Nieuwsberichten

De nieuwsberichten van de gemeente Gouda.

 • Lintje voor echtpaar Hogenelst

  Op woensdagavond 22 maart reikt burgemeester Milo Schoenmaker een Koninklijke onderscheiding uit aan Mevrouw E.M. (Bep) Hogenelst-Boef en haar man J.G. (Jan) Hogenelst. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgen de versierselen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Sociëteit Concordia.

 • Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van zorginstelling Gouwestein & Binnenhof

  Op 22 maart ontvangen mevrouw J.E. Rietveld – Mobach en de heer L.J Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

 • Lancering digitale parkeervergunningen

  Parkeren Vanaf komende maand worden parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven digitaal. Vergunningen worden op kenteken gezet en er is geen papieren vignet achter de voorruit meer nodig.Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

 • Lancering digitaal parkeervergunningensysteem Gouda
 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,92%

 • Nieuwe voorzieningen in succesvol Westergouwe

  Dierenkliniek Westergouwe banner Voor de bewoners van Westergouwe komen er weer nieuwe voorzieningen bij: een gezondheidscentrum en een dierenkliniek. De planning is dat deze voor de zomer openen.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  Verkiezingen Hier vindt u de voorlopige einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,72%.

 • Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 16 maart 2017

  Verkiezingen Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer. Heeft u nog geen keuze kunnen maken? De stembureaus zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het Huis van de Stad van 6.30 tot 21.00 uur.

 • Voor kaas moet je in het 'Gele Hart' zijn

  Bijeenkomst Kaas op de kaart 740 Iedereen uit de regio die iets met kaas te maken heeft, was afgelopen dinsdag 7 maart aanwezig in Gouda met één gezamenlijk missie: Kaas op de kaart!

 • Avontuurlijke speelplek Goudse Hout

  Groenalliantie Midden-Holland wil een natuurspeelplaats realiseren in de Goudse Hout in Gouda. Op dinsdagmiddag 14 maart is hierover een inloopbijeenkomst.

 • Noodzakelijke investeringen Groene Hart

  Investering Groene Hart De G4 heeft een oproep gedaan om € 35 miljard beschikbaar te stellen voor de Randstad, bedoeld als stimulans voor de economie, groei van de werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en duurzame woningen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers EHBO-vereniging Sint Joannes de Deo
 • Nieuwe mogelijkheden bij aanslag belastingen

  Geld Euros portemonnee De aanslagen voor gemeentelijke en waterschapsbelasting van de BSGR vallen dit weekend op de mat. Er zijn dit jaar drie nieuwe opties: de aanslag digitaal ontvangen, betalen met iDeal en telefonisch contact over de Woz-waarde.

 • Wat vindt u van het Groenhovenbad?

  Groenhovenbad 2 Maakt u gebruik van het Groenhovenbad? Het Goudse zwembad is een aantal jaar geleden geopend en de gemeente wil graag de mening van de bezoeker weten.

 • Goudse veteranen ontvangen draaginsigne Nobelprijs VN militairen

  Burgemeester Milo Schoenmaker reikt op donderdagmiddag 23 februari het draaginsigne Nobelprijs VN militairen uit aan tien Goudse veteranen.

 • Duurzaamheidsloket opent in Stadswinkel

  Stadswinkel banner Wethouder Hilde Niezen opent op donderdag 23 februari het Duurzaamheidsloket in de Stadswinkel. Kom ook langs en laat u adviseren over het verduurzamen van uw woning. Dan maakt u ook kans op één van de 10 warmtescans.

 • Aantal voortijdig schoolverlaters daalt opnieuw

  Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Oost is in het schooljaar 2015-2016 met zeven procent gedaald te opzichte van het jaar ervoor.

 • Doe mee met de Landelijke Opschoondag 2017

  Opschoondag 2016 banner Maak een frisse start van het voorjaar en doe mee met het opschonen van uw straat of buurt tijdens de Landelijke Opschoondag op 25 maart.

 • Aanpak bestrijding werkloosheid werkt!

  De jeugdwerkloosheid is sinds 2014 met een kwart gedaald in Gouda. In 2016 zijn ruim 400 mensen met een participatiewet-uitkering naar werk uitgestroomd. Door goede samenwerking tussen gemeente, bedrijven en scholen krijgen ook kwetsbare werkzoekenden een toekomst. Ook is er voor 50 mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract, opleiding of uitkering met begeleide dagbestedingsplek gekomen.

 • Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

  Binnenstad - Kop van Kleiweg nieuw Pandeigenaren die onnodig lang hun pand in de Goudse binnenstad leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Dit staat in de leegstandverordening.

 • Bent u onze nieuwe energiecoach?

  Huis van de Stad donker - verlicht We zoeken vrijwilligers die als energiecoach hun ervaring en kennis willen uitbreiden en delen met buurtgenoten. Komt u ons energieteam versterken? Meld u aan en neem deel aan een gratis training.

 • Deze week extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

  Jongere werk (slijpen) Tijdens de WerkWeek Matchen op het Werk van 13 t/m 17 februari is er landelijk veel aandacht voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ook in Gouda zijn er diverse mogelijkheden om als jongere (sneller) aan het werk te komen of als werkgever te helpen.

 • Right to Challenge: Daagt u de gemeente uit?

  HvdS vergezicht voorkant Kunt u een gemeentelijke taak goedkoper of beter uitvoeren? Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf nu een beroep doen op het 'Right to Challenge'.

 • Nieuw mobiliteitsplan houdt onze stad in beweging

  Verkeer kruispunt Hamstergat Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid.

 • College voortvarend aan de slag met actieprogramma

  College banner 740 compleet 2016-2018 De komende periode zet het college onder meer in op een vernieuwing in het sociaal domein en het beter benutten van de kracht en ideeën van Goudse inwoners. Dit en meer staat beschreven in de uitwerking van het actieprogramma.

 • Innovatieve dijkversterking IJsseldijk van start

  Verbetering IJsseldijk Gouda banner De werkzaamheden voor een klimaatbestendige IJsseldijk zijn op 31 januari gestart. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de getijdenrivier de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de dijk in Gouda op drie plaatsen versterkt.

 • Wat is uw ervaring met GoudApot?

  Binnenstad Markt plein overzicht foto - bolle lens GoudApot is alweer één jaar actief. Tot nu toe zijn er maar liefst 230 aanvragen ingediend. Dat toont aan dat Gouda veel initiatiefrijke bewoners, ondernemers en organisaties heeft! Zoals afgesproken, evalueert de gemeente de nieuwe werkwijze. Uw mening is daarbij van belang. Vul daarom de enquête in.

 • Aanpak armoede en schulden

  Geld euro Het college kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’ staan drie heldere uitgangspunten, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

 • Netwerkborrel voor ondernemers

  Netwerkborrel 740 De jaarlijkse netwerkborrel van Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda valt dit jaar op 17 maart. Alle Goudse ondernemers zijn welkom. Dit jaar zijn we te gast bij Retail Logistics (Blokker).

 • ‘Afval scheiden Loont’ start 1 januari

  Afval inzameling (Pim Mul) Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf volgend jaar minder betalen.

 • Vrijwilligerspenning voor medewerkers van het Filmhuis
 • Gladheidsbestrijding - helpt u mee?

  Gladheid Het lukt helaas niet om alle wegen, fietspaden en stoepen te strooien. Daarom beperkt de gladheidsbestrijding zich tot hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietsroutes. U kunt een gratis zak strooizout afhalen bij het afvalbrengstation.

 • Metalen verpakking in de zak pdf, 1MB

  Afval blikjes Verpakkingen van metaal mogen per 1 januari 2017 samen met drinkpakken en plastic verpakkingen in één zak. Inwoners van Gouda houden zo nog minder restafval over.

 • NLdoet op 10 en 11 maart

  NL doet 2015 - burg bij boom Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart weer NLdoet. Tijdens de twaalfde editie van deze vrijwilligersactie worden bergen werk verzet. Ook in onze stad! Doet u mee?

 • Inzameling kerstbomen

  Kerstboom Op 11 januari kunt u uw kerstboom inleveren op diverse locaties in Gouda. U ontvangt 50 eurocent per kerstboom. Cyclus zorgt dat deze bomen op een verantwoorde manier worden verwerkt.

 • Inschrijving ‘Kom binnen bij bedrijven 2017’ geopend

  Kom binnen bij bedrijven - vrouwelijke monteur Heeft u een vacature? Zijn stagiair(e)s met ideeën altijd welkom? Wilt u een BBL-plek aanbieden, werkzoekenden ervaring laten opdoen of uw bedrijf presenteren aan vrijwilligers? Doe mee aan ‘Kom binnen bij bedrijven’ op vrijdag 17 maart.

 • Archief 2016