Gouda in cijfers

Cijfers over Gouda zijn nu gemakkelijk digitaal toegankelijk op de website 'Gouda in cijfers' (buurtmonitor). Er zijn onder andere gegevens beschikbaar over de Goudse bevolking, woningen, inkomen, bedrijven en leefbaarheid.

De onderwerpen die u zoekt, kunt u op de website https://gouda.incijfers.nl/ eenvoudig aanklikken in een themaboom. Vervolgens kiest u op welk gebiedsniveau u de cijfers wilt zien en op welke manier ze gepresenteerd worden.