een positieve ontwikkeling zien door een daling van 17% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat het jaar nog niet voorbij is, is er goede hoop dat hiermee de doelstelling van -10% ruimschoots wordt gehaald.

 • Toekomstbestendige gasloze ‘Nul-op-de-Meter’ woningen in Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe

  19 december 2017

  Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat 86 toekomstbestendige Nul-op-de-Meter- woningen (NOM-woningen) ontwikkelen en bouwen in de nieuwe Goudse woonwijk Westergouwe. Deze woningen wekken alle benodigde energie zelf op en zijn niet aangesloten op het gasnet. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepomp, goede isolatie en ventilatiesystemen. De verkoop start in het tweede kwartaal van 2018.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker van de Stichting Gouda bij Kaarslicht

  19 december 2017

  Op vrijdag 15 december 2017 ontving de heer F. (Frans) Mourik de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht en overige diensten. De vrijwilligerspenning werd uitgereikt tijdens de laatste bespreking voor de start van de werkzaamheden van die dag.

 • Traditie en sfeer rondom een bijzondere kerstboom

  12 december 2017

  Overal twinkelen lichtjes, kerstmuziek vult de winkels en straten; de gezellige binnenstad van Gouda is klaar voor het jaarlijkse hoogtepunt: Gouda bij Kaarslicht. De enorme kerstboom, eigenhandig met een motorzaag omgezaagd door de burgemeester van het Noorse Kongsberg, staat met zijn nieuwe kerstboomversiering te wachten om bewonderd te worden door tienduizenden bezoekers.

 • Kinderburgemeester versiert kerstboom voor Gouda bij Kaarslicht

  11 december 2017

  Het stralende middelpunt van Gouda bij Kaarslicht is weer gearriveerd. Na een lange reis vanuit het Noorse Kongsberg wordt de prachtige kerstboom 11 december weer op het vertrouwde plekje, midden op de ster voor het Stadhuis op de Markt, neergezet. De Goudse kinderburgemeester Romaissa Magouh en de kinderwethouders Christie Meije, Nando Stieltjes, Quinne Crans, Noortje Otten en Chris Elich zijn erbij aanwezig.

 • Huishoudelijk hulp voor mantelzorgers voortgezet

  19 december 2017

  De gemeente zet de tegemoetkoming in hulp bij het huishouden ook in 2018 door. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de Goudse samenleving en dit is een waardevolle manier om hen te ondersteunen”, zegt wethouder Corine Dijkstra (Zorg en welzijn). Zij zorgen vaak langdurig en zonder enige betaling voor een partner, ouders, vriend of de buurvrouw. Deze heeft een chronische ziekte, is gehandicapt of is op andere manier hulpbehoevend. Dan kan het zorgen voor je eigen huishouden erbij inschieten.

 • Nationale Vrijwilligersdag: vrijwilligers in het zonnetje!

  07 december 2017

  Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de steunpilaren van de samenleving. Zij zijn belangrijk voor Gouda. Het Goudse college faciliteert hen daarom waar mogelijk en spreekt haar dank uit. Waardering van deze actieve groep Gouwenaren is belangrijk. Zij maken met hun inzet, tijd en passie het verschil. De Nationale Vrijwilligersdag op 7 december is daarom een mooie aanleiding om een aantal Goudse vrijwilligers in het zonnetje te zetten!

 • Erepenning voor redder van drenkelingen

  05 december 2017

  Op maandag 4 december reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Regina Stark. Zij kreeg de erepenning als dank voor haar heldhaftig optreden op 5 mei j.l. nadat een auto met inzittenden in het water van de Turfmarkt belandde.

 • Gemeente Gouda sluit 4 woningen

  28 november 2017

  De gemeente Gouda heeft de afgelopen 2 weken 4 woningen in Gouda voor een periode van drie tot zes maanden gesloten. De politie heeft de woningen eerder dit jaar doorzocht in het kader van een omvangrijk onderzoek naar handel in verdovende middelen.

 • Slim ruimtegebruik: nieuwe impuls voor bedrijventerrein Goudse Poort

  28 november 2017

  Vastgoedeigenaren, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de gemeente zetten samen de schouders onder het Goudse bedrijventerrein Goudse Poort. Dat hebben zij afgesproken in een intentieovereenkomst. Doel is het verminderen van leegstand en versterken van de vitaliteit van het terrein.

 • Uitreiking eerste Groenprijs

  27 november 2017

  Gouda wordt mooier als we er samen de hark in zetten. En daar krijgt een aantal inwoners ook nog een prijs voor: de Groenprijs. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt, en gaat naar de Vlindervreugd aan de Da Costakade/Palmstraat, de bloembakken aan het Reeuwijkse Verlaat en de buurtmoestuin in Plaswijck. Deze inwoners hebben zich eerder aangemeld voor Groen-Moet-Je-Doen. Dit project biedt de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een stukje gemeentegroen in de buurt. Om deze actieve mensen in het zonnetje te zetten, is de jaarlijkse Groenprijs gelanceerd.

 • Goudse sterren stralen bij uitreiking jeugdlintjes

  21 november 2017

  Vier jongeren kregen afgelopen vrijdag (17 november) van burgemeester Milo Schoenmaker in het historische Stadhuis een Gouds jeugdlintje –de Goudse Ster- uitgereikt. Dit is een waardering voor kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de Goudse samenleving.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers Inloophuis Domino

  20 november 2017

  Op vrijdag 17 november ontvingen Piet Burger, Dirk van Driel, Marrie de Haij de Jong, Marry de Joode, Els van der Kaaden, Gertjaap van der Kaaden en Leni van Mourik de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvingen de erepenning voor hun jarenlange inzet bij Inloophuis Domino.

 • Basisschool De Cirkel wint Pimp-je-fiets-prijs

  17 november 2017

  Basisschool De Cirkel uit Gouda heeft de regionale prijs voor de verkeersveiligheidswedstrijd “Pimp je fiets” gewonnen. Verkeersveiligheidsambassadeur van Midden-Holland en wethouder verkeer van Gouda, Hilde Niezen, reikte de prijs uit aan Saar van Heesewijck uit groep 3. Ze won de prijs omdat zij niet alleen mooie ballonnen aan haar fiets had, maar ook nog eens een echt verkeersbord met de belangrijke tekst “Pas op!” erop. De tekst is belangrijk voor Saar zelf en voor de andere kinderen, maar ook voor de volwassen verkeersdeelnemers.

 • Huldiging landskampioenen junior honkbalteam Braves Gouda

  24 november 2017

  Huldiging landskampioenen junior softbalteam van Braves Gouda 85x85 Voor het eerst in de historie heeft het honkbalteam van honk- en softbalvereniging Braves uit Gouda gewonnen in het Nederlands Kampioenschap voor Junioren.

 • De droom van samen leven waarmaken

  15 november 2017

  ‘Kijk naar ieder als individu, niet als groep.’ ‘Niet de afkomst, maar de toekomst telt in deze samenleving.’ Dit waren uitspraken tijdens een inspirerende, stadsbrede werkbijeenkomst ‘Samen Gouda’. Ruim 140 mensen spraken op 14 november over integratie en samen leven in Gouda. De bijdrage van de aanwezigen vormt de basis voor een nieuwe visie van de gemeente op integratie. “Een visie met acties en de oproep om de dialoog in de stad voort te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (Integratie).

 • Update campagne jodiumtabletten

  13 november 2017

  jodiumtabletten 100x100 Dit is een vervolgbericht op het eerder verschenen nieuwsbericht m.b.t. de aflevering van jodiumtabletten door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS).

 • Ereburgerschap voor Maurits Tompot

  10 november 2017

  Op donderdag 9 november, tijdens een verrassingsbijeenkomst ter ere van zijn afscheid als koster van de Sint-Janskerk, reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan de heer M.R. (Maurits) Tompot. Hij ontving deze hoogste onderscheiding van de stad voor zijn bijzondere verdiensten als ambassadeur van Gouda’s culturele erfgoed.

 • Kinderen ontbijten met burgemeester in Huis van de Stad

  13 november 2017

  Logo-Nationaal-Schoolontbijt 100x100 Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen, vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Gouda nodigt burgemeester Schoenmaker op woensdag 8 november schoolkinderen uit de buurt uit voor een gezamenlijk ontbijt in het huis van de Stad, net als in zo’n 265 andere Nederlandse gemeenten. Dit jaar betreft het 26 leerlingen van de Livingstoneschool.

 • Nieuwe expositie in het Huis van de Stad

  01 november 2017

  Huis van de Stad - john -85 pixels Henk Meerding exposeert in de maand november in het Huis van de Stad. Hoewel hij in 1956 begon met schilderen, duurde het tot 1994 voordat hij zich er serieus op ging toeleggen. Hij gaat veelal intuïtief te werk en maakt gebruik van abstracte en figuratieve beeldelementen.

 • Erepenning voor vrijwilliger van volksdansvereniging Atva’ani

  26 oktober 2017
 • Afval scheiden Loont

  27 oktober 2017

  Vanaf 1 januari gaat Afval scheiden Loont in Gouda van start. Maar hoe werkt het nu precies? Kom langs op één van de informatie-bijeenkomsten bij u in de buurt.

 • Afval scheiden Loont

  27 oktober 2017
 • Toekomst voor het Weeshuiscomplex

  12 oktober 2017

  Het Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat is een verzameling unieke historische panden in het oude centrum van Gouda. Het bestaat uit een aantal bijzondere monumenten die samen een sfeervolle locatie vormen, maar nu grotendeels leeg staan. Goudse ontwikkelaar White House Development (WHD) heeft nu een commercieel haalbaar plan ingediend voor een hotel met restaurant in het Weeshuis en circa 30 loft- en stadsappartementen.

 • College presenteert begroting 2018

  12 oktober 2017

  Het college van B en W heeft de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Dankzij strakker financieel beleid in de afgelopen drie jaar kan de gemeente Gouda niet alleen een aantal stevige tegenvallers opvangen, maar is er ook ruimte voor belangrijke investeringen in de stad én kunnen de lasten voor inwoners omlaag. Het college is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen periode en op de nieuwe begroting.

 • College presenteert begroting 2018

  12 oktober 2017
 • Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

  11 oktober 2017

  De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

 • Groot onderhoud N207 tussen Gouwe Park en Eurotonde

  09 oktober 2017

  De provincie Zuid-Holland voert tussen 10 en 18 oktober 2017 asfaltwerkzaamheden uit aan de N207 bij Gouda tussen de kruising bij Gouwe Park en de Eurotonde. De werkzaamheden worden in de nacht en in het weekend uitgevoerd. Alle verkeer wordt omgeleid.

 • Leefbaarheidsbijeenkomst Goverwelle

  11 oktober 2017

  In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Burgemeester en wethouders van Gouda vinden het belangrijk van u te horen wat er leeft in uw wijk. Bewoners van de wijk Goverwelle zijn op 10 oktober van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente, politie en woningcorporatie maar vooral ook met elkaar.

 • Laptops voor buurthuis de Speelwinkel

  04 oktober 2017

  Sarie Donk van Buurthuis De Speelwinkel ontving vorige week tien gebruikte, maar nog goed functionerende laptops van financieel directeur Bart van Lunteren van J.P. van Eesteren BV.

 • Rijksoverheid start campagne voor uitdelen jodiumtabletten

  05 oktober 2017

  jodiumtabletten 100x100 De Rijksoverheid verspreidt tussen 10 en 24 oktober a.s. jodiumtabletten aan jongeren tot 18 jaar. Zwangere vrouwen vallen ook in de doelgroep, zij krijgen vanaf deze datum informatie van hun verloskundige of gynaecoloog. De Rijksoverheid houdt hierbij rekening met twee zones: 20 km rond een kerncentrale en 100 km rond een kerncentrale. Bijna alle gemeenten in de regio Hollands Midden liggen in het gebied 100 km rond de kerncentrales in Borssele (Zeeland) en/of Doel (België).

 • Vrijwilligerspenning voor voorzitter van korfbalvereniging Gemini

  02 oktober 2017

  Op zaterdag 30 september ontving de heer J. (Jan) Pol de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt na de laatste buitentraining van het seizoen. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Korfbal Vereniging.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker van Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem

  02 oktober 2017

  Op zaterdag 30 september ontving C.C. (Charlita) Versluis - Buch de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Hilde Niezen. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker GoudApot

  28 september 2017

  Op 26 september 19.00 uur ontving Bram Talman de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt bij zijn afscheid als bestuurslid van stichting GoudApot. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn inzet bij GoudApot, Gouwestad en So What.

 • Vrijwilligers gezocht voor middeleeuws festival: 'Zotte zaterdag'!

  28 september 2017

  foto zotte zaterdag 100x100 Wilt u graag een keertje als middeleeuwer gekleed gaan? Lijkt het u om leuk kinderen te leren schrijven met een ganzenveer? Of wilt u gastheer of gastvrouw bij een concert zijn? Geef u dan op voor ‘Zotte Zaterdag’ op zaterdag 14 oktober. Tijdens deze dag maakt de stad een reis in de tijd en gaan we terug naar de middeleeuwen.

 • Gouda is 'Goed Bezig'!

  20 september 2017

  goudagoedbezig 100x100 De lancering van een nieuwe campagne rondom jongeren en hun gewicht is een feit. Topsporter Aafke van Leeuwen zette de start symbolisch kracht bij door een bord te overhandigen aan wethouder Jan-Willem van Gelder (Sport).

 • Met de Stadspas en het Kindpakket kan iedereen meedoen!

  18 september 2017

  Stadspas-Rotterdampas 100 Gouda heeft als stadspas gekozen voor de Rotterdampas. Hiermee kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting, in Gouda én de hele regio. Iedereen kan een pas kopen. Voor inwoners met een laag inkomen is de pas goedkoper en hun inwonende kinderen krijgen het Kindpakket en een gratis stadspas.

 • Containers niet geleegd vanwege stormkracht

  13 september 2017

  Vanwege de harde wind (stormkracht) vandaag is het voorlopig niet verantwoord met bovenladers/kraanvoertuigen te werken. Dit houdt in dat de ondergrondse containers en bovengrondse verzamelcontainers (glas/papier/PMD) vandaag (13-09) in de gemeente niet geleegd kunnen worden. Morgen pakt Cyclus de draad weer op. Namens Cyclus excuses voor het ongemak.

 • Gouda is op zoek naar Goudse Geheimen

  01 september 2017

  Goudse Geheimen (burgemeester) 100 Tijdens de Goudse Kaasfeesten vertelden enthousiaste Gouwenaars hun Goudse Geheim. Burgemeester Schoenmaker trapte af op de Markt met het geheim van de Goudse Johan Cruyf die een akkefietje had met Jacoba van Beieren. Geheimen werden gedeeld over bier en kaas, het oude Weeshuis en het ontstaan van het klooster in de Middeleeuwen. Er werd zelfs een geheim onthuld in de Martelkamers van museum Gouda.

 • Expositie 'Morvan' in het Huis van de Stad

  04 september 2017

  Huis van de Stad - john -85 pixels Tijdens de maand september exposeert Maja Etman in het Huis van de Stad. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, waarbij deze keer de Morvan (een gebied in Frankrijk) centraal staat.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van de Ronssehof

  31 augustus 2017

  Op 30 augustus ontvingen mevrouw S. M. C. (Tsjetske) Begeer-de Rooij, N. (Nel) Beil-Gorissen, M. S. L. C. E. (Elly) Broer-van Kwawegen, J. G. (Jannie) van Gijzel-Odink, T.G. (Truus) Harmsen, L. A. (Loes) Nobels-Klokkers, A. (Alice) Grootendorst-van Geer, M.J.( Marry) van Houten-de Jong, M. A. (Marian) Kelder-Karsemeijer en W. J.B. C. C. (Wil) Schuling-de Lange de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Zorgpartners waaronder de laatste jaren bij Ronssehof.

 • Goudse Geheimen onthuld tijdens Goudse kaasfeesten

  30 augustus 2017

  kaasfeesten In 2022 bestaat Gouda 750 jaar. Gouda gaat dat groots vieren met alle inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van de stad. In aanloop naar 2022 vinden er diverse activiteiten in Gouda plaats. Eén van de eerste activiteiten is het ophalen van ‘Goudse Geheimen’. Verhalen van Gouwenaars die vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt.

 • Cyclus leegt alleen grijze containers met chip

  Afval inzameling (Pim Mul) In januari start Afval Scheiden Loont. In juni en juli zijn daarom alle grijze afvalcontainers omgeruild voor nieuwe met chip. Cyclus is begonnen met het testen van deze containers.

 • Vrijwilligerspenning voor secretaris TTV Flamingo’s

  Op maandag 28 augustus, ontving mevrouw S.M. (Silvia) Olsthoorn - Kalmeijer de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt tijdens het 70-jarig bestaan van de Tafeltennisvereniging Flamingo’s. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de vereniging als secretaris en overig vrijwilligerswerk.

 • Huishoudelijke Hulp Toelage dit jaar gegarandeerd

  De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft nog tot 1 januari 2018 van kracht. Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is hierover een onjuist beeld ontstaan en zij betreurt de ontstane verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd.

 • Help voormalige vluchtelingen op weg

  huisvandestad100 Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) herhaalt op veler verzoek de cursus Eigenwijs, Wegwijs, ’s Landswijs. Deze cursus is bedoeld voor mensen die voormalige vluchtelingen willen helpen hun weg te vinden in Gouda.

 • Nieuwe expositie in de 'Etalage van de Stad'

  Huis van de Stad - john -85 pixels Jeannette Nieuwesteeg exposeert deze maand in het Huis van de Stad. Zij geeft workshops en cursussen in mozaïek. Ooit begon dit als een hobby maar inmiddels heeft Jeannette haar eigen atelier: MoZaEnZo.

 • Tijdelijk meer treinverkeer via Gouda

  trein 100x100 (2) Van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 11 augustus worden er goederentreinen omgeleid via Gouda en de Betuweroute.

 • Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

  Lintje Oscar vd Wijk 85x85 Heeft u een broer of zus die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor een vereniging? Of wellicht zet uw vriend of vriendin zich belangeloos voor anderen in? Geef hem of haar dan nu op voor een Koninklijke onderscheiding.

 • De Goudse Sociaal Makelaar: een vrije verbinder

  binnenstad bloemen Van inwoners wordt eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht. Volgens Gouda kan dit alleen met een goede verbinding tussen het zorg/welzijnsaanbod en de vrijwilligersinitiatieven uit de wijk. De gemeente springt daarom in dit gat met een sociaal makelaar.

 • Proef met meer toezicht op dumpen huisvuil

  afvalzak naast container 85 Iedereen kent het wel: vuilniszakken die op straat naast containers of ander huishoudelijk afval worden geplaatst. Vanaf augustus start een proef in drie Goudse wijken met meer toezicht om dit aan te pakken. Vanaf 1 januari wordt de nieuwe aanpak in heel Gouda ingevoerd en gaan vervuilers fors meer betalen.

 • Gemeente Gouda duurzamer met Meat Free Mondays

  meat free monday Werken aan een duurzamere wereld kan soms met eenvoudige stappen. Het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad in Gouda wordt dagelijks druk bezocht tijdens de lunch. Medewerkers van de gemeente en cateraar Promen hebben het initiatief genomen om Meat Free Mondays te ondersteunen en er ook mee te starten.

 • Huldiging landskampioenen Rugbyteam RFC Gouda

  Huldiging Rugbyteam 740 Gouda bezit een rugbyteam dat landskampioen is geworden in de landelijke Plate Competition. Het Junioren Team van Rugbyclub Gouda (RFC Gouda) won daar met 41-5 van de tegenstander AAC (Amsterdam).

 • Denk mee over aanpak files A20

  A20 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat oplossingen verkennen om de files op het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Uw ervaring als weggebruiker is hierbij erg waardevol.

 • Romaissa Magouh is onze nieuwe kinderburgemeester

  Kinderburgemeester 2017 klein In een overvolle raadszaal werd woensdag 21 juni onder zeer luide aanmoediging de nieuwe kinderburgemeester van Gouda gekozen. De 11-jarige Romaissa Magouh had volgens de jury de beste ideeën en presentatie.

 • Goudse statushouders willen actief meedoen

  27 juni 2017

  Participatieverklaring Gouda losse man 85 De eerste 100 statushouders tekenden donderdag 22 juni in het Huis van de Stad in Gouda de Participatieverklaring. Hiermee tonen zij hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan mee te doen. De Participatieverklaring maakt deel uit van de inburgering van vluchtelingen die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen.

 • Alle tuinen groen: Gouda doet mee aan Operatie Steenbreek

  Tuinieren Door hevige hoosbuien ontstaat steeds vaker wateroverlast op straat. Dit komt o.a. omdat veel water naar putten stroomt die het niet meer aan kunnen. Een deel van dit probleem kan worden opgelost door tuinen niet volledig te betegelen.

 • Duurzame stad van de toekomst ontworpen

  13 juni 2017

  Duurzame stad van de toekomst ontworpen 85 Hoe ziet Gouda er als de duurzame stad van de toekomst uit? Goudse jongeren zijn de uitdaging aangegaan om die stad te ontwerpen. Een stad bestand tegen een gestegen zeespiegel, met genoeg energie uit alternatieve bronnen en lokale duurzame voedselproductie.

 • Gouda start tender ontwikkellocatie stationsgebied

  13 juni 2017
 • Energiecoaches helpen u met besparen

  22 augustus 2017

  Energiecoaches van start740 Door de dagelijkse dingen nét iets anders te doen, kunt u vaak al veel energie (en dus ook geld) besparen. Daarom zetten de Gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden Holland Energiecoaches in om Gouwenaars bewust te maken van hun energiegebruik.

 • Positieve evaluatie van GoudApot

  Met een gemiddelde van een 7 krijgt GoudApot van de Gouwenaars een ruime voldoende voor haar inspanningen om Goudse initiatieven verder te helpen. Na een turbulente start in januari 2016 waarin het aantal aanvragen om geld nauwelijks bij te benen was, is GoudApot erin geslaagd om het afgelopen jaar 119 initiatieven financieel te ondersteunen. Jan Willem van Gelder (Wethouder Kracht van de Samenleving): “Dit mooie resultaat en de positieve uitkomsten van een enquête onder Gouwenaars heeft het college van Burgemeester en Wethouders doen besluiten om Stichting GoudApot ook het tweede deel van subsidie voor 2017 toe te kennen.” In totaal ontvangt GoudApot dit jaar opnieuw € 240.000 om beschikbaar te stellen aan initiatieven uit de stad.

 • Succesvol samenwerken aan goed woningaanbod

  Goed woonaanbod740 Goed wonen is voor iedereen belangrijk. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken daarom de komende jaren samen om voor meer goede en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor prettige woonwijken en voldoende woningen voor specifieke groepen.

 • Krachten bundelen: via social return meer mensen aan het werk

  24 mei 2017

  De ICT-sector is de laatste paar jaar weer flink aangetrokken en er dreigt een tekort aan goed opgeleid personeel. Ook Centric ervaart deze ontwikkeling. De gemeente Gouda en UWV werken binnen het Werkgeversservicepunt Midden-Holland al samen met als doel werkzoekenden aan het werk te helpen. Centric en Werkgeversservicepunt Midden-Holland hebben nu via social return de krachten gebundeld en zijn met elkaar om de tafel gegaan.

 • 10 juni open dag Huis van de Stad

  Huis van de Stad 740 Altijd al een kijkje willen nemen in het Huis van de Stad? Op zaterdag 10 juni bent u ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Huis van de Stad van harte welkom op de open dag.

 • Kattensingel krijgt grote facelift

  De kademuur van de Kattensingel is verzakt en in slechte staat. In overleg met bewoners is een mooi ontwerp gemaakt. De weg krijgt een 30 km-inrichting en langs de nieuwe kade komt ook een voetpad met hergebruikte stenen.

 • Vrijwilligerspenning voor bestuurslid volleybalvereniging Servylo

 • Gouda op 5 gelukkigste steden in Nederland

  Stadhuis met markt eromheen Vandaag verschijnt de nieuwe Atlas voor gemeenten. De onderzoekers van Atlas onderzochten in welke grote stad de meeste mensen het gelukkigst zijn. In deze top 50 staat Gouda op nummer 5 van grote gelukkige steden. De grootste geluksvogels wonen volgens Atlas op dit moment in Ede.

 • Bijeenkomst over de Holland Outlet Mall

  Provinciale Staten krijgen veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten.

 • Koninklijke onderscheiding voor Bert de Pater

  Op zondag 14 mei ontvangt de heer E. (Bert) de Pater een Koninklijke onderscheiding in Haastrecht uit handen van burgemeester Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard.

 • Sporten is meer dan bewegen

  Sporthal Het Goudse college wil een verandering in het sportbeleid. Zij ziet sport niet alleen als bewegen, maar vooral als verbindende kracht in de samenleving. De wens is om sport gericht in te zetten om de gezondheid van bepaalde doelgroepen te verbeteren. Daarbij spelen de sociale teams een belangrijke rol.

 • Nieuwe verordening voor Gouds erfgoed

  In de nieuwe Erfgoedverordening 2017 zijn de lokale regels en procedures voor het beheer en behoud van ons gemeentelijk erfgoed vastgelegd.

 • Nieuwe cultuurnota voor 2018-2022

  Toerisme wegwijzers binnenstad Met de nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ wordt het cultuurbeleid in Gouda geactualiseerd. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en zijn de smaakmakers van de stad.

 • Herontwikkeling Weeshuis stap dichterbij

  Weeshuis 740 White House Development (WHD) heeft op 1 mei een plan en aankoopbod ingediend met betrekking tot de herontwikkeling van het voormalige Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat/Groeneweg.

 • Nieuw vacatureplatform Gouda-Werkt

  GoudaWerktX Gouda lanceert haar eigen online vacatureplatform genaamd www.gouda-werkt.nl. De zoektocht naar werk in Gouda start hier. Via deze website zijn openstaande vacatures in Gouda snel en gemakkelijk in te zien.

 • Lintjesregen in Gouda

  Lintje Bijzondere mensen in Gouda verdienen een lintje. Bijzondere mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. En die mensen hebben we in Gouda: dit jaar ontvangen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen maar liefst elf Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad. Traditiegetrouw is de uitreiking op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning. De gelukkigen zijn voorgedragen door anderen, en weten vaak tot op het moment van uitreiking nog helemaal van niets…

 • Positieve resultaten voor Gouda in 2016

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Bernhardhof

  Op donderdag 20 april ontvangt de heer H. de Jong de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning word uitgereikt tijdens de bewonersbijeenkomst. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet als voetbalcoach, voorzitter van de bewonerscommissie en voor zijn activiteiten voor medebewoners.

 • Twee gegadigden voor licentie Goudse lokale omroep

  Radio On Air Op 6 mei 2017 eindigt de licentie van Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep. Nu de licentie weer vrijvalt, hebben zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CdvM).

 • Restauratie molen de Roode Leeuw

  Molen de Roode Leeuw Het bovendeel van de molen de Roode Leeuw krijgt aan de regenzijde een nieuwe stuclaag. Bij zware regenbuien is sprake van inpandig wateroverlast en dat maakt de situatie voor de molenaar onwerkbaar.

 • Zwerfafval wandeling voor kinderen

  Zwerfafval Wil je een bijdrage leveren aan het milieu en een schone stad? Doe dan mee aan de opruimwandeling van de Goudse Kabouters en Brownies & downieS op woensdag 26 april. Alle kinderen van 4 tot 18 jaar zijn welkom om samen zwerfafval op te ruimen in de Goudse binnenstad. Zo maken we de stad nog mooier!

 • Afwijkende openingstijden

  Huis van de Stad donker - verlicht Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 26 mei, maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) is de gemeente gesloten.

 • Goudse Vrijwilligersmarkt groot succes

  Goudse Vrijwilligersmarkt banner Honderden Gouwenaars kwamen vrijdag 7 april naar de Goudse Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad, omdat zij iets voor een ander willen betekenen. Ruim 50 vrijwilligersorganisaties waren aanwezig om hun aanbod binnen cultuur, sport, natuur en zorg en welzijn te delen met kandidaat-vrijwilligers.

 • Werkbezoek Gedeputeerde Staten Goudse Poort

  Bezoek Goudse Poort Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland bracht op 4 april jl. een werkbezoek aan de gemeente Gouda, op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Het bezoek stond o.m. in het teken van kansen om de regionale economie te versterken.

 • Kom naar de Goudse vrijwilligersmarkt!

  Vrijwilligersmarkt 2015 Wilt u wat betekenen voor een ander? Kom dan op vrijdag 7 april naar de Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad. Van 16.00 tot 18.00 uur stellen ruim 50 organisaties en verenigingen zich voor. Zij vertellen over het vrijwilligerswerk dat bij hen kan worden gedaan.

 • Samen huisuitzettingen voorkomen

  Een actieve samenwerking met partners heeft ervoor gezorgd dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Op maandag 3 tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland hiervoor een convenant.

 • Nieuwe plek voor kunstwerk Kop van de Kleiweg

  Kunstwerk twee cirkels HvdS 740 Het kunstwerk van twee cirkels, dat op de Kop van de Kleiweg stond, is nu te vinden op het plein voor het Huis van de Stad. Wethouder Bergman en kunstenaar Marinus Boezem onthulden het kunstwerk op deze nieuwe plek.

 • Pasfoto-automaat verdwijnt uit het Huis van de Stad

  HvdS vergezicht voorkant Het is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pasfoto’s te maken in het Huis van de Stad. De pasfoto-automaat in de hal op de eerste verdieping wordt verwijderd. Deze levert te vaak foto’s op die niet voldoen aan de strikte eisen voor officiële documenten.

 • Gemeenten werken samen aan toekomst Promen

 • Afval scheiden loont

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt, gaat minder betalen.

 • Lintje voor echtpaar Hogenelst

  Op woensdagavond 22 maart reikt burgemeester Milo Schoenmaker een Koninklijke onderscheiding uit aan Mevrouw E.M. (Bep) Hogenelst-Boef en haar man J.G. (Jan) Hogenelst. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgen de versierselen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Sociëteit Concordia.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van zorginstelling Gouwestein & Binnenhof

  Op 22 maart ontvangen mevrouw J.E. Rietveld – Mobach en de heer L.J Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

 • Lancering digitale parkeervergunningen

  Parkeren Vanaf komende maand worden parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven digitaal. Vergunningen worden op kenteken gezet en er is geen papieren vignet achter de voorruit meer nodig.Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

 • Lancering digitaal parkeervergunningensysteem Gouda

 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,92%

 • Nieuwe voorzieningen in succesvol Westergouwe

  Dierenkliniek Westergouwe banner Voor de bewoners van Westergouwe komen er weer nieuwe voorzieningen bij: een gezondheidscentrum en een dierenkliniek. De planning is dat deze voor de zomer openen.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Hier vindt u de voorlopige einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,72%.

 • Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart

  Verkiezingen Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer. Heeft u nog geen keuze kunnen maken? De stembureaus zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het Huis van de Stad van 6.30 tot 21.00 uur.

 • Voor kaas moet je in het 'Gele Hart' zijn

  Bijeenkomst Kaas op de kaart 740 Iedereen uit de regio die iets met kaas te maken heeft, was afgelopen dinsdag 7 maart aanwezig in Gouda met één gezamenlijk missie: Kaas op de kaart!

 • Avontuurlijke speelplek Goudse Hout

  Groenalliantie Midden-Holland wil een natuurspeelplaats realiseren in de Goudse Hout in Gouda. Op dinsdagmiddag 14 maart is hierover een inloopbijeenkomst.

 • Noodzakelijke investeringen Groene Hart

  Investering Groene Hart De G4 heeft een oproep gedaan om € 35 miljard beschikbaar te stellen voor de Randstad, bedoeld als stimulans voor de economie, groei van de werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en duurzame woningen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers EHBO-vereniging Sint Joannes de Deo

 • Nieuwe mogelijkheden bij aanslag belastingen

  Geld Euros portemonnee De aanslagen voor gemeentelijke en waterschapsbelasting van de BSGR vallen dit weekend op de mat. Er zijn dit jaar drie nieuwe opties: de aanslag digitaal ontvangen, betalen met iDeal en telefonisch contact over de Woz-waarde.

 • Wat vindt u van het Groenhovenbad?

  Groenhovenbad 2 Maakt u gebruik van het Groenhovenbad? Het Goudse zwembad is een aantal jaar geleden geopend en de gemeente wil graag de mening van de bezoeker weten.

 • Goudse veteranen ontvangen draaginsigne Nobelprijs VN militairen

  Burgemeester Milo Schoenmaker reikt op donderdagmiddag 23 februari het draaginsigne Nobelprijs VN militairen uit aan tien Goudse veteranen.

 • Aantal voortijdig schoolverlaters daalt opnieuw

  Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Oost is in het schooljaar 2015-2016 met zeven procent gedaald te opzichte van het jaar ervoor.

 • Aanpak bestrijding werkloosheid werkt!

  De jeugdwerkloosheid is sinds 2014 met een kwart gedaald in Gouda. In 2016 zijn ruim 400 mensen met een participatiewet-uitkering naar werk uitgestroomd. Door goede samenwerking tussen gemeente, bedrijven en scholen krijgen ook kwetsbare werkzoekenden een toekomst. Ook is er voor 50 mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract, opleiding of uitkering met begeleide dagbestedingsplek gekomen.

 • Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

  Binnenstad - Kop van Kleiweg nieuw Pandeigenaren die onnodig lang hun pand in de Goudse binnenstad leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Dit staat in de leegstandverordening.

 • Bent u onze nieuwe energiecoach?

  Huis van de Stad donker - verlicht We zoeken vrijwilligers die als energiecoach hun ervaring en kennis willen uitbreiden en delen met buurtgenoten. Komt u ons energieteam versterken? Meld u aan en neem deel aan een gratis training.

 • Deze week extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

  Jongere werk (slijpen) Tijdens de WerkWeek Matchen op het Werk van 13 t/m 17 februari is er landelijk veel aandacht voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ook in Gouda zijn er diverse mogelijkheden om als jongere (sneller) aan het werk te komen of als werkgever te helpen.

 • Right to Challenge: Daagt u de gemeente uit?

  HvdS vergezicht voorkant Kunt u een gemeentelijke taak goedkoper of beter uitvoeren? Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf nu een beroep doen op het 'Right to Challenge'.

 • Nieuw mobiliteitsplan houdt onze stad in beweging

  Verkeer kruispunt Hamstergat Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid.

 • College voortvarend aan de slag met actieprogramma

  College banner 740 compleet 2016-2018 De komende periode zet het college onder meer in op een vernieuwing in het sociaal domein en het beter benutten van de kracht en ideeën van Goudse inwoners. Dit en meer staat beschreven in de uitwerking van het actieprogramma.

 • Innovatieve dijkversterking IJsseldijk van start

  Verbetering IJsseldijk Gouda banner De werkzaamheden voor een klimaatbestendige IJsseldijk zijn op 31 januari gestart. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de getijdenrivier de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de dijk in Gouda op drie plaatsen versterkt.

 • Wat is uw ervaring met GoudApot?

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens GoudApot is alweer één jaar actief. Tot nu toe zijn er maar liefst 230 aanvragen ingediend. Dat toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft! Zoals afgesproken, evalueert de gemeente de nieuwe werkwijze. Uw mening is daarbij van belang. Vul daarom de enquête in.

 • Aanpak armoede en schulden

  Geld euro Het college kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’ staan drie heldere uitgangspunten, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

 • Netwerkborrel voor ondernemers

  Netwerkborrel 740 De jaarlijkse netwerkborrel van Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda valt dit jaar op 17 maart. Alle Goudse ondernemers zijn welkom. Dit jaar zijn we te gast bij Retail Logistics (Blokker).

 • ‘Afval scheiden Loont’ start 1 januari

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf volgend jaar minder betalen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers van het Filmhuis

 • Gladheidsbestrijding - helpt u mee?

  Gladheid Het lukt helaas niet om alle wegen, fietspaden en stoepen te strooien. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. U kunt een gratis zak strooizout afhalen bij het afvalbrengstation.

 • Metalen verpakking in de zak

  pdf, 1MB

  Afval blikjes Verpakkingen van metaal mogen per 1 januari 2017 samen met drinkpakken en plastic verpakkingen in één zak. Inwoners van Gouda houden zo nog minder restafval over.

 • NLdoet op 10 en 11 maart

  NL doet 2015 - burg bij boom Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart weer NLdoet. Tijdens de twaalfde editie van deze vrijwilligersactie worden bergen werk verzet. Ook in onze stad! Doet u mee?

 • Inzameling kerstbomen

  Kerstboom Op 10 januari kunt u uw kerstboom inleveren op diverse locaties in Gouda. U ontvangt 50 eurocent per kerstboom. Cyclus zorgt dat deze bomen op een verantwoorde manier worden verwerkt.

 • Inschrijving ‘Kom binnen bij bedrijven 2017’ geopend

  Kom binnen bij bedrijven - vrouwelijke monteur Heeft u een vacature? Zijn stagiair(e)s met ideeën altijd welkom? Wilt u een BBL-plek aanbieden, werkzoekenden ervaring laten opdoen of uw bedrijf presenteren aan vrijwilligers? Doe mee aan ‘Kom binnen bij bedrijven’ op vrijdag 17 maart.

 • Archief 2016