Nieuwsberichten

De nieuwsberichten van de gemeente Gouda.

 • Preventie en wat de inwoner nodig heeft, staan centraal

  Zorgaanbieders en vijf gemeenten uit de regio Midden-Holland bundelen hun visie. Zij zijn het erover eens dat wat nodig is voor inwoners centraal moet staan en leggen de focus op preventie: voorkomen dat mensen ziek worden en vervolgens een behandeling of ondersteuning nodig hebben. Vandaag tekenden zij een gezamenlijke zorgvisie om ‘voor inwoners een duurzame inrichting van zorg en welzijn te bereiken, waarbij de inwoner en de eigen regie centraal staan’. Zij doen dit ook omdat de zorgverlening steeds duurder wordt en er minder personeel is. Deze realiteit vraagt om een frisse blik op de zorg en ondersteuning.

 • Vooraankondiging Gouds symposium 'Diversiteit en arbeidsmarkt'

  De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of handicap. Elk mens heeft talenten. En elk talent is meer dan welkom om bij te dragen aan onze mooie stad. Een stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. En een stad waarin voor discriminatie geen plek is.

 • Afwijkende openingstijden rondom de feestdagen

  In verband met de feestdagen zijn de gemeente en het UWV gesloten van 24 t/m 26 december, 31 december en 1 januari. U kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via deze website.

 • NLdoet en Gouda doet mee

  Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer zo ver. Dan vindt voor de veertiende keer NLdoet plaats. Deze vrijwilligersactie wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. Ook in onze stad! Doet u mee?

 • Jonger dan 28 jaar en het thuiszitten zat?

  Ben jij tussen de 17 en 28 jaar en wil je aan je toekomst werken? Dan is dit jouw kans! In de gemeente Gouda is er een Jongerencoach, die samen met jou op zoek gaat naar een passende baan en/of opleiding.

 • Gratis advies voor een groenere en klimaatbestendigere tuin

  Wilt u graag een groenere tuin, maar weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken? Kom dan voor gratis advies naar de tuinambassadeurs. Zij staan in de week vóór de kerstvakantie met een informatiestand in het Huis van de Stad. De tuinambassadeurs geven tips over hoe u uw tuin groener kunt maken, zonder veel onderhoud.

 • Vrijwilligerspenning voor mevrouw Hendrikse – de Beukelaar

  Op donderdag 6 november 2018, ontving mevrouw M.W. (Margreet) Hendrikse – de Beukelaar de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Sint Nicolaasviering in de Ontmoetingskerk. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het de Ontmoetingskerk en overige diensten.

 • 50 nieuwe Syrische stadgenoten gaan meedoen in Gouda

  “Ik ken de waarden en de spelregels van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit”.
  Dit zijn de woorden van de participatieverklaring, die 50 Syriërs hebben ondertekend in het Huis van de Stad. Het is hun verklaring waarmee zij duidelijk maken actief deel te willen nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit is een belangrijk moment voor mensen die in Nederland zijn gekomen, en daarom hebben Vluchtelingenwerk Gouda en de gemeente Gouda er een feestelijk tintje aan gegeven.

 • Kinderburgemeester Tess hangt eerste bal in kerstboom Gouda bij Kaarslicht

 • Collectieve zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

  De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Deze is aantrekkelijk, omdat de gemeente een deel van de maandelijkse premie voor de aanvullende verzekering betaalt. Per 1 januari 2019 is het weer mogelijk om over te stappen naar deze zorgverzekering.

 • Verklein risico op inbraak tijdens de kerstvakantie

  Het risico op inbraak in uw woning is rond de vakantieperiode een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden om op vakantie te gaan. U kunt bij de gemeente melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan worden gehouden. U kunt het hele jaar door gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.

 • Stembureaulid of stemmenteller worden?

  De gemeente zoekt enthousiaste stembureauleden en tellers voor de verkiezingen van woensdag 20 maart en donderdag 23 mei 2019. Het gaat om de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en het Europees Parlement.

 • Sloop Turfmarktkerk stilgelegd

  De eigenaar van de Turfmarktkerk heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter voor het stilleggen van de sloop van de kerk. De rechter heeft besloten om de sloop vanaf heden (30 november) tijdelijk te laten stilleggen om een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De inhoudelijke behandeling van de voorlopige voorziening vindt 13 december plaats.

 • Goed Geregeld: onderscheiding voor Kernkracht

  KernKracht heeft de zaken goed geregeld voor haar vrijwilligers. Daarom kreeg KernKracht zojuist van wethouder Corine Dijkstra het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De onderscheiding is vier jaar geldig.

 • Noorse kerstboom op weg naar Gouda

  Ook dit jaar krijgt Gouda weer een prachtige kerstboom als geschenk van haar zusterstad Kongsberg. Eigenhandig gekapt door de Kongbergse burgemeester mevrouw Kari Anne Sand en nu op weg naar Gouda.

 • Samenscholingsverbod Lekkenburg verlengd en uitgebreid

  Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek op 19 november jl. besloten.

 • Groene Hart door Rijk geselecteerd voor aanpak bodemdaling

  Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart.

 • Stadsdebat tolerantie in Gouda: beschermen of begrenzen?

  Tolerantie zit van oudsher in de genen van de Gouwenaars. Gouda's geschiedenis is rijk aan personages en gebeurtenissen die de Goudse tolerantie kenmerken. Maar hoe staat het tegenwoordig met de tolerantie in Gouda? Is Gouda wel zo tolerant? Wat verstaan we eigenlijk onder tolerantie? Zien we tolerantie als een noodzaak of moeten we hier juist grenzen aan stellen? In het stadsdebat op donderdag 29 november gaan diverse Gouwenaars met elkaar hierover in debat. Het gesprek gaat over het onderwerp tolerantie binnen de thema’s religie, werkgelegenheid, onderwijs en media.

 • Groenfonds voor een groener Gouda

  De laatste jaren merkt iedereen dat ook Gouda langere, hetere zomers heeft en meer extremere regenbuien. Het college neemt daarom initiatieven om onze stad klimaatbestendiger te maken. De nieuwe Groenstructuurvisie en een Groenfonds gaan daarbij helpen. Bijzonder is dat bij (nieuw)bouwplannen minimaal 15% van het gebied openbaar groen moet worden. Door meer groen en water wordt Gouda leuker om in te wonen en klimaatbestendiger.

 • Burgemeester Schoenmaker vertrekt uit Gouda

  Milo Schoenmaker vertrekt per 15 januari 2019 als burgemeester van Gouda. Hij heeft 6 jaar met veel plezier in Gouda gewerkt. Schoenmaker heeft de functie van bestuursvoorzitter bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) aanvaard. Hij heeft de commissaris der Koning in Zuid-Holland hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De commissaris zal de fractievoorzitters van de gemeenteraad uitnodigen voor een gesprek over de ontstane situatie.

 • Stabilisatie Turfmarktkerk succesvol afgerond; omwonenden weer naar huis

  De bewoners van een zestal woningen nabij de Turfmarktkerk, die sinds 23 oktober hun woning hebben moeten verlaten als gevolg van veiligheidsrisico’s door de instabiele kerk, mogen zaterdagochtend weer naar huis. De stabilisatiewerkzaamheden van de Turfmarktkerk, onder regie van de gemeente, zijn succesvol verlopen. Het stutwerk is vrijdag door een externe constructeur goedgekeurd. De noodverordening die geldt in het gebied, wordt zaterdag om 10.00 uur opgeheven. Ook de parkeergarage van de Clarissenhof en het afgesloten bedrijfspand kunnen weer worden gebruikt. Nu de kerk stabiel is, worden de beperkingen voor zwaar verkeer die in de afgelopen twee weken golden, per zaterdag 3 november opgeheven. De voorbereidingen voor de sloop gaan volop door. Het sloop- en verkeersplan zijn inmiddels uitgewerkt.

 • Koninklijke onderscheiding voor scheidend directeur Goudse Schouwburg

  Tijdens haar afscheid als directeur-bestuurder van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda ontving mevrouw P.J.M (Nel) Oskam-van den Berg een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker. Mevrouw Oskam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar buitengewone inzet voor de cultuur in Gouda en omstreken.

 • Aanpak overlast fietsparkeren bij station Gouda en kop van de Kleiweg

  Vanaf januari gaat de gemeente fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en de kop van de Kleiweg aanpakken. Door langdurig geparkeerde fietsen weg te halen uit de fietsenstallingen, komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die momenteel nog overal op straat staan. Daarna start het weghalen van geparkeerde fietsen op straat.

 • Groene Hart gaat voor duurzaam beton

  30 oktober 2018

  Beton anders produceren en vaker hergebruiken om daarmee de CO₂-uitstoot te verlagen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarover maken gemeenten, aannemers, slopers, recyclebedrijven en betonproducenten in het Groene Hart samen afspraken. Op 30 oktober ondertekenen zij gezamenlijk het convenant: ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’.

 • Turfmarktkerk

  De Turfmarktkerk in Gouda is in slechte staat. Sinds eind mei dit jaar ligt er een rapportage die dwingt tot spoedige sloop van de kerk. De gemeente heeft daarom de (private) eigenaar van de kerk termijnen gesteld voor sloop. Recentelijk is uit onderzoek gebleken dat er een substantiële verslechtering is opgetreden. Er is een behoorlijke bolling in de achtergevel ontstaan, er is nu een lichte golving in de dakconstructie te zien en diverse scheuren en verspringingen in de gevel zijn vergroot. Het is hierdoor onzeker wat er gebeurt met het instabiele gebouw, zeker in slechtere weersomstandigheden. Dit vormde de aanleiding voor de gemeente om in te grijpen en de regie over het slooptraject volledig naar zich toe te trekken. Dit is een vergaande bestuurlijke maatregel.

 • Muskusrattenklemmen in Steinse Groen

  In het groengebied Steinse Groen zijn muskusratten gesignaleerd. Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland vangt de muskusratten met klemmen in de sloten.

 • Klachten over geluidsoverlast Schiphol?

  Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Onderdeel hiervan is een vragenlijst waarop u kunt reageren.

 • Gebied rond Turfmarktkerk veilig gesteld

  Alle omwonenden in de hoogste risicozone rond de Turfmarktkerk in Gouda hebben inmiddels zelf hun huis verlaten. De gemeente bracht hierover afgelopen vrijdag een dringend advies uit, vanwege dreigend instortingsgevaar. Met ingang van vandaag 20.00 uur zal voor deze zone een noodverordening gelden. Dit betekent dat er zich niemand meer in de betreffende zone mag begeven. Dat geldt ook voor de parkeergarage onder de Clarissenhof. Deze maatregel is bedoeld om zeker te weten dat er zich geen mensen meer in het gebied bevinden. Gezien de veranderende weersomstandigheden (meer wind) wil de gemeente geen enkel risico nemen. De veiligheid van de bewoners staat voorop.

 • Gouda doet mee aan de landelijke Nacht van de Nacht

  Gouda doet mee aan de landelijke Nacht van de Nacht. Daarom zijn op zaterdagavond/nacht 27 oktober het stadhuis op de Markt en het Huis van de Stad niet verlicht. Het doel is aandacht voor lichtvervuiling en energieverspilling. Doet u ook mee?

 • Gemeente zet vaart achter sloop Turfmarktkerk

  De Turfmarktkerk verkeert, zoals bekend, in slecht staat en moet worden gesloopt. Eerder al maakte de gemeente bekend dat zij in het kader van bestuursdwang de stutwerkzaamheden zou overnemen van de eigenaar. Hiertoe is een nieuwe analyse van de situatie in en om de kerk gemaakt. Daaruit blijkt dat de constructieve staat van de kerk substantieel verslechterd is ten opzichte van de situatie die eerder aanleiding was voor het opleggen van termijnen voor stutten en sloop aan de eigenaar. Voorgaande brengt met zich mee dat de gemeente zich genoodzaakt ziet vanuit veiligheidsoverwegingen verdere versnelling aan te brengen in het proces van stutten en sloop. Hiertoe heeft de gemeente besloten nu ook de verantwoordelijkheid voor het slooptraject volledig over te nemen van de eigenaar.

 • Veilige feestverlichting in de binnenstad

  feestverlichting 80x80 Om de feestverlichting in de binnenstad (die sinds vorig jaar ontbreekt) weer veilig te kunnen ophangen, laat de gemeente Gouda onderzoek doen naar de technische staat en daarmee de veiligheid van de muurankers.

 • Feestmiddag voor diamanten echtparen

  Op donderdagmiddag 18 oktober nodigt burgemeester Milo Schoenmaker alle Goudse echtparen uit die elkaar in 1958 het ja-woord hebben gegeven. Die middag vieren zij met elkaar dat zij dit jaar 60 jaar getrouwd zijn. De aanwezige echtparen worden getrakteerd op een vrolijke muzikale middag met zangeres Conny Vink en entertainer Dick de Witte. Ook is er volop gelegenheid om met de burgemeester verhalen uit te wisselen.

 • Samenwerken en investeren voor Gouda

  Gouda is een sterke stad. En dat al bijna 750 jaar. Met nieuwe energie gaat de gemeente in 2019 samen met inwoners, organisaties en bedrijven doorbouwen aan onze stad: een gewaardeerde en aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. Het college ziet dat investeringen nodig zijn in onze stad, en doet die komend jaar waar dit nodig is. Gelijktijdig blijft het college een financieel zorgvuldige koers varen. Nu de gemeentelijke reserves op orde zijn gebracht, moet ook de schuldpositie verder verbeteren. Uiteraard vormt een meerjarig sluitende begroting hiervoor de basis.

 • Vrijwilligerspenningen voor medewerkers Ronssehof

  Op vrijdag 12 oktober 2018 ontvingen mevrouw J.A.M. (Coby) de Koning – van der Voort en de heer H.C. (Harry) Beil de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Ronssehof en overige diensten.

 • Trillingsonderzoek in de Goudse binnenstad

  De gemeente Gouda gaat de komende weken in en om de binnenstad een trillingsonderzoek laten uitvoeren. Het college wil nader onderzoeken welke mogelijke effecten zwaar vrachtverkeer kan hebben op de historische binnenstad.

 • Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: controle adressen

  Op het juiste woonadres staan ingeschreven is van groot belang. Overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, sociale dienst: overal speelt uw adres een bepalende rol.

 • Vroesenplein krijgt impuls door herbestemming Weeshuis

  Begin juli heeft de klankbordgroep Weeshuis een advies uitgebracht over de inpasbaarheid van de nieuwe herbestemmingsplannen van het voormalige Weeshuiscomplex. De klankbordgroep juicht de herbestemming van het Weeshuiscomplex toe en kan zich vinden in de hoofdlijnen voor de herbestemming van het complex tot hotel en appartementen. Het college waardeert het gedegen advies van de klankbordgroep. Het advies sluit in hoge mate aan op de door het college zelf geformuleerde uitgangspunten en ambities. De klankbordgroep heeft onder andere advies gegeven over vergroening van het Vroesenplein en parkeren. De adviezen hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen in en verbetering van de plannen.

 • Geen gemeentegarantie voor Supinfo

  De gemeente Gouda gaat niet financieel garant staan voor de komst van de ICT-instelling Supinfo International University. Het aantrekken van HBO-opleidingen in Gouda blijft onverminderd één van de speerpunten waarvoor het Goudse college zich samen met de stad blijft inzetten.

 • Inloopavond aanpak bereikbaarheid Gouwe

  Hoe blijven Boskoop en Waddinxveen goed bereikbaar? De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een programma met een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe als hoofddoel.

 • Veiligheidscontrole bomen

  De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

 • Controle hondenbelasting gestart

  Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting betalen. De controle op de hondenbelasting is sinds 24 september weer gestart.

 • Informatieavond Ecologisch natuurbeheer in Gouda

  Op dinsdag 9 oktober geeft André van Kleinwee, stedelijk ecoloog van de gemeente Gouda, uitleg over het ecologisch natuurbeheer in de stad. De avond start om 20.00 uur in het Infocentrum Heempad aan de Bloemendaalseweg. Deelname aan de avond is gratis.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers Filmhuis Gouda

  Op 29 september ontvingen mevrouw F.E. (Franske) Lotte en de heer G.A. (Gerard) de Goede de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Thierry van Vugt. De erepenning werd uitgereikt tijdens de medewerkersbijeenkomst. Franske en Gerard ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij het Filmhuis.

 • Zotte Zaterdag 20 oktober: middeleeuws festival in Gouda

  Stap 20 oktober in de tijdmachine. Om weer uit te stappen in de late middeleeuwen...De tijd van kaasmakers en bierbrouwers, van lakenververs en koopmannen. Van boekdrukkunst, kaarsen en stadsomroepers in plaats van internet, elektrisch licht en WhatsApp.

 • Gouda 'the place to be'

  De Goudse binnenstad heeft de afgelopen periode positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een daling van de winkelleegstand met vier procent, het verder uitbouwen van woningen boven de winkels, uitbreiding van het aantal kaasmarkten, nieuwe horecaconcepten en nog veel meer. In het nieuwe online Gouda Magazine wordt een impressie gegeven van de ontwikkelingen aan de hand van een aantal verhalen uit de stad.

 • Test met duurzame verharding wandelpad in Gouda

  De gemeente start in september met een test op het Westmolenpad. Geen asfalt meer, maar een duurzame toplaag van 100% natuurlijke materialen. Water- en luchtdoorlatend, CO2-neutraal en in staat om nog extra CO2 aan zich te binden.

 • College van GS van Zuid-Holland bezoekt Westergouwe en Spoorzone Gouda

  Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland heeft op 11 september jl. een werkbezoek gebracht aan Gouda. Dit gebeurde op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Gezamenlijk bezochten zij eerst nieuwbouwwijk Westergouwe en aansluitend het noordelijke deel van het stationsgebied van Gouda, de Spoorzone. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de kansen op het gebied van infrastructuur en wonen.

 • Inloopavond ontwikkeling nieuw afvalbrengstation Goudkade

  De gemeente Gouda is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw afvalbrengstation aan de Goudkade; met als werktitel ‘Ecopark’. Inwoners en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de voorlopige plannen zijn welkom op een inloopavond. Deze inloopavond is vanavond, 12 september, van 19.30 tot 21.00 uur in de Chocoladefabriek.

 • Welke jongeren verdienen er een Goudse Ster?

  Jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Dat verdient een lintje! Tot 1 oktober kunnen Goudse jongeren voorgedragen worden voor de Goudse Ster. Dat is de naam voor het Goudse lintje voor kinderen tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 23 jaar die een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Jongeren die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden.

 • Erepenning voor redders van drenkeling

  Op maandag 10 september reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan de heren G.H.G.M. Van Berkel en J.F. Verheij. Zij kregen de erepenning als dank voor hun heldhaftige optreden op 26 april jl. toen zij een vrouw van de verdrinkingsdood redden.

 • Nieuwe appartementen boven winkel Anna van Toor Gouda opgeleverd

  Wonen in de binnenstad is populair, ook in Gouda. Door leegstaande ruimtes boven winkels om te bouwen tot woningen, worden ze weer in gebruik genomen. Dit “wonen boven winkels” project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad. Boven het pand van modewinkel Anna van Toor zijn recent 5 appartementen gerealiseerd. Op 5 september jl. vond de officiële sleuteloverdracht plaats aan de nieuwe huurders door wethouder Thierry van Vugt.

 • Let op lood in de bodem

  05 september 2018

  Door eeuwenlang gebruik zit er in veel steden en ook in Gouda lood in de bodem. Lood kan negatieve gezondheidseffecten hebben, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Door onderstaande tips kunt u de blootstelling aan lood verminderen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt dit jaar samen met de omgevingsdienst ODMH kinderspeelplaatsen op blootstellingrisico’s.

 • In de startblokken voor een regiodeal over aanpak bodemdaling

  De provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden alsmede de waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om samen met het Rijk aan de slag te gaan met een intensievere aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. Ze willen dit doen door een regiodeal met het Rijk af te sluiten en dienden hiertoe eind augustus een gezamenlijk voorstel in. Nu is het wachten op het startschot vanuit Den Haag.

 • Nieuwe gemeentegids vanaf nu gratis af te halen

  Zoekt u informatie over de gemeente Gouda of wilt u een adres weten van een vereniging of instelling? Dan kunt u vanaf nu gratis een gedrukt exemplaar van de Goudse Gemeentegids 2018/2019 ophalen.

 • Zotte Zaterdag zoekt vrijwilligers

  Wil je graag een keer middeleeuws gekleed gaan? Lijkt het je leuk kinderen te leren schrijven met een ganzenveer? Of wil je gastheer of -vrouw zijn op een historische locatie? Doe dan 20 oktober mee aan Zotte Zaterdag; de dag waarop Gouda een reis terug in de tijd maakt naar 1511!

 • Zon op Bedrijfsdaken Gouda

  Bent u een ondernemer met een bedrijfspand in Gouda? Dan kunt u nu voordelig zonnepanelen aanschaffen via de actie Zon op Bedrijfsdaken Gouda. De actie is een initiatief van DPG en VBG (Gouda Onderneemt!) in samenwerking met de ODMH en de gemeente Gouda. Als u dit najaar meedoet, profiteert u nog van de aantrekkelijke subsidieregeling van de Rijksoverheid!

 • Beter leren lezen, schrijven en rekenen

  08 augustus 2018

  Heeft u - of iemand die u kent - moeite met het invullen van formulieren, reizen met het openbaar vervoer; het lezen van een (dokters)recept; het werken met de computer of het (voor-) lezen op andere momenten?

 • Rammelende en opwippende tegels op fietspaden

  De voortdurende droogte van de afgelopen tijd heeft er voor gezorgd dat tegels op tegelfietspaden los komen te liggen. Dat is te merken door brede voegen waar banden tussen kunnen komen of dat de tegels rammelen als iemand er overheen fietst. In sommige gevallen wippen ze zelfs omhoog, zeker op plekken waar het straatwerk toch al te lijden had door zetting. Helaas heeft dit al tot ongelukken geleid, wat de gemeente zeer betreurt.

 • Fout in paspoort en identiteitskaart

  Heeft u in de periode van april tot en met juni een nieuw paspoort of identiteitskaart aangevraagd? Dan kan het zijn dat er een fout zit in de chip van uw document. Het reisdocument is (nog) geldig, maar dient wel vervangen te worden. U krijgt dan (gratis) een nieuw reisdocument.

 • Oprit Gouda A12 richting Rotterdam en Den Haag blijft behouden

  De aanpak van de fileproblematiek op de A20 is een stap dichterbij. In het najaar zullen de resultaten van de verkenning naar de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda bekend worden gemaakt. Uit het tussenresultaat blijkt nu al dat de oprit op de A12 bij het knooppunt Gouwe in de richting van Rotterdam en Den Haag behouden blijft.

 • Proef onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk groot succes

  De proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk is een groot succes. De proef werd 30 juni en 7 juli georganiseerd door de gemeente Gouda samen met het sluiswachtersgilde. Meer dan 400 bootjes, waaronder veel sloepen en kano’s maakten gebruik van deze mogelijkheid. Normaal ligt het maandgemiddelde van juli rond de 250 bootjes. De resultaten zijn veelbelovend en voor het nieuwe vaarseizoen wordt afgewogen of en in welke vorm deze proef een vervolg krijgt.

 • Aanpak bodemdaling Gouda wordt voorbeeldproject

  04 juli 2018

  De aanpak van overlast door bodemdaling in Gouda, het project Gouda Stevige Stad, is door het Rijk aangewezen als voorbeeldproject voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Hier is een geldprijs van €25.000 aan verbonden.

 • Koninklijke onderscheiding aan de heer Em. prof. dr. A.N. André van der Zande

  Gouwenaar Em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn Koninklijke onderscheiding gistermiddag, 28 juni, uit handen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer De Jonge, bij zijn afscheid als directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Forse daling winkelleegstand in Goudse binnenstad

  Een aantrekkelijke en levendige binnenstad met zo min mogelijk leegstand staat hoog op de prioriteitenlijst van het college van B en W. Om dit te ondersteunen is in 2017 een leegstandverordening van kracht geworden. Inmiddels is de leegstand in het kernwinkelgebied gedaald van 12,6 % (april 2017) tot 8,1%. Een daling van ruim 4%. Daarnaast worden leegstaande ruimtes boven winkels weer in gebruik genomen door ze om te bouwen tot woning. Dit 'wonen boven winkels'-project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad.

 • Gouda heeft een nieuw kindercollege

  In een overvolle raadzaal en onder zeer luide aanmoediging werd vorige week woensdag de nieuwe kinderburgemeester van Gouda gekozen. Uit zes leerlingen van groep 7 van verschillende basisscholen koos de deskundige jury Tess Huijsmans (11) als de nieuwe kinderburgemeester van Gouda.

 • Aanpak overlast bodemdaling binnenstad Gouda

  De historische binnenstad van Gouda daalt jaar na jaar met onder andere wateroverlast als gevolg. Veel bewoners ervaren dit bij hoosbuien, door vocht in huis en stankoverlast. Om de leefbaarheid van de binnenstad op peil te houden is actie nodig. De gemeente Gouda en hoogheemraadschap van Rijnland gaan daarom een plan ontwikkelen voor de aanpak van acute water- en riooloverlast in de lager gelegen delen van de binnenstad.

 • Goudse LHBTI-intentieverklaring ondertekend tijdens Roze Zaterdag

  Wethouder Thierry van Vugt heeft op 23 juni tijdens Roze Zaterdag namens de gemeente Gouda een intentieverklaring ondertekend waarmee zij haar inwoners laat weten zich sterk te maken voor de verbetering van de maatschappelijke positie van LHBTI’s. Een van de onderdelen uit de verklaring is de toetreding van de gemeente Gouda tot het landelijk netwerk van de Regenboogsteden in het najaar.

 • Groente-, fruit- en tuinafval in een nieuwe container

  In Gouda worden alle oude verzamelcontainers voor groente-, fruit-, en tuinafval (gft), de zogenaamde grindcocons, vervangen door nieuwe verzamelcontainers voor gft. Deze zijn gebruikersvriendelijk en er kan meer afval in.

 • Proef onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk

  De gemeente Gouda organiseert samen met het Sluiswachtersgilde een proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk. Het gaat om de bediening van het Reeuwijks Verlaat, de bruggen bij de Karnemelksloot en de Kleiwegbrug. De proef vindt plaats op 30 juni en 7 juli tussen 10.00 en 19.30 uur. Een mooie mogelijkheid om een dagje naar Gouda of naar de Reeuwijkse Plassen te gaan.

 • Gouda digitaal op de kaart

  Op donderdag 21 juni presenteert wethouder Thierry van Vugt met trots in de Chocoladefabriek de Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda. Dit is het digitale informatiesysteem waarin iedereen zelf via internet “het verhaal van de stad Gouda” kan reconstrueren. Hoe is de stad ontstaan? Wat is de relatie met het landschap, wat is de samenhang tussen de structuren en de stedenbouw en hoe passen het watersysteem en de bebouwing daarin?

 • Gouda (er)kent alle kleuren van de regenboog

  Dit jaar viert Gouda tolerantie en diversiteit tijdens het Roze Jaar en Roze Zaterdag. Het college van Burgemeester en Wethouders en de directie van de gemeente Gouda ondersteunen dit initiatief van harte. Om bezoekers aan Roze Zaterdag op 23 juni van harte welkom te heten, gaan wethouders Hilde Niezen en Thierry van Vugt en directeur Bas Meijs op vrijdagochtend 22 juni vanaf 10.00 uur een regenboogzebrapad schilderen. Dit zebrapad komt voor de hoofduitgang van het Centraal Station en markeert het begin van de looproute van het station naar de binnenstad, waar het feest de volgende dag plaatsvindt.

 • Nieuw Gouds college geïnstalleerd

  Gouda heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders dat bestaat uit de partijen: D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. De plannen voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ 2018 – 2022. De nieuwe wethouders zijn afgelopen donderdag geïnstalleerd door de gemeenteraad. Het zijn: Thierry van Vugt (D66), Corine Dijkstra (ChristenUnie), Rogier Tetteroo (PvdA), Michiel Bunnik (CDA) en Hilde Niezen (GroenLinks).

 • Winnaars fotowedstrijd gemeentegids

  De makers van de drie beste foto's voor de gemeentegids ontvingen maandag 11 juni een cadeaudbon en hun eigen uitvergrote foto uit handen van burgemeester Schoenmaker. Daarnaast krijgen de foto’s een mooie plek in de nieuwe gemeentegids.

 • Gouds coalitieakkoord ondertekend

  Er is een akkoord bereikt over het vormen van een nieuw stadsbestuur. Afgelopen dagen hebben de onderhandelaars het akkoord besproken met hun achterban. Op woensdag 6 juni zijn de hoofdpunten uit het akkoord kort gepresenteerd en is het coalitieakkoord ondertekend door de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks.

 • Leerlingen ontwerpen duurzame wijken in Gouda

  Leerlingen uit de bovenbouw van het Carmel college, locatie Antonius, het Coornhert Gymnasium en GSG Leo Vroman zijn dit jaar de uitdaging aangegaan om een eigen duurzame versie te ontwerpen van een bestaande wijk in Gouda.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger van Wijkteam Nieuwe Park

  Op zaterdag 2 juni, ontvangt mevrouw M.P. (Manon) Vonk de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. De erepenning is uitgereikt tijdens de Dag van het Park. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het Wijkteam en overige diensten.

 • 100-jarige Toonkunst Gouda ontvangt Koninklijke erepenning

  Op zaterdag 2 juni ontvangt Toonkunst Gouda, tijdens haar jubileumconcert in de Goudse Schouwburg, de Koninklijke erepenning uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Sint-Janskerk

  Op donderdag 31 mei ontving mevrouw H.J. Krins- van Ghesel Grothe de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange en intensieve inzet bij de Stichting Goudse Sint-Jan.

 • Andere locatie voor betoging Pegida

  Pegida heeft voor 6 juni a.s. een betoging aangekondigd voor de moskee aan de Raam in Gouda. Burgemeester Schoenmaker heeft Pegida’s aanvraag voor deze betoging beoordeeld. Na uitvoerig overleg met en advies van de politie heeft de burgemeester het voornemen een andere locatie aan te wijzen.

 • Rijbewijs vanaf 26 mei geschikt om in te loggen via DigiD

  Vanaf 26 mei zijn nieuwe rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst online in te loggen met DigiD op websites van de overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van diegene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De inwoner kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

 • Super Cool Kidsfeest!

  Op woensdagmiddag - 23 mei - is er van 13.00 tot 16.00 uur een groot kinderfeest op de Markt. Het feest wordt gegeven door Kinderburgemeester Romaissa & kinderwethouders Christie, Chris, Nando, Quinne en Noortje van Gouda. Burgemeester Schoenmaker komt het feest om 13.00 uur openen.

 • Positieve resultaten Goudse jaarrekening 2017

  Het jaar 2017 is financieel positief afgesloten. Het college laat met deze jaarrekening zien dat er een solide financiële basis is gelegd. Voor inwoners daalde de lastendruk en op verschillende aandachtsgebieden zijn voor Gouda mooie resultaten geboekt. De schuldpositie is gedaald en het weerstandsvermogen is omhoog gegaan.

 • Goede afspraken over wijkmoskee Gouda Oost

  Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 is vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.

 • Lintje voor Ineke Woudenberg

  Op dinsdag 8 mei ontving mevrouw D.F. (Ineke) Woudenberg een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker. Mevrouw Woudenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar langdurige en bijzondere inzet voor de samenleving.

 • Dodenherdenking in Gouda

  Op vrijdag 4 mei worden ook in Gouda de Nederlandse slachtoffers - burgers en militairen - herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

 • Lintjesregen in Gouda

  Vandaag (26 april) regent het lintjes in Nederland. Vandaag ontvingen 12 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad.

 • Cyclus blijft straatreiniging en gladheidbestrijding in Gouda doen

  Ook de komende jaren blijft Cyclus het vertrouwde gezicht op straat voor straatreiniging en gladheidbestrijding. Wethouder Hilde Niezen en directeur Jan Krapels van Cyclus zetten op maandag 16 april hun handtekeningen onder de nieuwe overeenkomsten die lopen tot en met 2022.

 • Integrale controle bedrijven Nijverheidsstraat en Ambachtsstraat

  Tijdens een integrale controle bij bedrijven en garage-/ storageboxen op de Nijverheidsstraat en Ambachtsstraat zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Zo werden twee ruimtes aangetroffen die waren ingericht als café. In een bedrijfsruimte was sprake van illegale bewoning. Dit pand is direct gesloten op last van het bouwbesluit. Ook zijn er diverse hennep kweekattributen aangetroffen. Veertien panden zijn inmiddels voorzien van nieuwe sloten. De gemeente heeft de controles uitgevoerd samen met de politie, Stedin en de Omgevingsdienst Midden Holland.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Pauluskerk

  Op 18 april ontving mevrouw W. de Jong-Langhout de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange en intensieve inzet bij de Protestantse gemeente Pauluskerk.

 • Startpunt Geldzaken Gouda gestart

  Veel inwoners komen maandelijks geld tekort, hebben schulden of grote kans om deze te krijgen. Om hier wat aan te doen, heeft Gouda zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken. Met het Startpunt Geldzaken kunnen inwoners stap voor stap hun eigen financiën op een rij zetten en op orde krijgen.

 • Advies van informateurs: coalitie van D66-ChristenUnie-PvdA-CDA-GroenLinks

  Informateurs Rinnooy Kan en Van den Berg adviseren de gemeenteraadsfracties in Gouda om te kiezen voor een vijf-partijen-coalitie met als samenstelling een combinatie van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Dat is de uitkomst van de verkenning van de informateurs, die op 11 april is toegelicht aan de raadsfracties in de raadzaal van de gemeente Gouda.

 • 20 april: Goudse Vrijwilligersmarkt

  Zoek je vrijwilligerswerk? Kom dan op vrijdagmiddag 20 april tussen 16.00 en 18.00 uur naar de Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad. Ruim 40 organisaties en verenigingen stellen zich voor en vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij in de aanbieding hebben. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) organiseert de Goudse Vrijwilligersmarkt om vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.

 • Bijeenkomst advies van informateurs

  In het kader van de vorming van een nieuwe coalitie zijn sinds 29 maart twee informateurs, Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg, aan de slag geweest om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te verkennen. Op woensdag 11 april om 20.00 uur vindt er een openbare bijeenkomst in de raadzaal plaats waar de informateurs een toelichting geven op hun advies.

 • Horecabedrijf aan Nieuwehaven 1 jaar gesloten

  Vanwege de vondst van drugs is een horecabedrijf aan de Nieuwehaven eind vorige maand met spoed gesloten. Deze spoedsluiting is nu omgezet in een sluiting voor 12 maanden tot 6 april 2019.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Stichting Downsyndroom

  Op 7 april ontving mevrouw Y.C. Kamperman-van de Ruit de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt na de repetitie voor de musical Jakob in de Ontmoetingskerk. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de Stichting Downsyndroom, maar daarnaast ook voor ander vrijwilligerswerk.

 • Vrijwilligerspenning voor de voorzitter van Voetbalvereniging ONA

  Op donderdag 5 april ontving de voorzitter van Voetbalvereniging ONA, Majanca Klip – Veldhoen de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt tijdens de ledenvergadering. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de voetbalvereniging.

 • Stadsdebat: Religieuze orthodoxie: verbieden, tolereren of accepteren?

  Nederland is een democratie waarin de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst worden omarmd. Toch is er sprake van polarisatie en radicalisering en ligt een orthodoxe islamitische stroming als het salafisme gevoelig. Hoe zit dat eigenlijk met orthodoxe stromingen uit andere religies? Zijn er grenzen aan de vrijheid van godsdienst? Hoe wordt omgegaan met radicalisering en polarisatie in Gouda? Om op deze en andere vragen antwoorden te krijgen, organiseert de gemeente Gouda op donderdag 19 april het stadsdebat 'Religieuze orthodoxie: verbieden, tolereren of accepteren?'

 • Coalitievorming in Gouda van start

  De coalitievorming in Gouda gaat van start met een informatieronde. D66 en ChristenUnie hebben als grootste raadsfracties de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke insteek van het informatietraject. Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op verzoek van de lijsttrekkers van beide partijen aan de slag met een informatieve verkenningsronde.

 • Afwijkende openingstijden

  09 april 2018

  Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), maandag 2 april (Tweede Paasdag) en vrijdag 27 april (Koningsdag) is het Huis van de Stad gesloten.

 • Buurtmoestuin of meer bloemen?

  Wilt u uw buurt opfleuren en hiervoor zelf de handen uit de mouwen steken? Maak dan gebruik van het Groen Moet Je Doen aanbod van de gemeente! Samen met buurtgenoten kunt u dan een stuk gemeentegroen overnemen. Wilt u bloemen onder een boom of juist een gezamenlijke buurtmoestuin? In overleg met de gemeente is veel mogelijk. Op deze manier maakt standaard gemeenteplantsoen plaats voor kleurig en fleurig groen. Het groen blijft wel openbaar gebied.

 • Spoedsluiting horecabedrijf aan de Nieuwehaven voor twee weken

  Burgemeester Schoenmaker heeft besloten tot spoedsluiting van een horecabedrijf aan de Nieuwehaven in Gouda voor de duur van twee weken.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum

  Bekijk hier de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing en het referendum. Het opkomstpercentage in Gouda is 56,9%.

 • Proef met producten op afspraak op donderdagavond

  De gemeente start per 1 april een proef waarbij op donderdagavond een aantal producten van publiekszaken alleen op afspraak wordt verstrekt.

 • WoonWijzerWagen in de Vogelbuurt

  Wilt u af van de tocht en nooit meer koude voeten hebben in huis? Of wilt u liever zelf energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen?

 • Uitslagenavond verkiezingen op 21 maart

  Wilt u de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen live meemaken? Bent u benieuwd of de kandidaat van uw keuze een zetel in de volksvertegenwoordiging heeft bemachtigd? Dat kan! De gemeente Gouda houdt woensdagavond 21 maart 2018, vanaf 21.30 uur een uitslagenavond in het Huis van de Stad. Op deze avond worden de tussenstanden en voorlopige uitslagen bekend van de stembureaus in de gemeente Gouda.

 • Naam IJsselhof komt terug op monumentale muur begraafplaats

  De naam IJsselhof verschijnt binnenkort weer op de muur die toegang geeft tot de begraafplaats in Gouda langs de Hollandsche IJssel. Yarden Uitvaartorganisatie zal in overleg met monumentenzorg een replica van de enige tijd geleden gestolen belettering aanbrengen.

 • Kleinschalige oplossingen voor huisvesting islamitische gemeenschap

  De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.

 • Startsein voor samenwerking natuurverenigingen en gemeente Gouda

  De natuurverenigingen KNNV en het IVN gaan groenactiviteiten overnemen van de gemeente Gouda. Op woensdag 7 maart geeft wethouder Niezen het startsein voor de samenwerking en Operatie Steenbreek: Samen voor meer groen in de buurt!

 • Kijkje achter de schermen bij dijkversterkingsproject IJsseldijk Gouda

  Zaterdag 17 maart kunt u achter de schermen kijken op het dijkversterkingsproject Verbetering IJsseldijk Gouda. Tijdens de dag van VIJG (Verbetering IJsseldijk Gouda) worden de bouwhekken voor één keer opengesteld en kunt u uitleg krijgen over waarom de dijk verbeterd moet worden en hoe dat gaat.

 • WoonWijzerWagen op 10 maart in de binnenstad van Gouda

  Wilt u af van de tocht? Nooit meer koude voeten hebben in huis? Zelf energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Kom dan naar de WoonWijzerWagen op 10 maart in het centrum van Gouda.

 • R-net bushaltes Gouda Centrum omgebouwd

  De bushaltes Gouda Centrum aan de Fluwelensingel worden in maart compleet vernieuwd. De haltes worden omgebouwd naar het kwaliteitsniveau van R-net en krijgen ruime bushokjes met comfortabel haltemeubilair en digitale reizigersinformatie.

 • Woodies en Lobbes gesloten na intrekken vergunning

  De exploitatievergunning van Woodies en Lobbes is ingetrokken. Dat betekent dat beide zaken niet meer open mogen vanaf 1 maart 2018. Deze sluiting is het gevolg van een ernstig geweldsincident door personeel dat eind 2017 plaatsvond. Al eerder moest Lobbes gedurende 12 weken dicht, als gevolg van een soortgelijk incident.

 • Zorgenden ontmoeten strafuitdelers

  'Vroeg de signalen herkennen en snel ingrijpen zodat Frank niet verder in de problemen komt’. Dat is de preventieve aanpak die gemeenten in Midden-Holland voor ogen hebben om te zorgen dat jongeren zo lang mogelijk bij justitie weg blijven. Dé reden dat onlangs de wereld van het sociaal domein en de jeugdstrafrechtketen elkaar voor het eerst in grote getale ontmoetten.

 • Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 24 maart!

  19 maart 2018

  Ook zo’n zin in het voorjaar? Maak een frisse start en doe mee met het opschonen van uw straat of buurt. Steek de handen uit de mouwen met buren, klasgenoten, collega’s of vereniging tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart.

 • Werkbezoek naar dalende bodem en praktijkervaringen met afvalscheiding

  22 februari 2018

  Wat zijn de gevolgen van bodemdaling en welke problemen en uitdagingen zijn er in de praktijk? Secretaris-generaal Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda om zich een goed beeld te vormen. Ook de resultaten en praktijkervaringen met afvalscheiding bij inwoners en bedrijven kwamen aan de orde.

 • Wat vindt u van GoudApot?

  GoudApot is inmiddels twee jaar actief. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 208 (!) aanvragen gehonoreerd. Dit toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft!

 • Gouds experiment met ondernemerschap in de bijstand

  22 februari 2018

  Hoe kom je uit de bijstand als je dat graag wil maar het lukt niet? De gemeente start daarom een experiment van een jaar waarbij 25 bijstandsgerechtigden de ruimte krijgen om parttime als ondernemer aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen ze ervaring opdoen en krijgen de mogelijkheid om zelf hun toekomst vorm te geven. De gemeente kiest voor individueel maatwerk waarbij de cliënt een grote mate van inbreng heeft.

 • Woningkopers die gaan verduurzamen kunnen extra geld lenen

  In 2018 kunnen woningkopers van nieuwbouw- en bestaande woningen extra lenen voor het energiezuinig maken van hun woning. Voor het financieren van energiebesparende maatregelen mogen woningkopers van een bestaande woning maximaal 6% meer lenen op de getaxeerde waarde van de woning. Bij de aanschaf van een woning van €200.000 mag dus tot €12.000 extra worden geleend voor bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen.

 • Minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in het Groene Hart

  Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom een werkbezoek aan de regio. Zij lieten zich door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland. Ook werd met de burgemeesters van Alphen, Gouda (Midden-Holland) en Woerden, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regiodeal over bodemdaling besproken.

 • Roze Jaar 2018 in Gouda

  roze jaar gouda 85x85 Tijdens Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch is de sleutel voor het 'Roze Jaar' overhandigd aan gemeente Gouda. Het Roze Jaar van 2018 vindt namelijk in Gouda plaats.

 • Doe leuke dingen met de Rotterdampas!

  05 februari 2018

  logo rotterdampas 85 x 85 Afgelopen jaar is in Gouda de Rotterdampas geïntroduceerd. Met die pas kunnen ook Gouwenaars gebruik maken van het aanbod van veel leuke dingen -– gratis óf met korting. Ga bijvoorbeeld bootcampen, volg een circusles of huur je eigen sloep.

 • Landelijke vrijwilligersprijs voor GOUDasfalt en wisseltrofee voor de gemeente Gouda

  Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

 • Startersleningen voor koopwoningen aanvragen kan weer

  De Goudse startersleningen zijn succesvol: de afgelopen jaren hebben bijna 100 huishoudens hierdoor hun eerste koopwoning kunnen kopen. De gemeenteraad heeft nu extra geld beschikbaar gesteld zodat er weer nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Om te zorgen dat er ook meer sociale huurwoningen vrijkomen zijn de voorwaarden aangescherpt.

 • Theehuis De Rijkestraat een jaar gesloten

  Burgemeester Schoenmaker heeft besloten tot sluiting van het Theehuis aan De Rijkestraat voor de duur van 12 maanden op grond van het Handhavingsbeleid horeca en APV en overtreden van de Opiumwet. Deze sluiting volgt aansluitend op de sluiting van twee weken.

 • Afval scheiden Loont gestart

  De afgelopen jaren hebben de gemeente Gouda en Cyclus de introductie van Afval scheiden Loont voorbereid. Het nieuwe systeem beloont het scheiden van afval met lagere kosten voor de afvalstoffenheffing. De startproblemen begin januari met veel volle verzamelcontainers zijn ondertussen aangepakt. De inzamelresultaten laten zien dat de hoeveelheid gescheiden afval nu al sterk aan het stijgen is.

 • Voormalig wethouder Daphne Bergman ereburger van Gouda

  18 januari 2018

  Op donderdag 18 januari reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan voormalig wethouder Daphne Bergman. Zij ontving de eretitel ereburger van Gouda als dank voor haar enorme inzet voor de stad. Met grote passie, betrokkenheid en vasthoudendheid heeft zij veel voor de stad betekend.

 • Thierry van Vugt geïnstalleerd als wethouder

  18 januari 2018

  Thierry van Vugt (D66) is donderdag 18 januari geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Gouda. Hij volgt hiermee voormalig wethouder Daphne Bergman op die onlangs is begonnen als waarnemend burgemeester in Beuningen.

 • Raad positief over herbenoeming burgemeester

  18 januari 2018

  Op donderdag 18 januari is in een extra gemeenteraadsvergadering besloten de zittende burgemeester Schoenmaker aan te bevelen voor herbenoeming. Milo Schoenmaker is vanaf 13 december 2012 burgemeester van Gouda. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

 • Derde jaar op een rij subsidie voor GoudApot

  16 januari 2018

  De ‘pot met goud’ bestemd voor inwoners én beheerd door inwoners is voor de derde keer op rij gevuld. Voor 2018 heeft stichting GoudApot een subsidie van €240.000 ontvangen. Dit geld is bedoeld om de initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers in Gouda de ruimte te geven. De kracht en creativiteit van de Goudse samenleving kan op die manier optimaal benut worden.

 • Forse daling woninginbraken in 2017

  05 februari 2018

  Het aantal woninginbraken is in 2017 met 21% gedaald ten opzichte van 2016. Mede dankzij de inzet van de politie is de woninginbraakdoelstelling van -10% ruim behaald. Burgemeester Schoenmaker is verheugd met deze daling en heeft het politieteam Gouda hiervoor in het zonnetje gezet.

 • Vrijwilligerspenning voor ouderenvoorlichter

  18 januari 2018

  Op maandag 15 januari ontving de heer P.H.E (Peter) de Vrind de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Stad.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker Goudse Gidsen Gilde

  Op donderdag 11 januari 2018 ontving de heer P. (Piet) Wieringa de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne Bergman. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Goudse Gidsen Gilde, waarbij de heer Wieringa afscheid nam als stadsgids. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij het Goudse Gidsen Gilde.

 • Spoedsluiting Theehuis De Rijkestraat voor twee weken

  De burgemeester van Gouda heeft besloten tot spoedsluiting van het Theehuis aan De Rijkestraat. De sluiting is voor de duur van minimaal twee weken naar aanleiding van aangetroffen kogelgaten buiten en binnen het pand.

 • 'Open je ogen!' voor mensenhandel

  Mensenhandel-portretten_KIM-fotograaf-Ernst Coppejans 85x85 De rondreizende foto-expositie staat van 8 tot 29 januari voor het Huis van de Stad. Het is een rondreizende foto-expositie van 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel. Organisator CoMensha wil door de tentoonstelling het probleem van mensenhandel in Nederland breed onder de aandacht brengen bij het grote publiek.

 • College blij met nieuwe Cyclus contract

  Cyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken kan de afvalstoffenheffing voor inwoners hierdoor de komende jaren verder dalen. Door het contract met Gouda als grootste opdrachtgever en met de andere gemeenten, is de toekomst van Cyclus verzekerd.

 • Zorg voor elkaar

  Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Midden-Holland in 2018

  De gemeenten in de regio Midden Holland (Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda) sluiten per 1 januari 2018 voor drie jaar lang nieuwe contracten af met zorgaanbieders. Met de meeste organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar voortgezet. Cliënten van organisaties die geen nieuw contract krijgen of geen nieuw contract willen, vallen onder het overgangsbeleid. Deze cliënten hebben hierover een brief ontvangen.

 • Eén uitvoering van twee wetten

  Het afstemmen van regels is een van de redenen dat de gemeente Gouda de verordeningen en regelingen voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet heeft samengevoegd. Maar ook dat de uitvoering soepeler loopt en niemand tussen wal en schip valt. Twee wetten, één uitvoering. Inwoners hoeven zich niet bezig te houden met de vraag bij welke wet hun hulpvraag hoort.

 • Daling in aantal woninginbraken

  20 december 2017

  Het jaar 2017 is bijna ten einde en de woninginbraakcijfers laten een positieve ontwikkeling zien door een daling van 17% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat het jaar nog niet voorbij is, is er goede hoop dat hiermee de doelstelling van -10% ruimschoots wordt gehaald.

 • Toekomstbestendige gasloze ‘Nul-op-de-Meter’ woningen in Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe

  19 december 2017

  Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat 86 toekomstbestendige Nul-op-de-Meter- woningen (NOM-woningen) ontwikkelen en bouwen in de nieuwe Goudse woonwijk Westergouwe. Deze woningen wekken alle benodigde energie zelf op en zijn niet aangesloten op het gasnet. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepomp, goede isolatie en ventilatiesystemen. De verkoop start in het tweede kwartaal van 2018.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker van de Stichting Gouda bij Kaarslicht

  19 december 2017

  Op vrijdag 15 december 2017 ontving de heer F. (Frans) Mourik de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht en overige diensten. De vrijwilligerspenning werd uitgereikt tijdens de laatste bespreking voor de start van de werkzaamheden van die dag.

 • Traditie en sfeer rondom een bijzondere kerstboom

  12 december 2017

  Overal twinkelen lichtjes, kerstmuziek vult de winkels en straten; de gezellige binnenstad van Gouda is klaar voor het jaarlijkse hoogtepunt: Gouda bij Kaarslicht. De enorme kerstboom, eigenhandig met een motorzaag omgezaagd door de burgemeester van het Noorse Kongsberg, staat met zijn nieuwe kerstboomversiering te wachten om bewonderd te worden door tienduizenden bezoekers.

 • Kinderburgemeester versiert kerstboom voor Gouda bij Kaarslicht

  11 december 2017

  Het stralende middelpunt van Gouda bij Kaarslicht is weer gearriveerd. Na een lange reis vanuit het Noorse Kongsberg wordt de prachtige kerstboom 11 december weer op het vertrouwde plekje, midden op de ster voor het Stadhuis op de Markt, neergezet. De Goudse kinderburgemeester Romaissa Magouh en de kinderwethouders Christie Meije, Nando Stieltjes, Quinne Crans, Noortje Otten en Chris Elich zijn erbij aanwezig.

 • Huishoudelijk hulp voor mantelzorgers voortgezet

  19 december 2017

  De gemeente zet de tegemoetkoming in hulp bij het huishouden ook in 2018 door. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de Goudse samenleving en dit is een waardevolle manier om hen te ondersteunen”, zegt wethouder Corine Dijkstra (Zorg en welzijn). Zij zorgen vaak langdurig en zonder enige betaling voor een partner, ouders, vriend of de buurvrouw. Deze heeft een chronische ziekte, is gehandicapt of is op andere manier hulpbehoevend. Dan kan het zorgen voor je eigen huishouden erbij inschieten.

 • Nationale Vrijwilligersdag: vrijwilligers in het zonnetje!

  07 december 2017

  Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de steunpilaren van de samenleving. Zij zijn belangrijk voor Gouda. Het Goudse college faciliteert hen daarom waar mogelijk en spreekt haar dank uit. Waardering van deze actieve groep Gouwenaren is belangrijk. Zij maken met hun inzet, tijd en passie het verschil. De Nationale Vrijwilligersdag op 7 december is daarom een mooie aanleiding om een aantal Goudse vrijwilligers in het zonnetje te zetten!

 • Erepenning voor redder van drenkelingen

  05 december 2017

  Op maandag 4 december reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Regina Stark. Zij kreeg de erepenning als dank voor haar heldhaftig optreden op 5 mei j.l. nadat een auto met inzittenden in het water van de Turfmarkt belandde.

 • Gemeente Gouda sluit 4 woningen

  28 november 2017

  De gemeente Gouda heeft de afgelopen 2 weken 4 woningen in Gouda voor een periode van drie tot zes maanden gesloten. De politie heeft de woningen eerder dit jaar doorzocht in het kader van een omvangrijk onderzoek naar handel in verdovende middelen.

 • Slim ruimtegebruik: nieuwe impuls voor bedrijventerrein Goudse Poort

  28 november 2017

  Vastgoedeigenaren, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de gemeente zetten samen de schouders onder het Goudse bedrijventerrein Goudse Poort. Dat hebben zij afgesproken in een intentieovereenkomst. Doel is het verminderen van leegstand en versterken van de vitaliteit van het terrein.

 • Uitreiking eerste Groenprijs

  27 november 2017

  Gouda wordt mooier als we er samen de hark in zetten. En daar krijgt een aantal inwoners ook nog een prijs voor: de Groenprijs. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt, en gaat naar de Vlindervreugd aan de Da Costakade/Palmstraat, de bloembakken aan het Reeuwijkse Verlaat en de buurtmoestuin in Plaswijck. Deze inwoners hebben zich eerder aangemeld voor Groen-Moet-Je-Doen. Dit project biedt de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een stukje gemeentegroen in de buurt. Om deze actieve mensen in het zonnetje te zetten, is de jaarlijkse Groenprijs gelanceerd.

 • Goudse sterren stralen bij uitreiking jeugdlintjes

  21 november 2017

  Vier jongeren kregen afgelopen vrijdag (17 november) van burgemeester Milo Schoenmaker in het historische Stadhuis een Gouds jeugdlintje –de Goudse Ster- uitgereikt. Dit is een waardering voor kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de Goudse samenleving.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers Inloophuis Domino

  20 november 2017

  Op vrijdag 17 november ontvingen Piet Burger, Dirk van Driel, Marrie de Haij de Jong, Marry de Joode, Els van der Kaaden, Gertjaap van der Kaaden en Leni van Mourik de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvingen de erepenning voor hun jarenlange inzet bij Inloophuis Domino.

 • Basisschool De Cirkel wint Pimp-je-fiets-prijs

  17 november 2017

  Basisschool De Cirkel uit Gouda heeft de regionale prijs voor de verkeersveiligheidswedstrijd “Pimp je fiets” gewonnen. Verkeersveiligheidsambassadeur van Midden-Holland en wethouder verkeer van Gouda, Hilde Niezen, reikte de prijs uit aan Saar van Heesewijck uit groep 3. Ze won de prijs omdat zij niet alleen mooie ballonnen aan haar fiets had, maar ook nog eens een echt verkeersbord met de belangrijke tekst “Pas op!” erop. De tekst is belangrijk voor Saar zelf en voor de andere kinderen, maar ook voor de volwassen verkeersdeelnemers.

 • Huldiging landskampioenen junior honkbalteam Braves Gouda

  24 november 2017

  Huldiging landskampioenen junior softbalteam van Braves Gouda 85x85 Voor het eerst in de historie heeft het honkbalteam van honk- en softbalvereniging Braves uit Gouda gewonnen in het Nederlands Kampioenschap voor Junioren.

 • De droom van samen leven waarmaken

  15 november 2017

  ‘Kijk naar ieder als individu, niet als groep.’ ‘Niet de afkomst, maar de toekomst telt in deze samenleving.’ Dit waren uitspraken tijdens een inspirerende, stadsbrede werkbijeenkomst ‘Samen Gouda’. Ruim 140 mensen spraken op 14 november over integratie en samen leven in Gouda. De bijdrage van de aanwezigen vormt de basis voor een nieuwe visie van de gemeente op integratie. “Een visie met acties en de oproep om de dialoog in de stad voort te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (Integratie).

 • Update campagne jodiumtabletten

  13 november 2017

  jodiumtabletten 100x100 Dit is een vervolgbericht op het eerder verschenen nieuwsbericht m.b.t. de aflevering van jodiumtabletten door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS).

 • Ereburgerschap voor Maurits Tompot

  10 november 2017

  Op donderdag 9 november, tijdens een verrassingsbijeenkomst ter ere van zijn afscheid als koster van de Sint-Janskerk, reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan de heer M.R. (Maurits) Tompot. Hij ontving deze hoogste onderscheiding van de stad voor zijn bijzondere verdiensten als ambassadeur van Gouda’s culturele erfgoed.

 • Kinderen ontbijten met burgemeester in Huis van de Stad

  13 november 2017

  Logo-Nationaal-Schoolontbijt 100x100 Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen, vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Gouda nodigt burgemeester Schoenmaker op woensdag 8 november schoolkinderen uit de buurt uit voor een gezamenlijk ontbijt in het huis van de Stad, net als in zo’n 265 andere Nederlandse gemeenten. Dit jaar betreft het 26 leerlingen van de Livingstoneschool.

 • Nieuwe expositie in het Huis van de Stad

  01 november 2017

  Huis van de Stad - john -85 pixels Henk Meerding exposeert in de maand november in het Huis van de Stad. Hoewel hij in 1956 begon met schilderen, duurde het tot 1994 voordat hij zich er serieus op ging toeleggen. Hij gaat veelal intuïtief te werk en maakt gebruik van abstracte en figuratieve beeldelementen.

 • Erepenning voor vrijwilliger van volksdansvereniging Atva’ani

  26 oktober 2017
 • Afval scheiden Loont

  27 oktober 2017

  Vanaf 1 januari gaat Afval scheiden Loont in Gouda van start. Maar hoe werkt het nu precies? Kom langs op één van de informatie-bijeenkomsten bij u in de buurt.

 • Afval scheiden Loont

  27 oktober 2017
 • Toekomst voor het Weeshuiscomplex

  12 oktober 2017

  Het Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat is een verzameling unieke historische panden in het oude centrum van Gouda. Het bestaat uit een aantal bijzondere monumenten die samen een sfeervolle locatie vormen, maar nu grotendeels leeg staan. Goudse ontwikkelaar White House Development (WHD) heeft nu een commercieel haalbaar plan ingediend voor een hotel met restaurant in het Weeshuis en circa 30 loft- en stadsappartementen.

 • College presenteert begroting 2018

  12 oktober 2017

  Het college van B en W heeft de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Dankzij strakker financieel beleid in de afgelopen drie jaar kan de gemeente Gouda niet alleen een aantal stevige tegenvallers opvangen, maar is er ook ruimte voor belangrijke investeringen in de stad én kunnen de lasten voor inwoners omlaag. Het college is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen periode en op de nieuwe begroting.

 • College presenteert begroting 2018

  12 oktober 2017
 • Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

  11 oktober 2017

  De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

 • Groot onderhoud N207 tussen Gouwe Park en Eurotonde

  09 oktober 2017

  De provincie Zuid-Holland voert tussen 10 en 18 oktober 2017 asfaltwerkzaamheden uit aan de N207 bij Gouda tussen de kruising bij Gouwe Park en de Eurotonde. De werkzaamheden worden in de nacht en in het weekend uitgevoerd. Alle verkeer wordt omgeleid.

 • Leefbaarheidsbijeenkomst Goverwelle

  11 oktober 2017

  In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Burgemeester en wethouders van Gouda vinden het belangrijk van u te horen wat er leeft in uw wijk. Bewoners van de wijk Goverwelle zijn op 10 oktober van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente, politie en woningcorporatie maar vooral ook met elkaar.

 • Laptops voor buurthuis de Speelwinkel

  04 oktober 2017

  Sarie Donk van Buurthuis De Speelwinkel ontving vorige week tien gebruikte, maar nog goed functionerende laptops van financieel directeur Bart van Lunteren van J.P. van Eesteren BV.

 • Rijksoverheid start campagne voor uitdelen jodiumtabletten

  05 oktober 2017

  jodiumtabletten 100x100 De Rijksoverheid verspreidt tussen 10 en 24 oktober a.s. jodiumtabletten aan jongeren tot 18 jaar. Zwangere vrouwen vallen ook in de doelgroep, zij krijgen vanaf deze datum informatie van hun verloskundige of gynaecoloog. De Rijksoverheid houdt hierbij rekening met twee zones: 20 km rond een kerncentrale en 100 km rond een kerncentrale. Bijna alle gemeenten in de regio Hollands Midden liggen in het gebied 100 km rond de kerncentrales in Borssele (Zeeland) en/of Doel (België).

 • Vrijwilligerspenning voor voorzitter van korfbalvereniging Gemini

  02 oktober 2017

  Op zaterdag 30 september ontving de heer J. (Jan) Pol de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt na de laatste buitentraining van het seizoen. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Korfbal Vereniging.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker van Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem

  02 oktober 2017

  Op zaterdag 30 september ontving C.C. (Charlita) Versluis - Buch de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Hilde Niezen. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker GoudApot

  28 september 2017

  Op 26 september 19.00 uur ontving Bram Talman de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt bij zijn afscheid als bestuurslid van stichting GoudApot. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn inzet bij GoudApot, Gouwestad en So What.

 • Vrijwilligers gezocht voor middeleeuws festival: 'Zotte zaterdag'!

  28 september 2017

  foto zotte zaterdag 100x100 Wilt u graag een keertje als middeleeuwer gekleed gaan? Lijkt het u om leuk kinderen te leren schrijven met een ganzenveer? Of wilt u gastheer of gastvrouw bij een concert zijn? Geef u dan op voor ‘Zotte Zaterdag’ op zaterdag 14 oktober. Tijdens deze dag maakt de stad een reis in de tijd en gaan we terug naar de middeleeuwen.

 • Gouda is 'Goed Bezig'!

  20 september 2017

  goudagoedbezig 100x100 De lancering van een nieuwe campagne rondom jongeren en hun gewicht is een feit. Topsporter Aafke van Leeuwen zette de start symbolisch kracht bij door een bord te overhandigen aan wethouder Jan-Willem van Gelder (Sport).

 • Met de Stadspas en het Kindpakket kan iedereen meedoen!

  18 september 2017

  Stadspas-Rotterdampas 100 Gouda heeft als stadspas gekozen voor de Rotterdampas. Hiermee kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting, in Gouda én de hele regio. Iedereen kan een pas kopen. Voor inwoners met een laag inkomen is de pas goedkoper en hun inwonende kinderen krijgen het Kindpakket en een gratis stadspas.

 • Containers niet geleegd vanwege stormkracht

  13 september 2017

  Vanwege de harde wind (stormkracht) vandaag is het voorlopig niet verantwoord met bovenladers/kraanvoertuigen te werken. Dit houdt in dat de ondergrondse containers en bovengrondse verzamelcontainers (glas/papier/PMD) vandaag (13-09) in de gemeente niet geleegd kunnen worden. Morgen pakt Cyclus de draad weer op. Namens Cyclus excuses voor het ongemak.

 • Gouda is op zoek naar Goudse Geheimen

  01 september 2017

  Goudse Geheimen (burgemeester) 100 Tijdens de Goudse Kaasfeesten vertelden enthousiaste Gouwenaars hun Goudse Geheim. Burgemeester Schoenmaker trapte af op de Markt met het geheim van de Goudse Johan Cruyf die een akkefietje had met Jacoba van Beieren. Geheimen werden gedeeld over bier en kaas, het oude Weeshuis en het ontstaan van het klooster in de Middeleeuwen. Er werd zelfs een geheim onthuld in de Martelkamers van museum Gouda.

 • Expositie 'Morvan' in het Huis van de Stad

  04 september 2017

  Huis van de Stad - john -85 pixels Tijdens de maand september exposeert Maja Etman in het Huis van de Stad. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, waarbij deze keer de Morvan (een gebied in Frankrijk) centraal staat.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van de Ronssehof

  31 augustus 2017

  Op 30 augustus ontvingen mevrouw S. M. C. (Tsjetske) Begeer-de Rooij, N. (Nel) Beil-Gorissen, M. S. L. C. E. (Elly) Broer-van Kwawegen, J. G. (Jannie) van Gijzel-Odink, T.G. (Truus) Harmsen, L. A. (Loes) Nobels-Klokkers, A. (Alice) Grootendorst-van Geer, M.J.( Marry) van Houten-de Jong, M. A. (Marian) Kelder-Karsemeijer en W. J.B. C. C. (Wil) Schuling-de Lange de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Zorgpartners waaronder de laatste jaren bij Ronssehof.

 • Goudse Geheimen onthuld tijdens Goudse kaasfeesten

  30 augustus 2017

  kaasfeesten In 2022 bestaat Gouda 750 jaar. Gouda gaat dat groots vieren met alle inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van de stad. In aanloop naar 2022 vinden er diverse activiteiten in Gouda plaats. Eén van de eerste activiteiten is het ophalen van ‘Goudse Geheimen’. Verhalen van Gouwenaars die vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt.

 • Cyclus leegt alleen grijze containers met chip

  Afval inzameling (Pim Mul) In januari start Afval Scheiden Loont. In juni en juli zijn daarom alle grijze afvalcontainers omgeruild voor nieuwe met chip. Cyclus is begonnen met het testen van deze containers.

 • Vrijwilligerspenning voor secretaris TTV Flamingo’s

  Op maandag 28 augustus, ontving mevrouw S.M. (Silvia) Olsthoorn - Kalmeijer de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt tijdens het 70-jarig bestaan van de Tafeltennisvereniging Flamingo’s. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de vereniging als secretaris en overig vrijwilligerswerk.

 • Huishoudelijke Hulp Toelage dit jaar gegarandeerd

  De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft nog tot 1 januari 2018 van kracht. Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is hierover een onjuist beeld ontstaan en zij betreurt de ontstane verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd.

 • Help voormalige vluchtelingen op weg

  huisvandestad100 Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) herhaalt op veler verzoek de cursus Eigenwijs, Wegwijs, ’s Landswijs. Deze cursus is bedoeld voor mensen die voormalige vluchtelingen willen helpen hun weg te vinden in Gouda.

 • Nieuwe expositie in de 'Etalage van de Stad'

  Huis van de Stad - john -85 pixels Jeannette Nieuwesteeg exposeert deze maand in het Huis van de Stad. Zij geeft workshops en cursussen in mozaïek. Ooit begon dit als een hobby maar inmiddels heeft Jeannette haar eigen atelier: MoZaEnZo.

 • Tijdelijk meer treinverkeer via Gouda

  trein 100x100 (2) Van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 11 augustus worden er goederentreinen omgeleid via Gouda en de Betuweroute.

 • Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

  Lintje Oscar vd Wijk 85x85 Heeft u een broer of zus die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor een vereniging? Of wellicht zet uw vriend of vriendin zich belangeloos voor anderen in? Geef hem of haar dan nu op voor een Koninklijke onderscheiding.

 • De Goudse Sociaal Makelaar: een vrije verbinder

  binnenstad bloemen Van inwoners wordt eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht. Volgens Gouda kan dit alleen met een goede verbinding tussen het zorg/welzijnsaanbod en de vrijwilligersinitiatieven uit de wijk. De gemeente springt daarom in dit gat met een sociaal makelaar.

 • Proef met meer toezicht op dumpen huisvuil

  afvalzak naast container 85 Iedereen kent het wel: vuilniszakken die op straat naast containers of ander huishoudelijk afval worden geplaatst. Vanaf augustus start een proef in drie Goudse wijken met meer toezicht om dit aan te pakken. Vanaf 1 januari wordt de nieuwe aanpak in heel Gouda ingevoerd en gaan vervuilers fors meer betalen.

 • Gemeente Gouda duurzamer met Meat Free Mondays

  meat free monday Werken aan een duurzamere wereld kan soms met eenvoudige stappen. Het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad in Gouda wordt dagelijks druk bezocht tijdens de lunch. Medewerkers van de gemeente en cateraar Promen hebben het initiatief genomen om Meat Free Mondays te ondersteunen en er ook mee te starten.

 • Huldiging landskampioenen Rugbyteam RFC Gouda

  Huldiging Rugbyteam 740 Gouda bezit een rugbyteam dat landskampioen is geworden in de landelijke Plate Competition. Het Junioren Team van Rugbyclub Gouda (RFC Gouda) won daar met 41-5 van de tegenstander AAC (Amsterdam).

 • Denk mee over aanpak files A20

  A20 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat oplossingen verkennen om de files op het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Uw ervaring als weggebruiker is hierbij erg waardevol.

 • Romaissa Magouh is onze nieuwe kinderburgemeester

  Kinderburgemeester 2017 klein In een overvolle raadszaal werd woensdag 21 juni onder zeer luide aanmoediging de nieuwe kinderburgemeester van Gouda gekozen. De 11-jarige Romaissa Magouh had volgens de jury de beste ideeën en presentatie.

 • Goudse statushouders willen actief meedoen

  27 juni 2017

  Participatieverklaring Gouda losse man 85 De eerste 100 statushouders tekenden donderdag 22 juni in het Huis van de Stad in Gouda de Participatieverklaring. Hiermee tonen zij hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan mee te doen. De Participatieverklaring maakt deel uit van de inburgering van vluchtelingen die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen.

 • Alle tuinen groen: Gouda doet mee aan Operatie Steenbreek

  Tuinieren Door hevige hoosbuien ontstaat steeds vaker wateroverlast op straat. Dit komt o.a. omdat veel water naar putten stroomt die het niet meer aan kunnen. Een deel van dit probleem kan worden opgelost door tuinen niet volledig te betegelen.

 • Duurzame stad van de toekomst ontworpen

  13 juni 2017

  Duurzame stad van de toekomst ontworpen 85 Hoe ziet Gouda er als de duurzame stad van de toekomst uit? Goudse jongeren zijn de uitdaging aangegaan om die stad te ontwerpen. Een stad bestand tegen een gestegen zeespiegel, met genoeg energie uit alternatieve bronnen en lokale duurzame voedselproductie.

 • Energiecoaches helpen u met besparen

  22 augustus 2017

  Energiecoaches van start740 Door de dagelijkse dingen nét iets anders te doen, kunt u vaak al veel energie (en dus ook geld) besparen. Daarom zetten de Gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden Holland Energiecoaches in om Gouwenaars bewust te maken van hun energiegebruik.

 • Positieve evaluatie van GoudApot

  Met een gemiddelde van een 7 krijgt GoudApot van de Gouwenaars een ruime voldoende voor haar inspanningen om Goudse initiatieven verder te helpen. Na een turbulente start in januari 2016 waarin het aantal aanvragen om geld nauwelijks bij te benen was, is GoudApot erin geslaagd om het afgelopen jaar 119 initiatieven financieel te ondersteunen. Jan Willem van Gelder (Wethouder Kracht van de Samenleving): “Dit mooie resultaat en de positieve uitkomsten van een enquête onder Gouwenaars heeft het college van Burgemeester en Wethouders doen besluiten om Stichting GoudApot ook het tweede deel van subsidie voor 2017 toe te kennen.” In totaal ontvangt GoudApot dit jaar opnieuw € 240.000 om beschikbaar te stellen aan initiatieven uit de stad.

 • Succesvol samenwerken aan goed woningaanbod

  Goed woonaanbod740 Goed wonen is voor iedereen belangrijk. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken daarom de komende jaren samen om voor meer goede en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor prettige woonwijken en voldoende woningen voor specifieke groepen.

 • Krachten bundelen: via social return meer mensen aan het werk

  24 mei 2017

  De ICT-sector is de laatste paar jaar weer flink aangetrokken en er dreigt een tekort aan goed opgeleid personeel. Ook Centric ervaart deze ontwikkeling. De gemeente Gouda en UWV werken binnen het Werkgeversservicepunt Midden-Holland al samen met als doel werkzoekenden aan het werk te helpen. Centric en Werkgeversservicepunt Midden-Holland hebben nu via social return de krachten gebundeld en zijn met elkaar om de tafel gegaan.

 • 10 juni open dag Huis van de Stad

  Huis van de Stad 740 Altijd al een kijkje willen nemen in het Huis van de Stad? Op zaterdag 10 juni bent u ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Huis van de Stad van harte welkom op de open dag.

 • Kattensingel krijgt grote facelift

  De kademuur van de Kattensingel is verzakt en in slechte staat. In overleg met bewoners is een mooi ontwerp gemaakt. De weg krijgt een 30 km-inrichting en langs de nieuwe kade komt ook een voetpad met hergebruikte stenen.

 • Vrijwilligerspenning voor bestuurslid volleybalvereniging Servylo

 • Gouda op 5 gelukkigste steden in Nederland

  Stadhuis met markt eromheen Vandaag verschijnt de nieuwe Atlas voor gemeenten. De onderzoekers van Atlas onderzochten in welke grote stad de meeste mensen het gelukkigst zijn. In deze top 50 staat Gouda op nummer 5 van grote gelukkige steden. De grootste geluksvogels wonen volgens Atlas op dit moment in Ede.

 • Bijeenkomst over de Holland Outlet Mall

  Provinciale Staten krijgen veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten.

 • Koninklijke onderscheiding voor Bert de Pater

  Op zondag 14 mei ontvangt de heer E. (Bert) de Pater een Koninklijke onderscheiding in Haastrecht uit handen van burgemeester Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard.

 • Sporten is meer dan bewegen

  Sporthal Het Goudse college wil een verandering in het sportbeleid. Zij ziet sport niet alleen als bewegen, maar vooral als verbindende kracht in de samenleving. De wens is om sport gericht in te zetten om de gezondheid van bepaalde doelgroepen te verbeteren. Daarbij spelen de sociale teams een belangrijke rol.

 • Nieuwe verordening voor Gouds erfgoed

  In de nieuwe Erfgoedverordening 2017 zijn de lokale regels en procedures voor het beheer en behoud van ons gemeentelijk erfgoed vastgelegd.

 • Nieuwe cultuurnota voor 2018-2022

  Toerisme wegwijzers binnenstad Met de nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ wordt het cultuurbeleid in Gouda geactualiseerd. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en zijn de smaakmakers van de stad.

 • Herontwikkeling Weeshuis stap dichterbij

  Weeshuis 740 White House Development (WHD) heeft op 1 mei een plan en aankoopbod ingediend met betrekking tot de herontwikkeling van het voormalige Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat/Groeneweg.

 • Nieuw vacatureplatform Gouda-Werkt

  GoudaWerktX Gouda lanceert haar eigen online vacatureplatform genaamd www.gouda-werkt.nl. De zoektocht naar werk in Gouda start hier. Via deze website zijn openstaande vacatures in Gouda snel en gemakkelijk in te zien.

 • Lintjesregen in Gouda

  Lintje Bijzondere mensen in Gouda verdienen een lintje. Bijzondere mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. En die mensen hebben we in Gouda: dit jaar ontvangen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen maar liefst elf Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad. Traditiegetrouw is de uitreiking op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning. De gelukkigen zijn voorgedragen door anderen, en weten vaak tot op het moment van uitreiking nog helemaal van niets…

 • Positieve resultaten voor Gouda in 2016

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Bernhardhof

  Op donderdag 20 april ontvangt de heer H. de Jong de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning word uitgereikt tijdens de bewonersbijeenkomst. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet als voetbalcoach, voorzitter van de bewonerscommissie en voor zijn activiteiten voor medebewoners.

 • Twee gegadigden voor licentie Goudse lokale omroep

  Radio On Air Op 6 mei 2017 eindigt de licentie van Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep. Nu de licentie weer vrijvalt, hebben zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CdvM).

 • Restauratie molen de Roode Leeuw

  Molen de Roode Leeuw Het bovendeel van de molen de Roode Leeuw krijgt aan de regenzijde een nieuwe stuclaag. Bij zware regenbuien is sprake van inpandig wateroverlast en dat maakt de situatie voor de molenaar onwerkbaar.

 • Zwerfafval wandeling voor kinderen

  Zwerfafval Wil je een bijdrage leveren aan het milieu en een schone stad? Doe dan mee aan de opruimwandeling van de Goudse Kabouters en Brownies & downieS op woensdag 26 april. Alle kinderen van 4 tot 18 jaar zijn welkom om samen zwerfafval op te ruimen in de Goudse binnenstad. Zo maken we de stad nog mooier!

 • Goudse Vrijwilligersmarkt groot succes

  Goudse Vrijwilligersmarkt banner Honderden Gouwenaars kwamen vrijdag 7 april naar de Goudse Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad, omdat zij iets voor een ander willen betekenen. Ruim 50 vrijwilligersorganisaties waren aanwezig om hun aanbod binnen cultuur, sport, natuur en zorg en welzijn te delen met kandidaat-vrijwilligers.

 • Werkbezoek Gedeputeerde Staten Goudse Poort

  Bezoek Goudse Poort Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland bracht op 4 april jl. een werkbezoek aan de gemeente Gouda, op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Het bezoek stond o.m. in het teken van kansen om de regionale economie te versterken.

 • Kom naar de Goudse vrijwilligersmarkt!

  Vrijwilligersmarkt 2015 Wilt u wat betekenen voor een ander? Kom dan op vrijdag 7 april naar de Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad. Van 16.00 tot 18.00 uur stellen ruim 50 organisaties en verenigingen zich voor. Zij vertellen over het vrijwilligerswerk dat bij hen kan worden gedaan.

 • Samen huisuitzettingen voorkomen

  Een actieve samenwerking met partners heeft ervoor gezorgd dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Op maandag 3 tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland hiervoor een convenant.

 • Nieuwe plek voor kunstwerk Kop van de Kleiweg

  Kunstwerk twee cirkels HvdS 740 Het kunstwerk van twee cirkels, dat op de Kop van de Kleiweg stond, is nu te vinden op het plein voor het Huis van de Stad. Wethouder Bergman en kunstenaar Marinus Boezem onthulden het kunstwerk op deze nieuwe plek.

 • Pasfoto-automaat verdwijnt uit het Huis van de Stad

  HvdS vergezicht voorkant Het is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pasfoto’s te maken in het Huis van de Stad. De pasfoto-automaat in de hal op de eerste verdieping wordt verwijderd. Deze levert te vaak foto’s op die niet voldoen aan de strikte eisen voor officiële documenten.

 • Gemeenten werken samen aan toekomst Promen

 • Afval scheiden loont

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt, gaat minder betalen.

 • Lintje voor echtpaar Hogenelst

  Op woensdagavond 22 maart reikt burgemeester Milo Schoenmaker een Koninklijke onderscheiding uit aan Mevrouw E.M. (Bep) Hogenelst-Boef en haar man J.G. (Jan) Hogenelst. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgen de versierselen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Sociëteit Concordia.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van zorginstelling Gouwestein & Binnenhof

  Op 22 maart ontvangen mevrouw J.E. Rietveld – Mobach en de heer L.J Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

 • Lancering digitale parkeervergunningen

  Parkeren Vanaf komende maand worden parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven digitaal. Vergunningen worden op kenteken gezet en er is geen papieren vignet achter de voorruit meer nodig.Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

 • Lancering digitaal parkeervergunningensysteem Gouda

 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,92%

 • Nieuwe voorzieningen in succesvol Westergouwe

  Dierenkliniek Westergouwe banner Voor de bewoners van Westergouwe komen er weer nieuwe voorzieningen bij: een gezondheidscentrum en een dierenkliniek. De planning is dat deze voor de zomer openen.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Hier vindt u de voorlopige einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,72%.

 • Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart

  Verkiezingen Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer. Heeft u nog geen keuze kunnen maken? De stembureaus zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het Huis van de Stad van 6.30 tot 21.00 uur.

 • Voor kaas moet je in het 'Gele Hart' zijn

  Bijeenkomst Kaas op de kaart 740 Iedereen uit de regio die iets met kaas te maken heeft, was afgelopen dinsdag 7 maart aanwezig in Gouda met één gezamenlijk missie: Kaas op de kaart!

 • Avontuurlijke speelplek Goudse Hout

  Groenalliantie Midden-Holland wil een natuurspeelplaats realiseren in de Goudse Hout in Gouda. Op dinsdagmiddag 14 maart is hierover een inloopbijeenkomst.

 • Noodzakelijke investeringen Groene Hart

  Investering Groene Hart De G4 heeft een oproep gedaan om € 35 miljard beschikbaar te stellen voor de Randstad, bedoeld als stimulans voor de economie, groei van de werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en duurzame woningen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers EHBO-vereniging Sint Joannes de Deo

 • Nieuwe mogelijkheden bij aanslag belastingen

  Geld Euros portemonnee De aanslagen voor gemeentelijke en waterschapsbelasting van de BSGR vallen dit weekend op de mat. Er zijn dit jaar drie nieuwe opties: de aanslag digitaal ontvangen, betalen met iDeal en telefonisch contact over de Woz-waarde.

 • Wat vindt u van het Groenhovenbad?

  Groenhovenbad 2 Maakt u gebruik van het Groenhovenbad? Het Goudse zwembad is een aantal jaar geleden geopend en de gemeente wil graag de mening van de bezoeker weten.

 • Goudse veteranen ontvangen draaginsigne Nobelprijs VN militairen

  Burgemeester Milo Schoenmaker reikt op donderdagmiddag 23 februari het draaginsigne Nobelprijs VN militairen uit aan tien Goudse veteranen.

 • Aantal voortijdig schoolverlaters daalt opnieuw

  Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Oost is in het schooljaar 2015-2016 met zeven procent gedaald te opzichte van het jaar ervoor.

 • Aanpak bestrijding werkloosheid werkt!

  De jeugdwerkloosheid is sinds 2014 met een kwart gedaald in Gouda. In 2016 zijn ruim 400 mensen met een participatiewet-uitkering naar werk uitgestroomd. Door goede samenwerking tussen gemeente, bedrijven en scholen krijgen ook kwetsbare werkzoekenden een toekomst. Ook is er voor 50 mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract, opleiding of uitkering met begeleide dagbestedingsplek gekomen.

 • Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

  Binnenstad - Kop van Kleiweg nieuw Pandeigenaren die onnodig lang hun pand in de Goudse binnenstad leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Dit staat in de leegstandverordening.

 • Bent u onze nieuwe energiecoach?

  Huis van de Stad donker - verlicht We zoeken vrijwilligers die als energiecoach hun ervaring en kennis willen uitbreiden en delen met buurtgenoten. Komt u ons energieteam versterken? Meld u aan en neem deel aan een gratis training.

 • Deze week extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

  Jongere werk (slijpen) Tijdens de WerkWeek Matchen op het Werk van 13 t/m 17 februari is er landelijk veel aandacht voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ook in Gouda zijn er diverse mogelijkheden om als jongere (sneller) aan het werk te komen of als werkgever te helpen.

 • Right to Challenge: Daagt u de gemeente uit?

  HvdS vergezicht voorkant Kunt u een gemeentelijke taak goedkoper of beter uitvoeren? Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf nu een beroep doen op het 'Right to Challenge'.

 • Nieuw mobiliteitsplan houdt onze stad in beweging

  Verkeer kruispunt Hamstergat Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid.

 • College voortvarend aan de slag met actieprogramma

  College banner 740 compleet 2016-2018 De komende periode zet het college onder meer in op een vernieuwing in het sociaal domein en het beter benutten van de kracht en ideeën van Goudse inwoners. Dit en meer staat beschreven in de uitwerking van het actieprogramma.

 • Innovatieve dijkversterking IJsseldijk van start

  Verbetering IJsseldijk Gouda banner De werkzaamheden voor een klimaatbestendige IJsseldijk zijn op 31 januari gestart. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de getijdenrivier de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de dijk in Gouda op drie plaatsen versterkt.

 • Wat is uw ervaring met GoudApot?

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens GoudApot is alweer één jaar actief. Tot nu toe zijn er maar liefst 230 aanvragen ingediend. Dat toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft! Zoals afgesproken, evalueert de gemeente de nieuwe werkwijze. Uw mening is daarbij van belang. Vul daarom de enquête in.

 • Aanpak armoede en schulden

  Geld euro Het college kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’ staan drie heldere uitgangspunten, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

 • Netwerkborrel voor ondernemers

  Netwerkborrel 740 De jaarlijkse netwerkborrel van Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda valt dit jaar op 17 maart. Alle Goudse ondernemers zijn welkom. Dit jaar zijn we te gast bij Retail Logistics (Blokker).

 • ‘Afval scheiden Loont’ start 1 januari

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf volgend jaar minder betalen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers van het Filmhuis

 • Gladheidsbestrijding - helpt u mee?

  Gladheid Het lukt helaas niet om alle wegen, fietspaden en stoepen te strooien. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. U kunt een gratis zak strooizout afhalen bij het afvalbrengstation.

 • Metalen verpakking in de zak

  pdf, 1MB

  Afval blikjes Verpakkingen van metaal mogen per 1 januari 2017 samen met drinkpakken en plastic verpakkingen in één zak. Inwoners van Gouda houden zo nog minder restafval over.

 • NLdoet op 10 en 11 maart

  NL doet 2015 - burg bij boom Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart weer NLdoet. Tijdens de twaalfde editie van deze vrijwilligersactie worden bergen werk verzet. Ook in onze stad! Doet u mee?

 • Inzameling kerstbomen

  Kerstboom Op 10 januari kunt u uw kerstboom inleveren op diverse locaties in Gouda. U ontvangt 50 eurocent per kerstboom. Cyclus zorgt dat deze bomen op een verantwoorde manier worden verwerkt.

 • Inschrijving ‘Kom binnen bij bedrijven 2017’ geopend

  Kom binnen bij bedrijven - vrouwelijke monteur Heeft u een vacature? Zijn stagiair(e)s met ideeën altijd welkom? Wilt u een BBL-plek aanbieden, werkzoekenden ervaring laten opdoen of uw bedrijf presenteren aan vrijwilligers? Doe mee aan ‘Kom binnen bij bedrijven’ op vrijdag 17 maart.

 • Archief 2016