Cijfers en kaarten

  • Gouda in cijfers

    Cijfers over Gouda zijn nu gemakkelijk digitaal toegankelijk op de website 'Gouda in cijfers' (buurtmonitor). Er zijn onder andere gegevens beschikbaar over de Goudse bevolking, woningen, inkomen, bedrijven en leefbaarheid.

  • Kaarten en open data

    In onze viewer stellen we kaarten en gegevens beschikbaar als open data. Deze gegevens zijn opgebouwd voor het uitvoeren van gemeentelijke taken.