Evenementenkalender 2019

Op 27 februari heeft de burgemeester de evenementenkalender voor 2019 vastgesteld. Deze evenementenkalender is samengesteld op basis van de door evenementenorganisatoren aangegeven voorkeursdata voor hun evenementen. 

In afwijking van de voorgaande jaren is de evenementenkalender enkel te raadplegen via de website van de gemeente Gouda, zie: Evenementenkalender. Naar aanleiding van de reacties op de evenementenkalender afgelopen jaren zijn alle aangemelde evenementen, dus zowel grote als kleine evenementen, opgenomen op de voorlopige evenementenkalender.

De evenementenkalender heeft geen limitatief karakter, dat wil zeggen dat het niet zo is dat er geen andere evenementen kunnen plaatsvinden dan de evenementen die op deze kalender zijn vermeld. Evenementen die na vaststelling van de (voorlopige) evenementenkalender aangemeld of aangevraagd worden, zullen wat betreft datum, locatie en uitstraling binnen deze kalender moeten passen. Reeds aangemelde en op de evenementenkalender vermelde evenementen hebben voorrang.

Voor informatie of vragen naar aanleiding van deze publicatie of de voorlopige evenementenkalender kunt u contact opnemen met het team Bijzondere wetten via tel. 14 0182.

De evenementenkalender 2019