Collegeberichten en besluiten

De B en W-besluiten en voorstellen zijn openbaar en worden direct na de vergadering bekend gemaakt via de lokale media. De collegeberichten zijn een beknopte uitleg van de besluiten.