Nieuwsberichten

De nieuwsberichten van de gemeente Gouda.

 • Vrijwilligerspenning voor de heer F. Rietveld

  Op 10 oktober ontving de heer F. (Frans) Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra voor zijn jarenlange inzet voor de Ontmoetingskerk en Christelijke ouderen. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Senioren Soos in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314.

 • Vrijwilligerspenning voor mevrouw Van den Berg-Vink

  Op 9 oktober ontving mevrouw N. (Netty) van den Berg-Vink de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra voor haar jarenlange inzet voor de Protestantse Kerk Nederland en de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond. De erepenning werd uitgereikt op het adres Bleulandweg 80.

 • Themadag 'Gasloos wonen'

  Op naar een volledig duurzame energievoorziening: u kunt zich voorbereiden op aardgasvrij wonen op de themadag ‘Gasloos wonen’ op zaterdag 12 oktober in Rotterdam. Deze wordt georganiseerd door woonwijzerwinkel.

 • Stadsdebat onverdraagzaam gedrag in een democratie

  Van omstreden predikers in gebedshuizen, extremistische uitingen door middel van bijvoorbeeld stickers tot controversieel (informeel) onderwijs. Allerlei activiteiten die als onverdraagzaam en anti-integratief kunnen worden gezien en zo een effect kunnen hebben op de cohesie in de stad. Tegelijkertijd is het wel gedrag dat vaak binnen de grenzen van de wet valt. Gedrag dus dat niet verboden is, maar maatschappelijk onwenselijk. Hoe gaan we om met dit thema zonder te polariseren? In het stadsdebat op donderdag 31 oktober wordt hierover een debat gevoerd.

 • Meer banen in Midden Holland voor mensen die al langer niet aan de slag kunnen komen

  Arbeidsmarktregio Midden Holland gaat samenwerken met ISS Facility Services om meer banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgen, jongeren tot 27 jaar, statushouders en mensen met een indicatie Banenafspraak. ISS is actief in uiteenlopende segmenten, waaronder schoonmaak, catering en beveiliging.

 • Negen maanden sluiting voor Shishalounge Temptation Lounge

  De gemeente Gouda heeft vandaag shishalounge Temptation Lounge aan de Lange Groenendaal in Gouda voor negen maanden gesloten. De politie heeft eerder dit jaar in het pand een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Ook heeft de politie een cash center in beslag genomen. Daarmee wordt volgens informatie van de Kansspelautoriteit illegaal gokken gefaciliteerd. Ook werkt een cash center witwaspraktijken in de hand. De vondsten vormen een ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid.

 • 12 oktober: Goudse Vrijwilligersmarkt

  Zoek je vrijwilligerswerk? Kom dan op zaterdagmiddag 12 oktober tussen 13.30 en 16.00 uur naar de Vrijwilligersmarkt in De Gouwekerk, Hoge Gouwe 39 Gouda. Ruim 40 organisaties en verenigingen stellen zich voor en vertellen over het vrijwilligerswerk bij hen. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) organiseert de Goudse Vrijwilligersmarkt om vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.

 • Gemeente start met Voor-Elkaar-Pas van Arriva

  De gemeente is gestart met een test van twee jaar met de Voor-Elkaar-Pas van Arriva. Actieve reizigers van de GroeneHartHopper krijgen deze kaart gratis van de gemeente om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Met de kaart kan onbeperkt gratis gereisd worden in alle Arriva bussen in de regio Zuid-Holland-Noord. Daarnaast is er een gratis kaart voor een begeleider. De gemeente Gouda is hiertoe een overeenkomst aangegaan met Arriva. Gouda is hiermee de eerste gemeente van de provincie Zuid-Holland.

 • Begroting 2020: samen investeren in een energieke stad

  Gouda staat aan de vooravond van een nieuw begrotingsjaar. Het college presenteert een programmabegroting, waarin 28 miljoen euro beschikbaar is voor investeringen in de stad. Financiën-wethouder Bunnik: “Ik ben trots op deze begroting. Het college kiest voor een investeringspakket rond belangrijke thema’s voor een aantrekkelijke, energieke stad. De begroting is bovendien meerjarig sluitend en passend binnen onze financiële kaders, een bijzondere prestatie gezien de financiële situaties in veel andere gemeenten.” Komend jaar trekt de gemeente onder andere middelen uit voor woningbouw, scholen, meer groen, preventie in het sociaal domein, onderhoud sport en woninginbraken.

 • Verkeerscirculatieplan creëert ruimte voor een aantrekkelijke stad

  Het college van B&W heeft het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan stelt een aantal maatregelen voor die ervoor zorgen dat de stad beter bereikbaar en veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Ook ontstaan er kansen om extra groen toe te voegen aan de binnenstad en de singels. Het winkelgebied wordt met de voorgestelde maatregelen een stuk aantrekkelijker.

 • Pieter Verhoeve voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gouda

  De gemeenteraad heeft in een buitengewone besloten raadsvergadering op 1 oktober 2019 besloten om dhr. Verhoeve (38) aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente Gouda. Dhr. Verhoeve is nu burgemeester van Oudewater. De uitkomst van de besloten raadsvergadering is tijdens de openbare raadsvergadering op dezelfde avond bekendgemaakt door dhr. De Koning, voorzitter van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester volgt Mirjam Salet op die waarnemend burgemeester is sinds afgelopen januari.

 • Maud Roukens ‘Heldin voor Gouda’!

  Tijdens de debatavond over 100 jaar Algemeen Kiesrecht in de Garenspinnerij in Gouda heeft het aanwezige publiek Maud Roukens gekozen als ‘Heldin voor Gouda’. Roukens zet zich al vele jaren met hart en ziel, vol passie en energie in voor de kwaliteit van de stad en het mooier maken van de woonomgeving. Ze is nauw betrokken bij GOUDasfalt, maar bijvoorbeeld ook bij burgerinitiatief Pauzelandschap Potterspoort. Volgens de jury is zij een ‘zeer actieve verbinder en inspirator’.

 • Ontwikkelperspectief Spoorzone Gouda krijgt vorm

  Extra woningen, ruimte voor hoogwaardige kantoren, buurtvoorzieningen, meer groen, nieuwe fietsverbindingen, duurzame mobiliteit en mogelijk kansen voor benutten van lokaal opgewekte duurzame energie; dat is de inzet van het college voor de ontwikkeling van de spoorzone. Dat staat in het ontwikkelperspectief dat het college deze week heeft vastgesteld. Op 2 oktober organiseert de gemeente hierover een inloopbijeenkomst.

 • Nieuwe koers toerisme Gouda; kwaliteit boven kwantiteit

  Gouda doet het goed op de toeristische markt. Sinds 2012 wordt er gewerkt aan het veroveren van die markt, en met succes. De ambitie van Gouda om 1 miljoen bezoekers te ontvangen, is in 2018 ruimschoots behaald met 1,1 miljoen bezoekers. Tijd om in te zetten op een nieuwe koers, in samenspraak met de toeristische partners in de stad. Een nieuwe koersbepaling en invulling is nodig om Gouda gezamenlijk verder te helpen. Centraal staat dat Gouda inzet op kwaliteit boven kwantiteit. De focus komt te liggen op het verhogen van de bekendheid, het verhogen van de omzet in de binnenstad en het stimuleren van meerdaags verblijf in Gouda.

 • Gouda viert de ‘Week van het Samenzijn’

  Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Met de 'Week van het Samenzijn' vragen we in Gouda hier ook aandacht voor. De week wordt op 30 september geopend met een
  feestelijke bijeenkomst voor oudere inwoners van Gouda.

 • Proef bij Marathonflats voor ondergrondse PMD-inzameling

  Restafval wordt zo goed ingezameld dat een aantal ondergrondse containers overbodig is geworden bij de flats aan de Marathonlaan en het Olympiadeplein. Dat maakt het mogelijk om een proef te starten met gratis inzameling van PMD-afval in de container. Doel van de proef is om te zien of het zwerfafval op straat vermindert en PMD-afval niet vervuild wordt met ander afval dat in de container verdwijnt.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst Spoorzone

  Komt u weleens op het station? Woont u vlakbij het spoor? Fietst of rijdt u over de Burgermeester Jamessingel? Dan horen we graag van u! U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 2 oktober.

 • Jury selecteert vier 'Goudse Heldinnen'

  De afgelopen maanden is de gemeente Gouda op zoek gegaan naar heldinnen. Goudse vrouwen die zich op een inspirerende wijze inzetten voor de samenleving, het bedrijfsleven en/of de politiek, waardoor zij een voorbeeld zijn voor andere meisjes en vrouwen. Een onafhankelijke jury heeft uit de lijst van 33 ‘Heldinnen voor Gouda’ een selectie van vier gemaakt. Het zijn geworden (in willekeurige volgorde): Carla Weller, Saliha Bochhah, Carolyt Koops en Maud Roukens. Uit deze vier kiezen de aanwezigen, tijdens de debatavond Algemeen Kiesrecht op zaterdagavond 28 september, de ‘Heldin voor Gouda’.

 • Peilverlaging binnenstad noodzakelijk

  Verlaging van het peil van het grond- en oppervlaktewater in de binnenstad is nodig om veel voorkomende overlast bij bewoners tegen te gaan. Dat staat in de houtskoolschets (tussenstand) van het plan dat het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente samen maken om overlast door bodemdaling in de binnenstad aan te pakken. Met de houtskoolschets worden de Verenigde Vergadering van Rijnland en de gemeenteraad geïnformeerd over technische opties en de gevolgen daarvan.

 • Koninklijke onderscheiding voor Ben Peters

  Tijdens een intieme bijeenkomst bij Mozaiek Wonen heeft loco-burgemeester Thierry van Vugt op woensdagmiddag 11 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.J.H. (Ben) Peters. De heer Peters is door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het totaal van zijn bijzondere verdiensten ten bate van de samenleving.

 • Open uitnodiging bijeenkomst Toekomstvisie Gouda

  Afgelopen juli heeft de Goudse gemeenteraad de Toekomstvisie ‘Gouda ligt goed!’ vastgesteld, een beeld van Gouda in 2030. Wilt u weten hoe de visie er uiteindelijk uit is komen te zien en meedenken over het vervolg? Kom dan naar de bijeenkomst op 17 september in het Huis van de Stad.

 • Controle hondenbelasting van start

  Heeft u één of meerdere honden? Voor uw trouwe viervoeter(s) moet u aangifte doen en hondenbelasting betalen. Let op: de controle op de hondenbelasting is op 9 september weer gestart. De controle wordt uitgevoerd door de firma HollandRuiter.

 • Beter leren lezen en rekenen

  Heeft u - of iemand die u kent - moeite met formulieren invullen, reizen met het OV, het werken met de computer of met (voor-)lezen? In Gouda zijn er heel veel mogelijkheden om dit allemaal te leren. Woont u in Midden-Holland, bent u minimaal 18 jaar en bent u niet inburgeringsplichtig? Dan kunt u (zonder eigen bijdrage) allerlei cursussen volgen.

 • Opening nieuw natuurspeeleiland Goudse Hout

  Groenalliantie Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar natuurgebieden om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken. In de Goudse Hout in Gouda openden op woensdagochtend voorzitter Kees Oskam en bestuurslid Thierry van Vugt van Groenalliantie Midden-Holland samen met Rene Klein van de Provincie Zuid-Holland een nieuwe avontuurlijke speelplek.

 • Update defect Sint Remeijnsbrug

  Update: de brug is inmiddels weer operationeel.
  Wegens een technisch mankement aan de Sint Remeijnsbrug was het waterverkeer van de Kattensingelgracht naar de Gouwe richting het Amsterdamse Verlaat gestremd. Het gaat hier om de brug van het Pottersplein naar de Nieuwehaven.

 • Vraag een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan

  De komende jaarwisseling staat de gemeente 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

 • Ondernemer en zonnepanelen? Laat een locatieonderzoek doen!

  Is het dak van mijn bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen erop, rekening houdend met schaduwwerking en obstakels? Wat levert het op? Om u als ondernemer actief te ondersteunen bij de eventuele plaatsing van zonnepanelen is het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ opgezet; een initiatief van gemeente Gouda, samen met Duurzaamheidsplatform Gouda, Gouda Onderneemt en ODMH.

 • Goudse Hout vernieuwd

  De Goudse Hout is vernieuwd! Groenalliantie Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar natuurgebieden om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken. In de Goudse Hout is een avontuurlijke natuurspeelplek aangelegd voor kinderen.

 • Sportieve ideeën voor Gouda? Dien uw idee in!

  Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens heel leuk! In Gouda zijn veel sportmogelijkheden, maar we kunnen nog zoveel meer met sport. Heeft u een goed sportidee voor Gouda? Het indienen van een idee kan nog tot 1 september.

 • Nationaal Hitteplan actief

  Het KNMI verwacht vanaf morgen (zaterdag 24 augustus, 10.00 uur) voor de regio Hollands Midden een periode met aanhoudende hitte. Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Het Nationale Hitteplan is daarom actief in de regio Hollands Midden.

 • Inwoners van Gouda nomineren 33 heldinnen

  De oproep van de gemeente om vrouwen te nomineren voor de eenmalige onderscheiding Heldin van Gouda, heeft 33 genomineerde vrouwen opgeleverd. Het gaat om vrouwen die volgens de inzenders op een inspirerende wijze hebben ingezet voor de samenleving, het bedrijfsleven en/of de politiek, waardoor zij een voorbeeld zijn voor andere meisjes en vrouwen. Eén van hen krijgt op 28 september de onderscheiding Heldin voor Gouda uitgereikt.

 • Word ervaringscoach bij schulden!

  Heb je zelf in de schulden gezeten? En heb je toen iemand gemist die begrijpt hoe dat is en wat dat met je doet? Of miste je contact met mensen die hetzelfde meemaken? Wil je nu met je eigen ervaringen anderen steunen? Doe dan mee met de training en word ervaringsdeskundige bij schulden!

 • Aanbieders van glasvezel

  Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. De vergunning wordt in de week van 5 augustus afgegeven.

 • Sportieve ideeën voor Gouda? Laat het weten!

  Heb jij een gouden idee over sporten in Gouda of kom je op een idee tijdens je vakantie? Geef jouw idee dan voor 1 september door via www.gouda.nl/sportidee en wie weet wordt jouw idee wel werkelijkheid!

 • Nationaal Hitteplan actief

  Het KNMI verwacht vanaf vandaag tot in ieder geval vrijdag voor heel Nederland een periode met aanhoudende hitte. In de nacht van woensdag op donderdag zal het tot ongeveer 20 graden afkoelen. Donderdag zal de warmste dag zijn. De aanhoudende hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Het Nationale Hitteplan is daarom actief in heel Nederland.

 • Vrijwilligerspenning voor Ton van Duin

  Op donderdag 18 juli ontving de heer Ton van Duin de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Thierry van Vugt. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Kaasmarkt. Ton ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van de Kaasmarkt, zijn werk voor de historische brikken en koetsen, de paardensport en het behoud van de Bloemendaalseweg.

 • Erepenning voor Goudse helden

  Vijf Goudse helden hebben een erepenning ontvangen van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor het redden van slachtoffers uit een auto die te water was geraakt. Burgemeester Salet reikte de erepenningen uit namens de KMRD aan de heer Arkiza, de heer Tesser en mevrouw Rabouw. Twee van de vijf redders konden helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Zij ontvangen de erepenning op een later tijdstip.

 • Inloopavond Spoorzone Stationsgebied Noord

  Op dinsdag 16 juli is er in het Huis van de Stad een inloopavond over de laatste ontwikkelingen in de Spoorzone rondom het Stationsplein, aan de noordzijde van het spoor (Burgemeester Jamessingel).

 • Regio ondertekent actieplan Perspectief op Werk

  Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen meer kans op werk. De gemeente Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, werkgevers en UWV gaan samen investeren in werk voor deze doelgroep. Hierbij maken zij gebruik van een extra impuls van het kabinet van € 1.000.000 voor deze regio. Vandaag tekenden ze hiervoor het regionale actieplan Perspectief op Werk voor de arbeidsmarktregio Midden Holland.

 • Actieve bijdrage aan veiligheid verdient een prijs

  Dit jaar wordt voor het eerst aan een inwonersinitiatief dat actief heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad, de Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt. Initiatieven kunnen zich vanaf nu aanmelden. In oktober wordt bekend wie de prijs van € 1.000 in ontvangst mag nemen.

 • Aanpak eikenprocessierups

  Ook in Gouda is rond de speeltuinen van het Groenhovenpark, Noorderhout en het Steinse Groen de eikenprocessierups geconstateerd. Deze zijn afgelopen week verwijderd. De gemeente zal op andere plekken waar nesten zich bevinden, deze markeren en zo spoedig mogelijk verwijderen.

 • Gemeente Gouda sluit 3e drugspand van crimineel netwerk

  De gemeente Gouda heeft vorige week een drugspand aan de Waterlustlaan in Gouda voor een periode van zes maanden gesloten. De politie heeft in het pand forse handelshoeveelheden soft- en harddrugs en boksbeugelmessen aangetroffen en in beslaggenomen. Er lijkt een link te zijn tussen dit pand en twee andere woningen in Gouda waar ook ruime handelshoeveelheden drugs en wapens zijn aangetroffen. Diverse personen zijn aangehouden. De panden aan de Nijverheidsstraat en Westerkade zijn al eerder gesloten. De vondsten vormen een ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid.

 • Reactie Schiphol naar aanleiding van klachten vliegtuigoverlast

  Inwoners van Gouda hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over vliegen. De gemeente en de Omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze overlast. Daarom heeft de gemeente eind mei een brief naar Schiphol gestuurd met vragen over de overlast. Gemeente Gouda heeft afgelopen week een reactie op deze brief ontvangen.

 • Veel sneller van het aardgas af

  Gouda in 2040 van het aardgas af? "Dat kan al in 2030!" zegt de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra. "Kijk naar de elektrische auto, bijna niemand kon zich tien jaar geleden voorstellen dat die nu overal rondrijden. Zo zal het met de energietransitie ook gaan."

 • Gouda ligt goed! Toekomstvisie met beeld van Gouda in 2030 is klaar

  Het traject om te komen tot een toekomstvisie voor Gouda is klaar. Er is nu een beeld hoe de stad er in 2030 uitziet en waar de gemeente met al haar partners naar toe wil werken. Sociaal gezien profileert Gouda 2030 zich als een stad van tolerantie en ontmoetingen. Naast haar historie komt ook de kennis van bodemdaling erbij als kwaliteit.

 • Update 12 juni: reactie burgemeester op autobranden

  Sinds begin mei zijn er in verschillende wijken in Gouda autobranden geweest. De politie onderzoekt de autobranden. Via deze pagina informeren wij u over de laatste stand van zaken. Laatste update: 12 juni.

 • Huldiging landskampioenen Waterpolo Dames 1 (GZC Donk)

  Gouda is een sportteam met landskampioenen rijker: het dames 1-waterpoloteam van GZC Donk is Nederlands kampioen geworden in de landelijke competitie. De dames knokten zich bij Polar Bears (Ede) naar 9-9 en wonnen vervolgens de strafworpenserie met 4-3 van deze tegenstander.

 • Kadernota 2020-2023: zorgvuldig investeren waar dat nodig is

  De gemeente bouwt met nieuwe energie samen met inwoners, bedrijven en organisaties aan de stad Gouda om zo een gewaardeerde, aantrekkelijke stad te zijn om in te wonen, werken en recreëren. Het college doet daarom investeringen waar dit noodzakelijk is en vaart tegelijk een financieel zorgvuldige koers. Met deze aanpak kan het college de doelen die zij vorig jaar in haar coalitieakkoord heeft vastgesteld - en daarmee aan de stad heeft beloofd - verder tot uitvoering brengen. Zo gaat er geld naar het Groenfonds voor minder stenen en meer groen in wijken, voor het duurzaam funderingsherstel en de huisvesting van scholen (Integraal Huisvestingsplan). Het meerjarig verloop van de leningenportefeuille laat een dalende lijn zien tot 2023.

 • Goud voor Calora en Goud voor Klaver Kaas

  De állerlekkerste Goudse belegen light is Calora 18% Pikant! Deze kaas van Veldhuyzen Kaas won 6 juni Goud bij de Gouda Cheese Awards 2019. In de categorie Goudse jong belegen 48+ ging de felbegeerde eerste prijs naar Klaver Kaas van Vandersterre Vers concepten (Dupontcheese). De kazen dragen een jaar lang het predicaat ‘lekkerste kaas van Nederland’. De glazen trofeeën werden uitgereikt door Frau Antje.

 • Start onderzoek naar zestig tijdelijke kleine woningen

  05 juni 2019

  De gemeente Gouda en woningcorporatie Mozaïek Wonen slaan de handen ineen om op korte termijn ongeveer zestig sociale huurwoningen te realiseren. Beide partijen willen hiermee een flink aantal starters hun eerste stap laten zetten naar een zelfstandige woning. Op de vastgoedbeurs Provada is woensdag 5 juni de intentieovereenkomst getekend. Met deze ondertekening start het onderzoek of dit plan haalbaar is.

 • Vrijwilligerspenning voor 'spin in het web' Jan de Wild

  Op woensdag 5 juni ontving de heer J. (Jan) de Wild de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Thierry van Vugt. De erepenning werd uitgereikt tijdens het overleg van de Stichting Gouda bij Kaarslicht. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht en zijn inzet bij diverse andere vrijwilligersorganisaties.

 • Gemeente Gouda sluit drugsruimte aan de Nijverheidsstraat

  De gemeente Gouda heeft vandaag een ruimte in een pand aan de Nijverheidsstraat in Gouda voor een periode van zes maanden gesloten. De politie heeft in het pand forse handelshoeveelheden soft- en harddrugs, veel drugsgerelateerde goederen en 11 boksbeugelmessen aangetroffen en in beslaggenomen. Deze vondst vormt een ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Het pand stond in verband met 2 andere woningen in Gouda waar ook ruime handelshoeveelheden drugs en wapens zijn aangetroffen.

 • Frau Antje eregaste bij Gouda Cheese Awards 2019

  Frau Antje, hét symbool voor Goudse kaas in het buitenland en Ere Waegemeester van Gouda, reikt de prijzen Goud, Zilver en Brons uit bij de Gouda Cheese Awards op 6 juni. De spannende
  finale van deze kaaswedstrijd vindt plaats op de Markt in Gouda, en is voor het eerst te volgen voor bezoekers.

 • Nieuwe huissloten nodig? Ontvang nu 50% subsidie!

  Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in uw woning. Goede sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda heeft daarom een aantrekkelijke subsidieregeling.

 • Goudse jaarrekening 2018: Positieve cijfers en noodzakelijke investeringen in de stad

  Samenhangende plannen voor nieuwe schoolgebouwen, realisatie van sociaal teams voor 0 tot 100+ jaar, minder mensen in de bijstand, verdere afname van huishoudelijk restafval, 271 nieuwbouwwoningen en minder meldingen van jeugdoverlast. Het is slechts een greep uit wat in 2018 is gerealiseerd in Gouda. Door gezamenlijke inspanning met maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders, ondernemers, onderwijs en de vele Goudse vrijwilligers is dit mogelijk geworden. Investeringen in de stad zijn gedaan waar dat nodig was en tegelijkertijd is de financiële positie van de gemeente verbeterd.

 • Gemeente en eigenaar Nieuwe Marktpassage maken afspraken over komst Coop

  15 mei 2019

  De komst van een Coop in de Nieuwe Marktpassage is een stap dichterbij. De eigenaar van de Nieuwe Marktpassage en de gemeente tekenden dinsdag hierover een overeenkomst. De supermarkt past in het beeld van de benodigde voorzieningen in de groeiende binnenstad. Nu de overeenkomst is getekend, kan de gemeente de benodigde omgevingsvergunning komende week afgeven.

 • Onthulling portret oud-burgemeester Milo Schoenmaker

  Op vrijdagmiddag 10 mei onthulde oud-burgemeester Milo Schoenmaker een in potlood getekend portret dat van hem is gemaakt. Het portret krijgt een plaatsje in de portrettengalerij van burgemeesters van Gouda in het stadhuis op de Markt.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Ronssehof

  Op 8 mei ontving de heer P.J.G. de Zwarte de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een bezoekochtend van de heer De Zwarte aan een bewoner van Ronssehof.

 • Super Cool Kidsfeest #SCK2019

  Op woensdagmiddag 15 mei van 13.00 tot 16.00 uur nodigt het kindercollege alle Goudse kinderen in Gouda uit voor het gratis Super Cool Kidsfeest op de Markt.

 • Maak je wereld groter bij de Goudse Weekendschool!

  Op de Goudse Weekendschool volgen leerlingen boeiende lessen. Zo worden er gastdocenten uitgenodigd die iets vertellen over hun beroep of passie en gaan de leerlingen op werkbezoek, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een hotel of het kantongerecht. Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Dat kan! De Goudse Weekendschool is namelijk op zoek naar leerlingbegeleiders.

 • Nationale Dodenherdenking zaterdag 4 mei

  Op zaterdag 4 mei is de Nationale Dodenherdenking. Ook in Gouda herdenken wij de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Markt kan er meegelopen worden in drie stille tochten.

 • Groene Hart Hopper en leerlingenvervoer rijden door

  De auto’s en busjes van Taxi Wegman blijven gebruikers van de Groene Hart Hopper en het leerlingenvervoer ook na 1 mei ophalen. Het bedrijf was eerder failliet verklaard, maar maakt zoals het er nu naar uitziet per 13 mei 2019 een doorstart.

 • Sarie Donk ereburger van Gouda

  Tijdens de Oranjeboulevard op Koningsdag, zaterdag 27 april ontving mevrouw S. (Sarie) Donk - de Bruijn uit handen van burgemeester Mirjam Salet de erepenning van de stad Gouda voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor Gouda en in het bijzonder voor buurthuis De Speelwinkel.

 • Lintjesregen in Gouda

  Op vrijdag 26 april ontvingen 10 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Salet in de raadzaal in het Huis van de Stad.

 • Controle hondenbelasting gestart

  Heeft u één of meerdere honden? Voor uw trouwe viervoeter moet u aangifte doen en hondenbelasting betalen. Let op: de controle op de hondenbelasting is op 23 april weer gestart.

 • Ontwikkelingen toerisme en verkeer

  Het college van B en W investeert in de stad en de toekomst zodat Gouda een aantrekkelijke woonstad met veel voorzieningen blijft en een stad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag komen. Dit beleid is succesvol met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar, maar het betekent ook dat er meer bezoekersverkeer is. Zeker in het toeristenseizoen met evenementen als de wekelijkse kaasmarkt. De gemeente volgt de ontwikkelingen en neemt waar nodig maatregelen, zoals de beperking van het aantal overnachtende campers tot 30 op Klein Amerika.

 • Afwijkende openingstijden

  Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) zijn het Huis van de Stad en het UWV gesloten. U kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via de website.

 • Schoolbesturen en gemeente bekrachtigen samenwerkingsambitie onderwijshuisvesting

  Schoolbesturen van het Goudse basis-, speciaal basis- en voortgezet onderwijs hebben dinsdagmiddag een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Gouda. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de schoolbesturen en de gemeente Gouda uiting aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) en de bijbehorende uitvoeringsplannen.

 • Ambitie 1 miljoen bezoekers ruimschoots gehaald

  Het aantal bezoekers aan Gouda was in 2018 1,1 miljoen bezoekers. Daarmee is de doelstelling die de gemeente Gouda in 2012 had gesteld, om 1 miljoen bezoekers naar Gouda te halen, ruimschoots behaald. Het aantal Nederlandse bezoekers is volgens onderzoek van NBTC-NIPO Research verder gestegen met maar liefst 15,4% van 689.000 in 2017 naar 795.000 in 2018. Het aantal internationale bezoekers is naar schatting gestegen naar 305.000.

 • Nieuwe voorzitter Goudse adviesraad en cliëntenraad

  Het Goudse college heeft de heer Ton de Korte benoemd als nieuwe voorzitter voor de Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) en de Goudse cliëntenraad (GCR). De voorzitter stuurt beide raden aan en fungeert als bruggenbouwer tussen beide raden om de samenwerking optimaal vorm te geven. De heer De Korte is in deze functie benoemd vanwege zijn brede ervaring en zijn leidinggevende capaciteiten. Hij kan daarbij voortbouwen op wat mevrouw Huisman-Mak de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

 • App met uw buurt en houd de wijk veilig

  WhatsApp biedt een perfect platform om te gebruiken in uw straat, wijk of buurt en deze veiliger te maken. In Gouda zijn al ruim 100 WhatsApp-groepen actief. Met de groepschat-functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Samen kan er een oogje in het zeil worden gehouden en verdachte situaties kunnen sneller worden gemeld bij de politie.

 • Akse Media geeft gemeentegids uit

  De nieuwe editie van de Goudse gemeentegids wordt halverwege 2019 uitgegeven door Akse Media. De komende weken benadert de uitgever de Goudse organisaties en verenigingen voor een gratis vermelding in de gemeentegids 2019-2020. Ook is de acquisitie van betaalde advertenties gestart.

 • Groene Hart Hopper en leerlingenvervoer

  Taxi Wegman verzorgt voor een aantal gemeenten in het Groene Hart het vervoer voor bijzondere doelgroepen (Groene Hart Hopper) en het leerlingenvervoer. Het bedrijf heeft laten weten bezig te zijn met een doorstart van de organisatie maar is wel failliet verklaard. De curator heeft laten weten dat Taxi Wegman tot 1 mei blijft doorrijden zoals het er nu naar uitziet. De komende tijd beoordeelt de curator dan de doorstartplannen.

 • Nomineer Heldinnen voor Gouda!

  De gemeente zoekt heldinnen voor Gouda. Het gaat om Goudse vrouwen die zich hebben ingezet voor de emancipatie en voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in politiek en bestuur. Iedereen kan tot 30 juni namen aandragen, maar zich ook aanmelden als jurylid. Eén van deze vrouwen ontvangt in september de onderscheiding 'Heldinnen voor Gouda'.

 • Voorjaarsexcursie langs Goudse Heempad Bloemendaalseweg

  Zondag 7 april is er een voorjaarexcursie langs het Goudse Heempad aan de Bloemendaalseweg. De excursie start om 14.00 uur bij het infocentrum Heempad. De excursie is gratis en duurt ongeveer anderhalf uur.

 • Gemeente verduurzaamt 32 panden

  De gemeente Gouda zet stappen richting verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De Goudse ambitie is om uiterlijk in 2020 een reductie van minimaal 20% energie en 25% CO2-uitstoot te realiseren en bovendien energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Daartoe worden bij 32 gemeentelijke panden duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Donderdagavond 28 maart werd tijdens een symposium van het Duurzaamheidsplatform Gouda in De Goudse Schouwburg hiervoor de aftrap gegeven door wethouder Thierry van Vugt (Vastgoed). De gemeente wil het verduurzamen samen met de huurders doen. Aan directeur Tineke Maas van De Goudse Schouwburg overhandigde de wethouder een informatiebord voor schouwburgbezoekers over de verduurzamingsplannen.

 • Helpt u ons stemmen tellen?

  Heeft u altijd al eens willen meewerken aan de verkiezingen? Dan is dit uw kans! De gemeente zoekt namelijk enthousiaste stemmentellers voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 23 mei.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Ronssehof

  Op 25 maart ontving mevrouw J.C.M. (Hannie) Tognini – Lips de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning is uitgereikt tijdens haar wekelijkse bezoek aan de bewoners van Ronssehof. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Ronssehof, De Zonnebloem en Stichting Allegoeds Vakantie.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Het definitieve opkomstpercentage in Gouda is 59.28%. Bekijk hier de definitieve uitslagen.

 • Gouda uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar!

  Gouda is tijdens het Nationaal Congres Evenementen uitgeroepen tot beste Evenementenstad van het jaar voor steden tot 100.000 inwoners. Gekeken is naar de stad die het afgelopen jaar visie en lef heeft getoond op evenementengebied. Een visie, die onder andere gestoeld is op consistent beleid en een robuuste uitvoering.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Humanitas

  Op 14 maart ontving mevrouw W.E. Goudriaan- van den Ham de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een overlegvergadering tussen bestuur en coördinatoren.

 • Bloembakken, banners en borden: verkeersmaatregelen op Fluwelen- en Blekerssingel

  Vergroting van de verkeersveiligheid op deze singels staat hoog op de prioriteitenlijst van bewoners en de gemeente. Het college van B en W heeft daarom nu besloten om een pakket verkeersmaatregelen ter waarde van 50.000 euro te laten uitvoeren. Deze zijn met name gericht op snelle gedragsbeïnvloeding van automobilisten. Voor de zomer zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Op de wat langere termijn staat herinrichting en mogelijke snelheidsverlaging tot 30 kilometer in de planning.

 • Nieuwe Eritrese stadgenoten gaan meedoen in Gouda

  "Ik moest erg eraan wennen dat Nederlanders elkaar recht in de ogen kijken. Dat is bij ons onbeleefd". Dit geeft van één van Eritrese nieuwkomers aan die vandaag de Participatieverklaring ondertekende. Wethouder Corine Dijkstra ontving hen in het Huis van de Stad om ze welkom in Gouda te heten, én het officiële certificaat van de Participatieverklaring te overhandigen.

 • Koninklijke onderscheiding voor Goudse huisarts

  13 maart 2019

  Bij haar afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen is mevrouw drs. M. (Madeleen) Winkler door burgemeester Mirjam Salet geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van de antroposofische zorg.

 • Plaatsing 70 nieuwe parkeerautomaten in Gouda

  Vanaf 5 maart start de vervanging van de parkeerautomaten op straat en de parkeerterreinen door 70 nieuwe automaten. Deze hebben beter verlichte schermen en er is geen ticket achter de voorruit meer nodig door gebruik van kentekenparkeren. Dit gebeurt door de invoer van het kenteken in de parkeerautomaat. De automaten ondersteunen betaalpassen en contactloos betalen. Op de parkeerterreinen Klein Amerika, Schouwburgplein en Vossenburchkade kan straks ook nog met muntgeld betaald worden.

 • Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 23 maart!

  Ook zo’n zin in het voorjaar? Maak een frisse start en doe mee met het opschonen van uw straat of buurt. Steek de handen uit de mouwen met buren, klasgenoten, collega’s of vereniging tijdens de Landelijke Opschoondag op 23 maart.

 • Aan de slag met Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

  Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.

 • Beleef de acties van de Rotterdampas in Gouda en omstreken

  Vanaf 1 maart gaat het nieuwe jaar van de Rotterdampas weer in! Een stadspas waarmee u gratis of met korting gebruik kunt maken van leuke uitjes en workshops in Gouda én de regio.

 • Commissielid gezocht!

  De adviescommissie voor naamgeving openbare ruimte adviseert het college over de naamgeving van bestaande en nieuwe straatnamen in de openbare ruimte in Gouda. Er is een vacature ontstaan en er wordt een nieuw lid voor de commissie gezocht.

 • Gouda geeft gul haar mening

  De een kwam speciaal ervoor naar de Chocoladefabriek. De ander werd op de markt verrast met vragen. Tijdens de Week van Gouda’s toekomst gaven op drie scholen 170 leerlingen hun mening over de Goudse toekomst in 2030. Ook waren er vijf aanloopmomenten waarbij zo’n 250 mensen zijn gesproken en vier georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast namen bijna 300 Gouwenaren de moeite om online hun mening te geven over één van de vier toekomstscenario’s van Gouda. Al deze meningen gaan samen het uiteindelijke, gewenste beeld vormen van Gouda in de toekomst: de stip op de horizon.

 • Verklein risico op inbraak tijdens de voorjaarsvakantie

  Het risico op inbraak in uw woning is rond de vakantieperiode een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden om op vakantie te gaan. U kunt bij de gemeente melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan worden gehouden. U kunt het hele jaar door gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.

 • Uitkomsten boomveiligheidscontroles

  De gemeente controleert regelmatig of bomen die in plantsoenen en parken staan nog gezond en veilig zijn. Uitgangspunt is dat een boom geen gevaar moet opleveren voor de omgeving. Deze boomveiligheidscontrole (BVC) gebeurt in wijken eenmaal per drie jaar en langs doorgaande wegen eenmaal per jaar.

 • Aanpak zwaar verkeer binnenstad Gouda

  Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad, zo blijkt uit het trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd. Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn op korte termijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.

 • Doet uw bedrijf mee aan 'Kom Binnen bij Bedrijven 2019'?

  In de week van maandag 11 t/m zaterdag 16 maart vinden de open dagen ‘Kom Binnen bij Bedrijven’ plaats. Bedrijven en organisaties in de gemeente Gouda zetten hun deuren open voor mensen die op zoek zijn naar een baan, die denken aan een carrièreswitch, een stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of aan vrijwilligerswerk. Bedrijven kunnen zelf bepalen op welk moment in de week zij hun deuren openstellen voor bezoekers.

 • De Rotterdampas voor Gouwenaars!

  Vanaf 1 maart gaat het nieuwe jaar van de Rotterdampas weer in! Een stadspas waarmee u gratis of met korting gebruik kunt maken van leuke uitjes en workshops in Gouda én de regio. Jaarlijks zijn er meer dan 300 acties!

 • Gouda genomineerd voor evenementenstad van het jaar

  Gouda is genomineerd voor ‘Evenementenstad van het jaar’ in de categorie tot 100.000 inwoners. Gouda zal het opnemen tegen Almelo, Heerlen en Zandvoort. Een vakjury zal bepalen wie op 14 maart de winnaar wordt.

 • Studenten denken mee over toegankelijkheid binnenstad

  Hoe kan de Goudse binnenstad beter bereikbaar worden voor mensen met een beperking? Dat is de vraag die de gemeente Gouda heeft voorgelegd aan studenten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology, een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, mboRijnland en de gemeente. Bij het project is ook de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) betrokken. Zij vroegen de gemeente Gouda bij de behandeling van de winkelvisie aandacht voor de toegankelijkheid van de binnenstad.

 • 11 -15 februari: Week van Gouda’s toekomst

  Volgende week is het zo ver: van 11 tot en met 15 februari is het de Week van Gouda’s toekomst. Op verschillende plekken in de stad kunnen Gouwenaars vier scenario’s inzien over Gouda in 2030, en hun mening geven welk scenario hun voorkeur heeft. Want de gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen een toekomstvisie voor Gouda 2030 vormen. De stad is immers van iedereen. De scenario’s helpen om in de toekomst van Gouda te verplaatsen en om Gouwenaars zich te laten uitspreken over die toekomst.

 • Veiliger maken van toegangsweg Goudse Poort N452

  Op de toegangsweg vanaf de A12 naar Gouda toe gebeuren veel ongelukken in de bocht bij het benzinestation. Door te hard rijden vliegen auto’s uit de bocht en belanden ook wel op de andere rijhelft. Met een mix van maatregelen wordt dat nu aangepakt.

 • Groen licht voor realisatie ontmoetingscentrum Gouda Noord

  De gemeenteraad heeft gisterenavond ingestemd met het financiële plaatje om het buurtservicecentrum in Gouda Noord aan de Lekkenburg te realiseren. “De komst van dit multifunctioneel centrum sluit goed aan bij de behoeften van de inwoners en het wijkteam. Het is fijn dat we nu letterlijk en figuurlijk kunnen gaan bouwen, samen mét de inwoners”, aldus wethouder Corine Dijkstra (Zorg en welzijn). Het nieuwe college vroeg om een verhoging van het budget om dit gebouw direct duurzaam te maken, zoals: gasloos en dubbel glas. Dit maakt het gebouw aan de Lekkenburg tot de vijfde showcase op het verduurzamingsprogramma van het gemeentelijk vastgoed.

 • Nieuwe huissloten nodig? Ontvang nu 50% subsidie!

  Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in uw woning. Goede sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda heeft daarom een aantrekkelijke subsidieregeling.

 • Onderwijs & Arbeidsmarkt voor ondernemers

  Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire samenleving vraagt van bedrijven vaak een andere aanpak en andere competenties. Duurzaamheidsplatform Gouda organiseert daarom samen met mboRijnland op 7 februari een bijeenkomst voor alle ondernemers in Gouda en de regio.

 • Bloeiende discussies over diversiteit en de arbeidsmarkt

  "Zet als volwassene weer de bril op die je als kind droeg, waarmee je zonder oordeel naar de ander kon kijken. Ik zou graag willen dat iedereen deze bril weer opzet in de omgang met elkaar op de werkvloer”, aldus wethouder Corine Dijkstra (Diversiteit) tijdens het symposium Diversiteit en Arbeidsmarkt. Dit symposium organiseerde gemeente Gouda op 22 januari om met werkgevers en betrokkenen te praten over hoe gezamenlijk de diversiteit op de werkvloer te vergroten. Het smaakt naar meer: de wethouders hebben een vervolg toegezegd en willen met de uitvoering aan de slag.

 • Laat Gouda nog meer zoemen

  Jaarlijks krijgt onze stad er veel nieuwe en nuttige burgers bij: wilde bijen. De afgelopen jaren heeft Gouda al veel gedaan om het woonklimaat voor ze te verbeteren. Met o.a. ecologisch groenbeheer, vlinder- en insectenvriendelijke beplanting en natuurlijke oevers. Gouda is nu officieel erkend als BIJ-vriendelijke gemeente. Samen met KNVV en IVN gaan we aan de slag om Gouda nog aantrekkelijker te maken voor bijen. Maak kans op een gratis bijenhotel en kijk wat u zelf kunt doen in uw eigen tuin.

 • Gouds symposium 'Diversiteit en arbeidsmarkt'

  De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of beperking. Ook op de werkvloer. Dit is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden aan de slag kunnen. Toch gaat dat in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. Daarom organiseert de gemeente een symposium rondom het thema diversiteit en arbeidsmarkt.

 • Diversiteit maakt onze stad veelkleurig

  De gemeente Gouda staat voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving. Een stad waarin elke inwoner telt en niemand wordt uitgesloten. Een stad waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en waarin iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente vanuit die lijn niet achter de Nashville-verklaring staat. Deze draagt naar onze mening niet bij aan de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) en kan ervoor zorgen dat mensen niet durven uitkomen voor wie ze zijn en wat hun seksuele identiteit is. De verklaring werkt polarisatie in de samenleving, ook in Gouda, in de hand.

 • Burgemeester Milo Schoenmaker ereburger van Gouda

  Op woensdag 9 januari, tijdens de bijzondere raadsvergadering ter ere van zijn afscheid als burgemeester van Gouda, ontving de heer Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda. Hij ontvangt de titel ereburger van Gouda als dank voor zijn grote inzet voor de stad en haar inwoners.

 • Helpt u ons met stemmen tellen?

  Heeft u altijd al eens willen meewerken aan de verkiezingen? Dan is dit uw kans! De gemeente zoekt namelijk enthousiaste stemmentellers voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 20 maart.

 • Opschoonactie fietswrakken en weesfietsen van start

  Vanaf half januari 2019 worden fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en het begin van de Kleiweg (Regentesseplantsoen) weggehaald en afgevoerd. Hierdoor komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die nu nog op straat staan. Heeft u een fiets in een van de stallingen staan die u lang niet heeft gebruikt? Haal die dan snel weg, anders doet de gemeente dat.

 • Mirjam Salet waarnemend burgemeester Gouda

  De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 15 januari 2019 mevrouw M. (Mirjam) Salet tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gouda.

 • Meer kans op werk met maatwerk

  Meer mensen aan een baan helpen. Dat is het doel van het nieuwe contract tussen de gemeente Gouda en Promen. Uitgangspunt hierbij is maatwerk bij de begeleiding van mensen die dat nodig hebben.

 • Collectieve zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

  De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Deze is aantrekkelijk, omdat de gemeente een deel van de maandelijkse premie voor de aanvullende verzekering betaalt. Per 1 januari 2019 is het weer mogelijk om over te stappen naar deze zorgverzekering.

 • Gemeente Gouda kan verder met sloop Turfmarktkerk

  Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak Turfmarktkerk en geoordeeld dat er geen aanleiding is om het bestuursdwangbesluit voor de sloop van de Turfmarktkerk te schorsen. Dat betekent dat de gemeente nu alsnog verder kan gaan met de sloop van de Turfmarktkerk. De kerk zal onder regie van de gemeente worden gesloopt tot op veilige hoogte, waarna de regie weer terug gaat naar de eigenaar.

 • Gouda start proef met vuurwerkvrije zone

  Op 31 december van 18.00 tot 1 januari 2.00 uur zal in een straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda en Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden ingesteld. Deze vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld bij wijze van proef. Er is hierbij gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving. In Den Haag zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Uit de draagvlakpeiling in de buurt is gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkvrije zone. 91% van de bewoners in het gebied die de enquête hebben ingevuld, is voor een vuurwerkvrije zone. Bewoners ontvangen posters, die ze voor hun raam kunnen hangen en het gebied zal worden gemarkeerd met borden. Begin volgend jaar wordt de proef geëvalueerd.

 • Preventie en wat de inwoner nodig heeft, staan centraal

  Zorgaanbieders en vijf gemeenten uit de regio Midden-Holland bundelen hun visie. Zij zijn het erover eens dat wat nodig is voor inwoners centraal moet staan en leggen de focus op preventie: voorkomen dat mensen ziek worden en vervolgens een behandeling of ondersteuning nodig hebben. Vandaag tekenden zij een gezamenlijke zorgvisie om ‘voor inwoners een duurzame inrichting van zorg en welzijn te bereiken, waarbij de inwoner en de eigen regie centraal staan’. Zij doen dit ook omdat de zorgverlening steeds duurder wordt en er minder personeel is. Deze realiteit vraagt om een frisse blik op de zorg en ondersteuning.

 • Vooraankondiging Gouds symposium 'Diversiteit en arbeidsmarkt'

  De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of handicap. Elk mens heeft talenten. En elk talent is meer dan welkom om bij te dragen aan onze mooie stad. Een stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. En een stad waarin voor discriminatie geen plek is.

 • Afwijkende openingstijden rondom de feestdagen

  In verband met de feestdagen zijn de gemeente en het UWV gesloten van 24 t/m 26 december, 31 december en 1 januari. U kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via deze website.

 • NLdoet en Gouda doet mee

  Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer zo ver. Dan vindt voor de veertiende keer NLdoet plaats. Deze vrijwilligersactie wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. Ook in onze stad! Doet u mee?

 • Jonger dan 27 jaar en het thuiszitten zat?

  Ben jij tussen de 17 en 27 jaar en wil je aan je toekomst werken? Dan is dit jouw kans! In de gemeente Gouda is er een Jongerencoach, die samen met jou op zoek gaat naar een passende baan en/of opleiding.

 • Gratis advies voor een groenere en klimaatbestendigere tuin

  Wilt u graag een groenere tuin, maar weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken? Kom dan voor gratis advies naar de tuinambassadeurs. Zij staan in de week vóór de kerstvakantie met een informatiestand in het Huis van de Stad. De tuinambassadeurs geven tips over hoe u uw tuin groener kunt maken, zonder veel onderhoud.

 • Vrijwilligerspenning voor mevrouw Hendrikse – de Beukelaar

  Op donderdag 6 november 2018, ontving mevrouw M.W. (Margreet) Hendrikse – de Beukelaar de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Sint Nicolaasviering in de Ontmoetingskerk. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het de Ontmoetingskerk en overige diensten.

 • 50 nieuwe Syrische stadgenoten gaan meedoen in Gouda

  “Ik ken de waarden en de spelregels van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit”.
  Dit zijn de woorden van de participatieverklaring, die 50 Syriërs hebben ondertekend in het Huis van de Stad. Het is hun verklaring waarmee zij duidelijk maken actief deel te willen nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit is een belangrijk moment voor mensen die in Nederland zijn gekomen, en daarom hebben Vluchtelingenwerk Gouda en de gemeente Gouda er een feestelijk tintje aan gegeven.

 • Kinderburgemeester Tess hangt eerste bal in kerstboom Gouda bij Kaarslicht

 • Verklein risico op inbraak tijdens de kerstvakantie

  Het risico op inbraak in uw woning is rond de vakantieperiode een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden om op vakantie te gaan. U kunt bij de gemeente melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan worden gehouden. U kunt het hele jaar door gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.

 • Stembureaulid of stemmenteller worden?

  De gemeente zoekt enthousiaste stembureauleden en tellers voor de verkiezingen van woensdag 20 maart en donderdag 23 mei 2019. Het gaat om de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en het Europees Parlement.

 • Sloop Turfmarktkerk stilgelegd

  De eigenaar van de Turfmarktkerk heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter voor het stilleggen van de sloop van de kerk. De rechter heeft besloten om de sloop vanaf heden (30 november) tijdelijk te laten stilleggen om een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De inhoudelijke behandeling van de voorlopige voorziening vindt 13 december plaats.

 • Goed Geregeld: onderscheiding voor Kernkracht

  KernKracht heeft de zaken goed geregeld voor haar vrijwilligers. Daarom kreeg KernKracht zojuist van wethouder Corine Dijkstra het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De onderscheiding is vier jaar geldig.

 • Noorse kerstboom op weg naar Gouda

  Ook dit jaar krijgt Gouda weer een prachtige kerstboom als geschenk van haar zusterstad Kongsberg. Eigenhandig gekapt door de Kongbergse burgemeester mevrouw Kari Anne Sand en nu op weg naar Gouda.

 • Samenscholingsverbod Lekkenburg verlengd en uitgebreid

  Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek op 19 november jl. besloten.

 • Groene Hart door Rijk geselecteerd voor aanpak bodemdaling

  Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart.

 • Stadsdebat tolerantie in Gouda: beschermen of begrenzen?

  Tolerantie zit van oudsher in de genen van de Gouwenaars. Gouda's geschiedenis is rijk aan personages en gebeurtenissen die de Goudse tolerantie kenmerken. Maar hoe staat het tegenwoordig met de tolerantie in Gouda? Is Gouda wel zo tolerant? Wat verstaan we eigenlijk onder tolerantie? Zien we tolerantie als een noodzaak of moeten we hier juist grenzen aan stellen? In het stadsdebat op donderdag 29 november gaan diverse Gouwenaars met elkaar hierover in debat. Het gesprek gaat over het onderwerp tolerantie binnen de thema’s religie, werkgelegenheid, onderwijs en media.

 • Groenfonds voor een groener Gouda

  De laatste jaren merkt iedereen dat ook Gouda langere, hetere zomers heeft en meer extremere regenbuien. Het college neemt daarom initiatieven om onze stad klimaatbestendiger te maken. De nieuwe Groenstructuurvisie en een Groenfonds gaan daarbij helpen. Bijzonder is dat bij (nieuw)bouwplannen minimaal 15% van het gebied openbaar groen moet worden. Door meer groen en water wordt Gouda leuker om in te wonen en klimaatbestendiger.

 • Burgemeester Schoenmaker vertrekt uit Gouda

  Milo Schoenmaker vertrekt per 15 januari 2019 als burgemeester van Gouda. Hij heeft 6 jaar met veel plezier in Gouda gewerkt. Schoenmaker heeft de functie van bestuursvoorzitter bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) aanvaard. Hij heeft de commissaris der Koning in Zuid-Holland hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De commissaris zal de fractievoorzitters van de gemeenteraad uitnodigen voor een gesprek over de ontstane situatie.

 • Stabilisatie Turfmarktkerk succesvol afgerond; omwonenden weer naar huis

  De bewoners van een zestal woningen nabij de Turfmarktkerk, die sinds 23 oktober hun woning hebben moeten verlaten als gevolg van veiligheidsrisico’s door de instabiele kerk, mogen zaterdagochtend weer naar huis. De stabilisatiewerkzaamheden van de Turfmarktkerk, onder regie van de gemeente, zijn succesvol verlopen. Het stutwerk is vrijdag door een externe constructeur goedgekeurd. De noodverordening die geldt in het gebied, wordt zaterdag om 10.00 uur opgeheven. Ook de parkeergarage van de Clarissenhof en het afgesloten bedrijfspand kunnen weer worden gebruikt. Nu de kerk stabiel is, worden de beperkingen voor zwaar verkeer die in de afgelopen twee weken golden, per zaterdag 3 november opgeheven. De voorbereidingen voor de sloop gaan volop door. Het sloop- en verkeersplan zijn inmiddels uitgewerkt.

 • Koninklijke onderscheiding voor scheidend directeur Goudse Schouwburg

  Tijdens haar afscheid als directeur-bestuurder van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda ontving mevrouw P.J.M (Nel) Oskam-van den Berg een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker. Mevrouw Oskam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar buitengewone inzet voor de cultuur in Gouda en omstreken.

 • Aanpak overlast fietsparkeren bij station Gouda en kop van de Kleiweg

  Vanaf januari gaat de gemeente fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en de kop van de Kleiweg aanpakken. Door langdurig geparkeerde fietsen weg te halen uit de fietsenstallingen, komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die momenteel nog overal op straat staan. Daarna start het weghalen van geparkeerde fietsen op straat.

 • Groene Hart gaat voor duurzaam beton

  30 oktober 2018

  Beton anders produceren en vaker hergebruiken om daarmee de CO₂-uitstoot te verlagen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarover maken gemeenten, aannemers, slopers, recyclebedrijven en betonproducenten in het Groene Hart samen afspraken. Op 30 oktober ondertekenen zij gezamenlijk het convenant: ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’.

 • Turfmarktkerk

  De Turfmarktkerk in Gouda bevond zich in slechte staat. Sinds eind mei 2018 ligt er een rapportage die dwingt tot spoedige sloop van de kerk. De gemeente heeft daarom de (private) eigenaar van de kerk termijnen gesteld voor sloop. Omdat die termijnen niet gehaald werden, en uit onderzoek bleek dat er instortingsgevaar dreigde voor de kerk, heeft de gemeente Gouda in oktober 2018 door middel van bestuursdwang, het stutten en slopen tot veilige hoogte overgenomen. Op 15 februari 2019 was de sloop tot veilige hoogte afgerond en ligt de regie nu weer bij eigenaar.

 • Muskusrattenklemmen in Steinse Groen

  In het groengebied Steinse Groen zijn muskusratten gesignaleerd. Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland vangt de muskusratten met klemmen in de sloten.

 • Klachten over geluidsoverlast Schiphol?

  Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Onderdeel hiervan is een vragenlijst waarop u kunt reageren.

 • Gebied rond Turfmarktkerk veilig gesteld

  Alle omwonenden in de hoogste risicozone rond de Turfmarktkerk in Gouda hebben inmiddels zelf hun huis verlaten. De gemeente bracht hierover afgelopen vrijdag een dringend advies uit, vanwege dreigend instortingsgevaar. Met ingang van vandaag 20.00 uur zal voor deze zone een noodverordening gelden. Dit betekent dat er zich niemand meer in de betreffende zone mag begeven. Dat geldt ook voor de parkeergarage onder de Clarissenhof. Deze maatregel is bedoeld om zeker te weten dat er zich geen mensen meer in het gebied bevinden. Gezien de veranderende weersomstandigheden (meer wind) wil de gemeente geen enkel risico nemen. De veiligheid van de bewoners staat voorop.

 • Gouda doet mee aan de landelijke Nacht van de Nacht

  Gouda doet mee aan de landelijke Nacht van de Nacht. Daarom zijn op zaterdagavond/nacht 27 oktober het stadhuis op de Markt en het Huis van de Stad niet verlicht. Het doel is aandacht voor lichtvervuiling en energieverspilling. Doet u ook mee?

 • Gemeente zet vaart achter sloop Turfmarktkerk

  De Turfmarktkerk verkeert, zoals bekend, in slecht staat en moet worden gesloopt. Eerder al maakte de gemeente bekend dat zij in het kader van bestuursdwang de stutwerkzaamheden zou overnemen van de eigenaar. Hiertoe is een nieuwe analyse van de situatie in en om de kerk gemaakt. Daaruit blijkt dat de constructieve staat van de kerk substantieel verslechterd is ten opzichte van de situatie die eerder aanleiding was voor het opleggen van termijnen voor stutten en sloop aan de eigenaar. Voorgaande brengt met zich mee dat de gemeente zich genoodzaakt ziet vanuit veiligheidsoverwegingen verdere versnelling aan te brengen in het proces van stutten en sloop. Hiertoe heeft de gemeente besloten nu ook de verantwoordelijkheid voor het slooptraject volledig over te nemen van de eigenaar.

 • Veilige feestverlichting in de binnenstad

  feestverlichting 80x80 Om de feestverlichting in de binnenstad (die sinds vorig jaar ontbreekt) weer veilig te kunnen ophangen, laat de gemeente Gouda onderzoek doen naar de technische staat en daarmee de veiligheid van de muurankers.

 • Feestmiddag voor diamanten echtparen

  Op donderdagmiddag 18 oktober nodigt burgemeester Milo Schoenmaker alle Goudse echtparen uit die elkaar in 1958 het ja-woord hebben gegeven. Die middag vieren zij met elkaar dat zij dit jaar 60 jaar getrouwd zijn. De aanwezige echtparen worden getrakteerd op een vrolijke muzikale middag met zangeres Conny Vink en entertainer Dick de Witte. Ook is er volop gelegenheid om met de burgemeester verhalen uit te wisselen.

 • Samenwerken en investeren voor Gouda

  Gouda is een sterke stad. En dat al bijna 750 jaar. Met nieuwe energie gaat de gemeente in 2019 samen met inwoners, organisaties en bedrijven doorbouwen aan onze stad: een gewaardeerde en aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. Het college ziet dat investeringen nodig zijn in onze stad, en doet die komend jaar waar dit nodig is. Gelijktijdig blijft het college een financieel zorgvuldige koers varen. Nu de gemeentelijke reserves op orde zijn gebracht, moet ook de schuldpositie verder verbeteren. Uiteraard vormt een meerjarig sluitende begroting hiervoor de basis.

 • Vrijwilligerspenningen voor medewerkers Ronssehof

  Op vrijdag 12 oktober 2018 ontvingen mevrouw J.A.M. (Coby) de Koning – van der Voort en de heer H.C. (Harry) Beil de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Ronssehof en overige diensten.

 • Trillingsonderzoek in de Goudse binnenstad

  De gemeente Gouda gaat de komende weken in en om de binnenstad een trillingsonderzoek laten uitvoeren. Het college wil nader onderzoeken welke mogelijke effecten zwaar vrachtverkeer kan hebben op de historische binnenstad.

 • Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: controle adressen

  Op het juiste woonadres staan ingeschreven is van groot belang. Overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, sociale dienst: overal speelt uw adres een bepalende rol.

 • Vroesenplein krijgt impuls door herbestemming Weeshuis

  Begin juli heeft de klankbordgroep Weeshuis een advies uitgebracht over de inpasbaarheid van de nieuwe herbestemmingsplannen van het voormalige Weeshuiscomplex. De klankbordgroep juicht de herbestemming van het Weeshuiscomplex toe en kan zich vinden in de hoofdlijnen voor de herbestemming van het complex tot hotel en appartementen. Het college waardeert het gedegen advies van de klankbordgroep. Het advies sluit in hoge mate aan op de door het college zelf geformuleerde uitgangspunten en ambities. De klankbordgroep heeft onder andere advies gegeven over vergroening van het Vroesenplein en parkeren. De adviezen hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen in en verbetering van de plannen.

 • Geen gemeentegarantie voor Supinfo

  De gemeente Gouda gaat niet financieel garant staan voor de komst van de ICT-instelling Supinfo International University. Het aantrekken van HBO-opleidingen in Gouda blijft onverminderd één van de speerpunten waarvoor het Goudse college zich samen met de stad blijft inzetten.

 • Inloopavond aanpak bereikbaarheid Gouwe

  Hoe blijven Boskoop en Waddinxveen goed bereikbaar? De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een programma met een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe als hoofddoel.

 • Veiligheidscontrole bomen

  De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

 • Controle hondenbelasting gestart

  Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting betalen. De controle op de hondenbelasting is sinds 24 september weer gestart.

 • Informatieavond Ecologisch natuurbeheer in Gouda

  Op dinsdag 9 oktober geeft André van Kleinwee, stedelijk ecoloog van de gemeente Gouda, uitleg over het ecologisch natuurbeheer in de stad. De avond start om 20.00 uur in het Infocentrum Heempad aan de Bloemendaalseweg. Deelname aan de avond is gratis.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers Filmhuis Gouda

  Op 29 september ontvingen mevrouw F.E. (Franske) Lotte en de heer G.A. (Gerard) de Goede de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Thierry van Vugt. De erepenning werd uitgereikt tijdens de medewerkersbijeenkomst. Franske en Gerard ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij het Filmhuis.

 • Zotte Zaterdag 20 oktober: middeleeuws festival in Gouda

  Stap 20 oktober in de tijdmachine. Om weer uit te stappen in de late middeleeuwen...De tijd van kaasmakers en bierbrouwers, van lakenververs en koopmannen. Van boekdrukkunst, kaarsen en stadsomroepers in plaats van internet, elektrisch licht en WhatsApp.

 • Gouda 'the place to be'

  De Goudse binnenstad heeft de afgelopen periode positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een daling van de winkelleegstand met vier procent, het verder uitbouwen van woningen boven de winkels, uitbreiding van het aantal kaasmarkten, nieuwe horecaconcepten en nog veel meer. In het nieuwe online Gouda Magazine wordt een impressie gegeven van de ontwikkelingen aan de hand van een aantal verhalen uit de stad.

 • Test met duurzame verharding wandelpad in Gouda

  De gemeente start in september met een test op het Westmolenpad. Geen asfalt meer, maar een duurzame toplaag van 100% natuurlijke materialen. Water- en luchtdoorlatend, CO2-neutraal en in staat om nog extra CO2 aan zich te binden.

 • College van GS van Zuid-Holland bezoekt Westergouwe en Spoorzone Gouda

  Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland heeft op 11 september jl. een werkbezoek gebracht aan Gouda. Dit gebeurde op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Gezamenlijk bezochten zij eerst nieuwbouwwijk Westergouwe en aansluitend het noordelijke deel van het stationsgebied van Gouda, de Spoorzone. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de kansen op het gebied van infrastructuur en wonen.

 • Inloopavond ontwikkeling nieuw afvalbrengstation Goudkade

  De gemeente Gouda is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw afvalbrengstation aan de Goudkade; met als werktitel ‘Ecopark’. Inwoners en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de voorlopige plannen zijn welkom op een inloopavond. Deze inloopavond is vanavond, 12 september, van 19.30 tot 21.00 uur in de Chocoladefabriek.

 • Welke jongeren verdienen er een Goudse Ster?

  Jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Dat verdient een lintje! Tot 1 oktober kunnen Goudse jongeren voorgedragen worden voor de Goudse Ster. Dat is de naam voor het Goudse lintje voor kinderen tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 23 jaar die een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Jongeren die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden.

 • Erepenning voor redders van drenkeling

  Op maandag 10 september reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan de heren G.H.G.M. Van Berkel en J.F. Verheij. Zij kregen de erepenning als dank voor hun heldhaftige optreden op 26 april jl. toen zij een vrouw van de verdrinkingsdood redden.

 • Nieuwe appartementen boven winkel Anna van Toor Gouda opgeleverd

  Wonen in de binnenstad is populair, ook in Gouda. Door leegstaande ruimtes boven winkels om te bouwen tot woningen, worden ze weer in gebruik genomen. Dit “wonen boven winkels” project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad. Boven het pand van modewinkel Anna van Toor zijn recent 5 appartementen gerealiseerd. Op 5 september jl. vond de officiële sleuteloverdracht plaats aan de nieuwe huurders door wethouder Thierry van Vugt.

 • Let op lood in de bodem

  05 september 2018

  Door eeuwenlang gebruik zit er in veel steden en ook in Gouda lood in de bodem. Lood kan negatieve gezondheidseffecten hebben, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Door onderstaande tips kunt u de blootstelling aan lood verminderen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt dit jaar samen met de omgevingsdienst ODMH kinderspeelplaatsen op blootstellingrisico’s.

 • In de startblokken voor een regiodeal over aanpak bodemdaling

  De provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden alsmede de waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om samen met het Rijk aan de slag te gaan met een intensievere aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. Ze willen dit doen door een regiodeal met het Rijk af te sluiten en dienden hiertoe eind augustus een gezamenlijk voorstel in. Nu is het wachten op het startschot vanuit Den Haag.

 • Nieuwe gemeentegids vanaf nu gratis af te halen

  Zoekt u informatie over de gemeente Gouda of wilt u een adres weten van een vereniging of instelling? Dan kunt u vanaf nu gratis een gedrukt exemplaar van de Goudse Gemeentegids 2018/2019 ophalen.

 • Zotte Zaterdag zoekt vrijwilligers

  Wil je graag een keer middeleeuws gekleed gaan? Lijkt het je leuk kinderen te leren schrijven met een ganzenveer? Of wil je gastheer of -vrouw zijn op een historische locatie? Doe dan 20 oktober mee aan Zotte Zaterdag; de dag waarop Gouda een reis terug in de tijd maakt naar 1511!

 • Zon op Bedrijfsdaken Gouda

  Bent u een ondernemer met een bedrijfspand in Gouda? Dan kunt u nu voordelig zonnepanelen aanschaffen via de actie Zon op Bedrijfsdaken Gouda. De actie is een initiatief van DPG en VBG (Gouda Onderneemt!) in samenwerking met de ODMH en de gemeente Gouda. Als u dit najaar meedoet, profiteert u nog van de aantrekkelijke subsidieregeling van de Rijksoverheid!

 • Beter leren lezen, schrijven en rekenen

  08 augustus 2018

  Heeft u - of iemand die u kent - moeite met het invullen van formulieren, reizen met het openbaar vervoer; het lezen van een (dokters)recept; het werken met de computer of het (voor-) lezen op andere momenten?

 • Rammelende en opwippende tegels op fietspaden

  De voortdurende droogte van de afgelopen tijd heeft er voor gezorgd dat tegels op tegelfietspaden los komen te liggen. Dat is te merken door brede voegen waar banden tussen kunnen komen of dat de tegels rammelen als iemand er overheen fietst. In sommige gevallen wippen ze zelfs omhoog, zeker op plekken waar het straatwerk toch al te lijden had door zetting. Helaas heeft dit al tot ongelukken geleid, wat de gemeente zeer betreurt.

 • Fout in paspoort en identiteitskaart

  Heeft u in de periode van april tot en met juni een nieuw paspoort of identiteitskaart aangevraagd? Dan kan het zijn dat er een fout zit in de chip van uw document. Het reisdocument is (nog) geldig, maar dient wel vervangen te worden. U krijgt dan (gratis) een nieuw reisdocument.

 • Oprit Gouda A12 richting Rotterdam en Den Haag blijft behouden

  De aanpak van de fileproblematiek op de A20 is een stap dichterbij. In het najaar zullen de resultaten van de verkenning naar de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda bekend worden gemaakt. Uit het tussenresultaat blijkt nu al dat de oprit op de A12 bij het knooppunt Gouwe in de richting van Rotterdam en Den Haag behouden blijft.

 • Proef onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk groot succes

  De proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk is een groot succes. De proef werd 30 juni en 7 juli georganiseerd door de gemeente Gouda samen met het sluiswachtersgilde. Meer dan 400 bootjes, waaronder veel sloepen en kano’s maakten gebruik van deze mogelijkheid. Normaal ligt het maandgemiddelde van juli rond de 250 bootjes. De resultaten zijn veelbelovend en voor het nieuwe vaarseizoen wordt afgewogen of en in welke vorm deze proef een vervolg krijgt.

 • Aanpak bodemdaling Gouda wordt voorbeeldproject

  04 juli 2018

  De aanpak van overlast door bodemdaling in Gouda, het project Gouda Stevige Stad, is door het Rijk aangewezen als voorbeeldproject voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Hier is een geldprijs van €25.000 aan verbonden.

 • Koninklijke onderscheiding aan de heer Em. prof. dr. A.N. André van der Zande

  Gouwenaar Em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn Koninklijke onderscheiding gistermiddag, 28 juni, uit handen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer De Jonge, bij zijn afscheid als directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Forse daling winkelleegstand in Goudse binnenstad

  Een aantrekkelijke en levendige binnenstad met zo min mogelijk leegstand staat hoog op de prioriteitenlijst van het college van B en W. Om dit te ondersteunen is in 2017 een leegstandverordening van kracht geworden. Inmiddels is de leegstand in het kernwinkelgebied gedaald van 12,6 % (april 2017) tot 8,1%. Een daling van ruim 4%. Daarnaast worden leegstaande ruimtes boven winkels weer in gebruik genomen door ze om te bouwen tot woning. Dit 'wonen boven winkels'-project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad.

 • Gouda heeft een nieuw kindercollege

  In een overvolle raadzaal en onder zeer luide aanmoediging werd vorige week woensdag de nieuwe kinderburgemeester van Gouda gekozen. Uit zes leerlingen van groep 7 van verschillende basisscholen koos de deskundige jury Tess Huijsmans (11) als de nieuwe kinderburgemeester van Gouda.

 • Aanpak overlast bodemdaling binnenstad Gouda

  De historische binnenstad van Gouda daalt jaar na jaar met onder andere wateroverlast als gevolg. Veel bewoners ervaren dit bij hoosbuien, door vocht in huis en stankoverlast. Om de leefbaarheid van de binnenstad op peil te houden is actie nodig. De gemeente Gouda en hoogheemraadschap van Rijnland gaan daarom een plan ontwikkelen voor de aanpak van acute water- en riooloverlast in de lager gelegen delen van de binnenstad.

 • Goudse LHBTI-intentieverklaring ondertekend tijdens Roze Zaterdag

  Wethouder Thierry van Vugt heeft op 23 juni tijdens Roze Zaterdag namens de gemeente Gouda een intentieverklaring ondertekend waarmee zij haar inwoners laat weten zich sterk te maken voor de verbetering van de maatschappelijke positie van LHBTI’s. Een van de onderdelen uit de verklaring is de toetreding van de gemeente Gouda tot het landelijk netwerk van de Regenboogsteden in het najaar.

 • Groente-, fruit- en tuinafval in een nieuwe container

  In Gouda worden alle oude verzamelcontainers voor groente-, fruit-, en tuinafval (gft), de zogenaamde grindcocons, vervangen door nieuwe verzamelcontainers voor gft. Deze zijn gebruikersvriendelijk en er kan meer afval in.

 • Proef onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk

  De gemeente Gouda organiseert samen met het Sluiswachtersgilde een proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk. Het gaat om de bediening van het Reeuwijks Verlaat, de bruggen bij de Karnemelksloot en de Kleiwegbrug. De proef vindt plaats op 30 juni en 7 juli tussen 10.00 en 19.30 uur. Een mooie mogelijkheid om een dagje naar Gouda of naar de Reeuwijkse Plassen te gaan.

 • Gouda digitaal op de kaart

  Op donderdag 21 juni presenteert wethouder Thierry van Vugt met trots in de Chocoladefabriek de Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda. Dit is het digitale informatiesysteem waarin iedereen zelf via internet “het verhaal van de stad Gouda” kan reconstrueren. Hoe is de stad ontstaan? Wat is de relatie met het landschap, wat is de samenhang tussen de structuren en de stedenbouw en hoe passen het watersysteem en de bebouwing daarin?

 • Gouda (er)kent alle kleuren van de regenboog

  Dit jaar viert Gouda tolerantie en diversiteit tijdens het Roze Jaar en Roze Zaterdag. Het college van Burgemeester en Wethouders en de directie van de gemeente Gouda ondersteunen dit initiatief van harte. Om bezoekers aan Roze Zaterdag op 23 juni van harte welkom te heten, gaan wethouders Hilde Niezen en Thierry van Vugt en directeur Bas Meijs op vrijdagochtend 22 juni vanaf 10.00 uur een regenboogzebrapad schilderen. Dit zebrapad komt voor de hoofduitgang van het Centraal Station en markeert het begin van de looproute van het station naar de binnenstad, waar het feest de volgende dag plaatsvindt.

 • Nieuw Gouds college geïnstalleerd

  Gouda heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders dat bestaat uit de partijen: D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. De plannen voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ 2018 – 2022. De nieuwe wethouders zijn afgelopen donderdag geïnstalleerd door de gemeenteraad. Het zijn: Thierry van Vugt (D66), Corine Dijkstra (ChristenUnie), Rogier Tetteroo (PvdA), Michiel Bunnik (CDA) en Hilde Niezen (GroenLinks).

 • Winnaars fotowedstrijd gemeentegids

  De makers van de drie beste foto's voor de gemeentegids ontvingen maandag 11 juni een cadeaudbon en hun eigen uitvergrote foto uit handen van burgemeester Schoenmaker. Daarnaast krijgen de foto’s een mooie plek in de nieuwe gemeentegids.

 • Gouds coalitieakkoord ondertekend

  Er is een akkoord bereikt over het vormen van een nieuw stadsbestuur. Afgelopen dagen hebben de onderhandelaars het akkoord besproken met hun achterban. Op woensdag 6 juni zijn de hoofdpunten uit het akkoord kort gepresenteerd en is het coalitieakkoord ondertekend door de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks.

 • Leerlingen ontwerpen duurzame wijken in Gouda

  Leerlingen uit de bovenbouw van het Carmel college, locatie Antonius, het Coornhert Gymnasium en GSG Leo Vroman zijn dit jaar de uitdaging aangegaan om een eigen duurzame versie te ontwerpen van een bestaande wijk in Gouda.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger van Wijkteam Nieuwe Park

  Op zaterdag 2 juni, ontvangt mevrouw M.P. (Manon) Vonk de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. De erepenning is uitgereikt tijdens de Dag van het Park. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het Wijkteam en overige diensten.

 • 100-jarige Toonkunst Gouda ontvangt Koninklijke erepenning

  Op zaterdag 2 juni ontvangt Toonkunst Gouda, tijdens haar jubileumconcert in de Goudse Schouwburg, de Koninklijke erepenning uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Sint-Janskerk

  Op donderdag 31 mei ontving mevrouw H.J. Krins- van Ghesel Grothe de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange en intensieve inzet bij de Stichting Goudse Sint-Jan.

 • Andere locatie voor betoging Pegida

  Pegida heeft voor 6 juni a.s. een betoging aangekondigd voor de moskee aan de Raam in Gouda. Burgemeester Schoenmaker heeft Pegida’s aanvraag voor deze betoging beoordeeld. Na uitvoerig overleg met en advies van de politie heeft de burgemeester het voornemen een andere locatie aan te wijzen.

 • Rijbewijs vanaf 26 mei geschikt om in te loggen via DigiD

  Vanaf 26 mei zijn nieuwe rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst online in te loggen met DigiD op websites van de overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van diegene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De inwoner kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

 • Super Cool Kidsfeest!

  Op woensdagmiddag - 23 mei - is er van 13.00 tot 16.00 uur een groot kinderfeest op de Markt. Het feest wordt gegeven door Kinderburgemeester Romaissa & kinderwethouders Christie, Chris, Nando, Quinne en Noortje van Gouda. Burgemeester Schoenmaker komt het feest om 13.00 uur openen.

 • Positieve resultaten Goudse jaarrekening 2017

  Het jaar 2017 is financieel positief afgesloten. Het college laat met deze jaarrekening zien dat er een solide financiële basis is gelegd. Voor inwoners daalde de lastendruk en op verschillende aandachtsgebieden zijn voor Gouda mooie resultaten geboekt. De schuldpositie is gedaald en het weerstandsvermogen is omhoog gegaan.

 • Goede afspraken over wijkmoskee Gouda Oost

  Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 is vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.

 • Lintje voor Ineke Woudenberg

  Op dinsdag 8 mei ontving mevrouw D.F. (Ineke) Woudenberg een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker. Mevrouw Woudenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar langdurige en bijzondere inzet voor de samenleving.

 • Dodenherdenking in Gouda

  Op vrijdag 4 mei worden ook in Gouda de Nederlandse slachtoffers - burgers en militairen - herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

 • Lintjesregen in Gouda

  Vandaag (26 april) regent het lintjes in Nederland. Vandaag ontvingen 12 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad.

 • Cyclus blijft straatreiniging en gladheidbestrijding in Gouda doen

  Ook de komende jaren blijft Cyclus het vertrouwde gezicht op straat voor straatreiniging en gladheidbestrijding. Wethouder Hilde Niezen en directeur Jan Krapels van Cyclus zetten op maandag 16 april hun handtekeningen onder de nieuwe overeenkomsten die lopen tot en met 2022.

 • Integrale controle bedrijven Nijverheidsstraat en Ambachtsstraat

  Tijdens een integrale controle bij bedrijven en garage-/ storageboxen op de Nijverheidsstraat en Ambachtsstraat zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Zo werden twee ruimtes aangetroffen die waren ingericht als café. In een bedrijfsruimte was sprake van illegale bewoning. Dit pand is direct gesloten op last van het bouwbesluit. Ook zijn er diverse hennep kweekattributen aangetroffen. Veertien panden zijn inmiddels voorzien van nieuwe sloten. De gemeente heeft de controles uitgevoerd samen met de politie, Stedin en de Omgevingsdienst Midden Holland.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Pauluskerk

  Op 18 april ontving mevrouw W. de Jong-Langhout de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange en intensieve inzet bij de Protestantse gemeente Pauluskerk.

 • Startpunt Geldzaken Gouda gestart

  Veel inwoners komen maandelijks geld tekort, hebben schulden of grote kans om deze te krijgen. Om hier wat aan te doen, heeft Gouda zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken. Met het Startpunt Geldzaken kunnen inwoners stap voor stap hun eigen financiën op een rij zetten en op orde krijgen.

 • Advies van informateurs: coalitie van D66-ChristenUnie-PvdA-CDA-GroenLinks

  Informateurs Rinnooy Kan en Van den Berg adviseren de gemeenteraadsfracties in Gouda om te kiezen voor een vijf-partijen-coalitie met als samenstelling een combinatie van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Dat is de uitkomst van de verkenning van de informateurs, die op 11 april is toegelicht aan de raadsfracties in de raadzaal van de gemeente Gouda.

 • 20 april: Goudse Vrijwilligersmarkt

  Zoek je vrijwilligerswerk? Kom dan op vrijdagmiddag 20 april tussen 16.00 en 18.00 uur naar de Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad. Ruim 40 organisaties en verenigingen stellen zich voor en vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij in de aanbieding hebben. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) organiseert de Goudse Vrijwilligersmarkt om vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.

 • Bijeenkomst advies van informateurs

  In het kader van de vorming van een nieuwe coalitie zijn sinds 29 maart twee informateurs, Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg, aan de slag geweest om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te verkennen. Op woensdag 11 april om 20.00 uur vindt er een openbare bijeenkomst in de raadzaal plaats waar de informateurs een toelichting geven op hun advies.

 • Horecabedrijf aan Nieuwehaven 1 jaar gesloten

  Vanwege de vondst van drugs is een horecabedrijf aan de Nieuwehaven eind vorige maand met spoed gesloten. Deze spoedsluiting is nu omgezet in een sluiting voor 12 maanden tot 6 april 2019.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Stichting Downsyndroom

  Op 7 april ontving mevrouw Y.C. Kamperman-van de Ruit de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt na de repetitie voor de musical Jakob in de Ontmoetingskerk. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de Stichting Downsyndroom, maar daarnaast ook voor ander vrijwilligerswerk.

 • Vrijwilligerspenning voor de voorzitter van Voetbalvereniging ONA

  Op donderdag 5 april ontving de voorzitter van Voetbalvereniging ONA, Majanca Klip – Veldhoen de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt tijdens de ledenvergadering. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de voetbalvereniging.

 • Stadsdebat: Religieuze orthodoxie: verbieden, tolereren of accepteren?

  Nederland is een democratie waarin de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst worden omarmd. Toch is er sprake van polarisatie en radicalisering en ligt een orthodoxe islamitische stroming als het salafisme gevoelig. Hoe zit dat eigenlijk met orthodoxe stromingen uit andere religies? Zijn er grenzen aan de vrijheid van godsdienst? Hoe wordt omgegaan met radicalisering en polarisatie in Gouda? Om op deze en andere vragen antwoorden te krijgen, organiseert de gemeente Gouda op donderdag 19 april het stadsdebat 'Religieuze orthodoxie: verbieden, tolereren of accepteren?'

 • Coalitievorming in Gouda van start

  De coalitievorming in Gouda gaat van start met een informatieronde. D66 en ChristenUnie hebben als grootste raadsfracties de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke insteek van het informatietraject. Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op verzoek van de lijsttrekkers van beide partijen aan de slag met een informatieve verkenningsronde.

 • Afwijkende openingstijden

  09 april 2018

  Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), maandag 2 april (Tweede Paasdag) en vrijdag 27 april (Koningsdag) is het Huis van de Stad gesloten.

 • Buurtmoestuin of meer bloemen?

  Wilt u uw buurt opfleuren en hiervoor zelf de handen uit de mouwen steken? Maak dan gebruik van het Groen Moet Je Doen aanbod van de gemeente! Samen met buurtgenoten kunt u dan een stuk gemeentegroen overnemen. Wilt u bloemen onder een boom of juist een gezamenlijke buurtmoestuin? In overleg met de gemeente is veel mogelijk. Op deze manier maakt standaard gemeenteplantsoen plaats voor kleurig en fleurig groen. Het groen blijft wel openbaar gebied.

 • Spoedsluiting horecabedrijf aan de Nieuwehaven voor twee weken

  Burgemeester Schoenmaker heeft besloten tot spoedsluiting van een horecabedrijf aan de Nieuwehaven in Gouda voor de duur van twee weken.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum

  Bekijk hier de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing en het referendum. Het opkomstpercentage in Gouda is 56,9%.

 • WoonWijzerWagen in de Vogelbuurt

  Wilt u af van de tocht en nooit meer koude voeten hebben in huis? Of wilt u liever zelf energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen?

 • Uitslagenavond verkiezingen op 21 maart

  Wilt u de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen live meemaken? Bent u benieuwd of de kandidaat van uw keuze een zetel in de volksvertegenwoordiging heeft bemachtigd? Dat kan! De gemeente Gouda houdt woensdagavond 21 maart 2018, vanaf 21.30 uur een uitslagenavond in het Huis van de Stad. Op deze avond worden de tussenstanden en voorlopige uitslagen bekend van de stembureaus in de gemeente Gouda.

 • Naam IJsselhof komt terug op monumentale muur begraafplaats

  De naam IJsselhof verschijnt binnenkort weer op de muur die toegang geeft tot de begraafplaats in Gouda langs de Hollandsche IJssel. Yarden Uitvaartorganisatie zal in overleg met monumentenzorg een replica van de enige tijd geleden gestolen belettering aanbrengen.

 • Kleinschalige oplossingen voor huisvesting islamitische gemeenschap

  De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.

 • Startsein voor samenwerking natuurverenigingen en gemeente Gouda

  De natuurverenigingen KNNV en het IVN gaan groenactiviteiten overnemen van de gemeente Gouda. Op woensdag 7 maart geeft wethouder Niezen het startsein voor de samenwerking en Operatie Steenbreek: Samen voor meer groen in de buurt!

 • Kijkje achter de schermen bij dijkversterkingsproject IJsseldijk Gouda

  Zaterdag 17 maart kunt u achter de schermen kijken op het dijkversterkingsproject Verbetering IJsseldijk Gouda. Tijdens de dag van VIJG (Verbetering IJsseldijk Gouda) worden de bouwhekken voor één keer opengesteld en kunt u uitleg krijgen over waarom de dijk verbeterd moet worden en hoe dat gaat.

 • WoonWijzerWagen op 10 maart in de binnenstad van Gouda

  Wilt u af van de tocht? Nooit meer koude voeten hebben in huis? Zelf energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Kom dan naar de WoonWijzerWagen op 10 maart in het centrum van Gouda.

 • R-net bushaltes Gouda Centrum omgebouwd

  De bushaltes Gouda Centrum aan de Fluwelensingel worden in maart compleet vernieuwd. De haltes worden omgebouwd naar het kwaliteitsniveau van R-net en krijgen ruime bushokjes met comfortabel haltemeubilair en digitale reizigersinformatie.

 • Woodies en Lobbes gesloten na intrekken vergunning

  De exploitatievergunning van Woodies en Lobbes is ingetrokken. Dat betekent dat beide zaken niet meer open mogen vanaf 1 maart 2018. Deze sluiting is het gevolg van een ernstig geweldsincident door personeel dat eind 2017 plaatsvond. Al eerder moest Lobbes gedurende 12 weken dicht, als gevolg van een soortgelijk incident.

 • Zorgenden ontmoeten strafuitdelers

  'Vroeg de signalen herkennen en snel ingrijpen zodat Frank niet verder in de problemen komt’. Dat is de preventieve aanpak die gemeenten in Midden-Holland voor ogen hebben om te zorgen dat jongeren zo lang mogelijk bij justitie weg blijven. Dé reden dat onlangs de wereld van het sociaal domein en de jeugdstrafrechtketen elkaar voor het eerst in grote getale ontmoetten.

 • Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 24 maart!

  20 februari 2019

  Ook zo’n zin in het voorjaar? Maak een frisse start en doe mee met het opschonen van uw straat of buurt. Steek de handen uit de mouwen met buren, klasgenoten, collega’s of vereniging tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart.

 • Werkbezoek naar dalende bodem en praktijkervaringen met afvalscheiding

  22 februari 2018

  Wat zijn de gevolgen van bodemdaling en welke problemen en uitdagingen zijn er in de praktijk? Secretaris-generaal Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda om zich een goed beeld te vormen. Ook de resultaten en praktijkervaringen met afvalscheiding bij inwoners en bedrijven kwamen aan de orde.

 • Wat vindt u van GoudApot?

  GoudApot is inmiddels twee jaar actief. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 208 (!) aanvragen gehonoreerd. Dit toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft!

 • Gouds experiment met ondernemerschap in de bijstand

  22 februari 2018

  Hoe kom je uit de bijstand als je dat graag wil maar het lukt niet? De gemeente start daarom een experiment van een jaar waarbij 25 bijstandsgerechtigden de ruimte krijgen om parttime als ondernemer aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen ze ervaring opdoen en krijgen de mogelijkheid om zelf hun toekomst vorm te geven. De gemeente kiest voor individueel maatwerk waarbij de cliënt een grote mate van inbreng heeft.

 • Woningkopers die gaan verduurzamen kunnen extra geld lenen

  In 2018 kunnen woningkopers van nieuwbouw- en bestaande woningen extra lenen voor het energiezuinig maken van hun woning. Voor het financieren van energiebesparende maatregelen mogen woningkopers van een bestaande woning maximaal 6% meer lenen op de getaxeerde waarde van de woning. Bij de aanschaf van een woning van €200.000 mag dus tot €12.000 extra worden geleend voor bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen.

 • Minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in het Groene Hart

  Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom een werkbezoek aan de regio. Zij lieten zich door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland. Ook werd met de burgemeesters van Alphen, Gouda (Midden-Holland) en Woerden, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regiodeal over bodemdaling besproken.

 • Roze Jaar 2018 in Gouda

  roze jaar gouda 85x85 Tijdens Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch is de sleutel voor het 'Roze Jaar' overhandigd aan gemeente Gouda. Het Roze Jaar van 2018 vindt namelijk in Gouda plaats.

 • Doe leuke dingen met de Rotterdampas!

  05 februari 2018

  logo rotterdampas 85 x 85 Afgelopen jaar is in Gouda de Rotterdampas geïntroduceerd. Met die pas kunnen ook Gouwenaars gebruik maken van het aanbod van veel leuke dingen -– gratis óf met korting. Ga bijvoorbeeld bootcampen, volg een circusles of huur je eigen sloep.

 • Landelijke vrijwilligersprijs voor GOUDasfalt en wisseltrofee voor de gemeente Gouda

  Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

 • Startersleningen voor koopwoningen aanvragen kan weer

  De Goudse startersleningen zijn succesvol: de afgelopen jaren hebben bijna 100 huishoudens hierdoor hun eerste koopwoning kunnen kopen. De gemeenteraad heeft nu extra geld beschikbaar gesteld zodat er weer nieuwe aanvragen mogelijk zijn. Om te zorgen dat er ook meer sociale huurwoningen vrijkomen zijn de voorwaarden aangescherpt.

 • Theehuis De Rijkestraat een jaar gesloten

  Burgemeester Schoenmaker heeft besloten tot sluiting van het Theehuis aan De Rijkestraat voor de duur van 12 maanden op grond van het Handhavingsbeleid horeca en APV en overtreden van de Opiumwet. Deze sluiting volgt aansluitend op de sluiting van twee weken.

 • Afval scheiden Loont gestart

  De afgelopen jaren hebben de gemeente Gouda en Cyclus de introductie van Afval scheiden Loont voorbereid. Het nieuwe systeem beloont het scheiden van afval met lagere kosten voor de afvalstoffenheffing. De startproblemen begin januari met veel volle verzamelcontainers zijn ondertussen aangepakt. De inzamelresultaten laten zien dat de hoeveelheid gescheiden afval nu al sterk aan het stijgen is.

 • Voormalig wethouder Daphne Bergman ereburger van Gouda

  18 januari 2018

  Op donderdag 18 januari reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan voormalig wethouder Daphne Bergman. Zij ontving de eretitel ereburger van Gouda als dank voor haar enorme inzet voor de stad. Met grote passie, betrokkenheid en vasthoudendheid heeft zij veel voor de stad betekend.

 • Thierry van Vugt geïnstalleerd als wethouder

  18 januari 2018

  Thierry van Vugt (D66) is donderdag 18 januari geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Gouda. Hij volgt hiermee voormalig wethouder Daphne Bergman op die onlangs is begonnen als waarnemend burgemeester in Beuningen.

 • Raad positief over herbenoeming burgemeester

  18 januari 2018

  Op donderdag 18 januari is in een extra gemeenteraadsvergadering besloten de zittende burgemeester Schoenmaker aan te bevelen voor herbenoeming. Milo Schoenmaker is vanaf 13 december 2012 burgemeester van Gouda. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

 • Derde jaar op een rij subsidie voor GoudApot

  16 januari 2018

  De ‘pot met goud’ bestemd voor inwoners én beheerd door inwoners is voor de derde keer op rij gevuld. Voor 2018 heeft stichting GoudApot een subsidie van €240.000 ontvangen. Dit geld is bedoeld om de initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers in Gouda de ruimte te geven. De kracht en creativiteit van de Goudse samenleving kan op die manier optimaal benut worden.

 • Forse daling woninginbraken in 2017

  05 februari 2018

  Het aantal woninginbraken is in 2017 met 21% gedaald ten opzichte van 2016. Mede dankzij de inzet van de politie is de woninginbraakdoelstelling van -10% ruim behaald. Burgemeester Schoenmaker is verheugd met deze daling en heeft het politieteam Gouda hiervoor in het zonnetje gezet.

 • Vrijwilligerspenning voor ouderenvoorlichter

  18 januari 2018

  Op maandag 15 januari ontving de heer P.H.E (Peter) de Vrind de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Stad.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker Goudse Gidsen Gilde

  Op donderdag 11 januari 2018 ontving de heer P. (Piet) Wieringa de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne Bergman. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Goudse Gidsen Gilde, waarbij de heer Wieringa afscheid nam als stadsgids. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij het Goudse Gidsen Gilde.

 • Spoedsluiting Theehuis De Rijkestraat voor twee weken

  De burgemeester van Gouda heeft besloten tot spoedsluiting van het Theehuis aan De Rijkestraat. De sluiting is voor de duur van minimaal twee weken naar aanleiding van aangetroffen kogelgaten buiten en binnen het pand.

 • 'Open je ogen!' voor mensenhandel

  Mensenhandel-portretten_KIM-fotograaf-Ernst Coppejans 85x85 De rondreizende foto-expositie staat van 8 tot 29 januari voor het Huis van de Stad. Het is een rondreizende foto-expositie van 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel. Organisator CoMensha wil door de tentoonstelling het probleem van mensenhandel in Nederland breed onder de aandacht brengen bij het grote publiek.

 • College blij met nieuwe Cyclus contract

  Cyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken kan de afvalstoffenheffing voor inwoners hierdoor de komende jaren verder dalen. Door het contract met Gouda als grootste opdrachtgever en met de andere gemeenten, is de toekomst van Cyclus verzekerd.

 • Zorg voor elkaar

  Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Midden-Holland in 2018

  De gemeenten in de regio Midden Holland (Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda) sluiten per 1 januari 2018 voor drie jaar lang nieuwe contracten af met zorgaanbieders. Met de meeste organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar voortgezet. Cliënten van organisaties die geen nieuw contract krijgen of geen nieuw contract willen, vallen onder het overgangsbeleid. Deze cliënten hebben hierover een brief ontvangen.

 • Eén uitvoering van twee wetten

  Het afstemmen van regels is een van de redenen dat de gemeente Gouda de verordeningen en regelingen voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet heeft samengevoegd. Maar ook dat de uitvoering soepeler loopt en niemand tussen wal en schip valt. Twee wetten, één uitvoering. Inwoners hoeven zich niet bezig te houden met de vraag bij welke wet hun hulpvraag hoort.

 • Daling in aantal woninginbraken

  20 december 2017

  Het jaar 2017 is bijna ten einde en de woninginbraakcijfers laten een positieve ontwikkeling zien door een daling van 17% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat het jaar nog niet voorbij is, is er goede hoop dat hiermee de doelstelling van -10% ruimschoots wordt gehaald.

 • Toekomstbestendige gasloze ‘Nul-op-de-Meter’ woningen in Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe

  19 december 2017

  Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat 86 toekomstbestendige Nul-op-de-Meter- woningen (NOM-woningen) ontwikkelen en bouwen in de nieuwe Goudse woonwijk Westergouwe. Deze woningen wekken alle benodigde energie zelf op en zijn niet aangesloten op het gasnet. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepomp, goede isolatie en ventilatiesystemen. De verkoop start in het tweede kwartaal van 2018.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker van de Stichting Gouda bij Kaarslicht

  19 december 2017

  Op vrijdag 15 december 2017 ontving de heer F. (Frans) Mourik de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht en overige diensten. De vrijwilligerspenning werd uitgereikt tijdens de laatste bespreking voor de start van de werkzaamheden van die dag.

 • Traditie en sfeer rondom een bijzondere kerstboom

  12 december 2017

  Overal twinkelen lichtjes, kerstmuziek vult de winkels en straten; de gezellige binnenstad van Gouda is klaar voor het jaarlijkse hoogtepunt: Gouda bij Kaarslicht. De enorme kerstboom, eigenhandig met een motorzaag omgezaagd door de burgemeester van het Noorse Kongsberg, staat met zijn nieuwe kerstboomversiering te wachten om bewonderd te worden door tienduizenden bezoekers.

 • Kinderburgemeester versiert kerstboom voor Gouda bij Kaarslicht

  11 december 2017

  Het stralende middelpunt van Gouda bij Kaarslicht is weer gearriveerd. Na een lange reis vanuit het Noorse Kongsberg wordt de prachtige kerstboom 11 december weer op het vertrouwde plekje, midden op de ster voor het Stadhuis op de Markt, neergezet. De Goudse kinderburgemeester Romaissa Magouh en de kinderwethouders Christie Meije, Nando Stieltjes, Quinne Crans, Noortje Otten en Chris Elich zijn erbij aanwezig.

 • Huishoudelijk hulp voor mantelzorgers voortgezet

  19 december 2017

  De gemeente zet de tegemoetkoming in hulp bij het huishouden ook in 2018 door. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de Goudse samenleving en dit is een waardevolle manier om hen te ondersteunen”, zegt wethouder Corine Dijkstra (Zorg en welzijn). Zij zorgen vaak langdurig en zonder enige betaling voor een partner, ouders, vriend of de buurvrouw. Deze heeft een chronische ziekte, is gehandicapt of is op andere manier hulpbehoevend. Dan kan het zorgen voor je eigen huishouden erbij inschieten.

 • Nationale Vrijwilligersdag: vrijwilligers in het zonnetje!

  07 december 2017

  Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de steunpilaren van de samenleving. Zij zijn belangrijk voor Gouda. Het Goudse college faciliteert hen daarom waar mogelijk en spreekt haar dank uit. Waardering van deze actieve groep Gouwenaren is belangrijk. Zij maken met hun inzet, tijd en passie het verschil. De Nationale Vrijwilligersdag op 7 december is daarom een mooie aanleiding om een aantal Goudse vrijwilligers in het zonnetje te zetten!

 • Erepenning voor redder van drenkelingen

  05 december 2017

  Op maandag 4 december reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Regina Stark. Zij kreeg de erepenning als dank voor haar heldhaftig optreden op 5 mei j.l. nadat een auto met inzittenden in het water van de Turfmarkt belandde.

 • Gemeente Gouda sluit 4 woningen

  28 november 2017

  De gemeente Gouda heeft de afgelopen 2 weken 4 woningen in Gouda voor een periode van drie tot zes maanden gesloten. De politie heeft de woningen eerder dit jaar doorzocht in het kader van een omvangrijk onderzoek naar handel in verdovende middelen.

 • Slim ruimtegebruik: nieuwe impuls voor bedrijventerrein Goudse Poort

  28 november 2017

  Vastgoedeigenaren, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de gemeente zetten samen de schouders onder het Goudse bedrijventerrein Goudse Poort. Dat hebben zij afgesproken in een intentieovereenkomst. Doel is het verminderen van leegstand en versterken van de vitaliteit van het terrein.

 • Uitreiking eerste Groenprijs

  27 november 2017

  Gouda wordt mooier als we er samen de hark in zetten. En daar krijgt een aantal inwoners ook nog een prijs voor: de Groenprijs. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt, en gaat naar de Vlindervreugd aan de Da Costakade/Palmstraat, de bloembakken aan het Reeuwijkse Verlaat en de buurtmoestuin in Plaswijck. Deze inwoners hebben zich eerder aangemeld voor Groen-Moet-Je-Doen. Dit project biedt de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een stukje gemeentegroen in de buurt. Om deze actieve mensen in het zonnetje te zetten, is de jaarlijkse Groenprijs gelanceerd.

 • Goudse sterren stralen bij uitreiking jeugdlintjes

  21 november 2017

  Vier jongeren kregen afgelopen vrijdag (17 november) van burgemeester Milo Schoenmaker in het historische Stadhuis een Gouds jeugdlintje –de Goudse Ster- uitgereikt. Dit is een waardering voor kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de Goudse samenleving.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers Inloophuis Domino

  20 november 2017

  Op vrijdag 17 november ontvingen Piet Burger, Dirk van Driel, Marrie de Haij de Jong, Marry de Joode, Els van der Kaaden, Gertjaap van der Kaaden en Leni van Mourik de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvingen de erepenning voor hun jarenlange inzet bij Inloophuis Domino.

 • Basisschool De Cirkel wint Pimp-je-fiets-prijs

  17 november 2017

  Basisschool De Cirkel uit Gouda heeft de regionale prijs voor de verkeersveiligheidswedstrijd “Pimp je fiets” gewonnen. Verkeersveiligheidsambassadeur van Midden-Holland en wethouder verkeer van Gouda, Hilde Niezen, reikte de prijs uit aan Saar van Heesewijck uit groep 3. Ze won de prijs omdat zij niet alleen mooie ballonnen aan haar fiets had, maar ook nog eens een echt verkeersbord met de belangrijke tekst “Pas op!” erop. De tekst is belangrijk voor Saar zelf en voor de andere kinderen, maar ook voor de volwassen verkeersdeelnemers.

 • Huldiging landskampioenen junior honkbalteam Braves Gouda

  24 november 2017

  Huldiging landskampioenen junior softbalteam van Braves Gouda 85x85 Voor het eerst in de historie heeft het honkbalteam van honk- en softbalvereniging Braves uit Gouda gewonnen in het Nederlands Kampioenschap voor Junioren.

 • De droom van samen leven waarmaken

  15 november 2017

  ‘Kijk naar ieder als individu, niet als groep.’ ‘Niet de afkomst, maar de toekomst telt in deze samenleving.’ Dit waren uitspraken tijdens een inspirerende, stadsbrede werkbijeenkomst ‘Samen Gouda’. Ruim 140 mensen spraken op 14 november over integratie en samen leven in Gouda. De bijdrage van de aanwezigen vormt de basis voor een nieuwe visie van de gemeente op integratie. “Een visie met acties en de oproep om de dialoog in de stad voort te zetten”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (Integratie).

 • Update campagne jodiumtabletten

  13 november 2017

  jodiumtabletten 100x100 Dit is een vervolgbericht op het eerder verschenen nieuwsbericht m.b.t. de aflevering van jodiumtabletten door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS).

 • Ereburgerschap voor Maurits Tompot

  10 november 2017

  Op donderdag 9 november, tijdens een verrassingsbijeenkomst ter ere van zijn afscheid als koster van de Sint-Janskerk, reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan de heer M.R. (Maurits) Tompot. Hij ontving deze hoogste onderscheiding van de stad voor zijn bijzondere verdiensten als ambassadeur van Gouda’s culturele erfgoed.

 • Kinderen ontbijten met burgemeester in Huis van de Stad

  13 november 2017

  Logo-Nationaal-Schoolontbijt 100x100 Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen, vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Gouda nodigt burgemeester Schoenmaker op woensdag 8 november schoolkinderen uit de buurt uit voor een gezamenlijk ontbijt in het huis van de Stad, net als in zo’n 265 andere Nederlandse gemeenten. Dit jaar betreft het 26 leerlingen van de Livingstoneschool.

 • Nieuwe expositie in het Huis van de Stad

  01 november 2017

  Huis van de Stad - john -85 pixels Henk Meerding exposeert in de maand november in het Huis van de Stad. Hoewel hij in 1956 begon met schilderen, duurde het tot 1994 voordat hij zich er serieus op ging toeleggen. Hij gaat veelal intuïtief te werk en maakt gebruik van abstracte en figuratieve beeldelementen.

 • Erepenning voor vrijwilliger van volksdansvereniging Atva’ani

  26 oktober 2017
 • Afval scheiden Loont

  27 oktober 2017

  Vanaf 1 januari gaat Afval scheiden Loont in Gouda van start. Maar hoe werkt het nu precies? Kom langs op één van de informatie-bijeenkomsten bij u in de buurt.

 • Afval scheiden Loont

  27 oktober 2017
 • Toekomst voor het Weeshuiscomplex

  12 oktober 2017

  Het Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat is een verzameling unieke historische panden in het oude centrum van Gouda. Het bestaat uit een aantal bijzondere monumenten die samen een sfeervolle locatie vormen, maar nu grotendeels leeg staan. Goudse ontwikkelaar White House Development (WHD) heeft nu een commercieel haalbaar plan ingediend voor een hotel met restaurant in het Weeshuis en circa 30 loft- en stadsappartementen.

 • College presenteert begroting 2018

  12 oktober 2017

  Het college van B en W heeft de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Dankzij strakker financieel beleid in de afgelopen drie jaar kan de gemeente Gouda niet alleen een aantal stevige tegenvallers opvangen, maar is er ook ruimte voor belangrijke investeringen in de stad én kunnen de lasten voor inwoners omlaag. Het college is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen periode en op de nieuwe begroting.

 • College presenteert begroting 2018

  12 oktober 2017
 • Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

  11 oktober 2017

  De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

 • Groot onderhoud N207 tussen Gouwe Park en Eurotonde

  09 oktober 2017

  De provincie Zuid-Holland voert tussen 10 en 18 oktober 2017 asfaltwerkzaamheden uit aan de N207 bij Gouda tussen de kruising bij Gouwe Park en de Eurotonde. De werkzaamheden worden in de nacht en in het weekend uitgevoerd. Alle verkeer wordt omgeleid.

 • Leefbaarheidsbijeenkomst Goverwelle

  11 oktober 2017

  In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Burgemeester en wethouders van Gouda vinden het belangrijk van u te horen wat er leeft in uw wijk. Bewoners van de wijk Goverwelle zijn op 10 oktober van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente, politie en woningcorporatie maar vooral ook met elkaar.

 • Laptops voor buurthuis de Speelwinkel

  04 oktober 2017

  Sarie Donk van Buurthuis De Speelwinkel ontving vorige week tien gebruikte, maar nog goed functionerende laptops van financieel directeur Bart van Lunteren van J.P. van Eesteren BV.

 • Rijksoverheid start campagne voor uitdelen jodiumtabletten

  05 oktober 2017

  jodiumtabletten 100x100 De Rijksoverheid verspreidt tussen 10 en 24 oktober a.s. jodiumtabletten aan jongeren tot 18 jaar. Zwangere vrouwen vallen ook in de doelgroep, zij krijgen vanaf deze datum informatie van hun verloskundige of gynaecoloog. De Rijksoverheid houdt hierbij rekening met twee zones: 20 km rond een kerncentrale en 100 km rond een kerncentrale. Bijna alle gemeenten in de regio Hollands Midden liggen in het gebied 100 km rond de kerncentrales in Borssele (Zeeland) en/of Doel (België).

 • Vrijwilligerspenning voor voorzitter van korfbalvereniging Gemini

  02 oktober 2017

  Op zaterdag 30 september ontving de heer J. (Jan) Pol de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt na de laatste buitentraining van het seizoen. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Korfbal Vereniging.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker van Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem

  02 oktober 2017

  Op zaterdag 30 september ontving C.C. (Charlita) Versluis - Buch de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Hilde Niezen. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerker GoudApot

  28 september 2017

  Op 26 september 19.00 uur ontving Bram Talman de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt bij zijn afscheid als bestuurslid van stichting GoudApot. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn inzet bij GoudApot, Gouwestad en So What.

 • Vrijwilligers gezocht voor middeleeuws festival: 'Zotte zaterdag'!

  28 september 2017

  foto zotte zaterdag 100x100 Wilt u graag een keertje als middeleeuwer gekleed gaan? Lijkt het u om leuk kinderen te leren schrijven met een ganzenveer? Of wilt u gastheer of gastvrouw bij een concert zijn? Geef u dan op voor ‘Zotte Zaterdag’ op zaterdag 14 oktober. Tijdens deze dag maakt de stad een reis in de tijd en gaan we terug naar de middeleeuwen.

 • Gouda is 'Goed Bezig'!

  20 september 2017

  goudagoedbezig 100x100 De lancering van een nieuwe campagne rondom jongeren en hun gewicht is een feit. Topsporter Aafke van Leeuwen zette de start symbolisch kracht bij door een bord te overhandigen aan wethouder Jan-Willem van Gelder (Sport).

 • Met de Stadspas en het Kindpakket kan iedereen meedoen!

  18 september 2017

  Stadspas-Rotterdampas 100 Gouda heeft als stadspas gekozen voor de Rotterdampas. Hiermee kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting, in Gouda én de hele regio. Iedereen kan een pas kopen. Voor inwoners met een laag inkomen is de pas goedkoper en hun inwonende kinderen krijgen het Kindpakket en een gratis stadspas.

 • Containers niet geleegd vanwege stormkracht

  13 september 2017

  Vanwege de harde wind (stormkracht) vandaag is het voorlopig niet verantwoord met bovenladers/kraanvoertuigen te werken. Dit houdt in dat de ondergrondse containers en bovengrondse verzamelcontainers (glas/papier/PMD) vandaag (13-09) in de gemeente niet geleegd kunnen worden. Morgen pakt Cyclus de draad weer op. Namens Cyclus excuses voor het ongemak.

 • Gouda is op zoek naar Goudse Geheimen

  01 september 2017

  Goudse Geheimen (burgemeester) 100 Tijdens de Goudse Kaasfeesten vertelden enthousiaste Gouwenaars hun Goudse Geheim. Burgemeester Schoenmaker trapte af op de Markt met het geheim van de Goudse Johan Cruyf die een akkefietje had met Jacoba van Beieren. Geheimen werden gedeeld over bier en kaas, het oude Weeshuis en het ontstaan van het klooster in de Middeleeuwen. Er werd zelfs een geheim onthuld in de Martelkamers van museum Gouda.

 • Expositie 'Morvan' in het Huis van de Stad

  04 september 2017

  Huis van de Stad - john -85 pixels Tijdens de maand september exposeert Maja Etman in het Huis van de Stad. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, waarbij deze keer de Morvan (een gebied in Frankrijk) centraal staat.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van de Ronssehof

  31 augustus 2017

  Op 30 augustus ontvingen mevrouw S. M. C. (Tsjetske) Begeer-de Rooij, N. (Nel) Beil-Gorissen, M. S. L. C. E. (Elly) Broer-van Kwawegen, J. G. (Jannie) van Gijzel-Odink, T.G. (Truus) Harmsen, L. A. (Loes) Nobels-Klokkers, A. (Alice) Grootendorst-van Geer, M.J.( Marry) van Houten-de Jong, M. A. (Marian) Kelder-Karsemeijer en W. J.B. C. C. (Wil) Schuling-de Lange de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Zorgpartners waaronder de laatste jaren bij Ronssehof.

 • Goudse Geheimen onthuld tijdens Goudse kaasfeesten

  30 augustus 2017

  kaasfeesten In 2022 bestaat Gouda 750 jaar. Gouda gaat dat groots vieren met alle inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van de stad. In aanloop naar 2022 vinden er diverse activiteiten in Gouda plaats. Eén van de eerste activiteiten is het ophalen van ‘Goudse Geheimen’. Verhalen van Gouwenaars die vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt.

 • Cyclus leegt alleen grijze containers met chip

  Afval inzameling (Pim Mul) In januari start Afval Scheiden Loont. In juni en juli zijn daarom alle grijze afvalcontainers omgeruild voor nieuwe met chip. Cyclus is begonnen met het testen van deze containers.

 • Vrijwilligerspenning voor secretaris TTV Flamingo’s

  Op maandag 28 augustus, ontving mevrouw S.M. (Silvia) Olsthoorn - Kalmeijer de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt tijdens het 70-jarig bestaan van de Tafeltennisvereniging Flamingo’s. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de vereniging als secretaris en overig vrijwilligerswerk.

 • Huishoudelijke Hulp Toelage dit jaar gegarandeerd

  De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft nog tot 1 januari 2018 van kracht. Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is hierover een onjuist beeld ontstaan en zij betreurt de ontstane verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd.

 • Help voormalige vluchtelingen op weg

  huisvandestad100 Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) herhaalt op veler verzoek de cursus Eigenwijs, Wegwijs, ’s Landswijs. Deze cursus is bedoeld voor mensen die voormalige vluchtelingen willen helpen hun weg te vinden in Gouda.

 • Nieuwe expositie in de 'Etalage van de Stad'

  Huis van de Stad - john -85 pixels Jeannette Nieuwesteeg exposeert deze maand in het Huis van de Stad. Zij geeft workshops en cursussen in mozaïek. Ooit begon dit als een hobby maar inmiddels heeft Jeannette haar eigen atelier: MoZaEnZo.

 • Tijdelijk meer treinverkeer via Gouda

  trein 100x100 (2) Van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 11 augustus worden er goederentreinen omgeleid via Gouda en de Betuweroute.

 • Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

  Lintje Oscar vd Wijk 85x85 Heeft u een broer of zus die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor een vereniging? Of wellicht zet uw vriend of vriendin zich belangeloos voor anderen in? Geef hem of haar dan nu op voor een Koninklijke onderscheiding.

 • De Goudse Sociaal Makelaar: een vrije verbinder

  binnenstad bloemen Van inwoners wordt eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht. Volgens Gouda kan dit alleen met een goede verbinding tussen het zorg/welzijnsaanbod en de vrijwilligersinitiatieven uit de wijk. De gemeente springt daarom in dit gat met een sociaal makelaar.

 • Proef met meer toezicht op dumpen huisvuil

  afvalzak naast container 85 Iedereen kent het wel: vuilniszakken die op straat naast containers of ander huishoudelijk afval worden geplaatst. Vanaf augustus start een proef in drie Goudse wijken met meer toezicht om dit aan te pakken. Vanaf 1 januari wordt de nieuwe aanpak in heel Gouda ingevoerd en gaan vervuilers fors meer betalen.

 • Gemeente Gouda duurzamer met Meat Free Mondays

  meat free monday Werken aan een duurzamere wereld kan soms met eenvoudige stappen. Het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad in Gouda wordt dagelijks druk bezocht tijdens de lunch. Medewerkers van de gemeente en cateraar Promen hebben het initiatief genomen om Meat Free Mondays te ondersteunen en er ook mee te starten.

 • Huldiging landskampioenen Rugbyteam RFC Gouda

  Huldiging Rugbyteam 740 Gouda bezit een rugbyteam dat landskampioen is geworden in de landelijke Plate Competition. Het Junioren Team van Rugbyclub Gouda (RFC Gouda) won daar met 41-5 van de tegenstander AAC (Amsterdam).

 • Denk mee over aanpak files A20

  A20 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat oplossingen verkennen om de files op het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Uw ervaring als weggebruiker is hierbij erg waardevol.

 • Romaissa Magouh is onze nieuwe kinderburgemeester

  Kinderburgemeester 2017 klein In een overvolle raadszaal werd woensdag 21 juni onder zeer luide aanmoediging de nieuwe kinderburgemeester van Gouda gekozen. De 11-jarige Romaissa Magouh had volgens de jury de beste ideeën en presentatie.

 • Goudse statushouders willen actief meedoen

  27 juni 2017

  Participatieverklaring Gouda losse man 85 De eerste 100 statushouders tekenden donderdag 22 juni in het Huis van de Stad in Gouda de Participatieverklaring. Hiermee tonen zij hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan mee te doen. De Participatieverklaring maakt deel uit van de inburgering van vluchtelingen die hier een verblijfsvergunning hebben gekregen.

 • Alle tuinen groen: Gouda doet mee aan Operatie Steenbreek

  Tuinieren Door hevige hoosbuien ontstaat steeds vaker wateroverlast op straat. Dit komt o.a. omdat veel water naar putten stroomt die het niet meer aan kunnen. Een deel van dit probleem kan worden opgelost door tuinen niet volledig te betegelen.

 • Duurzame stad van de toekomst ontworpen

  13 juni 2017

  Duurzame stad van de toekomst ontworpen 85 Hoe ziet Gouda er als de duurzame stad van de toekomst uit? Goudse jongeren zijn de uitdaging aangegaan om die stad te ontwerpen. Een stad bestand tegen een gestegen zeespiegel, met genoeg energie uit alternatieve bronnen en lokale duurzame voedselproductie.

 • Energiecoaches helpen u met besparen

  09 augustus 2019

  Energiecoaches van start740 Door de dagelijkse dingen nét iets anders te doen, kunt u vaak al veel energie (en dus ook geld) besparen. Daarom zetten de Gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden Holland Energiecoaches in om Gouwenaars bewust te maken van hun energiegebruik.

 • Positieve evaluatie van GoudApot

  Met een gemiddelde van een 7 krijgt GoudApot van de Gouwenaars een ruime voldoende voor haar inspanningen om Goudse initiatieven verder te helpen. Na een turbulente start in januari 2016 waarin het aantal aanvragen om geld nauwelijks bij te benen was, is GoudApot erin geslaagd om het afgelopen jaar 119 initiatieven financieel te ondersteunen. Jan Willem van Gelder (Wethouder Kracht van de Samenleving): “Dit mooie resultaat en de positieve uitkomsten van een enquête onder Gouwenaars heeft het college van Burgemeester en Wethouders doen besluiten om Stichting GoudApot ook het tweede deel van subsidie voor 2017 toe te kennen.” In totaal ontvangt GoudApot dit jaar opnieuw € 240.000 om beschikbaar te stellen aan initiatieven uit de stad.

 • Succesvol samenwerken aan goed woningaanbod

  Goed woonaanbod740 Goed wonen is voor iedereen belangrijk. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken daarom de komende jaren samen om voor meer goede en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor prettige woonwijken en voldoende woningen voor specifieke groepen.

 • Krachten bundelen: via social return meer mensen aan het werk

  24 mei 2017

  De ICT-sector is de laatste paar jaar weer flink aangetrokken en er dreigt een tekort aan goed opgeleid personeel. Ook Centric ervaart deze ontwikkeling. De gemeente Gouda en UWV werken binnen het Werkgeversservicepunt Midden-Holland al samen met als doel werkzoekenden aan het werk te helpen. Centric en Werkgeversservicepunt Midden-Holland hebben nu via social return de krachten gebundeld en zijn met elkaar om de tafel gegaan.

 • 10 juni open dag Huis van de Stad

  Huis van de Stad 740 Altijd al een kijkje willen nemen in het Huis van de Stad? Op zaterdag 10 juni bent u ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Huis van de Stad van harte welkom op de open dag.

 • Kattensingel krijgt grote facelift

  De kademuur van de Kattensingel is verzakt en in slechte staat. In overleg met bewoners is een mooi ontwerp gemaakt. De weg krijgt een 30 km-inrichting en langs de nieuwe kade komt ook een voetpad met hergebruikte stenen.

 • Vrijwilligerspenning voor bestuurslid volleybalvereniging Servylo

 • Gouda op 5 gelukkigste steden in Nederland

  Stadhuis met markt eromheen Vandaag verschijnt de nieuwe Atlas voor gemeenten. De onderzoekers van Atlas onderzochten in welke grote stad de meeste mensen het gelukkigst zijn. In deze top 50 staat Gouda op nummer 5 van grote gelukkige steden. De grootste geluksvogels wonen volgens Atlas op dit moment in Ede.

 • Bijeenkomst over de Holland Outlet Mall

  Provinciale Staten krijgen veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten.

 • Koninklijke onderscheiding voor Bert de Pater

  Op zondag 14 mei ontvangt de heer E. (Bert) de Pater een Koninklijke onderscheiding in Haastrecht uit handen van burgemeester Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard.

 • Sporten is meer dan bewegen

  Sporthal Het Goudse college wil een verandering in het sportbeleid. Zij ziet sport niet alleen als bewegen, maar vooral als verbindende kracht in de samenleving. De wens is om sport gericht in te zetten om de gezondheid van bepaalde doelgroepen te verbeteren. Daarbij spelen de sociale teams een belangrijke rol.

 • Nieuwe verordening voor Gouds erfgoed

  In de nieuwe Erfgoedverordening 2017 zijn de lokale regels en procedures voor het beheer en behoud van ons gemeentelijk erfgoed vastgelegd.

 • Nieuwe cultuurnota voor 2018-2022

  Toerisme wegwijzers binnenstad Met de nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ wordt het cultuurbeleid in Gouda geactualiseerd. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en zijn de smaakmakers van de stad.

 • Herontwikkeling Weeshuis stap dichterbij

  Weeshuis 740 White House Development (WHD) heeft op 1 mei een plan en aankoopbod ingediend met betrekking tot de herontwikkeling van het voormalige Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat/Groeneweg.

 • Nieuw vacatureplatform Gouda-Werkt

  GoudaWerktX Gouda lanceert haar eigen online vacatureplatform genaamd www.gouda-werkt.nl. De zoektocht naar werk in Gouda start hier. Via deze website zijn openstaande vacatures in Gouda snel en gemakkelijk in te zien.

 • Lintjesregen in Gouda

  Lintje Bijzondere mensen in Gouda verdienen een lintje. Bijzondere mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. En die mensen hebben we in Gouda: dit jaar ontvangen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen maar liefst elf Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad. Traditiegetrouw is de uitreiking op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning. De gelukkigen zijn voorgedragen door anderen, en weten vaak tot op het moment van uitreiking nog helemaal van niets…

 • Positieve resultaten voor Gouda in 2016

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Bernhardhof

  Op donderdag 20 april ontvangt de heer H. de Jong de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning word uitgereikt tijdens de bewonersbijeenkomst. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet als voetbalcoach, voorzitter van de bewonerscommissie en voor zijn activiteiten voor medebewoners.

 • Twee gegadigden voor licentie Goudse lokale omroep

  Radio On Air Op 6 mei 2017 eindigt de licentie van Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep. Nu de licentie weer vrijvalt, hebben zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CdvM).

 • Restauratie molen de Roode Leeuw

  Molen de Roode Leeuw Het bovendeel van de molen de Roode Leeuw krijgt aan de regenzijde een nieuwe stuclaag. Bij zware regenbuien is sprake van inpandig wateroverlast en dat maakt de situatie voor de molenaar onwerkbaar.

 • Zwerfafval wandeling voor kinderen

  Zwerfafval Wil je een bijdrage leveren aan het milieu en een schone stad? Doe dan mee aan de opruimwandeling van de Goudse Kabouters en Brownies & downieS op woensdag 26 april. Alle kinderen van 4 tot 18 jaar zijn welkom om samen zwerfafval op te ruimen in de Goudse binnenstad. Zo maken we de stad nog mooier!

 • Goudse Vrijwilligersmarkt groot succes

  Goudse Vrijwilligersmarkt banner Honderden Gouwenaars kwamen vrijdag 7 april naar de Goudse Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad, omdat zij iets voor een ander willen betekenen. Ruim 50 vrijwilligersorganisaties waren aanwezig om hun aanbod binnen cultuur, sport, natuur en zorg en welzijn te delen met kandidaat-vrijwilligers.

 • Werkbezoek Gedeputeerde Staten Goudse Poort

  Bezoek Goudse Poort Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland bracht op 4 april jl. een werkbezoek aan de gemeente Gouda, op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Het bezoek stond o.m. in het teken van kansen om de regionale economie te versterken.

 • Kom naar de Goudse vrijwilligersmarkt!

  Vrijwilligersmarkt 2015 Wilt u wat betekenen voor een ander? Kom dan op vrijdag 7 april naar de Vrijwilligersmarkt in het Huis van de Stad. Van 16.00 tot 18.00 uur stellen ruim 50 organisaties en verenigingen zich voor. Zij vertellen over het vrijwilligerswerk dat bij hen kan worden gedaan.

 • Samen huisuitzettingen voorkomen

  Een actieve samenwerking met partners heeft ervoor gezorgd dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Op maandag 3 tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland hiervoor een convenant.

 • Nieuwe plek voor kunstwerk Kop van de Kleiweg

  Kunstwerk twee cirkels HvdS 740 Het kunstwerk van twee cirkels, dat op de Kop van de Kleiweg stond, is nu te vinden op het plein voor het Huis van de Stad. Wethouder Bergman en kunstenaar Marinus Boezem onthulden het kunstwerk op deze nieuwe plek.

 • Pasfoto-automaat verdwijnt uit het Huis van de Stad

  HvdS vergezicht voorkant Het is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pasfoto’s te maken in het Huis van de Stad. De pasfoto-automaat in de hal op de eerste verdieping wordt verwijderd. Deze levert te vaak foto’s op die niet voldoen aan de strikte eisen voor officiële documenten.

 • Gemeenten werken samen aan toekomst Promen

 • Afval scheiden loont

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt, gaat minder betalen.

 • Lintje voor echtpaar Hogenelst

  Op woensdagavond 22 maart reikt burgemeester Milo Schoenmaker een Koninklijke onderscheiding uit aan Mevrouw E.M. (Bep) Hogenelst-Boef en haar man J.G. (Jan) Hogenelst. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgen de versierselen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Sociëteit Concordia.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van zorginstelling Gouwestein & Binnenhof

  Op 22 maart ontvangen mevrouw J.E. Rietveld – Mobach en de heer L.J Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

 • Lancering digitale parkeervergunningen

  Parkeren Vanaf komende maand worden parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven digitaal. Vergunningen worden op kenteken gezet en er is geen papieren vignet achter de voorruit meer nodig.Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

 • Lancering digitaal parkeervergunningensysteem Gouda

 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,92%

 • Nieuwe voorzieningen in succesvol Westergouwe

  Dierenkliniek Westergouwe banner Voor de bewoners van Westergouwe komen er weer nieuwe voorzieningen bij: een gezondheidscentrum en een dierenkliniek. De planning is dat deze voor de zomer openen.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Hier vindt u de voorlopige einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,72%.

 • Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart

  Verkiezingen Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer. Heeft u nog geen keuze kunnen maken? De stembureaus zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het Huis van de Stad van 6.30 tot 21.00 uur.

 • Voor kaas moet je in het 'Gele Hart' zijn

  Bijeenkomst Kaas op de kaart 740 Iedereen uit de regio die iets met kaas te maken heeft, was afgelopen dinsdag 7 maart aanwezig in Gouda met één gezamenlijk missie: Kaas op de kaart!

 • Avontuurlijke speelplek Goudse Hout

  Groenalliantie Midden-Holland wil een natuurspeelplaats realiseren in de Goudse Hout in Gouda. Op dinsdagmiddag 14 maart is hierover een inloopbijeenkomst.

 • Noodzakelijke investeringen Groene Hart

  Investering Groene Hart De G4 heeft een oproep gedaan om € 35 miljard beschikbaar te stellen voor de Randstad, bedoeld als stimulans voor de economie, groei van de werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en duurzame woningen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers EHBO-vereniging Sint Joannes de Deo

 • Nieuwe mogelijkheden bij aanslag belastingen

  Geld Euros portemonnee De aanslagen voor gemeentelijke en waterschapsbelasting van de BSGR vallen dit weekend op de mat. Er zijn dit jaar drie nieuwe opties: de aanslag digitaal ontvangen, betalen met iDeal en telefonisch contact over de Woz-waarde.

 • Wat vindt u van het Groenhovenbad?

  Groenhovenbad 2 Maakt u gebruik van het Groenhovenbad? Het Goudse zwembad is een aantal jaar geleden geopend en de gemeente wil graag de mening van de bezoeker weten.

 • Goudse veteranen ontvangen draaginsigne Nobelprijs VN militairen

  Burgemeester Milo Schoenmaker reikt op donderdagmiddag 23 februari het draaginsigne Nobelprijs VN militairen uit aan tien Goudse veteranen.

 • Aantal voortijdig schoolverlaters daalt opnieuw

  Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Oost is in het schooljaar 2015-2016 met zeven procent gedaald te opzichte van het jaar ervoor.

 • Aanpak bestrijding werkloosheid werkt!

  De jeugdwerkloosheid is sinds 2014 met een kwart gedaald in Gouda. In 2016 zijn ruim 400 mensen met een participatiewet-uitkering naar werk uitgestroomd. Door goede samenwerking tussen gemeente, bedrijven en scholen krijgen ook kwetsbare werkzoekenden een toekomst. Ook is er voor 50 mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract, opleiding of uitkering met begeleide dagbestedingsplek gekomen.

 • Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

  Binnenstad - Kop van Kleiweg nieuw Pandeigenaren die onnodig lang hun pand in de Goudse binnenstad leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Dit staat in de leegstandverordening.

 • Bent u onze nieuwe energiecoach?

  Huis van de Stad donker - verlicht We zoeken vrijwilligers die als energiecoach hun ervaring en kennis willen uitbreiden en delen met buurtgenoten. Komt u ons energieteam versterken? Meld u aan en neem deel aan een gratis training.

 • Right to Challenge: Daagt u de gemeente uit?

  HvdS vergezicht voorkant Kunt u een gemeentelijke taak goedkoper of beter uitvoeren? Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf nu een beroep doen op het 'Right to Challenge'.

 • Nieuw mobiliteitsplan houdt onze stad in beweging

  Verkeer kruispunt Hamstergat Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid.

 • College voortvarend aan de slag met actieprogramma

  College banner 740 compleet 2016-2018 De komende periode zet het college onder meer in op een vernieuwing in het sociaal domein en het beter benutten van de kracht en ideeën van Goudse inwoners. Dit en meer staat beschreven in de uitwerking van het actieprogramma.

 • Innovatieve dijkversterking IJsseldijk van start

  Verbetering IJsseldijk Gouda banner De werkzaamheden voor een klimaatbestendige IJsseldijk zijn op 31 januari gestart. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de getijdenrivier de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de dijk in Gouda op drie plaatsen versterkt.

 • Wat is uw ervaring met GoudApot?

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens GoudApot is alweer één jaar actief. Tot nu toe zijn er maar liefst 230 aanvragen ingediend. Dat toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft! Zoals afgesproken, evalueert de gemeente de nieuwe werkwijze. Uw mening is daarbij van belang. Vul daarom de enquête in.

 • Aanpak armoede en schulden

  Geld euro Het college kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’ staan drie heldere uitgangspunten, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

 • Netwerkborrel voor ondernemers

  Netwerkborrel 740 De jaarlijkse netwerkborrel van Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda valt dit jaar op 17 maart. Alle Goudse ondernemers zijn welkom. Dit jaar zijn we te gast bij Retail Logistics (Blokker).

 • ‘Afval scheiden Loont’ start 1 januari

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf volgend jaar minder betalen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers van het Filmhuis

 • Gladheidsbestrijding - helpt u mee?

  Gladheid Het lukt helaas niet om alle wegen, fietspaden en stoepen te strooien. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. U kunt een gratis zak strooizout afhalen bij het afvalbrengstation.

 • Metalen verpakking in de zak

  pdf, 1MB

  Afval blikjes Verpakkingen van metaal mogen per 1 januari 2017 samen met drinkpakken en plastic verpakkingen in één zak. Inwoners van Gouda houden zo nog minder restafval over.

 • NLdoet op 10 en 11 maart

  NL doet 2015 - burg bij boom Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart weer NLdoet. Tijdens de twaalfde editie van deze vrijwilligersactie worden bergen werk verzet. Ook in onze stad! Doet u mee?

 • Inschrijving ‘Kom binnen bij bedrijven 2017’ geopend

  Kom binnen bij bedrijven - vrouwelijke monteur Heeft u een vacature? Zijn stagiair(e)s met ideeën altijd welkom? Wilt u een BBL-plek aanbieden, werkzoekenden ervaring laten opdoen of uw bedrijf presenteren aan vrijwilligers? Doe mee aan ‘Kom binnen bij bedrijven’ op vrijdag 17 maart.

 • Archief 2016